CÍMKE: 'tenisz'

Kiderült, hároméves kislányon múlik Babos Timi jövője

Kiderült, hároméves kislányon múlik Babos Timi jövője

Rö­vi­de­sen eldől, foly­tat­ják-e a közös mun­kát Sa­rap­ova egy­kori sztár­edző­jé­vel.

Babos Timi szenzációs, tovább menetel

Babos Timi szenzációs, tovább menetel

Remek tel­je­sít­ményt nyújt ezen a héten.

Remek tel­je­sít­ményt nyújt ezen a héten a ma­gyar te­ni­sze­zőnő, aki dön­tőt játsz­hat Ilk­ley­ben.

Gúnyolta a bírót, dobálózott, megint bekattant a világsztár

Gúnyolta a bírót, dobálózott, megint bekattant a világsztár

Ismét fe­gyel­me­zet­le­nül vi­sel­ke­dett az auszt­rá­lok fe­ne­gye­reke, a te­ni­szező Nick Kyr­gios.

Ismét fe­gyel­me­zet­le­nül vi­sel­ke­dett az auszt­rá­lok fe­ne­gye­reke, a te­ni­szező Nick Kyr­gios.

Babos Timi brutál dögös, vadító képekkel jelentkezett

Babos Timi brutál dögös, vadító képekkel jelentkezett

Babos Tí­meát szo­kás sze­rint a te­nisz­pá­lyán fo­tóz­ták, mégis me­rő­ben más képek ké­szül­tek róla.

Babos Tí­meát szo­kás sze­rint a te­nisz­pá­lyán fo­tóz­ták, mégis me­rő­ben más képek ké­szül­tek róla.

Óriási siker, Babos Tímeára figyelhet az egész világ

Óriási siker, Babos Tímeára figyelhet az egész világ

A Ro­land Gar­ros női pá­ros­ver­se­nyén a dön­tőbe ju­tott Babos Tímea és Kris­tina Mla­de­no­vic ket­tőse.

A Ro­land Gar­ros női pá­ros­ver­se­nyén a dön­tőbe ju­tott Babos Tímea és Kris­tina Mla­de­no­vic ket­tőse. A fi­ná­lét va­sár­nap ren­de­zik.

Elárulta titkát a teniszsztár: szexmaratonból áll az élete

Elárulta titkát a teniszsztár: szexmaratonból áll az élete

Töb­bet mozog az ágy­ban, mint edzé­sen. Csak a nagy tor­nák ide­jén vesz vissza a tem­pó­ból - de még az se semmi!

Váratlan, Babos Tímea Fucsovics Mártont kritizálta

Váratlan, Babos Tímea Fucsovics Mártont kritizálta

A Ro­land Gar­ros ve­gyes pá­ro­sa­i­nak nyol­cad­dön­tő­jé­ben 6:0, 6:4 arány­ban ka­pott ki a ma­gyar páros.

A Ro­land Gar­ros ve­gyes pá­ro­sa­i­nak nyol­cad­dön­tő­jé­ben 6:0, 6:4 arány­ban ka­pott ki a ma­gyar páros a Csang Suaj, Peers ket­tős­től.

Gigászi meccset játszott Fucsovics a Roland Garroson

Gigászi meccset játszott Fucsovics a Roland Garroson

Két­szer is szett­hát­rány­ból állt talpra.

Két­szer is szett­hát­rány­ból állt talpra esé­lye­sebb ri­vá­li­sá­val szem­ben a ma­gyar te­ni­szező. Majd­nem négy órán át tar­tott az össze­csa­pás.

Emiatt szenvedhet Fucsovics Márton? Rossz formában a magyar klasszis

Emiatt szenvedhet Fucsovics Márton? Rossz formában a magyar klasszis

Sá­volt At­ti­lá­val már­ci­us­ban ért véget a közös munka. Fu­cso­vics azóta csak egy ver­se­nyen ju­tott két kör­nél to­vább.

Váratlan bejelentés, Fucsovics Marci mindenkit meglepett

Váratlan bejelentés, Fucsovics Marci mindenkit meglepett

Ma dél­előtt újra össze­áll a ma­gyar álom­pá­ros, most ki­de­rül, hogy ki a főnök a leg­job­bak kö­zött.

Ma dél­előtt újra össze­áll a ma­gyar álom­pá­ros, most ki­de­rül, hogy ki a főnök a leg­job­bak kö­zött.

Mi történhetett? Veszélyben Fucsovics Márton

Mi történhetett? Veszélyben Fucsovics Márton

Fu­cso­vics Már­ton két szett­ben (6:4, 6:2) ki­ka­pott az ar­gen­tin Fe­de­rico Del­bo­nis­tól.

Fu­cso­vics Már­ton két szett­ben (6:4, 6:2) ki­ka­pott az ar­gen­tin Fe­de­rico Del­bo­nis­tól a genfi sa­lak­pá­lyás férfi te­nisz­torna nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Anna Kurnyikova merész fotókkal villantotta meg bomba testét

Anna Kurnyikova merész fotókkal villantotta meg bomba testét

A te­nisz egy­kori szép­ség­ki­rály­nője anyu­ka­ként is büszke lehet az alak­jára. Ün­nepi al­ka­lom szol­gál­tatta az ap­ro­pót.

Kiszivárogtak a részletek Nadal esküvőjéről

Kiszivárogtak a részletek, ezt lehet tudni a világsztár esküvőjéről

Ál­lí­tó­lag jú­ni­us­ban lesz a lagzi.

Ra­fael Nadal jú­ni­us­ban veszi fe­le­sé­gül gye­rek­kori sze­rel­mét, a menüt egy igazi sztár­séf fogja el­ké­szí­teni.

Páros lábbal szállt bele Djokovicsba a balhés sztár

Páros lábbal szállt bele Djokovicsba a balhés sztár

Nick Kyr­gios sze­rint ciki, amit a szerb vi­lág­első művel a győ­zel­mei után. Az auszt­rál te­ni­szező Ra­fael Na­dal­nak is be­szólt.

Nick Kyr­gios sze­rint ciki, amit a szerb vi­lág­első művel a győ­zel­mei után. Az auszt­rál te­ni­szező Ra­fael Na­dal­nak is be­szólt.

Erre kéri a rajongóit a magyar sztársportoló

Erre kéri a rajongóit a magyar sztársportoló

A női te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tá­ján 128. he­lyen álló Babos Tímea Ins­tag­ram-ol­da­lán tett be­je­len­tést. Fel­tör­ték ko­rábbi Fa­ce­book-ol­da­lát.

A női te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tá­ján 128. he­lyen álló Babos Tímea Ins­tag­ram-ol­da­lán tett be­je­len­tést. Fel­tör­ték ko­rábbi Fa­ce­book-ol­da­lát.

Lesújtó hírt közöltek a csinos teniszcsillaggal

Lesújtó hírt közöltek a csinos teniszcsillaggal

Ni­cole Gibb­set pén­te­ken meg­ope­rál­ják, a Ro­land Gar­ro­son biz­to­san nem indul. A 26 éves spor­toló sze­retne minél ha­ma­rabb vissza­térni.

Ni­cole Gibb­set pén­te­ken meg­ope­rál­ják, a Ro­land Gar­ro­son biz­to­san nem indul. A 26 éves spor­toló sze­retne minél ha­ma­rabb vissza­térni.

Pazar hírek, Babos Tímeának jól indul a hete

Pazar hírek, Babos Tímeának jól indul a hete

Sokat lé­pett előre a vi­lág­rang­lis­tán.

Sokat lé­pett előre a női te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tá­ján Babos Tímea, aki az el­múlt héten jó tel­je­sít­ményt nyúj­tott.

Leesik az állad, ennél szexibb fotó rég készült magyar sportolónőről

Leesik az állad, ennél szexibb fotó rég készült magyar sportolónőről

Las­san Stol­lár Fanny véd­je­gyévé vál­nak a szu­per­szexi fotók. A klasszis te­ni­szező ez­út­tal is ki­tett ma­gáért.

Égi átok: hihetetlen, mi történt Fucsoviccsal

Égi átok: hihetetlen, mi történt Fucsoviccsal

Rá­fá­zott a mün­cheni idő­já­rásra.

Rá­fá­zott a mün­cheni idő­já­rásra. Nyert hely­zet­ben volt Marci, de az eső ki­se­gí­tette el­len­fe­lét a csá­vá­ból.

Hősies siker, különleges győzelmet aratott Babos Timi

Hősies siker, különleges győzelmet aratott Babos Timi

Megérte a sok kín­ló­dás.

Megérte a sok kín­ló­dás. Na­gyon rá­fért már ez a di­a­dal leg­jobb já­té­ko­sunkra. Sze­ren­csés vesz­tes­ből lett győz­tes a ma­gyar te­ni­sze­zőnő.

Egy modell miatt dobta barátnőjét a híres sportoló

Egy modell miatt dobta barátnőjét a híres sportoló

A hírek sze­rint Ale­xan­der Zve­rev és Lana Gercke ala­po­san össze­me­le­ge­dett.

A hírek sze­rint Ale­xan­der Zve­rev és Lana Gercke ala­po­san össze­me­le­ge­dett. Ennek Zve­rev ko­rábbi párja itta meg a levét.

Babos Timi tiszta vizet öntött a pohárba

Babos Timi tiszta vizet öntött a pohárba a jövőjével kapcsolatban

A ma­gyar te­ni­szező már tu­da­to­san ké­szül a civil életre.

A ma­gyar te­ni­szező már tu­da­to­san ké­szül a civil életre, de 5-6 évig még ját­szana. Nem esett pá­nikba a rossz szé­ri­ája miatt.

Érdekes helyen fotózták le a Fradi vezetőedzőjét és ukrán sztárjait

Érdekes helyen fotózták le a Fradi vezetőedzőjét és ukrán sztárjait

A lab­da­rú­gás mel­lett a te­niszt is sze­reti Szer­hij Reb­rov, a zöld-fe­hé­rek tré­nere. Honfi­társa meccsére lá­to­ga­tott ki.

Hihetetlen fordulat, erre biztosan nem számított a magyar sztár

Hihetetlen fordulat, erre biztosan nem számított a magyar sztár

Babos Tímea mégis fő­táb­lás lesz Isz­tam­bul­ban.

A mér­kő­zé­sét fel­adó Babos Tímea mégis fő­táb­lás lesz az isz­tam­buli sa­lak­pá­lyás te­nisz­tor­nán.

Dupla öröm, remekül sikerült Fucsovics Márton napja

Dupla öröm, remekül sikerült Fucsovics Márton napja

A ma­gyar te­nisz­klasszis a má­so­dik for­du­lóba ju­tott a bar­ce­lo­nai sa­lak­pá­lyás tor­nán.

A ma­gyar te­nisz­klasszis a má­so­dik for­du­lóba ju­tott a bar­ce­lo­nai sa­lak­pá­lyás tor­nán.

Várandós Babos Tímea? Reagált a klasszis teniszező

Várandós Babos Tímea? Reagált a klasszis teniszező

Több pletyka is nap­vi­lá­got lá­tott.

A vi­lág­rang­lista 142. he­lyén álló spor­to­lónő nincs a leg­jobb for­má­ban az utóbbi idő­szak­ban. Több pletyka is fel­me­rült Babos Timi kap­csán.

Babos Timi csupa mosoly, nem vették el a kedvét

Babos Timi csupa mosoly, nem vették el a kedvét

Leg­kö­ze­lebb Isz­tam­bul­ban ját­szik.

A ma­gyar te­ni­szező, Babos Tímea leg­kö­ze­lebb Isz­tam­bul­ban pró­bál ja­ví­tani.

Belepirulsz, Stollár Fanny ennél már nem lehet dögösebb

Belepirulsz, Stollár Fanny ennél már nem lehet dögösebb

A ma­gyar te­ni­szező, Stol­lár Fanny bi­ki­nis kép­pel üzent a kö­zös­ségi ol­da­lán. Jó­kora si­kert ara­tott.

A ma­gyar te­ni­szező, Stol­lár Fanny bi­ki­nis kép­pel üzent a kö­zös­ségi ol­da­lán. Jó­kora si­kert ara­tott.

Elképesztően szexi szerelésben fotózták le a szőke sportolónőt

Elképesztően szexi szerelésben fotózták le a szőke sportolónőt

Eu­ge­nie Bo­u­chard az utóbbi idő­ben nem az ered­mé­nye­i­vel hívja fel ma­gára a fi­gyel­met.

Eu­ge­nie Bo­u­chard az utóbbi idő­ben nem az ered­mé­nye­i­vel hívja fel ma­gára a fi­gyel­met.

Őszinte szavak, nehéz időszakokról beszélt a magyar sportikon

Őszinte szavak, nehéz időszakokról beszélt a magyar sportikon

Szá­vay meg­védte Babos Timit.

Szá­vay Ágnes sze­rint a vi­lág­rang­lis­tán egyes­ben egyre lej­jebb csú­szó Babos Tí­me­á­nak szám­ta­lan prob­lé­má­val kell meg­bir­kóz­nia.

Ennél cukibb fotót még nem láttál Fucsovics Marciról és szerelméről

Ennél cukibb fotót még nem láttál Fucsovics Marciról és szerelméről

A klasszis ma­gyar te­ni­szező gőz­erő­vel ké­szül a monte-carlói sa­lak­pá­lyás ver­senyre.

Babos Tímea vallomása, ezért nem megy neki a játék

Babos Tímea vallomása, ezért nem megy neki a játék

Ku­dar­cot ku­darcra hal­moz a ma­gyar te­ni­szező, Babos Tímea, aki őszin­tén be­szélt a gon­dok­ról.

Ku­dar­cot ku­darcra hal­moz a ma­gyar te­ni­szező, Babos Tímea, aki őszin­tén be­szélt a gon­dok­ról.

Nagy bejelentést tett Fucsovics Márton

Nagy bejelentést tett a világ egyik legismertebb magyar teniszezője, Fucsovics Márton

A vi­lág­rang­lista 37. he­lyén álló ma­gyar te­ni­szező új klub­nál foly­tatja a pá­lya­fu­tá­sát. A sport­em­ber be­val­lotta: az utóbbi hó­na­pok­ban már az új együt­te­sé­nél edzett.

A vi­lág­rang­lista 37. he­lyén álló ma­gyar te­ni­szező új klub­nál foly­tatja a pá­lya­fu­tá­sát. A sport­em­ber be­val­lotta: az utóbbi hó­na­pok­ban már az új együt­te­sé­nél edzett.

Aggasztó hír jött, támadás érte Babos Timit

Aggasztó hír jött, támadás érte Babos Timit

Is­me­ret­len hek­ker az el­kö­vető. A te­ni­sze­zőnő nő­vére tu­datta a tör­tén­te­ket a ra­jon­gók­kal.

Is­me­ret­len hek­ker az el­kö­vető. A ma­gyar te­ni­sze­zőnő nő­vére tu­datta a kö­zös­ségi ol­dal­lal tör­tén­te­ket a ra­jon­gók­kal.

Halálos fenyegetés, megrémült a magyar sportoló

Halálos fenyegetés, megrémült a magyar sportoló

A szép­sé­ges lány­nak az in­ter­ne­ten üzent egy szur­koló, ennek a fele sem tréfa...

Megszólalt Fucsovics Marci, sorsdöntő lépésre készül

Megszólalt Fucsovics Marci, sorsdöntő lépésre készül

A 2020-as olim­pia lebeg a szeme előtt.

Az első számú ma­gyar te­ni­szező ott akar lenni az olim­pián, ezért békét kötne a szö­vet­ség­gel. A konflik­tu­sok­tól tu­da­to­san tartja távol magát.

Minden idők legszexibb fotója készült a magyar sportolónőről

Minden idők legszexibb fotója készült a magyar sportolónőről

A női te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tá­já­nak 124. he­lyén álló Stol­lár Fanny iga­zán dögös képet osz­tott meg Ins­tag­ra­mon.

Durva, életveszélyesen megfenyegették a magyar sztársportolót

Durva, életveszélyesen megfenyegették a magyar sztársportolót

A 20 esz­ten­dős Stol­lár Fannyt kö­zös­ségi ol­da­lán érte tá­ma­dás, a fi­a­tal te­ni­szező jól ke­zelte a hely­ze­tet.

Stol­lár Fannyt kö­zös­ségi ol­da­lán érte tá­ma­dás, a fi­a­tal te­ni­szező jól ke­zelte a hely­ze­tet.

Babos Timi önmagát biztatja a trágár mocskolódás után

Babos Timi önmagát biztatja a trágár mocskolódás után

Nincs könnyű hely­zet­ben.

Nincs könnyű hely­zet­ben a ma­gyar női te­ni­szező, aki egyé­ni­ben ku­dar­cot ku­darcra hal­moz.

Három magyar lány is a világ legjobbjai között

Három magyar lány is a világ legjobbjai között

Babos Tímea egy he­lyet ron­tott.

A női te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tá­ján Bon­dár Anna is be­ke­rült a top 200-ba. Babos Tímea egy he­lyet ron­tott, pá­ros­ban to­vábbra is har­ma­dik.

Megszületett az ítélet a sztársportolót megkéselő betörő ügyében

Ítéletet hoztak a sztársportolót megkéselő betörő ügyében

Petra Kvit­o­vát 2016-ban, saját la­ká­sá­ban se­be­sí­tet­ték meg.

Petra Kvit­o­vát a saját la­ká­sá­ban se­be­sí­tet­ték meg, a to­vábbi pá­lya­fu­tása is ve­szélybe ke­rült.

Elképesztően szexi fotó készült a magyar sportolónőről

Elképesztően szexi fotó készült a magyar sportolónőről

Stol­lár Fanny pár napja a se­lej­te­ző­ben bú­csú­zott a Mi­a­mi­ban zajló te­nisz­tor­nán.

Stol­lár Fanny pár napja a se­lej­te­ző­ben bú­csú­zott a Mi­a­mi­ban zajló te­nisz­tor­nán.

Több mint ellenfelek: Federer a reptérről rögtön Fucsovicshoz sietett

Több mint ellenfelek: Federer a reptérről rögtön Fucsovicshoz sietett

Lehet, hogy leg­kö­ze­lebb a Mi­a­mi­ban meg­ren­de­zésre ke­rülő te­nisz­torna dön­tő­jé­ben ta­lál­koz­nak majd?

Óriási magyar sportsiker született, amíg te aludtál

Óriási magyar sportsiker született, amíg te aludtál

Stol­lár Fanny pá­ros­tor­nát nyert.

Stol­lár Fanny pá­lya­fu­tása má­so­dik tor­na­győ­zel­mét aratta Me­xi­kó­ban. Jövő héten Mi­a­mi­ban szur­kol­ha­tunk a ma­gyar te­ni­sze­ző­nek.

Drámai pillanatok a teniszpályán, szívükhöz kaptak a nézők

Drámai pillanatok a teniszpályán, szívükhöz kaptak a nézők

Ni­cola Kuhn meccs köz­ben esett össze, bor­zal­mas fáj­dal­mai vol­tak.

A spa­nyol szí­nek­ben ver­senyző Ni­cola Kuhn meccs köz­ben esett össze, bor­zal­mas fáj­dal­mai vol­tak. Min­denki ag­gó­dott az egész­sé­géért.

Komoly siker, magyar szépségről beszélnek Mexikóban

Komoly siker, magyar szépségről beszélnek Mexikóban

Stol­lár Fanny és az ame­ri­kai Maria Sánc­hez dön­tőbe ju­tott a gua­da­la­ja­rai te­nisz­tor­nán.

Stol­lár Fanny és az ame­ri­kai Maria Sánc­hez dön­tőbe ju­tott a gua­da­la­ja­rai te­nisz­tor­nán.

Fucsovics Marci óriásit játszott, amíg aludtál

Fucsovics Marci óriásit játszott, amíg aludtál

Ma­ra­toni meccsen dőlt el, ta­lál­koz­hat-e Fe­de­rer­rel a ma­gyar te­ni­szező.

Ma­ra­toni meccsen dőlt el, ta­lál­koz­hat-e Fe­de­rer­rel a ma­gyar te­ni­szező.

Mélyül a válság, Babos Timi egyre nagyobb bajban van

Mélyül a válság, Babos Timi egyre nagyobb bajban van

To­vábbra sem megy a játék egyes­ben.

To­vábbra sem megy a játék egyes­ben az egyik leg­jobb ma­gyar te­ni­sze­ző­nő­nek.

Van esélyük? Ezt üzente a férfiaknak Stollár Fanny

Van esélyük? Ezt üzente a férfiaknak Stollár Fanny

A ma­gyar te­ni­sze­zőnő ren­ge­teg le­ve­let kap férfi­ak­tól. El­árulta, mihez kezd velük.

A ma­gyar te­ni­sze­zőnő ren­ge­teg le­ve­let kap férfi­ak­tól. El­árulta, mihez kezd velük.

Szakított edzőjével Fucsovics Márton, ez az oka

Szakított edzőjével Fucsovics Márton, ez az oka

Már nem Sá­volt At­tila a ma­gyar te­nisz­klasszis tré­nere. In­dian Wells-be már nem kí­sérte el Fu­cso­vics Már­tont a ko­rábbi fő­edző.

Már nem Sá­volt At­tila a ma­gyar te­nisz­klasszis tré­nere. In­dian Wells-be már nem kí­sérte el Fu­cso­vics Már­tont a ko­rábbi fő­edző.

Fucsovics Márton fotójánál cukibbat nem láttál a héten

Fucsovics Márton fotójánál cukibbat nem láttál a héten

A ma­gyar te­nisz­klasszis kis­ku­tyá­já­val uta­zott a rep­térre. Az Egye­sült Ál­la­mok­ban ver­se­nyez jövő héten.

A ma­gyar te­nisz­klasszis kis­ku­tyá­já­val uta­zott a rep­térre. Az Egye­sült Ál­la­mok­ban ver­se­nyez jövő héten, az In­dian Wells-i tor­nán.

Ennyi volt, fontos bejelentést tett Babos Tímea

Ennyi volt, fontos bejelentést tett Babos Tímea

Nem dol­go­zik to­vább edző­jé­vel.

Nem dol­go­zik to­vább edző­jé­vel, Ni­kola Hor­vat­tal a ma­gyar te­nisz­klasszis. Fa­ce­boo­kon je­len­tette be a hírt. Ta­valy szep­tem­ber óta dol­goz­tak együtt.

Ez a szerelem, így ébredtek Fucsovics Mártonék

Ez a szerelem, így ébredtek Fucsovics Mártonék

Ha­za­re­pült Bu­da­pestre.

A ma­gyar te­nisz­sztár ha­za­re­pült Bu­da­pestre, azon­ban pár nap múlva már Ame­ri­ká­ban áll rajt­hoz. Sze­rel­mé­ről posz­tolt képet reg­gel.

Világsztárok áradoznak Fucsovicsról, nagyon közel az áttörés

Világsztárok áradoznak Fucsovicsról, nagyon közel az áttörés

Még a sváj­ciak sze­rint is egyen­rangú el­len­fele volt Fe­de­r­er­nek. Djok­ovics és Wi­lan­der is te­ni­sze­zőn­ket di­cséri.

Budapesten osztottak fontos szerepet a népszerű világsztárra

Budapesten osztottak fontos szerepet a népszerű világsztárra

Sze­les Mó­nika díjat adott át.

A ki­lenc­sze­res Grand Slam-tor­na­győz­tes Sze­les Mó­nika újra el­lá­to­ga­tott Ma­gyar­or­szágra, a Hun­ga­rian La­dies Open dön­tője után a díj­át­adón is részt vett.

Hoppá, Fucsovics rendesen feldühítette Federert

Hoppá, Fucsovics rendesen feldühítette Federert

Marci remek hú­zá­sa­i­val néha ki­hozta a sod­rá­ból a svájci vi­lág­klasszist. Végül mégis a rutin dön­tött.

Marci remek hú­zá­sa­i­val néha ki­hozta a sod­rá­ból a svájci vi­lág­klasszist. Végül mégis a rutin dön­tött.

Végre van oka az örömre Babos Timinek

Végre van oka az örömre Babos Timinek, nagy kő esett le a szívéről

Óri­ási csa­tá­ban nyert a ma­gyar te­ni­szező Aca­pul­có­ban.

Óri­ási csa­tá­ban nyert a ma­gyar te­ni­szező Aca­pul­có­ban, ez a siker most na­gyon kel­lett a lel­ké­nek.

Fucsovics nehéz napja, keresztbe kellett tennie a barátjának

Fucsovics nehéz napja, keresztbe kellett tennie a barátjának

Nem volt könnyű hely­zet­ben.

A ma­gyar te­ni­sze­ző­nek nem volt könnyű Dzumhur ellen ját­sza­nia. A ma­gyar szur­ko­lók is sokat se­gí­tet­tek neki.

Festői környezet, szerelme fotózta le a magyar sztársportolót

Festői környezet, szerelme fotózta le a magyar sztársportolót

Babos Tímea szlo­vén el­len­fél ellen kezd az aca­pul­cói 250 000 dol­lár (70 mil­lió fo­rint) össz­dí­ja­zású, ke­mény pá­lyás WTA Tour-ver­se­nyen.

Babos Tímea szlo­vén el­len­fél ellen kezd az aca­pul­cói 250 000 dol­lár össz­dí­ja­zású, ke­mény pá­lyás WTA Tour-ver­se­nyen.

Óriási küzdelem Budapesten, erre figyeltek a sportrajongók

Óriási küzdelem Budapesten, erre figyeltek a sportrajongók

Stol­lár Fanny a brit Heat­her Wat­son ol­da­lán el­vesz­tette a dönt­ő­t.

Stol­lár Fanny a brit Heat­her Wat­son ol­da­lán el­vesz­tette a dönt­ő­t a bu­­da­­pesti te­nisz­tor­nán.

Újabb fájó kudarc, Babosnak párosban sem megy

Újabb fájó kudarc, Babosnak párosban sem megy

Fo­lya­ma­to­san ku­dar­cok érik.

Egyes­ben fo­lya­ma­to­san ku­dar­cok érik Babos Tí­meát, aki ez­út­tal pá­ros­ban sem járt si­ker­rel.

Mindenkit meglepett, erre készül a magyar teniszező

Mindenkit meglepett, erre készül a magyar teniszező

Csep­pet sem za­varja a kora a ma­gyar já­té­kost, aki újra csúcsra tör.

Csúcsesemény, vasárnap erre figyelnek Budapesten

Csúcsesemény, vasárnap erre figyelnek Budapesten

Ma­gyar já­té­kos dönt­ő­zik va­sár­nap a bu­da­pesti 250 ezer dol­lár (70 mil­lió fo­rint) össz­dí­ja­zású ke­mény­pá­lyás női te­nisz­tor­nán.

Ma­gyar já­té­kos dönt­ő­zik va­sár­nap a bu­da­pesti 250 ezer dol­lár (70 mil­lió fo­rint) össz­dí­ja­zású ke­mény­pá­lyás női te­nisz­tor­nán.

Az interneten zaklatták a világ egyik legjobb sportolóját

Az interneten zaklatták a világ egyik legjobb sportolóját

Sú­lyos dol­go­kat vág­tak Oszaka Naomi fe­jé­hez. A vi­lág­első japán te­ni­szező azon­ban nem rop­pant össze.

Sú­lyos dol­go­kat vág­tak Oszaka Naomi fe­jé­hez. A vi­lág­első japán te­ni­szező nem rop­pant össze.

Babos Timi kiöntötte a lelkét a világnak: Valami nem klappol

Babos Timi kiöntötte a lelkét a világnak: Valami nem klappol

Üzent a ra­jon­gó­i­nak.

A 25 éves sop­roni te­ni­szező a kö­zös­ségi ol­da­lán üzent a ra­jon­gó­i­nak. Azt ígérte, min­dent meg­tesz azért, hogy újra top­for­mába ke­rül­jön.

Rossz hír érkezett Babos Tímeáról

Rossz hír érkezett Babos Tímeáról, tovább tart a lejtmenet

A ma­gyar te­ni­szező rög­tön az első meccsén ki­ka­pott Du­baj­ban.

A 25 éves sop­roni já­té­kos ja­nuár kö­zepe óta nem nyert mér­kő­zést egyé­ni­ben. Most Du­baj­ban is ki­ka­pott az első for­du­ló­ban.

Babos Tímea összeomlott? Itt vannak az árulkodó jelek

Babos Tímea összeomlott? Itt vannak az árulkodó jelek

Babos Tímea ku­dar­cot ku­darcra hal­moz egyé­ni­ben.

Babos Tímea ku­dar­cot ku­darcra hal­moz egyé­ni­ben, és immár a ma­gyar te­ni­szező is el­is­meri, hogy nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül.

Dögös bikinis fotóval rukkolt elő a bombatestű sportolónő

Dögös bikinis fotóval rukkolt elő a bombatestű sportolónő

Eu­ge­nie Bo­u­chard na­gyon sze­xire vette a fi­gu­rát Va­len­tin-napon.

Eu­ge­nie Bo­u­chard na­gyon sze­xire vette a fi­gu­rát Va­len­tin-napon. Azt eddig is le­he­tett tudni róla, hogy nem iga­zán szé­gyen­lős.

Szomorú hír, Fucsovicsot a pályán is legyőzték

Szomorú hír, Fucsovicsot a pályán is legyőzték

A ma­gyar te­ni­szező a ne­gyed­dön­tőig ju­tott a hol­lan­diai ATP-tor­nán.

A ma­gyar te­ni­szező a ne­gyed­dön­tőig ju­tott a hol­lan­diai ATP-tor­nán.

Tátottuk a szánkat, így döntöttek a magyar sportrajongók

Tátottuk a szánkat, így döntöttek a magyar sportrajongók

Te­nisz vagy darts?

Te­nisz vagy darts? Több mint 21 ezer sza­va­zat ér­ke­zett a Sport Tv Fa­ce­book ol­da­lán.

Emiatt sikerült jól Fucsovics Márton szófiai tornája

Emiatt sikerült jól Fucsovics Márton szófiai tornája

Két szett­ben ki­ka­pott Fu­cso­vics.

Pá­lya­fu­tása má­so­dik ATP-dön­tő­jé­ben, két szett­ben ka­pott ki (4:6, 3:6) az orosz Da­nyiil Med­ve­gyev ellen a ma­gyar klasszis. Hét­főn Rot­ter­damba uta­zik.

Bravúros teljesítmény, Fucsovics Márton komoly sikert ért el

Bravúros teljesítmény, Fucsovics Márton komoly sikert ért el

Dön­tőt játsz­hat Szófi­á­ban.

Pá­lya­fu­tása má­so­dik ATP-elő­dön­tő­jét is meg­nyerte Fu­cso­vics Már­ton. Dön­tőt játsz­hat Szófi­á­ban.

Baj van, évek óta nem történt ilyen a magyar sztársportolóval

Baj van, évek óta nem történt ilyen a magyar sztársportolóval

Egyes­ben na­gyon vissza­esett.

Egyes­ben na­gyon vissza­esett a vi­lág­rang­lis­tán a ma­gyar te­ni­szező, pá­ros­ban meg­őrizte a har­ma­dik he­lyét.

Ez igen! Így ünnepelte a születésnapját Fucsovics

Ez igen! Így ünnepelte a születésnapját Fucsovics

A leg­ma­ga­sab­ban jegy­zett férfi te­ni­sze­zőnk, Fu­cso­vics Már­ton Szófi­á­ban ját­szik.

A leg­ma­ga­sab­ban jegy­zett férfi te­ni­sze­zőnk, Fu­cso­vics Már­ton Szófi­á­ban ját­szik.

Régi ismerős tartja Fucsovics edzéseit

Lépett Fucsovics Marci, régi ismerős került be az edzői stábjába

Oli­vier Tauma se­gíti a ma­gyar te­ni­szező fel­ké­szü­lé­sét a jö­vő­ben.

Oli­vier Tauma se­gíti a ma­gyar te­ni­szező fel­ké­szü­lé­sét a jö­vő­ben. A pénz miatt dönt­het­tek a fran­cia tré­ner mel­lett.

Fucsovics Márton nehéz helyzetben, a barátja ellen játszik

Fucsovics Márton nehéz helyzetben, a barátja ellen játszik

Klasszis lesz az el­len­fél.

A ma­gyar te­ni­szező be­ju­tott a har­ma­dik for­du­lóba a szófiai, 524 ezer euró (166 mil­lió fo­rint) össz­dí­ja­zású ke­mény pá­lyás te­nisz­tor­nán.

Egyetlen mondattal alázták meg a magyar sportolókat

Egyetlen mondattal alázták meg a magyar sportolókat

Phi­lipp Kohlsch­re­i­ber azt sem tudja, kik ellen kell majd te­ni­szez­nie a német csa­pat­nak.

Phi­lipp Kohlsch­re­i­ber azt sem tudja, kik ellen kell majd te­ni­szez­nie a német csa­pat­nak. Frank­furt­ban nehéz dolga lesz a mi­e­ink­nek.

Rémület a teniszpályán, kegyetlen lépést tett a labdaszedő

Rémület a teniszpályán, kegyetlen lépést tett a labdaszedő

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Na­gyon meg­ijedt a tör­tén­tek­től Sa­bine Li­sicki.

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Na­gyon meg­ijedt a tör­tén­tek­től Sa­bine Li­sicki a thai­földi női tor­nán.

Csoda történt Ausztráliában, két győztes a teniszdöntőn

Csoda történt Ausztráliában, két győztes a teniszdöntőn

Hi­he­tet­len, mit mű­velt Oszaka. Két év után végre meg­tört a női Grand Slam-baj­no­kok átka.

Újabb részletek a teniszcsodáról: szülei edzik az új bajnokot

Újabb részletek a teniszcsodáról: szülei edzik az új bajnokot

Nagy Ad­ri­enn szó sze­rint a sport­ágba szü­le­tett, mivel édes­anyja profi já­té­kos volt, apu­kája pedig edzette is a mamát. Ma már a há­zas­pár ké­szíti fel a baj­nok­nőt.

Erre nem számítottunk, Babos Timi óriásit bukhat

Erre nem számítottunk, Babos Timi óriásit bukhat

Babos Tímea be­teg­sége miatt adta fel a thai­földi meccsét. A ma­gyar te­ni­sze­zőt ér­zé­ke­nyen érint­heti a ku­darc.

Babos Tímea be­teg­sége miatt adta fel a thai­földi meccsét. A ma­gyar te­ni­sze­zőt ér­zé­ke­nyen érint­heti a ku­darc.

Meztelenre vetkőzött az izmos sztár, érdekes helyen kapták rajta

Meztelenre vetkőzött az izmos sztár, érdekes helyen kapták rajta

Nadal a vé­cé­ben sza­ba­dult meg az át­iz­zadt ru­ha­da­rab­ja­i­tól. John McEn­roe aztán vé­let­le­nül össze­fu­tott vele.

Nadal a vé­cé­ben sza­ba­dult meg az át­iz­zadt ru­ha­da­rab­ja­i­tól. John McEn­roe aztán vé­let­le­nül össze­fu­tott vele.

Szomorkodhat Babos Tímea, ez most nem jött össze

Szomorkodhat Babos Tímea, ez most nem jött össze

A ma­gyar te­ni­szező két szett­ben el­bukta az Aust­ra­lian Open női pá­ros­ver­se­nyé­nek dön­tő­jét Kris­tina Mla­de­no­vic ol­da­lán, nincs cím­vé­dés.

Szenzációs magyar sportsiker született a világ másik felén

Szenzációs magyar sportsiker született a világ másik felén

Dön­tőbe ju­tott Nagy Ad­ri­enn.

A 17 éves Nagy Ad­ri­enn be­ju­tott a ju­nior pá­ro­sok dön­tő­jébe Mel­bourne-ben. A fi­nálé ma­gyar idő sze­rint pén­tek reg­gel 8 óra körül kez­dő­dik.

Ámul a világ, új magyar sztár született

Ámul a világ, új magyar sztár született

Óri­ási nem­zet­közi si­kert ara­tott Adri. Ba­bo­sék ve­re­sége el­le­nére is van mit és kit ün­ne­pel­nünk az Austr­lian Ope­nen.

Óri­ási nem­zet­közi si­kert ara­tott Adri. Ba­bo­sék ve­re­sége el­le­nére is van mit és kit ün­ne­pel­nünk az Austr­lian Ope­nen.