CÍMKE: 'tata'

Lezárult a nyomozás: Az ügyészség kezében a tragédia okozója

Lezárult a nyomozás: Az ügyészség kezében a tragédia okozója

A rend­őr­ség egy hó­nap­pal a bal­eset után be­fe­jezte a nyo­mo­zást.

A rend­őr­ség egy hó­nap­pal a bal­eset után be­fe­jezte a nyo­mo­zást.

Folyt a vér Tatán, drámai csata után küzdenek az áldozat életéért

Folyt a vér Tatán, drámai csata után küzdenek az áldozat életéért

Já­ték­nak in­dult, de el­fa­jul­tak az ese­mé­nyek a vár­ban.

Já­ték­nak in­dult, de el­fa­jul­tak az ese­mé­nyek a vár­ban, már gya­nú­sí­tott is van.

Teherautóval gázolták el a zebrán, nem élte túl a 44 éves magyar nő

Teherautóval gázolták el a zebrán, nem élte túl a 44 éves magyar nő

Csü­tör­tö­kön kora reg­gel gá­zolt el egy te­her­autó egy asszonyt.

Csü­tör­tö­kön kora reg­gel gá­zolt el egy te­her­autó egy asszonyt a Május 1. úton, a busz­vég­ál­lo­más előtt.

Találkozzunk Tatán a Víz, Zene, Virág Fesztiválon!

Találkozzunk Tatán a Víz, Zene, Virág Fesztiválon!

Jú­nius 23-25 kö­zött az Öreg-tó part­ján.

2017. jú­nius 23-25. kö­zött Ma­gyar­or­szág leg­na­gyobb csa­ládi fesz­ti­válja vár min­den­kit Tatán, az Öreg-tó part­ján.

Újra Víz, Zene, Virág Fesztivál!

Újra Víz, Zene, Virág Fesztivál!

2017. jú­nius 23-25. kö­zött Ma­gyar­or­szág leg­na­gyobb csa­ládi fesz­ti­válja vár Tatán, az Öreg-tó part­ján. A fé­nyek és han­gok va­rázs­la­tos ta­lál­ko­zá­sá­nak le­het­nek szem- és fül­ta­núi a lá­to­ga­tók.

2017. jú­nius 23-25. kö­zött Ma­gyar­or­szág leg­na­gyobb csa­ládi fesz­ti­válja vár Tatán, az Öreg-tó part­ján.

Gyilkolt az ónos eső: halálos balesetek az országban

Gyilkolt az ónos eső: halálos balesetek az országban

El­ső­fokú ri­asz­tás az ónos eső miatt!

Az ónos eső miatt el­ső­fokú ri­asz­tást adott ki a me­te­o­ro­ló­gia mára az or­szág kö­zépső te­rü­le­te­ire és a ve­szé­lyekre fi­gyel­mez­tet a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem is.

Nem emlékszik az anya, hogy megölte kislányát

Nem emlékszik az anya, hogy megölte kislányát

Akár élet­fogy­tig­lant is kap­hat!

Anikó egyik éj­szaka 106 kés­szú­rás­sal meg­ölte 8 éves kis­lá­nyát. A nő bru­tá­lis tet­téért akár élet­fogy­tig­lan tartó fegy­ház­bün­te­tést is kap­hat.

Elölről kellett kezdeni a gyerekgyilkos tatai anya tárgyalását

Elölről kellett kezdeni a gyerekgyilkos tatai anya tárgyalását

Két éve egy tatai pan­zi­ó­ban, több mint 100 kés­szú­rás­sal gyil­kolta meg kis­lá­nyát a nő.

Két éve egy tatai pan­zi­ó­ban, több mint 100 kés­szú­rás­sal gyil­kolta meg kis­lá­nyát a nő. Az Al­kot­mány­bí­ró­ság dön­tése nyo­mán új bí­ró­val kezd­ték újra a tár­gya­lá­sát Ta­ta­bá­nyán.

Zárt autóból mentette ki az egyedül hagyott kisbabát a rendőrnő

Zárt autóból mentette ki az egyedül hagyott kisbabát a rendőrnő

A ké­szen­léti rend­őrök­nek ton­fá­val kel­lett be­törni az autó ab­la­kát, hogy ki­ment­sék a síró kis­lányt.