CÍMKE: 'tek'

Lecsapott a TEK: veszélyes külföldi férfit fogtak el hazánkban

Lecsapott a TEK: veszélyes külföldi férfit fogtak el hazánkban

A 34 éves gya­nú­sí­tott­nál ház­ku­ta­tást tar­tot­tak, majd a német ha­tó­sá­gok ké­ré­sére el­fog­ták őt.

Brüsszelben irigylik a TEK-et

Brüsszelben irigykedve tekintenek a TEK-re

Kö­ve­tendő pél­dá­nak tart­ják más, uniós or­szá­gok szá­mára.

Kö­ve­tendő pél­dá­nak tart­ják más, uniós or­szá­gok szá­mára.

Így lettek a legjobbak közt is a legjobbak a magyar kommandósok

Így lettek a legjobbak közt is a legjobbak a magyar kommandósok

Az utóbbi évek­ben már több­ször vol­tak az első hely kö­ze­lé­ben a kü­lön­böző ma­gyar csa­pa­tok.

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont csa­pata meg­nyerte a kü­lön­le­ges rend­őri szol­gá­la­tok vi­lág­baj­nok­sá­gát.

TEK-esek mentették meg egy ember életét a Margitszigeten

TEK-esek mentették meg egy ember életét a Margitszigeten

A kom­man­dó­sok ész­re­vet­tek egy férfit, aki vá­rat­la­nul össze­esett. Azon­nal cse­le­ked­tek.

TEK-esek lepték el Kispestet, óriási felfordulás a BL-meccs előtt

TEK-esek lepték el Kispestet, óriási felfordulás a BL-meccs előtt

Meg­lepő ra­ma­zuri a Hon­véd-pálya kör­nyé­kén. Kü­lö­nös ven­dég ér­ke­zett a Bo­zsik-sta­di­onba.