CÍMKE: 'tanga'

Rárepültek a perverzek a magyar tinisztár tangás fotójára

Rárepültek a perverzek a magyar tinisztár tangás fotójára

Tu­cat­já­val di­csé­rik a te­het­sé­ges ma­gyar lány szép­sé­gét. Ki­hívó képet töl­tött föl ma­gá­ról.

Ez nem semmi, Tóth Andi mindenkinek megmutatta tangás fenekét!

Ez nem semmi, Tóth Andi mindenkinek megmutatta tangás fenekét!

Az éne­kesnő ismét nem ta­kar­gatta a bá­jait A Nagy Duett leg­újabb adá­sá­ban, min­det köz­szem­lére tett.

FRISS HÍREK

Intim, meztelenkedős videó került ki az énekesnőről az internetre

Intim, meztelenkedős videó került ki az énekesnőről az internetre

Óri­ási keb­lei és tan­gás pop­sija is több­ször meg­vil­lan a vi­de­ó­ban.

Óri­ási keb­lei és tan­gás pop­sija is több­ször meg­vil­lan a vi­de­ó­ban.

Zenei fesztiválon villantott tangás popsit a topmodell

Zenei fesztiválon villantott tangás popsit a topmodell

Át­tet­sző, szexi sze­re­lés­ben in­dult neki a vi­lág­hírű ame­ri­kai fesz­ti­vál­nak a cso­dás mo­dell. Iz­gató tes­té­ből nem sok min­den ma­radt rejtve...

Át­tet­sző, szexi sze­re­lés­ben in­dult neki a vi­lág­hírű ame­ri­kai fesz­ti­vál­nak a cso­dás mo­dell. Iz­gató tes­té­ből nem sok min­den ma­radt rejtve...

Bugyiban és melltartóban illett érkezni a partira

Bugyiban és melltartóban illett érkezni a partira

Ici-pici lu­xus­tan­gák és ha­tal­mas mel­lek - így le­hetne össze­fog­lalni a Los An­ge­les­ben tar­tott ese­mény lé­nye­gét.

Ici-pici lu­xus­tan­gák és ha­tal­mas mel­lek - így le­hetne össze­fog­lalni a Los An­ge­les­ben tar­tott ese­mény lé­nye­gét.

Hódit a falatnyi farmertanga: Ez lesz a nyár legizgalmasabb slágere!

Hódit a falatnyi farmertanga: Ez lesz a nyár legizgalmasabb slágere!

A mi­ni­má­lis tex­til­ből álló alsót úgy hir­de­tik, mint az idei fesz­ti­vál­sze­zon el­en­ged­he­tet­len ru­ha­da­rab­ját.

Sokkoló látvány a reptéren, ezt hogy gondolta a dögös utas?

Sokkoló látvány a reptéren, ezt hogy gondolta a dögös utas?

Szép kis bot­rány a me­xi­kói lé­gi­ki­kö­tő­ben! Mégis hogy jut­ha­tott ilyesmi a nő eszébe?

Szép kis bot­rány a me­xi­kói lé­gi­ki­kö­tő­ben! Mégis hogy jut­ha­tott ilyesmi a nő eszébe?

A kisboltban villant ki a modell dögös popsija a szoknyából

A kisboltban villant ki a modell dögös popsija a szoknyából

Az eset­ről fotó is ké­szült...

Fel­csú­szott a szok­nyája és ki­vil­lant a csu­pasz fe­neke a fi­a­tal mo­dell­nek. Az eset­ről fotó is ké­szült, ami ki­ke­rült az in­ter­netre...

Tangás popsit villantott a szörfös lány

Tangás popsit villantott a szörfös lány

Ször­fö­zés után iga­zí­totta meg, csa­varta ki a für­dő­ru­há­ját a bom­bázó. A fotós megint jókor volt jó he­lyen, és le­kapta az intim pil­la­na­tot....

Ször­fö­zés után iga­zí­totta meg, csa­varta ki a für­dő­ru­há­ját a bom­bázó. A fotós megint jókor volt jó he­lyen, és le­kapta az intim pil­la­na­tot....

Lady Gaga tangás képpel hergeli a népet

Lady Gaga tangás képpel hergeli a népet

Az ext­rém éne­kesnő ki­csit meg­csú­szott az újévi kö­szön­tő­jé­vel, de a szexi lát­vány kár­pó­tolta a ra­jon­gó­kat. Mindez nem is meg­lepő.

Az ext­rém éne­kesnő ki­csit meg­csú­szott az újévi kö­szön­tő­jé­vel, de a szexi lát­vány kár­pó­tolta a ra­jon­gó­kat. Mindez nem is meg­lepő.

Az eddigi legbizarrabb farmerdivatot mutatták be Japánban!

Az eddigi legbizarrabb farmerdivatot mutatták be Japánban!

Egé­szen egy­sze­rűen nem tud­juk hová tenni a tan­ga­far névre ke­resz­telt fur­csa kép­ződ­ményt.

Icipici háromszögbugyi forrósítja fel az utolsó nyári napokat

Icipici háromszögbugyi forrósítja fel az utolsó nyári napokat

Na­gyi­bu­gyi? Ugyan már! Igenis, le­gyen nő a nő! Ettől a na­gyon szexi apró tex­til­da­rab­tól fel­szisszen­nek a férfiak!

Egy szál tangában, formás mellekkel nudizott a Doktor nője

Egy szál tangában, formás mellekkel nudizott a Doktor nője

Felül nem semmi! Fran­cesca az ujja köré csa­varta a sztár­spor­to­lót. A mo­dell dögös fotói alap­ján nem csoda, hogy el­csá­bult Va­len­tino Rossi

Felül nem semmi! Fran­cesca az ujja köré csa­varta a sztár­spor­to­lót. A mo­dell dögös fotói alap­ján nem csoda, hogy el­csá­bult Va­len­tino Rossi

Formás popsit, szexi tangát villantott meccs közben a dögös sportolónő

Formás popsit, szexi tangát villantott meccs közben a dögös sportolónő

Sarah Hun­ter ese­tén egy­ál­ta­lán nem bán­kó­dunk.

A meccs he­vé­ben gyak­ran tör­tén­nek fur­csa je­le­ne­tek. Sarah Hun­ter ese­tén azon­ban egy­ál­ta­lán nem bán­kó­dunk.

Keményen bevág a tanga Bódi Sylvi kerek fenekébe

Keményen bevág a tanga Bódi Sylvi kerek fenekébe

Nem semmi lát­vány! A szörfimádó szép­ség újabb pi­káns fo­tó­val káp­ráz­tatta el ké­jenc kö­ve­tőit!

Nem semmi lát­vány! A szörfimádó szép­ség újabb pi­káns fo­tó­val káp­ráz­tatta el ké­jenc kö­ve­tőit!

Észveszejtő popsit villant a legszexibb teniszezőnő

Észveszejtő popsit villant a legszexibb teniszezőnő

Genie egy­sze­rűen nem bír a vé­ré­vel.

Genie egy­sze­rűen nem bír a vé­ré­vel. A pá­lyán mos­ta­ná­ban nem mutat túl sokat, de a fo­tó­kon...

Az ilyen bugyit imádják a férfiak legjobban a nőkön

Ezt a típusú bugyit imádják a férfiak a legjobban a nőkön

Mu­tat­juk a meg­lepő ered­ményt!

Te me­lyik bu­gyit tar­tod ma­ga­don a leg­sze­xibb­nek? Nem biz­tos, hogy vé­le­mé­nyed egye­zik a férfi­a­ké­val. Mu­tat­juk a meg­lepő ered­ményt!

Végre kiderült, mikor tilos a nőknek tangát hordaniuk

Végre kiderült, mikor tilos a nőknek tangát hordaniuk

Néha bi­zony tabu ez a fa­lat­nyi bugyi!

A tanga két­ség kívül a leg­prak­ti­ku­sabb fe­hér­nemű, ennek el­le­nére mégis van­nak olyan ese­tek, ami­kor tilos hor­da­nod ezt a fa­lat­nyi kis bu­gyit!

Megújult és visszatér a tanga! Rafinált trükkel feszül a popón

Megújult és visszatér a tanga! Rafinált trükkel feszül a popón

Az el­múlt évek­ben ve­szí­tett nép­sze­rű­sé­gé­ből a tanga, ezért a di­vat­ter­ve­zők egy ügyes kis trük­kel ruk­kol­tak elő.

Így pattan le a zselé a feszes női popsiról - Szuper lassú videó

Így pattan le a zselé a feszes női popsiról - Szuper lassú videó

Egy újabb olyan videó kö­vet­ke­zik, ami meg­mu­tatja azt, amit sza­bad szem­mel már nem ven­nénk ki rész­le­te­i­ben.

Egy újabb olyan videó kö­vet­ke­zik, ami meg­mu­tatja azt, amit sza­bad szem­mel már nem ven­nénk ki rész­le­te­i­ben.

Keményen bevágott a tanga Lévai Adriennek!

Keményen bevágott a tanga Lévai Adriennek!

Nem csak keb­leit mu­tatta meg...

A vi­lág­hírű bom­bázó mell­cent­ri­kus Fa­ce­book-profil­já­nak több mint há­rom­mil­lió hű­sé­ges kö­ve­tője van. Most azon­ban nem csak keb­leit mu­tatta meg...

Biciklizés közben villantott tangás feneket Madonna!

Biciklizés közben villantott tangás feneket Madonna!

Le­csú­szott róla a nad­rág...

Az 58 éves pop­díva spor­tos sze­re­lés­ben pat­tant nye­regbe, ám te­ke­rés köz­ben vá­rat­la­nul le­csú­szott róla a nad­rág...

Tangás fenekével kíván szép hetet nekünk Erdőhegyi Brigitta

Tangás fenekével kíván szép hetet nekünk Erdőhegyi Brigitta

Jö­vőre be­tölti a ne­gye­dik ik­szet, de még most is el­ké­pesztő teste van.

Jö­vőre be­tölti a ne­gye­dik ik­szet, de még most is el­ké­pesztő teste van.

Tangába bújt nők sokkolnak a Népligetben!

Tangába bújt nők sokkolnak a Népligetben!

Bu­gyi­ká­ban mu­to­gat­ják ma­gu­kat.

A csep­pet sem gát­lá­sos höl­gyek bu­gyi­ká­ban, mell­tartó nél­kül mu­to­gat­ják ma­gu­kat a bu­da­pesti park­ban!

Tangás fenekével árulja új üzletét Bódi Sylvi

Tangás fenekével árulja új üzletét Bódi Sylvi

Bárki együtt nya­ral­hat vele.

Bárki együtt nya­ral­hat egy eg­zo­ti­kus ha­jó­uta­zá­son a glam­mo­del­lel és leg­jobb ba­rát­nő­jé­vel. Amit Sylvi igen­csak paj­zá­nul je­len­tett be.

Tangás popsit villantott Paris Hilton - Galéria

Tangás popsit villantott Paris Hilton - Galéria

A 35 éves mo­dell rosszul vá­lasz­totta meg az­napi ru­ha­szett­jét, így most min­denki meg­tud­hatja, mi­lyen színű tan­gát vi­selt.

A 35 éves mo­dell rosszul vá­lasz­totta meg az­napi ru­ha­szett­jét, így most min­denki meg­tud­hatja, mi­lyen színű tan­gát vi­selt, s a ké­pek­ből az is ki­de­rül, hogy ki­váló for­má­ban van.

Kiütéssel győz a tanga, azt is elárulják a nők, hogy miért!

Kiütéssel győz a tanga, azt is elárulják a nők, hogy miért!

Soha sem­mi­lyen női alsó nem lehet nép­sze­rűbb a tan­gá­nál! A nők több­sége csakis ilyen bu­gyit hord.

Soha sem­mi­lyen női alsó nem lehet nép­sze­rűbb a tan­gá­nál! A nők több­sége csakis ilyen bu­gyit hord.

Pucér fenékkel ünnepelte a nőket Nyári Dia

Pucér fenékkel ünnepelte a nőket Nyári Dia

Be­vál­lalt egy me­rész fo­tó­so­ro­za­tot.

A Ba­rá­tok közt szí­nész­nője be­vál­lalt egy me­rész fo­tó­so­ro­za­tot, ami­nek leg­újabb da­rab­já­ban re­tu­sá­lat­la­nul mu­tatta meg a tom­po­rát.

Tangás modellekkel okozott balhét a focicsapat

Tangás modellekkel okozott balhét a focicsapat

El­te­rel­ték a fi­gyel­met Ro­bin­hó­ról.

Habár az At­lé­tico Mi­neiro vi­lág­sztárt iga­zolt, még­sem az új szer­ze­ményt kí­sérte a leg­na­gyobb fi­gye­lem a klub mez­be­mu­ta­tá­sán.

Miért kellene más bugyit hordanod az edzéshez?

Miért kellene más bugyit hordanod az edzéshez?

Ál­ta­lá­ban sport­mell­tar­tó­ban edzünk, de mi a hely­zet az al­só­ne­mű­vel? Ezért fon­tos a jól meg­vá­lasz­tott bugyi!

Ál­ta­lá­ban sport­mell­tar­tó­ban edzünk, de mi a hely­zet az al­só­ne­mű­vel? El­árul­juk, miért fon­tos a jól meg­vá­lasz­tott bugyi!

Férfitanga, géppuska: az év legcikibb sportoló-posztjai

Férfitanga és géppuska: az év legcikibb sportoló-posztjai

Kínos, na­gyon kínos! Vi­lág­sztá­rok is tud­nak csú­nyán mel­lé­lőni, főleg, ha nem a ka­pu­ról, hanem a kö­zös­ségi ol­da­lak­ról van szó.

Kínos, na­gyon kínos! Vi­lág­sztá­rok is tud­nak csú­nyán mel­lé­lőni, főleg, ha nem a ka­pu­ról, hanem a kö­zös­ségi ol­da­lakra fel­töl­tött fo­tók­ról, vi­de­ók­ról van szó.

Meglepő újítás! Így változik meg a tangabugyi az ünnepre

Meglepő újítás! Így változik meg a tangabugyi az ünnepre

A fa­lat­nyi fe­hér­nemű el­ké­pesztő ha­tás­sal van a férfi­akra, de úgy lát­szik, lehet még to­vább­fo­kozni.

A fa­lat­nyi fe­hér­nemű el­ké­pesztő ha­tás­sal van a férfi­akra, de úgy lát­szik, lehet még to­vább­fo­kozni.

Így tüzeli fel a pasikat az átlátszó tundrabugyi

Így tüzeli fel a pasikat az átlátszó tundrabugyi

Új di­vat­hul­lám hódít!

Új di­vat­hul­lám hódít a fe­hér­ne­műk terén, egyre töb­ben vesz­nek fel na­gyi­bu­gyit, és be­bi­zo­nyít­ják, hogy igenis lehet szexi egy nő ké­nyel­mes bu­gyi­ban is.

Viszlát, tanga! Óriási, de áttetsző lett az új bugyi

Viszlát, tanga! Óriási, de áttetsző lett az új bugyi

Mu­tat­juk a leg­szebb da­ra­bo­kat.

Éve­kig hó­dí­tott a tan­ga­bu­gyi, és a férfiak is imád­ták a szexi kis vi­se­le­tet a höl­gye­ken. De ennek most vége, va­lami tel­je­sen más lett a divat.

Vége a tangának! A gigabugyi az új trend!

Vége a tangának! A gigabugyi az új trend!

Az apró bu­gyik kora le­járt. A mé­re­tes, nagy fe­hér­ne­műk újra hó­dí­ta­nak!

Az apró bu­gyik kora le­járt. A mé­re­tes, nagy fe­hér­ne­műk hosszú idő után újra vissza­tér­tek és hó­dí­ta­nak!

Bugyival dobálják a nők Fluor Tomit

Bugyival dobálják a nők Fluor Tomit

A Well­hello éne­ke­sé­nek be kell érnie a nya­kába zú­dí­tott tan­ga­ha­lom­mal.

A Well­hello kapós éne­ke­sé­nek el­mon­dása sze­rint semmi ideje a ma­gán­éle­tére. Így be kell érnie a kon­cer­te­ken nya­kába zú­dí­tott tan­ga­ha­lom­mal.

Tangában égeti magát a világsztár focista

Tangában égeti magát a világsztár focista

A klasszis já­té­kos addig ost­ro­molta po­fát­la­nul a szem­re­való mo­dellt, míg az be­rá­gott rá. A hölgy aztán köz­zé­tette a fut­bal­lista ciki fo­tóit.

A já­té­kos addig ost­ro­molta po­fát­la­nul a szem­re­való mo­dellt, míg az be­rá­gott rá. A hölgy köz­zé­tette a fut­bal­lista ciki fo­tóit.

Ezt a fehérneműt csípik a legjobban a férfiak!

Ezt a fehérneműt csípik a legjobban a férfiak!

Ol­vasd el, mi­előtt csá­bí­tani in­dulsz!

Tu­do­má­nyos fel­mé­rés ké­szült az élet­be­vágó kér­dés­ről! Ol­vasd el, mi­előtt csá­bí­tani in­dulsz!

Tangás szelfit villantott a terhes Pirner Alma

Tangás szelfit villantott a terhes Pirner Alma

Már csak 10 hete van hátra a szü­lé­sig.

Már csak 10 hete van hátra a szü­lé­sig, így nem csoda, hogy a rúd­tán­cos min­den­kit meg­le­pett. For­más fe­ne­két még egy nem ál­la­po­tos hölgy is meg­iri­gyel­heti.

Nézd meg, hogyan fociznak falatnyi tangás lányok!

Nézd meg, hogyan fociznak falatnyi tangás lányok!

For­más tes­tek, kerek pop­sik min­den mennyi­ség­ben. A labda ez­út­tal má­sod­la­gos...

A lab­da­ke­ze­lés néha még eset­len, a lö­vé­sek se jön­nek min­dig össze, de ki tudna ha­ra­gudni ezekre a bom­bá­zókra?

Felejtsd el a tangát már a strandon is hódít a C-string - videó

Felejtsd el a tangát már a strandon is hódít a C-string

Ez a fe­hér­nemű né­hány éve buk­kant fel, de az idei nyá­ron rob­bant be a köz­tu­datba.

Csajok figyelem: hódít a nagyibugyi!

Csajok figyelem: hódít a nagyibugyi!

A tan­gák ideje le­járt, jö­het­nek a szexi tund­ra­bu­gyik.

Az el­múlt évben ugyanis csök­kent a tan­gák iránti ke­res­let, vi­szont a na­gyi­bu­gyik után még na­gyobb az ér­dek­lő­dés.

Őrület! Tangabugyi automaták a Balatonon!

Őrület! Tangabugyi automaták a Balatonon!

Immár éjjel nap­pal kap­ható tan­ga­bu­gyi több ba­la­toni te­le­pü­lé­sen. A hi­ány­pótló szol­gál­ta­tást bu­gyi­a­u­to­ma­ták lát­ják el.

Immár éjjel-nap­pal kap­ható tan­ga­bu­gyi több ba­la­toni te­le­pü­lé­sen. Hi­ány­pótló szol­gál­ta­tás!