CÍMKE: 'szűrővizsgálat'

Megrendítő vallomás: rettegésben élt Király Viktor

Megrendítő vallomás: rettegésben élt Király Viktor

A ze­nész édes­anyja és iker­test­vére is meg­küz­dött a gyil­kos kór­ral.

Életmentő műtétje után újra színpadon a magyar énekesnő

Életmentő műtétje után újra színpadon a magyar énekesnő

Me­linda a rend­sze­res szű­rő­vizs­gá­la­tok­nak kö­szön­heti éle­tét.

Zimány Linda drámai vallomása: Életmentő műtéten esett át

Zimány Linda drámai vallomása: Életmentő műtéten esett át

Ki­fu­tott a lá­bá­ból a vér, ami­kor or­vosa kö­zölte vele: mű­tétre lesz szük­ség...

50 fölött ez kell a prosztatának, sóhajtoznak a férfiak

50 fölött ez kell a prosztatának, sóhajtoznak a férfiak

A kor elő­re­ha­lad­tá­val a férfi­ak­nak egyre job­ban oda kell fi­gyel­niük tes­tük igé­nye­ire.

Ennek a súlyos betegségnek a peremén áll minden tizedik magyar

Ennek a súlyos betegségnek a peremén áll minden tizedik magyar

Már­cius 5-én derül ki, hová indul a két­éves egész­ség­ügyi szű­rő­prog­ram spe­ci­á­lis ka­mi­onja.

Csoda történt: így gyógyult ki a rákból Bangó Margit!

Csoda történt: így gyógyult ki a rákból Bangó Margit!

Csoda tör­tént, vagy ilyen sokat szá­mít, ha hi­szünk a gyó­gyu­lá­sunk­ban?