CÍMKE: 'szíriai'

A tömegbe hajtott volna, hogy mártírként haljon meg

A tömegbe hajtott volna, hogy mártírként haljon meg

Ez a ha­to­dik le­lep­le­zett ter­ror­cse­lek­mény volt az idén.

Kétszer szúrt, ölni akart a szíriai borbély

Kétszer szúrt, ölni akart a szíriai borbély

Pedig a be­il­lesz­ke­dés min­ta­pél­dá­já­nak tar­tot­ták.

Pedig a be­il­lesz­ke­dés min­ta­pél­dá­já­nak tar­tot­ták. Még nem vi­lá­gos, hogy mitől dü­hö­dött be.

600 ezer szíriai már hazament - kivéve Európából...

600 ezer szíriai már hazament - kivéve Európából...

97 szá­za­lé­kuk a saját egy­kori, többé-ke­vésbé rom­ba­dőlt ott­ho­nába.

Két hét alatt két nőt erőszakolt meg az éjjel settenkedő férfi

Két hét alatt két nőt erőszakolt meg az éjjel settenkedő férfi

Mind­vé­gig ta­gadta a bű­nös­sé­gét, de a rész­le­tes nyo­mo­zás és a DNS-vizs­gá­lat is el­lene szólt.