CÍMKE: 'tavasz'

Ennyit a tavaszról, szörnyű időjárás várható vasárnap!

Ennyit a tavaszról, szörnyű időjárás várható vasárnap!

A hét utolsó nap­ján a szom­bat­hoz ké­pest egy­ál­ta­lán nem lesz jó idő, esőre és újabb le­hű­lésre kell szá­mí­tani.

Imádod a szűk farmert? Ilyen cipőt vegyél fel hozzá!

Imádod a szűk farmert? Ilyen cipőt vegyél fel hozzá!

Is­merd meg, ho­gyan dob­ha­tod fel az egy­szerű szűk far­me­ro­dat a meg­fe­lelő ci­pők­kel!

FRISS HÍREK

Ez a farmertrend diktálja a divatot 2019 nyarán

Ez a farmertrend diktálja a divatot 2019 nyarán

Idén is iz­gal­mas fa­zo­nok hó­dí­ta­nak a férfiak által imá­dott, szexi nad­rá­gok vi­lá­gá­ban! Lás­suk ho­gyan le­szel ab­szo­lút menő, jöj­je­nek a szu­per­nő­ies far­me­rok!

Szédítően szexi a legújabb nadrágdivat: elképesztően formás leszel!

Szédítően szexi a legújabb nadrágdivat: elképesztően formás leszel!

Gyö­nyörű, nőies és na­gyon elő­nyös min­den­ki­nek az új trend.

Gyö­nyörű, nőies és na­gyon elő­nyös min­den­ki­nek az új trend.

Ez a dögös frizura lesz a nyár legnagyobb divatja!

Ez a dögös frizura lesz a nyár legnagyobb divatja!

Ha­tal­ma­sat tarol idén nyá­ron ez a fazon. Ér­de­mes ki­pró­bál­nod neked is!

Ha­tal­ma­sat tarol idén nyá­ron ez a fazon. Ér­de­mes ki­pró­bál­nod neked is!

Önts ecetet a kertedbe, és mindenki csodájára jár a virágaidnak!

Önts ecetet a kertedbe, és mindenki csodájára jár a virágaidnak!

Vesd be ezt a szu­per se­gít­sé­get a ker­ted­ben vagy er­ké­lye­den: meg­éri!

Vesd be ezt a szu­per se­gít­sé­get a ker­ted­ben vagy er­ké­lye­den: meg­éri!

Mindenki erre várt, ilyen időjárásra számíthatsz vasárnap

Mindenki erre várt, ilyen időjárásra számíthatsz vasárnap

Végre ki­él­vez­het­jük a ta­va­szi időt.

Végre ki­él­vez­het­jük a ta­va­szi időt.

Tökéletes tavaszi időnk lesz hétvégén, utána kellemetlen meglepetés jön

Tökéletes tavaszi időnk lesz hétvégén, utána kellemetlen meglepetés jön

Hasz­náld ki a ve­rő­fé­nyes nap­sü­tést, mert hét­főn meg­ér­ke­zik a hi­deg­front, és nem fog ennyit sütni a nap.

Káprázatosan szexi a tavasz legizgalmasabb felsője - bombázó leszel!

Káprázatosan szexi a tavasz legizgalmasabb felsője - bombázó leszel!

Ez a fazon min­den­ki­nek jól áll és min­den férfit rabul ejt.

Ez a fazon min­den­ki­nek jól áll és min­den férfit rabul ejt.

Csak a Mentes Tavaszi Vásár a Dürerben!

Csak a Mentes Tavaszi Vásár a Dürerben!

Te is érzed már, ahogy éle­de­zik a ter­mé­szet, hosszab­bak a nap­pa­lok, a nap­fény mo­solyt csal az ar­codra és fel­pezs­díti az éle­tet?

Te is érzed már, ahogy éle­de­zik a ter­mé­szet, hosszab­bak a nap­pa­lok, a nap­fény mo­solyt csal az ar­codra és fel­pezs­díti az éle­tet?

Itt a tavasz új slágerdala: Neon szerkóban feszít Király Viktor

Itt a tavasz új slágerdala: Neon szerkóban feszít Király Viktor

A "Hol van az a lány" ki­rob­banó si­kere után az öt­let­gazda, DR BRS egy újabb fan­tasz­ti­kus slá­ger­bom­bát dob ránk.

Itt a tavasz, csodálatos idő lesz vasárnap!

Itt a tavasz, csodálatos idő lesz vasárnap!

Nem ér­de­mes ott­hon ma­radni.

A hét utolsó nap­ján egy­ál­ta­lán nem ér­de­mes ott­hon ma­radni, kint a sza­bad­ban na­gyon meleg lesz.

Sokkoló adatot közölt a meteorológia: 28 fokos különbség pár nap alatt

Sokkoló adatot közölt a meteorológia: 28 fokos különbség pár nap alatt

Idén ta­vas­szal úgy néz ki, hogy utol­jára tá­mad­nak a mí­nu­szok.

Idén ta­vas­szal úgy néz ki, hogy utol­jára tá­mad­nak a mí­nu­szok. Négy napon belül 28 fokos hő­in­gás lehet az elő­re­jel­zés sze­rint. Csü­tör­tök haj­nal­ban ugyanis egyes he­lye­ken mí­nusz hat fokot is mér­het­nek, míg va­sár­nap nap­köz­ben már 22 fok lehet.

Nem hittünk a szemünknek: Ilyen frizurára váltott Vastag Csaba

Nem hittünk a szemünknek: Ilyen frizurára váltott Vastag Csaba

Vas­tag Csaba ad ma­gára, ami­nek meg is van az ered­mé­nye.

Vas­tag Csaba ad ma­gára, ami­nek meg is van az ered­mé­nye, ra­jon­ga­nak érte a höl­gyek.

Szórj őrölt fahéjat a kertedbe - döbbenetes a hatás!

Szórj őrölt fahéjat a kertedbe - döbbenetes a hatás!

Cso­dát művel a ker­ted­ben.

Cso­dát művel a ker­ted­ben ez a szu­per fű­szer! Így hasz­náld!

Oszter Sándor egyedül marad: Felesége megint költözik

Oszter Sándor egyedül marad: Felesége megint költözik

A mű­vésznő in­kább a vizet vá­lasztja.

A szí­nész pén­tek­től újra szal­ma­öz­vegy lesz, hi­szen fe­le­sége a ta­vasz be­kö­szön­té­vel el­hagyja közös ott­ho­nu­kat.

Ez a hagyma a tavasz sztárja, egyél belőle többet

Ez a hagyma a tavasz sztárja, egyél belőle többet

A ta­vasz első hír­nöke a pá­zsit­hagyma!

A ta­vasz első zöl­dülő hír­nöke a pá­zsit­hagyma! Már­cius vége a leg­meg­fe­le­lőbb idő a mag­vak el­ül­te­té­sé­nek. Tud­tad, hogy nem csak finom, de gyo­mor­erő­sítő is?

Tavasszal mindenki ebben jár majd! Íme, az új sztár!

Tavasszal mindenki ebben jár majd! Íme, az új sztár!

A ta­va­szi divat új sztárja lesz ez a ru­ha­da­rab. Ké­nyel­mes, di­va­tos, és reg­gel egy perc alatt ma­gadra kap­ha­tod.

A ta­va­szi divat új sztárja lesz ez a ru­ha­da­rab. Ké­nyel­mes, di­va­tos, és reg­gel egy perc alatt ma­gadra kap­ha­tod a ro­ha­nás­ban.

Napi 15 perc, és bombázóvá karcsúsodsz a tavaszi szezonra!

Napi 15 perc, és bombázóvá karcsúsodsz a tavaszi szezonra!

Leg­jobb for­má­dat hoz­ha­tod ki ma­gad­ból ezzel az egy­szerű gya­kor­lat­sor­ral.

Leg­jobb for­má­dat hoz­ha­tod ki ma­gad­ból ezzel az egy­szerű gya­kor­lat­sor­ral.

Eldobod az agyadat a legújabb cipődivattól, ez az igazi női bátorság

Eldobod az agyadat a legújabb cipődivattól, ez az igazi női bátorság

Az új ta­va­szi-nyári ci­pőt­ren­dek a be­vál­la­ló­sok­nak ked­vez­nek. Régi ked­ven­cek tér­nek vissza.

Az új ta­va­szi-nyári ci­pőt­ren­dek a be­vál­la­ló­sok­nak ked­vez­nek. Régi ked­ven­cek tér­nek vissza.

Szédítően karcsú és hosszú lábaid lesznek ebben a csábos cipőben

Szédítően karcsú és hosszú lábaid lesznek ebben a csábos cipőben

Ez a leg­szu­pe­rebb vá­lasz­tás, mely igazi álom­nővé tesz.

Ez a leg­szu­pe­rebb vá­lasz­tás, mely­nek vi­se­lése igazi álom­nővé tesz. Mond­juk és mu­tat­juk is a rész­le­te­ket!

Hátborzongató, ezt jövendölte Nostradamus az idei tavaszra

Hátborzongató, ezt jövendölte Nostradamus az idei tavaszra

Nem túl ke­gyes jós­la­tá­ban töb­bek kö­zött Ma­gyar­or­szá­got is meg­em­lí­tette. Te mire szá­mí­tasz?

Íme a tavasz legdivatosabb, csodás hajszíne: hamvas barack

Íme a tavasz legdivatosabb, csodás hajszíne: hamvas barack

Ez a haj­szín fog ta­rolni a mos­tani sze­zon­ban. Pró­báld ki te is, meg­éri!

Búcsút inthetünk az influenzának, de a pollenek már támadnak

Búcsút inthetünk az influenzának, de a pollenek már támadnak

Or­szág­szerte fo­ko­zó­dik a korán vi­rágzó fák pol­len­szó­rása!

Or­szág­szerte fo­ko­zó­dik a kora ta­vas­szal vi­rágzó fák, fő­ként az éger és a mo­gyoró pol­len­szó­rása, de már vi­rá­goz­nak a cip­rus- és ti­sza­fa­fé­lék is! A ma­gyar­or­szági pol­len­tér­kép a nyu­gati régió kis sze­le­té­nek ki­vé­te­lé­vel sö­tétbe bo­rult.

Ezt ígérik a meteorológusok a tavasz első vasárnapjára

Ezt ígérik a meteorológusok a tavasz első vasárnapjára

Végre el­múl­tak a der­mesztő fa­gyok, akár ki­rán­dulni is lehet menni.

Végre el­múl­tak a der­mesztő fa­gyok, akár ki­rán­dulni is lehet menni a hét utolsó nap­ján.

Indul az Akvárium Tavasz Terasz

A Meute fellépésével indul az Akvárium Tavasz Terasz

A Bu­da­pesti Ta­va­szi Fesz­ti­vál ki­emelt hely­szí­ne­ként ismét vár az Ak­vá­rium

A Bu­da­pesti Ta­va­szi Fesz­ti­vál ki­emelt hely­szí­ne­ként ismét vár az Ak­vá­rium Klub a ta­vasz egyik leg­jobb kül­téri prog­ram­so­ro­za­tá­val, a Ta­vasz Te­ras­szal.

Megdőlt a melegrekord, berobbant az igazi tavasz

Megdőlt a melegrekord, berobbant az igazi tavasz

Annyira vár­tuk már, és meg is ér­ke­zett a ta­vasz.

Annyira vár­tuk már, és meg is ér­ke­zett! Bár a me­te­o­ro­ló­giai ta­vasz első napja csak hol­nap lesz, de feb­ruár utolsó napja me­leg­re­kord­dal bú­csú­zik: Ki­szom­bor­ban 2017-ben 21,6 fokot mér­tek feb­ruár 28-án, míg teg­nap Kő­sze­gen 22,4 fokot re­giszt­rál­tak.

Messze még a tavasz, ezt hozza az időjárás vasárnapra

Messze még a tavasz, ezt hozza az időjárás vasárnapra

A hét utolsó nap­ján fel­hős lesz az ég, de ki­rán­dulni nyu­god­tan lehet, csa­pa­dékra nem kell szá­mí­tani.

A hét utolsó nap­ján fel­hős lesz az ég, de ki­rán­dulni nyu­god­tan lehet, csa­pa­dékra nem kell szá­mí­tani.

Eszméletlen fazonnal frissül a női divat 2019-ben, jön a tündérváll

Eszméletlen fazonnal frissül a női divat 2019-ben, jön a tündérváll

Me­se­beli stí­lus tör utat ma­gá­nak a ki­fu­tó­kon: egy­szerre nőies és elő­kelő az új divat. Lás­suk, neked mennyire nyeri el tet­szé­sed ez a va­rázs­la­tos fazon!

Me­se­beli stí­lus tör utat ma­gá­nak a ki­fu­tó­kon: egy­szerre nőies és elő­kelő az új divat. Lás­suk, neked mennyire nyeri el tet­szé­sed ez a va­rázs­la­tos fazon!

Kovácsszénájáról üzent a tavasz, most már biztosan itt van

Most már biztosan itt a tavasz: ez a virág jelent meg a Mecsekben

Már nyí­lik az il­la­tos hu­nyor.

A ta­vasz hír­nö­két a hét­vé­gén kapta len­cse­végre az MTI fo­tósa.

Istennőként imád a férfi, ha felveszed a tavasz legszexibb fehérneműjét

Istennőként imád a férfi, ha felveszed a tavasz legszexibb fehérneműjét

Őrü­le­te­sen dögös le­szel, és meg­ba­bo­ná­zod a pá­ro­dat.

Őrü­le­te­sen dögös le­szel, és meg­ba­bo­ná­zod a pá­ro­dat.

2019-ben jön az új trend: elképesztő szexi lesz a körömdivat

2019-ben jön az új trend: elképesztő szexi lesz a körömdivat

Me­g­újul és iz­gal­ma­san nőies lesz a ma­ni­kűr a kö­vet­kező he­tek­ben.

Me­g­újul és iz­gal­ma­san nőies lesz a ma­ni­kűr a kö­vet­kező he­tek­ben.

Ez a tavasz első virága: most sem késő elültetni

Ez a tavasz első virága: most sem késő elültetni

Vá­lassz ki ehhez egy eny­hébb napot.

Sze­rezd be tál­cás pa­lán­ta­ként, majd vá­lassz ki egy eny­hébb napot az ül­te­tésre. He­lyezd el a kert­ben, szél­vé­dett bok­rok alatt. Mind­járt meg­sür­geti a ta­vaszt.

Megbolondult az időjárás, döntöttek a hétvégi NB I-es meccsekről

Tombol a tél, döntöttek a hétvégi NB I-es meccsekről

Szom­ba­ton a 19. for­du­ló­val foly­ta­tó­dik a lab­da­rúgó NB I.

Szom­ba­ton a 19. for­du­ló­val foly­ta­tó­dik a lab­da­rúgó NB I. Úgy fest, a ha­va­zás el­le­nére meg­ren­de­zik a meccse­ket.

Varázslat történik a tavaszi cipőkkel: Végre minden nő boldog lesz

Varázslat történik a tavaszi cipőkkel: Végre minden nő boldog lesz

Végre egy iga­zán egyedi és va­rázs­la­tos trend! Ta­vas­szal cso­dás csip­kébe bo­rul­nak a cipők.

Végre egy iga­zán egyedi és va­rázs­la­tos trend! Ta­vas­szal cso­dás csip­kébe bo­rul­nak a cipők. Ki­hagy­ha­tat­lan ez a ro­man­ti­kus stí­lus, mely nő­i­essé és sze­xissé va­rá­zsol min­den női láb­fe­jet. Már nincs is messze a ta­vasz, ér­de­mes várni rá!

Döbbenetes szín lesz 2019 nagy divatja, és ezt imádni fogja minden nő

Döbbenetes szín lesz 2019 nagy divatja, és ezt imádni fogja minden nő

Sze­ret­hető és üde, ki­vé­tel nél­kül min­den­kit fi­a­ta­lít! Gyö­nyörű lesz a ru­ha­tá­runk, éljen a ko­rall!

Dü­bö­rög to­vább a divat, újra vál­toz­nak a tren­dek. 2019-ben pedig egy olyan ár­nya­lat buk­kan fel a pa­let­tán, amire na­gyon sokat vár­nak már évek óta. Sze­ret­hető és üde, ki­vé­tel nél­kül min­den­kit fi­a­ta­lít! Gyö­nyörű lesz a ru­ha­tá­runk, éljen a ko­rall!

Újra teljes szépségében pompázik a műanyag kerti bútor, íme a szuper trükk

Újra teljes szépségében pompázik a műanyag kerti bútor, íme a szuper trükk

Eszedbe ne jus­son ki­dobni a ta­va­lyi mű­anyag bú­to­ra­i­dat!

Pil­la­na­tok alatt hó­fe­hérré tudod va­rá­zsolni.

Nem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar visszatér ez a szuper kiegészítő

Nem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar visszatér ez a szuper kiegészítő

Mu­tat­juk a szexi kel­lé­ket, még ma sze­rezz be egyet!

Roj­tok és iz­gal­mas de­kol­tázs dobja fel a ru­há­kat, férfi le­gyen a tal­pán, aki el­lent tud állni ezek­nek a dögös da­ra­bok­nak. Mu­tat­juk a szexi kel­lé­ket, még ma sze­rezz be egyet!

Szórj sót a kertedbe - meglepő és hatásos trükk, varázslatos eredmény!

Szórj sót a kertedbe - meglepő és hatásos trükk, varázslatos eredmény!

Le­gyen cso­da­szép a ker­ted és az er­ké­lyed is!

Le­gyen cso­da­szép a ker­ted és az er­ké­lyed is! Ehhez mu­ta­tunk most szu­per prak­ti­kát.

Szédítően szexi és éveket fiatalít a tavasz legnagyobb frizuradivatja

Szédítően szexi és éveket fiatalít a tavasz legnagyobb frizuradivatja

A vál­to­zás, amit egy jól nyírt új fri­zura hoz, egé­szen el­ké­pesztő!

Hosszú haj­ból rö­vi­det: miért ne? A vál­to­zás, amit egy jól nyírt új fri­zura hoz, egé­szen el­ké­pesztő!

Bombázó leszel 2018 nyarának legszexibb szerelésében!

Bombázó leszel 2018 nyarának legszexibb szerelésében!

Ha még nem si­ke­rült tel­je­sen meg­sza­ba­dul­nod a télen fel­sze­dett ki­lók­tól, akkor élj a trend leg­na­gyobb do­bá­sá­val!

Ha még nem si­ke­rült tel­je­sen meg­sza­ba­dul­nod a télen fel­sze­dett ki­lók­tól, akkor élj a trend leg­na­gyobb do­bá­sá­val! Amennyire nőies és ele­gáns, annyira rafi­nált is a kilók el­tün­te­té­sé­ben.

Ha így viseled a fehér farmert, akkor eszméletlen karcsú leszel

Ha így viseled a fehér farmert, akkor eszméletlen karcsú leszel

Örök darab a fehér far­mer, mégis sokan félve nyúl­nak hozzá. Pedig őrült szexi le­hetsz benne még tel­ten is!

Így viseld a miniszoknyát, és minden férfit megbabonázol

Így viseld a miniszoknyát, és minden férfit megbabonázol

Ez a szu­per­szexi vi­se­let sok­kal több le­he­tő­sé­get rejt ma­gá­ban, mint hin­néd. Va­rá­zsold elő nőies és dögös ol­da­lad!

Így lesz igazán csillogó és tiszta tavasszal az ablak

Így lesz igazán csillogó és tiszta tavasszal az ablak

A ta­va­szi nagy­ta­ka­rí­tás egyik fon­tos része az ab­lak­tisz­tí­tás. Most egy profi csa­pat­tól ka­punk remek öt­le­te­ket.

A ta­va­szi nagy­ta­ka­rí­tás egyik fon­tos része az ab­lak­tisz­tí­tás. Most egy profi csa­pat­tól ka­punk remek öt­le­te­ket, hogy meg­könnyít­sük a mun­kán­kat.

Így lesz elegáns a nők legtöbbet kritizált új ruhadarabja

Így lesz elegáns a nők legtöbbet kritizált új ruhadarabja

Akik eddig nem tud­tak vele meg­ba­rát­kozni, azok­nak jó hí­rünk van: ügye­sen kom­bi­nálva raj­tad is szu­pe­rül fog állni, íme!

2018-ban tö­ret­le­nül hódít ez a pi­cike holmi és min­den év­szakra jut be­lőle egy-egy ha­tá­sos darab. Akik eddig nem tud­tak vele meg­ba­rát­kozni, azok­nak jó hí­rünk van: ügye­sen kom­bi­nálva raj­tad is szu­pe­rül fog állni, íme!

Ez a lenyűgöző manikűr a tavasz legnagyobb dobása, örül minden nő

Ez a lenyűgöző manikűr a tavasz legnagyobb dobása, örül minden nő

Fan­tasz­ti­kus szín­vi­lág­ban pom­pá­zik a ta­vasz ked­venc ma­ni­kűrje.

Fan­tasz­ti­kus szín­vi­lág­ban pom­pá­zik a ta­vasz ked­venc ma­ni­kűrje.

Idén nyáron tarol a '90-es évek legszexibb frizurája

Idén nyáron tarol a '90-es évek legszexibb frizurája

Ismét di­va­tos a 90-es évek leg­fel­ka­pot­tabb fri­zu­rája, már a sztá­rok is ezt hord­ják!

Ismét di­va­tos a 90-es évek leg­fel­ka­pot­tabb fri­zu­rája, már a sztá­rok is ezt hord­ják! Most a rö­vi­debb fazon hódít, amely szu­per nőies és min­den­kit fi­a­ta­lít!

Ez a nadrágfazon lesz idén nyáron a nők legnagyobb divatja

Ez a nadrágfazon lesz idén nyáron a nők legnagyobb divatja

Lenge, ké­nyel­mes és rend­kí­vül nőies az idei nyár nad­rág­trendje. Mu­tat­juk a sze­zon leg­di­va­to­sabb da­rab­jait!

Szenved Sebestyén Balázs: kitálalt a történtekről

Szenved Sebestyén Balázs: kitálalt a történtekről

Nem érzi jól magát.

A Rá­dió1 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője na­gyon nem érzi jól magát az el­múlt na­pok­ban.

5 gyönyörű hely Magyarországon, ahová májusban el kell menned

5 gyönyörű hely Magyarországon, ahová májusban el kell menned

Nincs is jobb idő­töl­tés, mint ami­kor az egész csa­lád együtt indul el ki­rán­dulni

Nincs is annál jobb idő­töl­tés, mint ami­kor hét­vé­gén az egész csa­lád együtt indul el ki­rán­dulni. Mu­ta­tunk 5 he­lyet, ahová ér­de­mes el­in­dulni, mert mind­egyik gyö­nyörű.

Ezzel a trükkel olyan dús lesz a petúniád, hogy mindenki téged irigyel majd

Ezzel a trükkel olyan dús lesz a petúniád, hogy mindenki téged irigyel majd

Cso­dás vi­rág­özön­nel aján­dé­koz meg ez a hálás nö­vény, ha hall­gatsz ránk.

Cso­dás vi­rág­özön­nel aján­dé­koz meg ez a hálás nö­vény, ha hall­gatsz ránk.

Így öntözd a muskátlid, és minden szomszéd a csodájára jár a virágodnak!

Így öntözd a muskátlid, és minden szomszéd a csodájára jár a virágodnak!

El­ké­pesz­tően lát­vá­nyos lesz az ered­mény, ha meg­fo­ga­dod ezt az egy­szerű ta­ná­csot.

Itt a kullancsszezon! Ezt kell tudni a vérszívókról

Itt a kullancsszezon! Ezt kell tudni a vérszívókról

Lehet, sőt aján­lott is vé­de­kezni el­lene.

A fer­tőző be­teg­sé­ge­ket hor­dozó kul­lancs ha­zánk egyik leg­ve­szé­lye­sebb élős­kö­dője. Lehet és kell is vé­de­kezni el­lene, főleg ha sűrűn össze­fut­ha­tunk vele.

Tündéri fotót osztott meg kisfiáról Horváth Éva

Tündéri fotót osztott meg kisfiáról Horváth Éva

So­káig nem lát­hatta a nagy­kö­zön­ség Kris­tóf arcát, de most már egy­ál­ta­lán nem ta­kar­gatja őt az anyja.

So­káig nem lát­hatta a nagy­kö­zön­ség Kris­tóf arcát, de most már egy­ál­ta­lán nem ta­kar­gatja őt az anyja.

Megnyílik a spirituális érzelemkapu: Április vége meglepetést tartogat számodra is EZO

Megnyílik a spirituális érzelemkapu: Április vége meglepetést tartogat számodra is

Megnyílik a spirituális érzelemkapu: Április vége meglepetést tartogat számodra is

Mu­tat­juk, hogy mi­ként for­dít­ha­tod a magad ja­vára a ter­mé­szet rez­gé­seit. Cél a bol­dog­ság!

Erő­tel­jes és tüzes ener­gi­ák­kal szö­kött be idén a ta­vasz, ha­tása meg­ha­tá­rozó lehet sze­mé­lyes fej­lő­dé­sed­ben és a kap­cso­la­ta­id­ban. Mu­tat­juk, hogy mi­ként for­dít­ha­tod a magad ja­vára a ter­mé­szet rez­gé­seit. Cél a bol­dog­ság!

Óriási divat lesz idén ez a szexi és vagány nadrág!

Óriási divat lesz idén ez a szexi és vagány nadrág!

Menő, dögös, for­ma­bontó - ez a nad­rág lesz 2018 nya­rá­nak sztárja.

Menő, dögös, for­ma­bontó - ez a nad­rág lesz 2018 nya­rá­nak sztárja.

Apró bikiniben mutatta meg tökéletes alakját Weisz Fanni!

Apró bikiniben mutatta meg tökéletes alakját Weisz Fanni!

A csi­nos mo­dell él­vezi az idei ta­vaszt, szexi fo­tó­val lepte meg a ra­jon­góit, akik imád­ják az új képét.

Vidám színekkel robban be a tavaszi körömdivat

Vidám színekkel robban be a tavaszi körömdivat

Fi­a­tal­ság bo­lond­ság - nem úgy az új trend­ben! Most ugyanis leg­vi­dá­mabb szí­nek­ben tom­bol­nak a min­ták, 2018 di­vatja csupa derűt hoz!

Itt a tavasz, így talál rád leggyorsabban a szerelem EZO

Itt a tavasz, így talál rád leggyorsabban a szerelem

Itt a tavasz, így talál rád leggyorsabban a szerelem

Kér­dés, me­lyik jegy­ben szü­let­tél?

Bár­kit el­önt­het és át­jár­hat a sze­re­lem, mert végre is a ta­vasz. Ez az idő­szak ked­vez a fel­lán­go­lá­sok­nak. Légy bi­za­kodó, meg­mu­tat­juk mi vár rád.

Ez a manikűr tarol idén tavasszal, végre minden nő boldog lesz

Ez a manikűr tarol idén tavasszal, végre minden nő boldog lesz

Nincs, ami a mez­te­len ma­ni­kűr­nél szeb­ben emelné ki a ke­cses női kéz­fej natúr szép­sé­gét. Rá­adá­sul a ta­vasz trendje a ma­xi­má­lis ter­mé­sze­tes­ség!

Nincs, ami a mez­te­len ma­ni­kűr­nél szeb­ben emelné ki a ke­cses női kéz­fej natúr szép­sé­gét. Rá­adá­sul a ta­vasz trendje a ma­xi­má­lis ter­mé­sze­tes­ség! Le­gyen akár matt vagy fé­nyes a kör­möd, ez a stí­lus biz­to­san nyerő lesz! Mosd le a kö­röm­lak­kot és te­gyél a szép, ter­mé­sze­tes ke­ze­kért.

Dögös és vagány a szezon izgalmas divatja - próbáld ki te is!

Dögös és vagány a szezon izgalmas divattrükkje - próbáld ki te is!

Egyet­len ap­ró­ság, mégis min­dent egé­szen új for­mába önt. A rojt lesz a sze­zon egyik nyerő hú­zása.

Egyet­len ap­ró­ság, mégis min­dent egé­szen új for­mába önt. A rojt lesz a sze­zon egyik nyerő hú­zása.

Most érkezett: Ez lesz 2018 nyarának legnagyobb divatdobása

Ragyogóan szexi a nyár legnagyobb divathulláma! Ezt látnod kell!

Csil­logó, va­rázs­la­tos, akár­csak te - a flit­ter lesz a sze­zon slá­gere.

Csil­logó, va­rázs­la­tos, akár­csak te - a flit­ter lesz a sze­zon slá­gere. Iz­gal­ma­san kom­bi­nál­ható.

Ez a zöldség a legjobb segítség, ha tavaszi zsírégetést és gyors fogyást szeretnél!

Ez a zöldség a legjobb segítség, ha tavaszi zsírégetést és gyors fogyást szeretnél!

Ha be­épí­ted a ta­va­szi di­é­tádba ezt, akkor sok­kal lát­vá­nyo­sabb lesz az ered­mény, mint hin­néd.

Szórj szódabikarbónát a kertedbe - lenyűgöző, ami történik!

Szórj szódabikarbónát a kertedbe - lenyűgöző, ami történik!

Lát­vá­nyos és mesés ha­tást ér­hetsz el ezek­kel az egy­szerű trük­kök­kel.

Visszaköszön a múlt, ez a bohókás szoknya lesz megint a divat

Visszaköszön a múlt, ez a bohókás szoknya lesz megint a divat

Nem csak a szűk a menő idén, újra pö­rög­nek a szok­nyák! Sok­szor nagy ked­venc volt már ez a ruha a tör­té­ne­lem során.

Nem csak a szűk a menő idén, újra pö­rög­nek a szok­nyák! Sok­szor nagy ked­venc volt már ez a ruha a tör­té­ne­lem során. Min­dig képes meg­újulni, és be­lopni magát a di­vatba. Mu­tat­juk, mi lett vele 2018 ta­va­szán! Vá­lassz egyet, még nem kés­tél le sem­mi­ről!

Visszatér az '50-es évek nagy divatja, jönnek a cicasarkú cipők

Visszatér az '50-es évek nagy divatja, jönnek a cicasarkú cipők

A ci­ca­sar­kúak vissza­tér­tek és job­ban ural­ják a di­va­tot, mint az­előtt! Nőies és mégis ké­nyel­mes fa­zo­nok a ta­va­szi trend­ben, mu­tat­juk a leg­újabb da­ra­bo­kat!

A ci­ca­sar­kúak vissza­tér­tek és most még job­ban ural­ják a di­va­tot, mint az­előtt! Nőies és mégis ké­nyel­mes fa­zo­nok a ta­va­szi trend­ben, mu­tat­juk a leg­újabb da­ra­bo­kat!

A francia manikűrnek vége, a csillogó gyémántköröm mindent letarolt

A francia manikűrnek vége, a csillogó gyémántköröm mindent letarolt

Fe­lejtsd el a meg­szo­kott fran­cia ma­ni­kűrt, in­kább vá­lassz ta­va­szi szí­ne­ket!

Fe­lejtsd el a meg­szo­kott fran­cia ma­ni­kűrt, in­kább vá­lassz ta­va­szi szí­ne­ket!

Íme, 2018 legrafináltabb női divattrükkje, nehogy kihagyd idén nyáron!

Íme, 2018 legrafináltabb női divattrükkje, nehogy kihagyd idén nyáron!

Hi­he­tet­le­nül egy­szerű, de hun­cut öt­let­től lesz szu­per a de­kol­tá­zsod!

Hi­he­tet­le­nül egy­szerű, de hun­cut öt­let­től lesz szu­per a de­kol­tá­zsod! Ké­ny­ele­mes és szexi fa­zonú ez a felső, mely­ben az is nagy­szerű, hogy min­den nőnek jól áll. Sze­rezz be te is egyet, mire itt a jó idő! Ígér­jük nem bánod meg!