CÍMKE: 'szülés'

Könnyekben tört ki a magyar mentésirányító, sosem került még ilyen helyzetbe

Könnyekben tört ki a magyar mentésirányító, sosem került még ilyen helyzetbe

Azon­nal eset- és ro­ham­ko­csit ri­asz­tott.

Azon­nal eset- és ro­ham­ko­csit ri­asz­tott, de köz­ben te­le­fo­non pró­bált se­gí­teni.

Rengeteget fogyott Czippán Anett, összezáródott a hasizma

Rengeteget fogyott Czippán Anett, összezáródott a hasizma

Szi­gorú di­é­tába kez­dett és kő­ke­mé­nyen edz.

Szi­gorú di­é­tába kez­dett és kő­ke­mé­nyen edz. Már lát­szik is min­den­nek az ered­mé­nye.

Jöhet az újabb baba: Kulcsár Edinának nagy tervei vannak a lányával

Jöhet az újabb baba: Kulcsár Edinának nagy tervei vannak a lányával

Kul­csár Edina na­gyon örülne, ha húga szü­letne a kis Med­ox­­nak.

Kul­csár Edina na­gyon örülne, ha húga szü­letne a kis Med­ox­­nak.

Szülés előtt próbálták megerőszakolni a kismamát egy római klinikán

Szülés előtt próbálták megerőszakolni a kismamát egy római klinikán

Olasz­or­szág­ban egy af­ri­kai mig­ráns ápo­ló­nak öl­tözve pró­bált meg­erő­sza­kolni egy szü­lés előtt álló nőt.

Dagad a botrány? Meghan direkt nem ott szül, ahol Katalin hercegné

Dagad a botrány? Meghan direkt nem ott szül, ahol Katalin hercegné

Az egy­kori szí­nésznő úgy dön­tött, in­kább a saját útját járja. Ezért pedig sok­kal sze­ré­nyebb kö­rül­mé­nyek­kel is beéri!

A színésznő édesanyja is ott volt a szülésnél, mindent a frontvonalból nézett

A színésznő híres édesanyja is ott volt a szülésnél, a frontvonalból látta a világrajövetelt

Kate Hu­dson el­árulta, Gol­die Hawn túl kö­zel­ről nézte uno­kája szü­le­té­sét.

Kate Hu­dson el­árulta, édes­anyja, a ma­gyar fel­me­nők­kel büsz­kél­kedő Gol­die Hawn túl kö­zel­ről nézte uno­kája szü­le­té­sét. Rá­adá­sul nem ez volt az első szü­lő­szo­bai ka­land­juk.

Megvan hol szülhet Meghan Markle, ebben sem akarja követni Katalint

Megvan hol szülhet Meghan Markle, ebben sem akarja követni Katalint

A 37 éves her­cegné nem csak a közös ház­tar­tást hagyja ott, a szü­lés­hez is másik kór­há­zat vá­lasz­tott.

Katalin hercegné húga elég bombasztikus bikiniben

Katalin hercegné húga elég bombasztikus bikiniben

Pippa 3 hó­napja még ter­hes volt.

Pippa Midd­le­ton három hó­napja még ter­hes volt, de ez nem lát­szik a tö­ké­le­tes bi­ki­nis tes­tén.

Nem akar török férjének gyereket szülni a magyar színésznő

Nem akar török férjének gyereket szülni a magyar színésznő

Csősz Bogi be­val­lotta, nem érzi, hogy már gye­re­ket kel­lene vál­lal­nia.

Csősz Bogi be­val­lotta, nem érzi, hogy gye­rek­kel kel­lene meg­aján­dé­koz­nia mil­li­ár­dos fér­jét.

Ez igen! Megmutatta szülés utáni alakját Tápai Szabina

Ez igen! Megmutatta szülés utáni alakját Tápai Szabina

Az egy­kori ké­zi­lab­dás rövid idő alatt vissza­nyerte csi­nos alak­ját. Mu­tat­juk a fotót!

Az egy­kori ké­zi­lab­dás rövid idő alatt vissza­nyerte csi­nos alak­ját. Mu­tat­juk a fotót!

Meglepő dolgot állít a magyar modell Bochkor Gáborról

Meglepő dolgot állít a magyar modell Bochkor Gáborról

Bea le­rán­totta a lep­let a tör­tén­tek­ről.

Bea a nép­szerű rá­diós mű­so­rá­ban me­sélte el a tör­tén­te­ket.

Csaláson kapták Londonban Árpa Attila exét

Csaláson kapták Londonban Árpa Attila exét

A mo­dell be­tartja a sza­bá­lyo­kat.

Tomán Sza­bina igyek­szik be­tar­tani a sza­bá­lyo­kat, de nem min­dig si­ke­rül neki.

A reggeli forgalom miatt autóban segítette világra a gyermekét az apa

A reggeli forgalom miatt autóban segítette világra a gyermekét az apa

A for­ga­lom miatt nem értek be idő­ben a kór­házba.

A for­ga­lom miatt nem értek be idő­ben a kór­házba, az apa se­gí­tette a vi­lágra a gyer­me­ket.

Szétnyílt a hasfala: megszólalt állapotáról Nagy Adri

Szétnyílt a hasfala: megszólalt állapotáról Nagy Adri

Így küzd el­lene.

Most, hó­na­pok­kal ké­sőbb be­szélt csak a prob­lé­má­ról, amely sze­ren­csére nem oko­zott vissza­for­dít­ha­tat­lan prob­lé­mát az éne­kes-szí­nész­nő­nek.

Így babázik a mindenórás sztármami

Így babázik a mindenórás sztármami

Fel­ké­szül­tek a kis­lány ér­ke­zé­sére...

Sza­bi­ná­nál bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­in­dul­hat a szü­lés. A kis­mama már ké­szen áll, így gya­ko­rol kis­lá­nya ér­ke­zé­sére.

Kendőzetlen őszinteség: szülés utáni összeomlásáról vall Nyári Dia

Kendőzetlen őszinteség: szülés utáni összeomlásáról vall Nyári Dia

Nyári Dia kisfia három hó­na­pos. A kez­det nem volt fel­hőt­len...

Nyári Dia kisfia három hó­na­pos. A szí­nésznő bol­dog Zé­ténnyel, ám a kez­det nem volt fel­hőt­len...

Dráma, súlyos komplikáció lépett fel Voksán Virág szülésénél

Dráma, súlyos komplikáció lépett fel Voksán Virág szülésénél

A csi­nos le­mez­lo­vas elő­ször be­szélt a szü­lés rész­le­te­i­ről.

A csi­nos le­mez­lo­vas elő­ször be­szélt a szü­lés rész­le­te­i­ről.

Bugyiban mutatta meg bomba alakját a nemrég szült sztármami

Bugyiban mutatta meg bomba alakját a nemrég szült sztármami

A ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére nem szé­gyen­lős­kö­dött a négy­gyer­me­kes anyuka. El­árulta, hogy si­ke­rült le­fogy­nia.

Óriási örömhír: Megszületett Kate Hudson harmadik gyermeke

Óriási örömhír: Megszületett Kate Hudson harmadik gyermeke

Kü­lön­le­ges nevet ka­pott a kis csöpp­ség, aki a szí­nésznő első kis­lá­nya. A hírt a sztár osz­totta meg a nagy­vi­lág­gal.

Sokkot kapott a tinilány a konyhában: a lába között érzett valamit

Sokkot kapott a tinilány a konyhában: a lába között érzett valamit

Egy enyhe hát­fá­já­son kívül semmi sem utalt arra, hogy a lány ter­hes.

Egy enyhe hát­fá­já­son kívül semmi sem utalt arra, hogy a 18 éves brit lány ter­hes lenne.

Kulcsár Edina: Azonnal bevállalnám a másodikat is

Kulcsár Edina: Azonnal bevállalnám a másodikat is

Kul­csár Edina 3960 gram­mal és 57 cen­ti­vel hozta vi­lágra kisfiát, Med­oxot. A szép­ség­ki­rálynő in­ter­jút adott a Ri­post­nak!

Kul­csár Edina 3960 gram­mal és 57 cen­ti­vel hozta vi­lágra kisfiát, Med­oxot. A szép­ség­ki­rálynő in­ter­jút adott a Ri­post­nak!

Nagy az izgalom: bármelyik pillanatban megszülhet Görög Zita

Nagy az izgalom: bármelyik pillanatban megszülhet Görög Zita

Laczkó Zsol­ték­nak kisfiúk lesz.

Laczkó Zsolt és Görög Zita már min­dent elő­ké­szí­tett ott­hon a csöpp­ség­nek.

Sokkot kaptak az orvosok, amikor felnyitották a nő hasát

Sokkot kaptak az orvosok, amikor felnyitották a nő hasát

Nem csoda, hogy mű­tő­ben ké­szült fotó ha­tal­mas vi­hart ka­vart az in­ter­ne­ten. Döb­be­ne­tes fel­vé­tel!

Ez elképesztő: Így néz ki Kulcsár Edina a szülés után

Ez elképesztő: Így néz ki Kulcsár Edina a szülés után

Senki meg nem mon­daná, hogy a csi­nos mű­sor­ve­zető egy hete adott éle­tet első gyer­me­ké­nek!

Senki meg nem mon­daná, hogy a csi­nos mű­sor­ve­zető egy hete adott éle­tet első gyer­me­ké­nek!

Megindult a szülés a fővárosi dugóban, szirénázó rendőr segített

Megindult a szülés a fővárosi dugóban, szirénázó rendőr segített

A kis­ma­má­nál ko­ráb­ban be­in­dult a szü­lés, mint hogy kór­házba ért volna.

A kis­ma­má­nál ko­ráb­ban be­in­dult a szü­lés, mint hogy kór­házba ért volna, de egy rendőr se­gí­tett el­jutni az or­vo­so­kig.

Elképesztő formában két hónappal a szülés után a magyar sztáranyuka

Elképesztő formában két hónappal a szülés után a magyar sztáranyuka

A ma­gyar éne­kesnő úgy dön­tött, hogy nem lus­tál­ko­dik.

A ma­gyar éne­kesnő úgy dön­tött, hogy nem lus­tál­ko­dik.

Hoppá, jöhet a harmadik gyermek Csobot Adéléknál?

Hoppá, jöhet a harmadik gyermek Csobot Adéléknál?

Meg­szü­le­tett má­so­dik kisfiuk.

Múlt pén­te­ken jött vi­lágra az éne­kesnő és Is­te­nes Bence má­so­dik kisfia. A baba komp­li­ká­ció­men­te­sen szü­le­tett, így már va­sár­nap haza is me­het­tek.

40 évesen, két gyerek után is elképesztően szexi a magyar sztár

40 évesen, két gyerek után is elképesztően szexi a magyar sztár

Sán­dor Or­sira na­gyon büszke a férje.

Sán­dor Or­sira na­gyon büszke a férje, min­den nap bókol is neki. Ez nem is csoda, a mű­sor­ve­zető ti­zen­éve­se­ket is le­pi­pál gyö­nyörű alak­já­val.

Őszinte vallomás: így érzi magát a szülés után Csobot Adél

Őszinte vallomás: így érzi magát a szülés után Csobot Adél

Őszin­tén be­szélt ér­zé­se­i­ről.

Őszin­tén be­szélt arról, ho­gyan érez az új­szü­lött gyer­me­ké­vel töl­tött má­so­dik éj­szaka után...

Kulcsár Edina reméli, nem jön hamarabb a baba

Kulcsár Edina reméli, nem jön hamarabb a baba

Madox ba­ba­bú­tora még nincs meg.

Már csak pár hét, és meg­szü­le­tik a mo­dell és vő­le­gé­nye első közös gyer­meke. Edina és sze­relme már ren­ge­teg ap­ró­sá­got be­szer­zett a kicsi Med­ox­nak.

47 évesen szeretne szülni a magyar sztárénekesnő

47 évesen szeretne szülni a magyar sztárénekesnő

Mik­lósa Erika érzi, hogy ter­mé­sze­tes úton is képes lesz meg­fo­ganni a baba. Ez min­den vágya.

Mik­lósa Erika érzi, hogy ter­mé­sze­tes úton is képes lesz meg­fo­ganni a baba. Az éne­kesnő 2012 ja­nu­ár­já­ban is­merte meg Zsol­tot.

Csodababákat szült egy anyuka, elképesztő történet

Csodababákat szült egy anyuka, elképesztő történet

Sze­ren­csére a szü­lés rend­ben zaj­lott...

Csak az­után de­rült ki a brit anyu­ká­ról, hogy ikrei or­vosi cso­dá­nak szá­mí­ta­nak, mi­u­tán te­herbe esett... A vá­ran­dós­ság­gal min­den rend­ben volt.

Újabb mérföldkő a királyi család életében: meglepő, ki hagyja ki

Újabb mérföldkő a királyi család életében: meglepő, ki hagyja ki

Az újabb her­cegi es­kü­vőn va­ló­szí­nű­leg nem vesz részt min­den csa­lád­tag. A távol ma­ra­dó­nak nyo­mós oka van a hi­ány­zásra.

Újabb részletek a szülésről, Pál Dénes az apaság örömeiről vallott

Újabb részletek a szülésről, Pál Dénes az apaság örömeiről vallott

Ha­tal­mas a bol­dog­ság! Az éne­kes­nek a hét­vé­gén meg­szü­le­tett a kis­lá­nya.

Ha­tal­mas a bol­dog­ság! Az éne­kes­nek a hét­vé­gén meg­szü­le­tett a kis­lá­nya, Pál Panna Róza.

Bikiniben mutatta meg formás keblét a magyar sztár felesége

Bikiniben mutatta meg formás keblét a magyar sztár felesége

Edvin Mar­ton na­gyon büszke sze­rel­mére, aki két szü­lés után is igazi bom­bázó.

Edvin Mar­ton na­gyon büszke sze­rel­mére, aki két szü­lés után is igazi bom­bázó.

Végsőkig harcol: a Kúriához fordul az orvosokkal szemben az édesanya

Végsőkig harcol: a Kúriához fordul az orvosokkal szemben az édesanya

Hat éve ilyen­kor még bol­dog kis­ma­ma­ként várta kisfia szü­le­té­sét He­ge­dűs Tímea.

A mentő sem számított arra, ami történt: ezt tette a magyar anya

A mentő sem számított arra, ami történt: ezt tette a magyar anya

Egy ter­hes édes­anyá­hoz hív­ták ki a men­tő­ket, a nő bár­me­lyik nap szül­he­tett, a ko­csi­ban el is kez­dőd­tek a fá­já­sok.

Dráma a szülőszobán: az orvos figyelmetlensége miatt kínok közt halt meg Bea

Dráma a szülőszobán: az orvos figyelmetlensége miatt kínok közt halt meg Bea

A szü­lést kö­ve­tően vesz­tette éle­tét.

A szü­lést kö­ve­tően vesz­tette éle­tét egy 33 éves anya Bor­sod­ban! Négy­szer új­ra­élesz­tet­ték, ötöd­szörre már nem si­ke­rült...

Feszülős ruhában lőtt szelfit magáról a sztármami, elégedetlen a testével

Feszülős ruhában lőtt szelfit magáról a sztármami, elégedetlen a testével

Sokan a mos­tani alak­jáért is meg­vesz­né­nek, de ő még fogyni akar.

Sokan a mos­tani alak­jáért is meg­vesz­né­nek, de ő még fogyni akar.

Irigylésre méltó ajándékot kapott, mert különleges helyen született

Irigylésre méltó ajándékot kapott, mert különleges helyen született

Szo­kat­lan kö­rül­mé­nyek közt szü­le­tett egy kis­baba hét­főn, sze­ren­csére az édes­anya és a cse­csemő is jól van­nak.

Rendőri felvezetéssel vittek szülni egy nőt

Rendőri felvezetéssel vittek szülni egy nőt

A férj kérte a rend­őrök se­gít­sé­gét, mert fe­le­sége va­jú­dott.

Egyedi szü­lés! Va­sár­nap este az apa kért se­gít­sé­get Bu­da­pest II. ke­rü­le­té­ben, a Szil­ágyi Er­zsé­bet fasor és a Pa­sa­réti utca ke­resz­te­ző­dé­sé­nél az arra jár­őröző rend­őrök­től.

Bomba formában van a sztáranyuka: bikiniben mutatta meg szülés utáni alakját

Bomba formában van a sztáranyuka: bikiniben mutatta meg szülés utáni alakját

Két hó­napja szült.

Mind­össze két hó­nap­pal ne­gye­dik gyer­meke meg­szü­le­tése után máris ki­rob­banó for­má­ban van Hilaria Bald­win.

Ajjaj, a lovin indult be a szülés Luxus Dalmánál

Ajjaj, a lovin indult be a szülés Luxus Dalmánál

Még sze­ren­cse, hogy ba­rát­nője a stáb­ta­gok­kal el­len­tét­ben nem pá­ni­kolt, és idő­ben hívta a men­tő­ket.

Még sze­ren­cse, hogy ba­rát­nője a stáb­ta­gok­kal el­len­tét­ben nem pá­ni­kolt, és idő­ben hívta a men­tő­ket.

Ezért nem szülhet természetes úton a TV2 sztárja

Ezért nem szülhet természetes úton a TV2 sztárja

A Nagy Du­ett­ben már ál­dott ál­la­pot­ban állt szín­padra, amit férje árgus sze­mek­kel fi­gyelt.

A Nagy Du­ett­ben már ál­dott ál­la­pot­ban állt szín­padra, amit férje árgus sze­mek­kel fi­gyelt.

Hatalmas örömhír, megszületett Farkasházi Réka kislánya

Hatalmas örömhír, megszületett Farkasházi Réka kislánya

A bol­dog sztár­anyuka a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be az öröm­hírt, igaz, az első ba­ba­fo­tóra még várni kell.

Friss fotóval üzent a mindenórás magyar színésznő

Friss fotóval üzent a mindenórás magyar színésznő

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban jöhet a pici.

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­ér­kez­het a sztár­pár első közös gyer­meke. A kis­mama meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját.

Szörnyű időszakot élt át Mádai Vivien, még ma sincs túl rajta

Szörnyű időszakot élt át Mádai Vivien, még ma sincs túl rajta

A Ri­post­nak me­sélt az ér­zé­se­i­ről.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a Ri­post­nak me­sélt az ér­zé­se­i­ről.

Szülés közben sérült meg a híres magyar fitneszlady

Szülés közben sérült meg a híres magyar fitneszlady

Ale­xand­rá­nak jó em­lé­kei van­nak.

Béres Ale­xand­rá­nak na­gyon jó em­lé­kei van­nak a szü­lés­ről, annak el­le­nére is, hogy 12 órán át szen­ve­dett fáj­da­lom­csil­la­pí­tás nél­kül.

Az orvosok is elsápadtak, elképesztő dolog történt az abortuszklinikán

Az orvosok is elsápadtak, elképesztő dolog történt az abortuszklinikán

A kis­ma­má­nál vá­rat­la­nul szü­lési fáj­dal­mak je­lent­kez­tek.

A kis­ma­má­nál vá­rat­la­nul szü­lési fáj­dal­mak je­lent­kez­tek.

Elég a retusálásból! Ilyen a valódi nők, a valódi anyák teste!

Elég a retusálásból! Ilyen a valódi nők, a valódi anyák teste!

Tedd félre a pho­tos­hop il­lú­zi­óit, és tedd félre a gát­lá­sa­i­dat is. Íme a va­ló­ság.

Tedd félre a pho­tos­hop il­lú­zi­óit, és tedd félre a gát­lá­sa­i­dat is. Íme a va­ló­ság.

Orvosa sem vette észre, hogy a tinilány terhes: másnap megszülte a babát

Orvosa sem vette észre, hogy a tinilány terhes: másnap megszülte a babát

Det­ti­nek, a 17 éves ti­ni­nek fo­galma sem volt róla, hogy ő ter­hes.

Det­ti­nek, a 17 éves ti­ni­nek fo­galma sem volt róla, hogy ő ter­hes. Ret­te­ne­te­sen fájt a hasa, ezért men­tőt hí­vott, vizs­gá­lat köz­ben kis­lányt szült.

Iszonyat a szülőszobán, a baba nem élte túl a megpróbáltatásokat

Iszonyat a szülőszobán, a baba nem élte túl a megpróbáltatásokat

Az anya leg­rosszabb rém­ál­mai vál­tak va­lóra.

Az anyu­kát nem tá­jé­koz­tat­ták az or­vo­sok, és végül a leg­rosszabb rém­ál­mai vál­tak va­lóra.

Végig fogta az orvosnál felesége kezét Tabáni István

Végig fogta az orvosnál felesége kezét Tabáni István

Ha­ma­ro­san apa lesz.

Ja­nu­ár­ban, a 40. szü­le­tés­nap­ján je­len­tette be, hogy apa lesz.

Tatár Csilla megbánta a természetes szülést

Tatár Csilla megbánta a természetes szülést

Csil­lát a mai napig lel­ki­is­me­ret fur­da­lás gyötri...

Csil­lát a mai napig lel­ki­is­me­ret fur­da­lás gyötri, ami­ért ra­gasz­ko­dott hozzá, hogy ter­mé­sze­tes úton hozza vi­lágra első gyer­me­két.

Gólyahír, megszületett a gyönyörű, 36 éves színésznő első gyermeke

Gólyahír, megszületett a gyönyörű, 36 éves színésznő első gyermeke

Egész­sé­ges kis­ba­bá­nak adott éle­tet.

A Pók­em­ber-tri­ló­gi­á­ban, Peter Par­ker sze­rel­mét, Mary Jane Wat­sont ala­kító sztár egész­sé­ges kis­ba­bá­nak adott éle­tet a hét­vé­gén. A hírek sze­rint Kirs­ten Dunst és a pici is jól van­nak.

A Youtube segítségével szült meg egyedül egy nő

A Youtube segítségével szült meg egyedül egy nő

Tel­je­sen egye­dül, egy ho­tel­szo­bá­ban hozta vi­lágra gyer­me­két egy nő, mind­ezt úgy, hogy Yo­u­tube-vi­de­ó­kat né­zett a hir­te­len jött szü­lés köz­ben.

Titkos részletek a babavárásról, megszólalt Nagy Adri

Titkos részletek a babavárásról, megszólalt Nagy Adri

Apás szü­lésre ké­szül.

A Nagy Duett zsű­ri­tagja úgy ter­vezi, ter­mé­sze­tes úton hozza vi­lágra kisfiát, és sze­retné, ha párja is osz­toz­hatna vele az él­mény­ben.

Hallottál már ilyet? Ezek az ikrek 5 év korkülönbséggel születtek

Hallottál már ilyet? Ezek az ikrek 5 év korkülönbséggel születtek

Egy brit há­zas­pár so­káig küz­dött a má­so­dik gyer­me­kük szü­le­té­séért.

Egy brit há­zas­pár so­káig küz­dött azért, hogy meg­fo­gan­jon a má­so­dik gyer­me­kük. Öt évvel ké­sőbb azon­ban egy har­ma­dik kis­ba­bá­juk is szü­le­tett, aki gya­kor­la­ti­lag a kö­zépső fi­úcska iker­test­vére. Vajon ho­gyan le­het­sé­ges ez?

Így nézett ki Katalin hercegné a szülés után

Mindenkit lenyűgözött, így nézett ki Katalin hercegné a szülés után

A her­cegné min­dig ki­fo­gás­ta­la­nul tel­je­síti ural­ko­dói fel­ada­tait, most sem volt ez más­képp.

A her­cegné min­dig ki­fo­gás­ta­la­nul tel­je­síti ural­ko­dói fel­ada­tait, most sem volt ez más­képp.

Tizenkétszer próbált teherbe esni, majdnem belehalt a magyar énekesnő

Tizenkétszer próbált teherbe esni, majdnem belehalt a magyar énekesnő

Lánya lesz­bi­kus, Cini azt sze­retné, ha ter­mé­sze­tes úton szülne.

Bár lesz­bi­kus kap­cso­lat­ban él, Cini azt sze­retné, ha lánya ter­mé­sze­tes úton szülne majd uno­kát.

Ez lehet Katalinék ma érkező gyerekének a neve

Ez lehet Katalinék ma érkező gyerekének a neve

Csak egy esé­lyes név ma­radt.

A fo­ga­dó­iro­dák­ban ren­ge­teg brit meg­tette a té­te­ket, de mos­tanra már csak egy esé­lyes név ma­radt.

Gyűlik a tömeg a kórháznál: bármikor szülhet Katalin hercegné

Gyűlik a tömeg a kórháznál: bármikor szülhet Katalin hercegné

A bri­tek már na­gyon vár­ják a her­cegi pár har­ma­dik ba­bá­ját.

A bri­tek már na­gyon vár­ják a her­cegi pár har­ma­dik ba­bá­ját, a leg­iz­ga­tot­tab­bak pedig már a kór­ház­hoz is men­tek.

Ezeket viszi magával Katalin a kórházba, van köztük meglepő dolog is

Ezeket viszi magával Katalin a kórházba, van köztük meglepő dolog is

Ha­ma­ro­san éle­tet ad har­ma­dik gye­re­ké­nek Vil­mos fe­le­sége, amire már ala­po­san fel is ké­szült.

Már jön is a baba? Katalin hercegné bármelyik pillanatban szülhet

Már jön is a baba? Katalin hercegné bármelyik pillanatban szülhet

Már csak napok van­nak hátra és vi­lágra jön Vil­mos her­ceg és fe­le­sége har­ma­dik gyer­meke.

Örömhírt kapott Britney Spears, újabb gyermekkel bővült a család

Örömhírt kapott Britney Spears, újabb gyermekkel bővült a család

A pop­sztár húga éle­tet adott má­so­dik gyer­me­ké­nek is.

A pop­sztár húga éle­tet adott má­so­dik gyer­me­ké­nek is, a nagy­néni öröme pedig ha­tár­ta­lan.

Most jelentették be: teljes titokban hozta világra kisfiát a 39 éves színésznő

Most jelentették be: teljes titokban hozta világra kisfiát a 39 éves színésznő

A szí­nésznő a ter­hes­sé­gét is igye­ke­zett végig ti­tok­ban tar­tani.

A szí­nésznő védi a ma­gán­éle­tét: a ter­hes­sé­gét is igye­ke­zett végig ti­tok­ban tar­tani.

Kulcsár Edina elárulta, miként hozza világra a kis Madoxot!

Kulcsár Edina elárulta, miként hozza világra a kis Madoxot!

Csuti min­den­kép­pen el­kí­séri majd a szü­lő­szo­bára meny­asszo­nyát!

Borzalom a műtőben: belehalt a szülésbe a nemi erőszak 14 éves áldozata

Borzalom a műtőben: belehalt a szülésbe a nemi erőszak 14 éves áldozata

A fi­a­tal lány csá­szár­met­szés­sel hozta vi­lágra gyer­me­két, de komp­li­ká­ciók lép­tek fel.

Vadító fotók: szexi fehérneműben pózol Mádai Vivien

Vadító fotók: szexi fehérneműben pózol Mádai Vivien

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető három évvel ez­előtt még je­len­tős túl­súllyal küz­dött. Fia, Zénó szü­le­tése után ne­he­zen men­tek le róla a plusz­ki­lók.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető három évvel ez­előtt még je­len­tős túl­súllyal küz­dött. Fia, Zénó szü­le­tése után ne­he­zen men­tek le róla a plusz­ki­lók. Ám élet­mó­dot vál­tott: oda­fi­gyelt az ét­ke­zé­sére és he­tente több­ször edzeni járt. Mindez meg­hozta az ered­ményt, Mádai Vi­vien alakja tö­ké­le­te­sebb, mint va­laha.

Nem hiszed el, mit kezd nyereményével A Piramis játékosa

Nem hiszed el, mit kezd nyereményével A Piramis játékosa

Kü­lön­le­ges vá­gyát va­ló­sít­hatja meg A Pi­ra­mis já­té­kosa, így ha­ma­ro­san sok ter­hes nőnek se­gít­het.

Kü­lön­le­ges vá­gyát va­ló­sít­hatja meg A Pi­ra­mis já­té­kosa, így ha­ma­ro­san sok ter­hes nőnek se­gít­het.

Döbbenetes eredményre jutottak a tudósok a terhességről

Döbbenetes eredményre jutottak a tudósok a terhességgel kapcsolatban

Ko­ráb­ban úgy tar­tot­ták, a szü­lés meg­fi­a­ta­lítja a nőket. Egy új ku­ta­tás sze­rint azon­ban nincs így.

Megszületett a világbajnok sztárfocista kisfia

Gólyahír: megszületett a világbajnok sztárfocista kisfia

Schweins­teiger rég­óta várt erre.

Bas­tian Schweins­teiger és Ana Iva­no­vics is be­szá­molt az öröm­hír­ről.

Katalin a királyi szokások szerint szül majd

Katalin a királyi szokások szerint szül majd

Ko­ráb­ban nem tö­rő­dött a szo­ká­sok­kal Vil­mos her­ceg fe­le­sége, de most nem sza­kít a tra­dí­ci­ók­kal.

Ko­ráb­ban nem tö­rő­dött a szo­ká­sok­kal Vil­mos her­ceg fe­le­sége, de most nem sza­kít a tra­dí­ci­ók­kal.