CÍMKE: 'színésznő'

Nagy az öröm, térden állva kérték meg Oszter Alexandra kezét

Nagy az öröm, térden állva kérték meg Oszter Alexandra kezét

A szí­nésznő meg­mu­tatta a gyű­rűt, amit le­endő férje hú­zott az uj­jára pén­te­ken.

Se bugyi, se más: megmutatta bombasztikus melleit a fiatal színésznő

Se bugyi, se más: megmutatta bombasztikus melleit a fiatal színésznő

A latin mo­dell, Di­vina Casas a ta­nul­má­nyai mel­lett mo­dell­ke­dik.

A latin mo­dell, Di­vina Casas a ta­nul­má­nyai mel­lett mo­dell­ke­dik.

Melltartó nélkül mutatta meg magát a dögös kebelcsoda

Melltartó nélkül mutatta meg magát a dögös kebelcsoda

Jes­sica Ed­st­röm nem túl szé­gyen­lős.

Jes­sica Ed­st­röm több ma­ga­zin cím­lap­ján is lát­ható volt már. A finn-svéd szép­ség nem oko­zott csa­ló­dást, ez­út­tal sem fogta vissza magát.

Most érkezett a bejelentés, meghalt a legendás színésznő

Most érkezett a bejelentés, meghalt a legendás színésznő

Gyá­szol a film­szakma, a ra­jon­gók fájó szív­vel vesz­nek bú­csút az iko­ni­kus sztár­tól.

Gyá­szol a film­szakma, a ra­jon­gók fájó szív­vel vesz­nek bú­csút az iko­ni­kus sztár­tól.

Bugyit villantva gálázott a 44 éves Eva Longoria, lefotózták

Bugyit villantva gálázott a 44 éves Eva Longoria, lefotózták

Kissé túl me­részre vette a fi­gu­rát.

Bár két­ség­kí­vül re­me­kül né­zett ki, talán kissé túl me­részre vette a fi­gu­rát.

Így akarta megúszni a kilakoltatást Pécsi Ildikó exmenye, nem sikerült

Így akarta megúszni a kilakoltatást Pécsi Ildikó exmenye, nem sikerült

Pár­tos Csilla min­dent meg­tett, hogy fia a budai in­gat­lan­ban ma­rad­has­son, a szí­nésznő azon­ban nem eny­hült meg.

Ledobta a felsőt kávézás közben a hatalmas keblű színésznő

Ledobta a felsőt kávézás közben a hatalmas keblű színésznő

Vivi Castril­lon Latin-Ame­­ri­­ká­­ban volt már az év play­­mate-je. Ins­­tag­­ram-ol­­da­­lát 3,5 mil­­li­óan kö­­ve­­tik.

Vivi Castril­lon Latin-Ame­­ri­­ká­­ban volt már az év play­­mate-je. Ins­­tag­­ram-ol­­da­­lát 3,5 mil­­li­óan kö­­ve­­tik.

Minden díjat elnyert az Aranyélet: Ónodi Eszter így nyilatkozott

Minden díjat elnyert az Aranyélet: Ónodi Eszter így nyilatkozott

Az Arany­élet min­dent vitt, ta­rolt a díj­ki­osz­tón. Ónodi Esz­ter jog­gal lehet büszke az ala­kí­tá­sára.

Az Arany­élet min­dent vitt, ta­rolt a díj­ki­osz­tón. Ónodi Esz­ter jog­gal lehet büszke az ala­kí­tá­sára.

Elképesztő, így készült a húsvétra Janza Kata

Elképesztő, így készült a húsvétra Janza Kata

Kü­lön­le­ges trükk­höz fo­lya­mo­dott az Ope­rett­szín­ház sztárja.

Kü­lön­le­ges trükk­höz fo­lya­mo­dott az Ope­rett­szín­ház sztárja.

Bevállalós képet posztolt ágyából a Golden Globe-díjas színésznő

Bevállalós képet posztolt ágyából a Golden Globe-díjas színésznő

A héten ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját a sztár, aki annak ide­jén első he­lyen vég­zett a Maxim ma­ga­zin 100 leg­dö­gö­sebb nő lis­tá­ján.

Gyászhír érkezett, meghalt a népszerű sorozatsztár

Gyászhír érkezett, meghalt a népszerű sorozatsztár

Sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, a gyá­szoló csa­lád ügy­védje sze­rint ez ve­ze­tett a ha­lá­lá­hoz.

Sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, a gyá­szoló csa­lád ügy­védje sze­rint ez ve­ze­tett a ha­lá­lá­hoz.

A bugyit is ledobta, meztelenül villant a kerek mellű színésznő

A csipkebugyit is ledobta, anyaszült meztelenül villantott a kerek mellű színésznő

Nora Seg­ura ismét le­vet­kő­zött, ez­út­tal a für­dő­szo­bá­já­ban fo­tóz­ták őt. Remek for­má­ban van.

Nora Seg­ura ismét le­vet­kő­zött, ez­út­tal a für­dő­szo­bá­já­ban fo­tóz­ták a szí­né­szet­tel ka­cér­kodó szép­sé­get. Tö­ké­le­tes alakja és csá­bos te­kin­tete azon­nal be­in­dítja a férfiak fan­tá­zi­á­ját.

Elárulta, így érzi magát a kórház után a Kossuth-díjas színésznő

Elárulta, így érzi magát a kórház után a Kossuth-díjas színésznő

Évek óta ki-be jár­kál a kü­lön­böző kór­há­zak­ból.

Évek óta ki-be jár­kál a kü­lön­böző kór­há­zak­ból a Kos­suth-nagy­dí­jas szí­nésznő.

Kiderült: Ekkor hagyhatja el a kórházat Für Anikó

Kiderült: Ekkor hagyhatja el a kórházat Für Anikó

Kínzó fáj­da­lom gyö­törte.

Kínzó fáj­da­lom gyö­törte, de sze­ren­csére gyor­san ja­vult az ál­la­pota.

Sosem felejti ezt a sértést a magyar színésznő

Sosem felejti ezt a sértést a magyar színésznő

Andi már gya­korló szí­nész volt, ami­kor egy próba köz­ben olyas­mit mond­tak neki, amit még ma sem dol­go­zott fel.

Andi már gya­korló szí­nész volt, ami­kor egy próba köz­ben olyas­mit mond­tak neki, amit még ma sem dol­go­zott fel tel­je­sen.

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt Elekes Emma

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt Elekes Emma

A ko­lozs­vári szár­ma­zású szí­nésznő ha­lál­hí­rét tár­su­lata je­len­tette be.

A ko­lozs­vári szár­ma­zású szí­nésznő ha­lál­hí­rét tár­su­lata je­len­tette be va­sár­nap. Ele­kes Emmát a 87. élet­évé­ben érte a halál.

Megszabadult bugyijától a dögös színésznő

Forró kép, megszabadult bugyijától a dögös színésznő

Be­vál­lalta a mez­te­len fo­tó­zást.

Am­ber­le­igh West be­vál­lalta a mez­te­len fo­tó­zást. Az auszt­rál szép­ség min­­dig igyek­­szik a férfi ra­­jon­­gók ked­­vé­­ben járni.

Erre senki nem számított: Komoly döntést hozott Gregor Bernadett

Erre senki nem számított: Komoly döntést hozott Gregor Bernadett

Gre­gor Ber­na­dett szá­mára a leg­na­gyobb bol­dog­ság, ha adhat.

Gre­gor Ber­na­dett szá­mára a leg­na­gyobb bol­dog­ság, ha adhat.

Váratlan fordulat: előkerült, majd ismét eltűnt az albínó színésznő

Váratlan fordulat: előkerült, majd ismét eltűnt az albínó színésznő

Két hónap után élve ke­rült elő, de újra el­tűnt Mol­do­ván Ka­ta­lin.

Két hónap után élve ke­rült elő, de újra el­tűnt Mol­do­ván Ka­ta­lin.

Hajléktalan nőkön segített Gregor Bernadett

Hajléktalan nőkön segített Gregor Bernadett

Szép­ség­na­pot szer­vez­tek.

Im­má­ron he­te­dik al­ka­lom­mal Szép­ség­na­pot szer­vez­tek szom­ba­ton az Üdv­had­se­reg által mű­köd­te­tett Vá­laszút Háza re­ha­bi­li­tá­ciós in­téz­mény­ben.

Kitálalt az exéről Osvárt Andrea: négyen voltak a kapcsolatukban!

Kitálalt az exéről Osvárt Andrea: négyen voltak a kapcsolatukban!

A szí­nésznő hiába tett meg min­dent, ked­vese mel­lett két másik em­ber­nek is meg kel­lett fe­lel­nie, ezt pedig nem bírta.

Kollégái jelentették be, holtan találták a gyönyörű színésznőt

Kollégái jelentették be, holtan találták a gyönyörű színésznőt

Mo­dell­ként is nagy si­kert fu­tott be, azt a mun­ká­ját be­val­lása sze­rint job­ban is sze­rette. Most bú­csúz­nak tőle sze­ret­tei.

Mo­dell­ként is nagy si­kert fu­tott be, azt a mun­ká­ját be­val­lása sze­rint job­ban is sze­rette. Most bú­csúz­nak tőle sze­ret­tei.

Brutál szexi táncot lejtett az Aranyélet sztárja

Brutál szexi táncot lejtett az Aranyélet sztárja

Fran­ciska igen­csak jól érezte magát.

Fran­ciska igen­csak jól érezte magát csü­tör­tök este az is­mert ma­ga­zin díj­át­adó bu­li­ján. Min­den szem­pár rá­sze­ge­ző­dött.

Megrázó vallomás: Kettős csapás érte Détár Enikőt

Megrázó vallomás: Kettős csapás érte Détár Enikőt

A szí­nésznő ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel val­lott élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról.

A szí­nésznő ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel val­lott élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról.

Meglepő vallomás: új karrierre vágyik a magyar énekesnő

Meglepő vallomás: új karrierre vágyik a magyar énekesnő

57 éves, mégis új ki­hí­vá­sok felé ka­csin­gat és min­den vágya, hogy szí­nész­nő­ként is bi­zo­nyít­hassa te­het­sé­gét.

57 éves, mégis új ki­hí­vá­sok felé ka­csin­gat és min­den vágya, hogy szí­nész­nő­ként is bi­zo­nyít­hassa te­het­sé­gét.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a 29 éves színésznő

Most kaptuk a hírt: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 29 éves színésznő

El­ve­szí­tette az ural­mát a ko­csija fe­lett.

El­ve­szí­tette az ural­mát a ko­csija fe­lett és ne­ki­ro­hant egy fának.

Ma 19 éve történt a borzalom: Brutálisan kivégezték a magyar színésznőt

Ma 19 éve történt a borzalom: Brutálisan kivégezték a magyar színésznőt

A szí­nésznő fia je­len­leg is élet­fogy­tig­lani bör­tön­bün­te­té­sét tölti a sze­gedi Csil­lag Bör­tön­ben.

A TV2 sztárjának vallomása: Felelőtlenség lenne gyereket szülnöm

A TV2 sztárjának vallomása: Felelőtlenség lenne gyereket szülnöm

A szí­nésznő úgy dön­tött, nem sze­retne anyává válni az el­kö­vet­ke­zendő öt évben, mert még túl sok min­den más is ér­dekli őt.

Se bugyi, se más, fürdőkádban pózol a barackmellű színésznő

Se bugyi, se más, fürdőkádban pózol a barackmellű színésznő

Je­len­leg Ka­li­for­ni­á­ban él.

A svéd-spa­nyol mo­dell je­len­leg Ka­li­for­ni­á­ban él. Ins­tag­ram-ol­da­lát több, mint 300 ezren kö­ve­tik.

Izgató, a zuhanyzóban lesték meg a gömbölyű keblű színésznőt

Izgató, a zuhanyzóban lesték meg a gömbölyű keblű színésznőt

Jes­sica Ed­st­röm újab­ban DJ-ként is szó­ra­koz­tatja a ra­jon­góit. Ins­­tag­­ram-ol­­da­­lát közel 200 ezren kö­­ve­­tik.

Jes­sica Ed­st­röm újab­ban DJ-ként is szó­ra­koz­tatja a ra­jon­góit. Ins­­tag­­ram-ol­­da­­lát közel 200 ezren kö­­ve­­tik.

Ráfázott a dubajozásra az ismert magyar színésznő

Ráfázott a dubajozásra az ismert magyar színésznő

A szí­nésznő iz­ga­tot­tan ér­ke­zett meg.

A szí­nésznő iz­ga­tot­tan ér­ke­zett Du­bajba, de egy csa­pásra meg­vál­to­zott a han­gu­lata. Nyoma ve­szett ugyanis a mo­bil­te­le­fon­já­nak...

Tragikus hírt kaptunk: Váratlanul meghalt az ismert színésznő

Tragikus hírt kaptunk: Váratlanul meghalt az ismert színésznő

Ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá a holt­tes­tére.

Ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá a holt­tes­tére, a halál oka egy­előre nem is­mert. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják a sztárt.

Gyászhír érkezett, elhunyt a népszerű magyar sorozatsztár

Gyászhír érkezett, elhunyt a népszerű magyar sorozatsztár

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő 78 éves ko­rá­ban hunyt el. Pá­lya­fu­tása során szá­mos al­ko­tás­ban sze­re­pelt.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő 78 éves ko­rá­ban hunyt el. Pá­lya­fu­tása során szá­mos al­ko­tás­ban sze­re­pelt.

Melltartó nélkül kapták lencsevégre a dús keblű színésznőt

Melltartó nélkül kapták lencsevégre a dús keblű színésznőt

Ro­sanna Arkle va­dító póz­ban vil­lan­tott olyat, ami­től min­den­ki­nek tátva marad a szája.

Ro­sanna Arkle va­dító póz­ban vil­lan­tott olyat, ami­től min­den­ki­nek tátva marad a szája.

Egy szál törölköző takarta a színésznő intim testrészét

Vérforraló: egy szál törölköző takarta a színésznő intim testrészét

Szexi pózba vágta magát.

Lin­dsey Pelas szinte sem­mit nem ha­gyott a fan­tá­zi­ára. A gi­ga­mellű szép­ség csak úgy ontja ma­gá­ról az ero­ti­kus fo­tó­kat.

Megszólalt Pécsi Ildikó exmenye: Retteg, hogy kilakoltatják a fiát

Megszólalt Pécsi Ildikó exmenye: Retteg, hogy kilakoltatják a fiát

A szí­nésznő nem ke­gyel­mez!

Újabb fe­je­ze­té­hez ér­ke­zett Pár­tos Csilla és Pécsi Il­dikó há­bo­rúja!

Neymar szerelmes, egy színésznőnek csapja a szelet

Neymar szerelmes, egy színésznőnek csapja a szelet

A bra­zil lab­da­rúgó rendre szép höl­gyek tár­sa­sá­gá­ban lát­ható. Ez­út­tal egy szí­nésznő mel­lett tűnt fel.

A bra­zil lab­da­rúgó rendre szép höl­gyek tár­sa­sá­gá­ban lát­ható. Ez­út­tal egy szí­nésznő mel­lett tűnt fel.

Merész pózban, meztelenül reggelizett a csodás mellű színésznő

Merész pózban, meztelenül reggelizett a csodás mellű színésznő

Nora Seg­ura mez­te­le­nül reg­ge­li­zett a kony­ha­szek­ré­nyen.

Nora Seg­ura mez­te­le­nül reg­ge­li­zett a kony­ha­szek­ré­nyen. Jó­kora si­kert ara­tott a fo­tó­val.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt az ismert színésznő

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt az ismert színésznő

Ti­zen­két film­ben sze­re­pelt.

Ti­zen­két film­ben sze­re­pelt, part­nere volt Tony Cur­tis­nek is! Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Meglepő lesifotó készült az utcán Pikali Gerdáról

Meglepő lesifotó készült az utcán Pikali Gerdáról

A szí­nésznő ezzel ala­po­san rá­cá­folt a ko­rábbi rossz­in­du­latú plety­kára, mi­sze­rint a fiai nem is kí­ván­csiak rá.

A szí­nésznő ezzel ala­po­san rá­cá­folt a ko­rábbi rossz­in­du­latú plety­kára, mi­sze­rint a fiai nem is kí­ván­csiak rá.

Pikáns fotó: pucéran terpeszt a szörfdeszkán a dögös magyar színésznő

Pikáns fotó: pucéran terpeszt a szörfdeszkán a dögös magyar színésznő

Viki alig várja már, hogy újra be­kö­szönt­sön a jó idő.

Viki alig várja már, hogy újra be­kö­szönt­sön a jó idő. Szexi kép­pel nosz­tal­gi­á­zik!

Hihetetlen, de igaz: 55 éves lett a magyar világsztár

Hihetetlen, de igaz: 55 éves lett a magyar világsztár

A gyö­nyörű, ma­gyar szár­ma­zású Gol­den Globe- és Emmy-díjas szí­nésznő év­ti­ze­de­ket is le­ta­gad­hatna a ko­rá­ból.

A gyö­nyörű, ma­gyar szár­ma­zású Gol­den Globe- és Emmy-díjas szí­nésznő év­ti­ze­de­ket is le­ta­gad­hatna a ko­rá­ból.

Friss információk: itt rejtőzhet az albínó magyar színésznő

Friss információk: itt rejtőzhet az albínó magyar színésznő

Ja­nuár 5-e óta nem ta­lál­ják Katót!

Ja­nuár 5-e óta nem ta­lál­ják Mol­do­ván Katót. A 16 éves al­bínó lány­nak Ti­sza­kécs­ké­ről ve­szett nyoma, ott la­kott egy fa­fa­ra­gó­nál. Már a rend­őr­ség is ke­resi!

Meztelenül a tetőn, bugyi nélkül pózol a nagy mellű színésznő

Meztelenül a tetőn, bugyi nélkül pózol a nagy mellű színésznő

Abi­gail Ratch­ford min­de­nét fel­fedte.

Abi­gail Ratch­ford ál­ta­lá­ban a mé­re­tes keb­le­i­vel kelt fi­gyel­met. Ez­út­tal min­de­nét fel­fedte.

Meglesték a teraszon, meztelenül lépett ki a nagymellű színésznő

Meglesték a teraszon, meztelenül lépett ki a nagymellű színésznő

Na­ta­lie Ga­uvreau le­vet­kő­zött.

Na­ta­lie Ga­uvreau ez­út­tal a te­ra­szon fe­led­ke­zett meg ma­gá­ról. Mez­te­le­nül lé­pett ki.

Na tessék: Politikusnak állna a világsztár

Na tessék: Politikusnak állna a világsztár

Né­hány éve még ne­ve­tett volna a kér­dé­sen, hogy vál­lalna -e po­li­ti­kusi mun­kát, de ma már ko­mo­lyan fon­tol­gatja.

Né­hány éve még ne­ve­tett volna a kér­dé­sen, hogy vál­lalna -e po­li­ti­kusi mun­kát, de ma már ko­mo­lyan fon­tol­gatja.

Lesd meg, meztelenül fényképezte magát az álomtestű színésznő

Lesd meg, meztelenül fényképezte magát az álomtestű színésznő

Nora Seg­ura oda­tette magát.

Nora Seg­ura a tükör előtt állva lőtt ma­gá­ról ero­ti­kus fotót. A bom­ba­testű szép­ség nem ha­gyott túl sokat a fan­tá­zi­ára. De ez a férfi­a­kat nem za­varja.

Szomorú hírt kaptunk: éjjel elhunyt a népszerű színésznő

Szomorú hírt kaptunk: éjjel elhunyt a népszerű színésznő

Ál­má­ban hunyt el.

Ha­lála előtt pár órá­val még in­ter­jút adott, ami­ben ki­fo­gá­solta, hogy már sem­mi­ből sem lehet vic­cet csi­nálni.

Se bugyi, se más: bámulatos cicit villantott a parton nudizó színésznő

Se bugyi, se más: bámulatos cicit villantott a parton nudizó színésznő

Ale­j­andra eleme a víz, és a ten­ger­nél nem tűr magán sem­mi­lyen ruhát.

Ale­j­andra eleme a víz, és a ten­ger­nél nem tűr magán ruhát. Meg is in­do­kolta, miért sze­ret pu­cér­kodni.

Durva szexjelenetet vállalt a dögös színésznő, kiszivárogtak a képek

Durva szexjelenetet vállalt a dögös színésznő, kiszivárogtak a képek

Min­den gát­lá­sá­tól si­ke­re­sen meg­sza­ba­dult a ka­me­rák előtt.

Min­den gát­lá­sá­tól si­ke­re­sen meg­sza­ba­dult a ka­me­rák előtt.

5 évre ítélhetik a híres színésznőt, mert kilátszott a lába!

5 évre ítélhetik a híres színésznőt, mert kilátszott a lába!

Az or­szág leg­jobb szí­nész­nője.

Pedig előtte meg­kapta a leg­jobb egyip­tomi szí­nész­nő­nek járó díjat az or­szág kul­tu­rá­lis mi­nisz­te­ré­től. A tár­gya­lást ja­nuár 12-re tűz­ték ki.

Álló mellbimbóival bárkit megbabonáz a dögös sorozatsztár

Álló mellbimbóival bárkit megbabonáz a dögös sorozatsztár

Átüt­nek a tex­ti­len a mell­bim­bók.

Kö­ze­leg a hideg, ezárt a tö­ké­le­tes testű so­ro­zat­sztár egy me­le­gebb, ám szexi ru­ha­da­rab­ban pó­zolt. Hiába, a mell­bim­bók így is át­üt­nek a tex­ti­len.

Kiszivárgott Keira Knightley leszbikus szexjelenete

Kiszivárgott Keira Knightley leszbikus szexjelenete

A szí­nésznő egy ero­ti­kus tánc után vadul csó­kolta kol­lé­ga­nő­jét a Co­lette című film­ben.

A szí­nésznő egy ero­ti­kus tánc után vadul csó­kolta kol­lé­ga­nő­jét a Co­lette című film­ben.

17 órán át maszturbált a színésznő, 30 pasi bámulta szájtátva

17 órán át maszturbált a színésznő, 30 pasi bámulta szájtátva

Nem is csoda, hogy kissé kí­no­san érezte magát a for­ga­tá­son! Az egész stáb őt fi­gyelte.

Nem is csoda, hogy kissé kí­no­san érezte magát a for­ga­tá­son! Az egész stáb őt fi­gyelte.

Elárulta, kivel bújik ágyba válása óta Gregor Bernadett

Elárulta, kivel bújik ágyba válása óta Gregor Bernadett

Gre­gor Ber­na­dett te­je­sen elé­ge­dett.

Gre­gor Ber­na­dett te­je­sen elé­ge­dett az éle­té­vel és ezt, négy­lábú ba­rá­ta­i­nak is kö­szön­heti.

Zuhanyzás közben lesték meg a pucér színésznőt

Lesd meg, zuhanyzás közben kukkantottak be a meztelen színésznőhöz

A ma­gyar fel­me­nők­kel is büsz­kél­kedő Tim Ho­wardra na­gyon sok férfi irigy­ke­dik.

A ma­gyar fel­me­nők­kel is büsz­kél­kedő Tim Ho­wardra na­gyon sok férfi irigy­ke­dik.

Borzalmas pusztítás: Porig égett Kim Basinger háza

Borzalmas pusztítás: Porig égett Kim Basinger háza

Meg­rázó képek szi­vá­rog­tak ki a hely­szín­ről. Meg­ál­lít­ha­tat­lan­nak tűnik a ka­li­for­niai tűz­vész.

Meg­rázó képek szi­vá­rog­tak ki a hely­szín­ről. Meg­ál­lít­ha­tat­lan­nak tűnik a ka­li­for­niai tűz­vész.

Ez forró: Formás feneküket villogtatták a TV2 sztárjai

Ez forró: Formás feneküket villogtatták a TV2 sztárjai

Köllő Ba­bett és Hor­váth Éva na­gyon jól néz­nek ki, ezért is áll­tak össze egy szexi fotó ere­jéig.

Köllő Ba­bett és Hor­váth Éva na­gyon jól néz­nek ki, ezért is áll­tak össze egy szexi fotó ere­jéig.

Meztelenül fetreng a nagymellű színésznő

Intim fotó: bugyi nélkül, meztelenül fetreng a nagymellű színésznő

Ria An­to­niu szá­mára lét­elem a pu­cér­ko­dás.

Ria An­to­niu újra be­bi­zo­nyí­totta, hogy a pu­cér­ko­dás szá­mára lét­elem. A görög szép­ségre a sztá­rok is sze­met ve­tet­tek.

Ez durva: Élő adásban büntették meg Curtist

Ez durva: Élő adásban büntették meg Curtist

Köllő Ba­bett nem kí­mélte Cur­tist, aki a héten csú­nyán cser­ben­hagyta.

Köllő Ba­bett nem kí­mélte Cur­tist, aki a héten csú­nyán cser­ben­hagyta. Csak örül­het, ha nem ér­zett fáj­dal­mat a rap­per.

Exkluzív fotó: Így ünnepelte születésnapját a magyar luxusfeleség

Exkluzív fotó: Így ünnepelte születésnapját a magyar luxusfeleség

Nem ka­pott lu­xus­au­tót, he­lyette par­ti­busz­ban ün­ne­pelte 40. szü­le­tés­nap­ját Köllő Ba­bett.

Pucéran fotózták a dögös színésznőt

Forró erotika, bugyi és melltartó nélkül fotózták a dögös színésznőt

Nora Seg­urát ez­út­tal a há­ló­szo­bá­ban kap­ták len­cse­végre.

Nora Seg­urát ez­út­tal a há­ló­szo­bá­ban kap­ták len­cse­végre. A bom­ba­testű szép­ség most sem bí­zott túl sokat a fan­tá­zi­ára.

Megrendülve jelentette be a család: elhunyt a színésznő

Megrendülve jelentette be a család: elhunyt a színésznő

Ott volt csa­ládja az utolsó órá­i­ban.

A szí­nésznő mel­lett ott volt csa­ládja az utolsó órá­i­ban.

Gyászhír érkezett, elhunyt a népszerű sorozatszínésznő

Gyászhír érkezett, elhunyt a népszerű sorozatszínésznő

Több mint száz film­ben is sze­re­pelt.

Több mint száz film­ben is sze­re­pelt, va­la­mint szín­ház­ban is ját­szott. 78 éve­sen kór­házba ke­rült, de már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Gyászhír érkezett: meghalt a népszerű sorozatszínésznő

Gyászhír érkezett: meghalt a népszerű sorozatszínésznő

Mint ki­de­rült, sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, és most fel­adta a har­cot a szer­ve­zete.

Mint ki­de­rült, sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, és most fel­adta a har­cot a szer­ve­zete. Gyá­szol a film­szakma.

Pikáns szexjelenettel tér vissza a képernyőre a magyar színésznő

Pikáns szexjelenettel tér vissza a képernyőre a magyar színésznő

Pi­káns sze­rep­ben tér vissza a kép­er­nyőre Szor­csik Vik­tó­ria...

Pi­káns sze­rep­ben tér vissza a kép­er­nyőre Szor­csik Vik­tó­ria a TV2 Kor­ha­tá­ros sze­re­lem című so­ro­za­tá­nak má­so­dik éva­dá­ban.

Sokat sejtető vallomás a magyar színésznőtől: "Ül a felhőn egy baba"

Sokat sejtető vallomás a magyar színésznőtől: "Ül a felhőn egy baba"

Las­san tény­leg ér­ke­zik a bol­dog­ság?

A szí­nésznő és ked­vese egy ideje már gon­dol­kod­nak a gyer­mek­vál­la­lá­son. Las­san tény­leg ér­ke­zik a bol­dog­ság?

Lesd meg, mit művel a slaggal a kertjében pucéran lefotózott színésznő

Lesd meg, mit művel a slaggal a kertjében pucéran lefotózott színésznő

Nem bír forró vé­ré­vel a ma­gyar szár­ma­zású fut­ball­sztár bom­bázó párja. Hideg víz­zel hűti magát és mell­bim­bó­ját.

Most jelentették be: szomorú körülmények közt hunyt el az ismert színésznő

Most jelentették be: szomorú körülmények közt hunyt el az ismert színésznő

Mell­rák­ban szen­ve­dett. Het­venöt éves ko­rá­ban érte a halál.

Egyik film­jé­ben egy rák­be­teg anyát ala­kí­tott, de akkor már maga is mell­rák­ban szen­ve­dett. Het­venöt éves ko­rá­ban érte a halál.

Most jelentette be a barátja: otthonában elhunyt a népszerű színésznő

Most jelentette be a barátja: otthonában elhunyt a népszerű színésznő

A szí­nésznő maga vá­lasz­totta, hogy a kór­ház he­lyett ott­hon sze­retne lenni.

A szí­nésznő maga vá­lasz­totta, hogy a kór­ház he­lyett ott­hon sze­retne lenni.

Kitálalt az elhunyt színészlegendáról Aradszky László özvegye

Kitálalt az elhunyt színészlegendáról Aradszky László özvegye

A ta­valy ok­tó­ber­ben el­hunyt éne­kes öz­ve­gyét szinte lá­nya­ként sze­rette a szí­nésznő, min­den tit­kát meg­osz­totta Évá­val.

Apró bugyiban óriásit terpeszt a nagy mellű színésznő

Apró bugyiban óriásit terpeszt a nagy mellű színésznő

Ash­ley Sa­la­zar ko­moly fi­gyel­met kel­tett a leg­fris­sebb ké­pe­i­vel. Nem vé­let­le­nül.

Ash­ley Sa­la­zar ko­moly fi­gyel­met kel­tett a leg­fris­sebb ké­pe­i­vel. Nem vé­let­le­nül.