CÍMKE: 'szív city'

Így mentett életet egy mobilalkalmazás az edzőteremben

Így mentett életet egy mobilalkalmazás az edzőteremben

Egy 40 év kö­rüli férfi edzés köz­ben rosszul lett. Egy app­li­ká­ci­ó­nak kö­szön­heti az éle­tét.

Rosszul lett egy férfi az autójában Csepelen, ez mentette meg az életét

Rosszul lett egy férfi az autójában Csepelen, ez mentette meg az életét

A Szív City app­li­ká­ción ke­resz­tül kért se­gít­sé­get a men­tős. Pil­la­na­tok alatt meg­ér­ke­zett a se­gít­ség.

Mobiltelefon segítségével mentettek életet

Mobiltelefon segítségével mentettek életet

Ismét éle­tet men­tet­tek a Szív City mobil app­li­ká­ció se­gít­sé­gé­vel.

Így mentett életet a mentők mobilapplikációja

Így mentett életet a mentők mobilapplikációja

El­ké­pesztő tör­té­net­ről szá­molt be az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­da­lon.

Csak kutyát akart sétáltatni, majdnem az életével fizetett...

Csak kutyát akart sétáltatni, majdnem az életével fizetett...

Hol­tan esett össze egy férfi Bu­da­pes­ten ku­tya­sé­tál­ta­tás köz­ben. Nem akár­hogy me­ne­kült meg.

Óriási elismerést kapott az életet mentő magyar lemezlovas

Óriási elismerést kapott az életet mentő magyar lemezlovas

Ha­tal­mas sze­ren­cséje volt annak a mun­kás­nak, akit egy le­mez­lo­vas men­tett meg.