CÍMKE: 'szívmegállás'

Tragédia a síparadicsomban: két órán át küzdöttek a férfi életéért

Tragédia a síparadicsomban: két órán át küzdöttek a férfi életéért

A men­tők min­dent meg­tet­tek, hogy a férfit új­ra­élesszék.

A men­tők min­dent meg­tet­tek, hogy a férfit új­ra­élesszék, de a hely­zet re­mény­te­len volt.

Oszter Sándor drámai vallomása: Kétszer is meghaltam

Oszter Sándor drámai vallomása: Kétszer is meghaltam

A le­gen­dás szí­nész ka­lan­dos élete során sok­szor né­zett far­kas­sze­met a ka­szás­sal, két­szer pedig járt is "odaát".

A le­gen­dás szí­nész ka­lan­dos élete során sok­szor né­zett far­kas­sze­met a ka­szás­sal.

A kutatók is meglepődtek: ez a veszély leselkedik a férfiakra szex közben

A kutatók is meglepődtek: ez a veszély leselkedik a férfiakra szex közben

Saj­nos a most kö­zölt ada­tok sze­rint ko­ránt­sem ri­zi­kó­men­tes a sze­xu­á­lis együtt­lét. Kü­lö­nö­sen a férfiak ag­gód­hat­nak.

Megállt a magyar rádiós szíve!

Megállt a magyar rádiós szíve!

Újra kel­lett élesz­teni Ke­resz­tes Ti­bort! A be­avat­ko­zás si­ke­res volt!

Újra kel­lett élesz­teni Ke­resz­tes Ti­bort! A be­avat­ko­zás si­ke­res volt!

Sokkoló hír: rendőr ölte meg az angol foci sztárját

Sokkoló hír: rendőr ölte meg az angol foci sztárját

Atkin­son szíve nem bírta.

Atkin­son szíve nem bírta. Az Aston Villa-szur­ko­lók ko­rábbi ked­ven­cén a men­tők sem tud­tak se­gí­teni.

Gyászol a sportvilág, két ügyben is a rendőrség nyomoz

Gyászol a sportvilág, két ügyben is a rendőrség nyomoz

Ha­lá­los gá­zo­lás és szív­meg­ál­lás.

Mintha el­át­koz­ták volna a belga ke­rék­pá­ro­so­kat a hét­vé­gén. Az egyik fi­a­talt kí­sé­rő­mo­to­ros küldte a ha­lálba, egy má­sik­nak meg­állt a szíve.