CÍMKE: 'születésnap'
FRISS HÍREK

Unokájával köszönte meg a születésnapi üdvözleteket Orbán Viktor

Unokájával köszönte meg a születésnapi üdvözleteket Orbán Viktor

Szü­le­tés­napja van a mi­nisz­ter­el­nök­nek.

Szü­le­tés­napja van a mi­nisz­ter­el­nök­nek.

Hűha, felnőtt szórakozással lepte meg szülinapos lányát Angelina Jolie

Hűha, felnőtt szórakozással lepte meg szülinapos lányát Angelina Jolie

A szí­nésznő sze­rette volna, ha lánya 13. szü­le­tés­napja em­lé­ke­ze­tes lenne.

A szí­nésznő sze­rette volna, ha lánya 13. szü­le­tés­napja em­lé­ke­ze­tes lenne.

Megdöbbentő kijelentést tett Pécsi Ildikó: nem fogja ezt megbánni?

Megdöbbentő kijelentést tett Pécsi Ildikó: nem fogja ezt megbánni?

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas mű­vésznő az uno­ká­i­ról nyi­lat­ko­zott.

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas mű­vésznő az uno­ká­i­ról nyi­lat­ko­zott.

Nem hiszed el, mi történt a Kis Grófo szülinapján

Nem hiszed el, mi történt a Kis Grófo szülinapján

Dup­lán volt oka az örömre.

Az éne­kes­nek dup­lán volt oka az örömre, hi­szen a kis­lá­nya ke­resz­te­lő­jét is május 18-án tar­tot­ták.

A mélybe vetette magát a magyar olimpiai bajnok

A mélybe vetette magát a magyar olimpiai bajnok

3300 méter ma­gas­ból tan­deme­zett. A fe­le­sé­gé­nek kö­szön­he­tően egy életre szóló él­ménnyel lett gaz­da­gabb Vajda At­tila.

3300 méter ma­gas­ból tan­deme­zett. A fe­le­sé­gé­nek kö­szön­he­tően egy életre szóló él­ménnyel lett gaz­da­gabb Vajda At­tila.

Nem hiszed el, mivel lepte meg fogadott fia Fodor Zsókát

Nem hiszed el, mivel lepte meg fogadott fia Fodor Zsókát

A szí­nésznő alig ju­tott szó­hoz!

A szí­nésznő alig ju­tott szó­hoz!

Megtörték az évek Pécsi Ildikót: iszonyú állapotban vagyok

Megtörték az évek Pécsi Ildikót: iszonyú állapotban vagyok

Be­te­gen és ti­tok­ban ün­ne­pel.

Azt mondja, be­te­gen és ti­tok­ban ün­nepli meg 79. szü­le­tés­nap­ját.

Megdöbbentő vallomást tett a szülinapos Pécsi Ildikó

Megdöbbentő vallomást tett a szülinapos Pécsi Ildikó

A Kos­suth-díjas szí­nésznő ked­den ün­ne­pelte a 79. szü­le­tés­nap­ját. Igaz, sosem fog­lal­ko­zott a ko­rá­val.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő ked­den ün­ne­pelte a 79. szü­le­tés­nap­ját.

Hihetetlen tévedés: Csúnya elírás szerepel a nemzet színészének irataiban

Hihetetlen tévedés: Csúnya elírás szerepel a nemzet színészének irataiban

A le­gen­dás szí­nész már 78 éve egy nap­pal ko­ráb­ban ün­ne­pel...

A le­gen­dás szí­nész már 78 éve egy nap­pal ko­ráb­ban ün­ne­pel...

Meglepő vallomást tett a 76 éves Kóbor János

Meglepő vallomást tett a 76 éves Kóbor János

Nem ér­dekli a kora.

Az Omega front­em­bere őszin­tén be­szélt arról, ho­gyan áll az idő mú­lá­sá­hoz.

Őszinte vallomás: Naponta gondol a halálra a Nemzet Színésze

Őszinte vallomás: Naponta gondol a halálra a Nemzet Színésze

Tel­je­sen vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság­tól Máthé Erzsi. A köz­ked­velt szí­nésznő per­sze nem él ma­gá­nyo­san.

Ezt nézd, romantikus fotót találtunk Ábel Anitáról és Robertóról

Ezt nézd, romantikus fotót találtunk Ábel Anitáról és Robertóról

Dúl a sze­re­lem a mű­sor­ve­zető és 7 évvel fi­a­ta­labb párja kö­zött. Na­gyon he­lye­sek együtt.

Dúl a sze­re­lem a mű­sor­ve­zető és 7 évvel fi­a­ta­labb párja kö­zött.

Valóra vált álom: felejthetetlen ajándékot kapott Rubint Rékától Norbi

Valóra vált álom: felejthetetlen ajándékot kapott Rubint Rékától Norbi

A há­zas­pár Monte Car­lóba uta­zott Norbi 48. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból.

A há­zas­pár Monte Car­lóba uta­zott Norbi 48. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból, ahol cso­dá­la­tos él­mé­nyek­kel gaz­da­god­tak.

Megszakad a szív: szomorú nap a mai Maddie szüleinek életében

Megszakad a szív: szomorú nap a mai Maddie szüleinek életében

Bor­zal­mas, amin az el­múlt 12 évben ke­resz­tül­men­tek.

Bor­zal­mas, amin az el­múlt 12 évben ke­resz­tül­men­tek.

Ez igen, máris van valami közös Harry fiában és George Clooney-ban

Ez igen, máris van valami közös Harry fiában és George Clooney-ban

A her­cegi pár első gyer­me­ké­ről egy­előre nem sokat lehet tudni, de va­la­mit egész éle­té­ben meg fog osz­tani a szí­nés­szel.

Szuperbuli, Hosszú Katinka szingliként sztárokkal partizott

Szuperbuli, Hosszú Katinka szingliként sztárokkal partizott

Pa­rá­dés szü­le­tés­napi par­tit tar­tott.

Pa­rá­dés szü­le­tés­napi par­tija volt a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Hosszú Ka­tin­ká­nak. Máris el­árul­juk, mi­lyen hí­res­sé­gek­kel ün­ne­pelt az úszónő.

Nehéz napokat él át Ördög Nóra: Kislánya születésnapjára sem ér haza

Nehéz napokat él át Ördög Nóra: Kislánya születésnapjára sem ér haza

A mű­sor­ve­ze­tőt csak te­le­fo­non kö­szönt­het­ték gyer­me­kei va­sár­nap. Hét­főn pedig egy újabb te­le­fo­nos kö­szön­tés vár rá.

Roppant kínos: ilyen korhatáros szülinapi tortát még nem láttál

Roppant kínos: ilyen korhatáros szülinapi tortát még nem láttál

Sze­gény anyuka csú­nyán mel­lé­nyúlt.

Sze­gény anyuka csú­nyán mel­lé­nyúlt.

Óriási megtiszteltetés érte az elhunyt magyar színész családját

Óriási megtiszteltetés érte az elhunyt magyar színész családját

A le­gen­dás Ötvös Csöpi meg­for­má­lója volt.

A le­gen­dás Ötvös Csöpi meg­for­má­lója volt.

Katinka különleges ajándékot kapott a sorstól a szülinapjára

Hosszú Katinka különleges ajándékot kapott a sorstól a szülinapjára

Fel­do­bó­dott az Iron Lady.

Rég nem lá­tott ven­dég buk­kant fel a baj­noknő la­ká­sá­nál. Az Iron Lady na­gyon örült az új­bóli ta­lál­ko­zás­nak.

Őrülten édes fotókat készített Katalin a kis Charlotte hercegnőről

Őrülten édes fotókat készített Katalin a kis Charlotte hercegnőről

Char­lotte négy éves lett.

A her­ceg­nő­ről szü­le­tés­napja al­kal­má­ból kö­zölt három új képet a csa­lád. A fo­tó­kon Char­lotte ismét bi­zo­nyí­totta, hogy ki­rá­lyi vér fo­lyik az ere­i­ben.

Váratlan dolog történt ma a Fradi-stadionban, megszólaltak a vezetők is

Váratlan dolog történt ma a Fradi-stadionban, megszólaltak a vezetők is

El­kez­dő­dött a klub ün­nep­ségi so­ro­zata.

El­kez­dő­dött a klub ün­nep­ségi so­ro­zata, nem is akár­mi­lyen ese­mény vette kez­de­tét.

Micsoda változás, egy év alatt nagyot fordult a világ Shane Tusuppal

Micsoda változás, egy év alatt nagyot fordult a világ Shane Tusuppal

Hosszú Ka­tinka ex­férje el­gon­dol­kod­tató képet ra­kott ki kö­zös­ségi ol­da­lára szü­le­tés­napja al­kal­má­ból.

Hosszú Ka­tinka ex­férje el­gon­dol­kod­tató képet ra­kott ki kö­zös­ségi ol­da­lára szü­le­tés­napja al­kal­má­ból.

Elrabolta a szíveket Lajos herceg: új képek készültek róla

Elrabolta a szíveket Lajos herceg: új képek készültek róla

Ka­ta­lin her­cegné friss ké­pe­ket ké­szí­tett egy­éves gyer­me­ké­ről.

Ka­ta­lin her­cegné friss ké­pe­ket ké­szí­tett egy­éves gyer­me­ké­ről.

Így néz ki anyaszült meztelenül a 40 éves sztármami? Őrült buliba csöppent

Így néz ki anyaszült meztelenül a 40 éves sztármami? Őrült buliba csöppent

Ko­urt­ney Kar­das­hian szü­le­tés­napi bu­li­ján sztár­ka­val­kád volt!

Ko­urt­ney Kar­das­hian szü­le­tés­napi bu­li­ján sztár­ka­val­kád volt!

Norbi nem hitt a szemének: Ezt írták a szülinapi tortájára

Norbi nem hitt a szemének: Ezt írták a szülinapi tortájára

Nem várt meg­le­pe­tés fo­gadta...

A fit­nesz­gu­rut nem várt meg­le­pe­tés fo­gadta a szü­le­tés­napi va­cso­rája után. A helyi cuk­rász ugyanis kü­lö­nös néven em­lé­ke­zett meg róla.

Nem semmi: így köszöntötték a 85 éves Bodrogi Gyulát

Nem semmi: így köszöntötték a 85 éves Bodrogi Gyulát

Ren­ge­te­gen ün­ne­pel­ték.

Csa­lád­ta­gok, ba­rá­tok és pá­lya­tár­sak ün­ne­pel­ték a Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas mű­vészt a Nem­zeti Szín­ház­ban.

Hatalmas bulit csaptak A Nemzet Színészének tiszteletére

Hatalmas bulit csaptak A Nemzet Színészének tiszteletére

Bod­rogi Gyula három napja fo­lya­ma­to­san ün­ne­pel...

Bod­rogi Gyula három napja fo­lya­ma­to­san ün­ne­pel, hi­szen be­töl­tötte 85 élet­évét. Csü­tör­tök dél­előtt első szín­há­zá­ban kö­szön­töt­ték.

Így ünnepelte 85. születésnapját Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze

Így ünnepelte 85. születésnapját Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze

Kö­szöntő gálát ren­dez­tek Bod­rogi Gyula tisz­te­le­tére.

Kö­szöntő gálát ren­dez­tek Bod­rogi Gyula, a Nem­zet Szí­né­sze, Kos­suth-díjas mű­vész tisz­te­le­tére 85. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból a Nem­zeti Szín­ház Nagy­szín­pa­dán hétfő este. Így ün­ne­pelte a jeles év­for­du­lót a jeles mű­vész.

Sokat tesz teljes felépüléséért, így ünnepelt Boros Lajos

Sokat tesz teljes felépüléséért, így ünnepelt Boros Lajos

A rá­diós ál­landó kont­roll alatt van, de úgy érzi, meg­ve­re­get­heti a saját vál­lát, ami­ért idáig el­ju­tott.

A rá­diós ál­landó kont­roll alatt van, de úgy érzi, meg­ve­re­get­heti a saját vál­lát, ami­ért idáig el­ju­tott.

Őrület, anyja halála után arany jet-skivel lepte meg fiát a sztárapuka

Őrület, anyja halála után arany jet-skivel lepte meg fiát a sztárapuka

A rap­per meg akarta adni a mód­ját fia nagy­ko­rúvá vá­lá­sá­nak, a pénz pedig nem je­len­tett aka­dályt.

Vele ünnepelte születésnapját Zimány Linda

Nem hittünk a szemünknek: Vele ünnepelte születésnapját Zimány Linda

Har­minc­há­rom éves lett.

Har­minc­há­rom éves lett a csi­nos mo­dell, aki nagy bulit szer­ve­zett.

Megható fotót tett közzé a születésnapos Király Gábor

Megható fotót tett közzé a születésnapos Király Gábor

Pus­kás Fe­renc­ről em­lé­ke­zett meg.

Min­den idők leg­jobb ma­gyar lab­da­rú­gója, Pus­kás Fe­renc ma lenne 92 éves. A ma­gyar le­gen­dá­ról nem fe­led­ke­zett meg a Ha­la­dás 43 éves ka­pusa.

75 éves lenne az első tömeghisztériát kiváltó magyar legenda

75 éves lenne az első tömeghisztériát kiváltó magyar legenda

Az éne­kes mind­össze 30 éves volt, ami­kor 1974 áp­ri­lis 30-án a so­ka­dik ön­gyil­kos­sági kí­sér­le­té­vel si­ker­rel járt.

Megjósolták, meddig él az ismert magyar színész

Megjósolták, meddig él az ismert magyar színész

Teg­nap ün­ne­pelte szűk csa­ládi kör­ben a het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját Re­viczky Gábor.

Teg­nap ün­ne­pelte szűk csa­ládi kör­ben a het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját Re­viczky Gábor.

Brutálisan szexi: így rázza formás fenekét Tolvai Reni

Brutálisan szexi: így rázza formás fenekét Tolvai Reni

Úgy tűnik, jól si­ke­rült a buli.

Úgy tűnik, az éne­kes­nő­nek si­ke­rült jó bulit csap­nia a szü­le­tés­nap­ján.

Buja hastáncos lány kényeztette a focisztárt

Videóra vették: szinte pucér hastáncos lány kényeztette a focisztárt

Csor­gott a nyála ren­de­sen Dze­kó­nak.

Csor­gott a nyála ren­de­sen Edin Dze­kó­nak, aki a csa­lád­já­val és a ba­rá­ta­i­val ün­ne­pelte meg a 33. szü­le­tés­nap­ját.

A kamera mindent vett, így pörgött a rúdon a 38 éves celeb

A kamera mindent vett, így pörgött a rúdon a 38 éves celeb

Dögös, mé­lyen ki­vá­gott ruhát hú­zott és egy perc alatt ma­gára vonta min­denki fi­gyel­mét.

Dögös, mé­lyen ki­vá­gott ruhát hú­zott és egy perc alatt ma­gára vonta min­denki fi­gyel­mét.

Keserű ünnep, Dárdai Pál ezt kapta a születésnapján

Keserű ünnep, Dárdai Pál ezt kapta a születésnapján

Dár­dai Pálék a Dort­mun­dot fo­gad­ták a német lab­da­rúgó Bun­des­liga hét­végi, 26. for­du­ló­já­ban.

Dár­dai Pálék a Dort­mun­dot fo­gad­ták a német lab­da­rúgó Bun­des­liga hét­végi, 26. for­du­ló­já­ban.

Szomorú nap a mai: 59 éves lenne Kaszás Attila

Szomorú nap a mai: 59 éves lenne Kaszás Attila

Sosem fog­juk el­fe­ledni.

Cha cha cha, Pa­tika, Üveg­tig­ris és sok egyéb film és szín­da­rab nagy si­kerű sze­rep­lője volt a fel­vi­déki mű­vész, akit sosem fo­gunk el­fe­ledni.

Fájdalmas évforduló: Ma lenne 62 éves a magyar legenda

Fájdalmas évforduló: Ma lenne 62 éves a magyar legenda

Már öt éve nincs ve­lünk...

Hi­he­tet­len, de már öt éve nincs ve­lünk a nagy ne­vet­tető. A szí­nész ezen a napon ün­ne­pelné szü­le­tés­nap­ját.

Könnyfakasztó üzenetet küldött Kaszás Attilának Eszenyi Enikő

Könnyfakasztó üzenetet küldött Kaszás Attilának Eszenyi Enikő

A Víg­szín­ház igaz­ga­tója 18 éve­sen sze­re­tett Ka­szás At­ti­lába.

A Víg­szín­ház igaz­ga­tója 18 éve­sen sze­re­tett Ka­szás At­ti­lába, majd 18 évnyi há­zas­ság után vál­tak el, de mind­vé­gig meg­ma­radt köz­tük a köl­csö­nös sze­re­tet.

Elképesztő fotó látott napvilágot a magyar énekesnőről

Elképesztő fotó látott napvilágot a magyar énekesnőről

Hien már­cius 6-án ün­ne­pelte a 25. szü­le­tés­nap­ját, a jeles al­ka­lom­ból pedig egy sosem lá­tott képet osz­tott meg.

Hien már­cius 6-án ün­ne­pelte a 25. szü­le­tés­nap­ját, a jeles al­ka­lom­ból pedig egy sosem lá­tott képet osz­tott meg.

Íme a férfi, aki a legtöbb pofont kapta Bud Spencertől

Íme a férfi, aki a legtöbb pofont kapta Bud Spencertől

Ő volt Anulu, a bo­lon­dos szi­get­lakó is.

Sal­va­tore szá­mos film­ben állta a sarat a le­gen­dás pá­ros­sal szem­ben. Ő volt Anulu, a bo­lon­dos szi­get­lakó is a Kincs, ami nincs című film­ben.

Aggódnak a társai: rosszul lett a TV2 sztárja

Aggódnak a társai: rosszul lett a TV2 sztárja

Fodor Raj­mund szü­le­tés­napja nem úgy in­dult, ahogy sze­rette volna, csa­pat­tár­sai na­gyon ag­gód­nak.

Fodor Raj­mund szü­le­tés­napja nem úgy in­dult, ahogy sze­rette volna, csa­pat­tár­sai na­gyon ag­gód­nak.

Óriási dobásra készül a születésnapos magyar legenda

Óriási dobásra készül a születésnapos magyar legenda

Ba­lázs Fecó ha vissza­fo­got­tan is, de fo­lya­ma­to­san dol­go­zik. Szü­le­tés­napja al­kal­má­ból be­szél­get­tünk a le­gen­dá­val.

Ba­lázs Fecó ha vissza­fo­got­tan is, de fo­lya­ma­to­san dol­go­zik. Szü­le­tés­napja al­kal­má­ból be­szél­get­tünk a le­gen­dá­val.

Less be velünk a magyar zenész fényűző otthonába

Less be velünk a magyar zenész fényűző otthonába

A he­ge­dű­vir­tuóz hosszabb időn át Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dott, így szü­le­tés­nap­ján sem volt itt­hon.

A he­ge­dű­vir­tuóz hosszabb időn át Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dott, így szü­le­tés­nap­ján sem volt itt­hon. Csa­ládja így várta...

Ultracuki fotóval köszöntötte édesanyja a magyar énekesnőt

Ultracuki fotóval köszöntötte édesanyja a magyar énekesnőt

35 éves fel­vé­tel ke­rült elő.

Linda csü­tör­tö­kön ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját. Édes­anyja ez al­ka­lom­ból elő­ke­rí­tett egy 35 évvel ez­előtti fel­vé­telt.

Mintha ott se lenne a fura bikini, megvillantotta bájait a bombanő

Mintha ott se lenne a fura bikini, megvillantotta bájait a bombanő

Neki volt szü­le­tés­napja, mégis ő lepte meg ezzel a lát­vánnyal a ra­jon­góit.

Megdöbbentő dolgot állít Stohl Andrásról a lánya

Megdöbbentő dolgot állít Stohl Andrásról a lánya

Meg­lepő kom­men­tárt írt édes­ap­já­ról.

A csi­nos mű­sor­ve­zető bol­dog napot ün­ne­pelt szom­ba­ton, ami­hez meg­lepő kom­men­tárt fű­zött édes­ap­já­ról.

Ilyen nincs, meztelen fotó került elő a szuperszexi 50 éves színésznőről

Ilyen nincs, meztelen fotó került elő a szuperszexi 50 éves színésznőről

Rá­adá­sul a képen egy férfit ölel­get... Az is ki­de­rült, hogy ki ez a rej­té­lyes pasas, aki iga­zán közel ke­rült a dögös sztár­hoz.

Itt az első fotó: Megszületett a magyar mulatós király unokája

Itt az első fotó: Megszületett a magyar mulatós király unokája

Ha­tal­mas az öröm a csa­lád­ban, meg­szü­le­tett Bódi Csabi kis­lá­nya.

Ha­tal­mas az öröm a csa­lád­ban, meg­szü­le­tett Bódi Csabi kis­lá­nya.

Végre! Újabb közös képet posztolt Vastag Csaba és szerelme

Végre! Újabb közös képet posztolt Vastag Csaba és szerelme

Az éne­kes szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pel­ték.

Az éne­kes szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pel­ték.

Örömhír, Schumacher családjától kapott levelet a régi ismerős

Örömhír, Schumacher családjától kapott levelet a régi ismerős

Na­gyon meg­ha­tó­dott az idős tanár.

Na­gyon meg­ha­tó­dott az idős tanár, aki 23 éve ta­lál­ko­zott a Forma-1 le­gen­dá­já­val. Pon­tos cím­zés nél­kül is si­ke­rült a le­vél­vál­tás.

Hűha, ezért borult egymás nyakába Jennifer Aniston és Brad Pitt

Hűha, ezért borult egymás nyakába Jennifer Aniston és Brad Pitt

Sza­kí­tá­suk óta nem lát­ták együtt a pá­rost. Hiába is pró­bált tit­ko­lózni Brad!

Sza­kí­tá­suk óta nem lát­ták együtt a pá­rost. Hiába is pró­bált tit­ko­lózni Brad, nagy volt az öröm!

Megható üzenet: Így köszöntötte legendás édesapját a magyar színésznő

Megható üzenet: Így köszöntötte legendás édesapját a magyar színésznő

A le­gen­dás ren­dező ma ün­nepli 87. szü­le­tés­nap­ját.

A le­gen­dás ren­dező ma ün­nepli 87. szü­le­tés­nap­ját. Lánya né­hány ked­ves fo­tó­val kö­szön­tötte őt.

Szulák Andi vallomása: Nem bírom a nyugdíjas tempót

Szulák Andi vallomása: Nem bírom a nyugdíjas tempót

Ma ün­nepli szü­le­tés­nap­ját...

Ma ün­nepli szü­le­tés­nap­ját Szu­lák And­rea, aki bár tisz­tá­ban van a ko­rá­val, még­sem érzi az idő mú­lá­sát.

Őszinte vallomás: ezt mondta férjéről Marsi Anikó

Őszinte vallomás: ezt mondta férjéről Marsi Anikó

Rit­kán tud­nak egy­más­sal be­szélni.

Rit­kán tud­nak egy­más­sal be­szélni. A ked­ves­ke­dés azon­ban a tá­vol­ság el­le­nére sem hi­ány­zik a kap­cso­lat­ból.

Ez igen! Így ünnepelte a születésnapját Fucsovics

Ez igen! Így ünnepelte a születésnapját Fucsovics

A leg­ma­ga­sab­ban jegy­zett férfi te­ni­sze­zőnk, Fu­cso­vics Már­ton Szófi­á­ban ját­szik.

A leg­ma­ga­sab­ban jegy­zett férfi te­ni­sze­zőnk, Fu­cso­vics Már­ton Szófi­á­ban ját­szik.

Barátai előtt sírta el magát Neymar

Megható: Barátai előtt sírta el magát Neymar

A bra­zil fo­ci­sztár azt kí­vánta, bár­csak kap­hatna egy új láb­kö­zép­cson­tot a szü­le­tés­nap­jára. A csa­pat­tár­sai is vele vol­tak.

A bra­zil fo­ci­sztár azt kí­vánta, bár­csak kap­hatna egy új láb­kö­zép­cson­tot a szü­le­tés­nap­jára. A csa­pat­tár­sai is vele vol­tak.

Megtörte a csendet Marcellina: Így van súlyos balesete után

Megtörte a csendet Marcellina: Így van súlyos balesete után

Fájó kéz­zel is sza­xo­font ra­ga­dott.

Szü­le­tés­nap­ján fájó kéz­zel is sza­xo­font ra­ga­dott, hogy el­játssza ked­venc da­lait.

Sejtelmes nyilatkozat: még a héten megtalálhatják az eltűnt Maddie-t?

Sejtelmes nyilatkozat: még a héten megtalálhatják az eltűnt Maddie-t?

A kis­lány szü­lei azt gon­dol­ják, hogy másik két gyer­me­kük szü­le­tés­nap­jáig elő fog ke­rülni Mad­die is.

Szomorú fotót tett közzé Liptai Claudia férje

Szomorú fotót tett közzé Liptai Claudia férje

A mes­ter­cuk­rász Pa­taki Ádám 2014-ben vesz­tette el édes­ap­ját. Ez­után óri­ási for­du­la­tot vett az élete.

A mes­ter­cuk­rász Pa­taki Ádám 2014-ben vesz­tette el édes­ap­ját. Ez­után óri­ási for­du­la­tot vett az élete.

Lajcsi vallomása: Minden évben fájdalommal indul a születésnapom

Lajcsi vallomása: Minden évben fájdalommal indul a születésnapom

A trom­bi­ta­mű­vész évről évre ugyan­úgy ün­nepli szü­le­tés­nap­ját.

A trom­bi­ta­mű­vész évről évre ugyan­úgy ün­nepli szü­le­tés­nap­ját. Éb­re­dés után első gon­do­la­tai a szü­lei körül fo­rog­nak...

Szomorú, ezért nem mehetett ki a temetőbe Tahi Tóth özvegye

Szomorú, ezért nem mehetett ki a temetőbe Tahi Tóth özvegye

Szil­via ott­ho­ná­ban, csen­des gyer­tya­gyúj­tás­sal em­lé­ke­zett fér­jére, aki szer­dán ün­ne­pelte volna 75. szü­le­tés­nap­ját.

Hihetetlen, de igaz: 55 éves lett a magyar világsztár

Hihetetlen, de igaz: 55 éves lett a magyar világsztár

Év­ti­ze­de­ket is le­ta­gad­hatna....

A gyö­nyörű, ma­gyar szár­ma­zású Gol­den Globe- és Emmy-díjas szí­nésznő év­ti­ze­de­ket is le­ta­gad­hatna a ko­rá­ból.

Ez meglepő: Elhagyta az országot a szülinapos Tóth Gabi

Ez meglepő: Elhagyta az országot a szülinapos Tóth Gabi

Gyö­nyörű he­lyen ün­ne­pel.

Gyö­nyörű he­lyen ün­ne­pel a héten szü­le­tés­nap­ját tartó éne­kesnő! Nem akárki re­pí­tette a fel­le­gekbe a 31 esz­ten­dős Tóth Gabit!

Elképesztő cuki volt gyereknek a szülinapos Katalin

Elképesztő cuki volt gyereknek a szülinapos Katalin

Nem csak most na­gyon sze­ret­hető.

Vil­mos her­ceg fe­le­sége nem csak most na­gyon sze­ret­hető, már kis­lány­ként is az volt.

Színpadon ünnepel a legendás magyar színész

Színpadon ünnepel a legendás magyar színész

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szí­nész, ren­dező, szín­igaz­gató ked­den ün­nepli 76. szü­le­tés­nap­ját.

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szí­nész, ren­dező, szín­igaz­gató ked­den ün­nepli 76. szü­le­tés­nap­ját.

Hihetetlen, mire képes a 98 éves magyar híresség

Hihetetlen, mire képes a 98 éves magyar híresség

Ke­leti Ág­nes­nek simán megy a spárga.

Ke­leti Ágnes idős ko­rá­ban is simán meg­csi­nálja az angol spár­gát. Az öt­szö­rös olim­piai baj­nok ki­lenc­ven fö­lött is tor­ná­val in­dítja a nap­jait.

Mi történt? Ezért nem ünnepelt Korda Györggyel Balázs Klári

Mi történt? Ezért nem ünnepelt Korda Györggyel Balázs Klári

Okkal hi­ány­zott.

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes fe­le­sége saj­nos okkal hi­ány­zott a szü­le­tés­napi par­ti­ról.

Így emlékezett a szupersztárra a magyar legenda

Így emlékezett a szupersztárra a magyar legenda

A világ talán első igazi szu­per­sztárja ked­den ün­ne­pelte volna 83. szü­le­tés­nap­ját.

A világ talán első igazi szu­per­sztárja ked­den ün­ne­pelte volna 83. szü­le­tés­nap­ját. A ma­gyar éne­kes ez al­ka­lom­ból osz­totta meg egy régi em­lé­két.

Exkluzív fotók Korda György születésnapi partijáról

Exkluzív fotók Korda György születésnapi partijáról

A Ri­post is meg­hí­vást ka­pott az ün­nep­ségre, ahol a leg­kö­ze­lebbi ba­rá­tok kö­szön­töt­ték a 80 éves tánc­dal­éne­kest.

A Ri­post is meg­hí­vást ka­pott az ün­nep­ségre, ahol a leg­kö­ze­lebbi ba­rá­tok kö­szön­töt­ték a 80 éves tánc­dal­éne­kest.

Exkluzív részletek: Egy hétig ünnepel a 80 éves Korda György

Exkluzív részletek: Egy hétig ünnepel a 80 éves Korda György

Orbán Vik­tor is fel­kö­szön­tötte.

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes­nek könny szö­kött a sze­mébe, ami­kor meg­kapta Orbán Vik­tor kö­szön­tő­le­ve­lét.

Exkluzív, így köszöntötte Orbán Viktor a 80 éves Korda Györgyöt

Exkluzív, így köszöntötte Orbán Viktor a 80 éves Korda Györgyöt

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes na­gyon meg­ha­tó­dott a mi­nisz­ter­el­nök gesz­tu­sá­tól.

Drámai évforduló: Ma lenne 75 éves Schütz Ila

Drámai évforduló: Ma lenne 75 éves Schütz Ila

Ja­nuár 5-én töl­tené be 75. élet­évét a Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vésznő, ér­de­mes és ki­váló mű­vész.

Ja­nuár 5-én töl­tené be 75. élet­évét a Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vésznő, ér­de­mes és ki­váló mű­vész.

Schumacher lánya megható üzenetet tett közzé

Schumacher lánya megható üzenetet tett közzé

Gina-Maria Schu­m­a­cher a világ leg­jobb apu­ká­já­nak ne­vezte a hét­sze­res F1-es baj­nok le­gen­dát.

Gina-Maria Schu­m­a­cher a világ leg­jobb apu­ká­já­nak ne­vezte a hét­sze­res F1-es baj­nok le­gen­dát. Ko­ráb­ban a csa­ládja adott ki egy köz­le­ményt.

Közleményt adott ki Schumacherről a családja

Közleményt adott ki Schumacherről a családja

Véget ve­tet­tek a hall­ga­tá­suk­nak.

Véget ve­tett a csa­lád a hall­ga­tás­nak. Nyílt le­vél­ben írtak a ra­jon­gók­nak a Forma-1-le­gen­dá­ról, aki most csü­tör­tö­kön lesz 50 éves.

Óriási ünnep Schumacher miatt, jól indul az új év

Óriási ünnep Schumacher miatt, jól indul az új év

Ke­ve­set tudni az ál­la­po­tá­ról.

Mi­chael Schu­m­a­cher öt éve sí­bal­ese­tet szen­ve­dett, azóta ke­ve­set tudni az ál­la­po­tá­ról.

Jó hír érkezett a 80. születésnapját ünneplő magyar legendáról

Jó hír érkezett a 80. születésnapját ünneplő magyar legendáról

Sas Jó­zsef az utóbbi idő­ben sokat be­te­ges­ke­dett...

Sas Jó­zsef az utóbbi idő­ben sokat be­te­ges­ke­dett, de mára szinte nyoma sincs a ta­va­lyi ne­héz­sé­gek­nek.