CÍMKE: 'színésznő'

Lebukott, félmeztelenül kávézik a dús keblű színésznő

Lebukott, félmeztelenül kávézik a dús keblű színésznő

A skan­di­náv bom­bázó, Jes­sica Ed­st­röm ismét be­vál­la­lós ké­pek­kel je­lent­ke­zett kö­zös­ségi ol­da­lán.

A skan­di­náv bom­bázó, Jes­sica Ed­st­röm ismét be­vál­la­lós ké­pek­kel je­lent­ke­zett kö­zös­ségi ol­da­lán.

Megdöbbentő kijelentést tett Pécsi Ildikó, szervdonor lesz

Megdöbbentő kijelentést tett Pécsi Ildikó, szervdonor lesz

A 79 éves szí­nésznő min­dig is szív­ügyé­nek te­kin­tette a jó­té­kony­ko­dást, azt, hogy se­gít­sen má­so­kon.

A 79 éves szí­nésznő min­dig is szív­ügyé­nek te­kin­tette a jó­té­kony­ko­dást, azt, hogy se­gít­sen má­so­kon.

Rengeteget fogyott, mégis testképzavarral küzd Cseke Katinka

Rengeteget fogyott, mégis testképzavarral küzd Cseke Katinka

Hi­he­tet­len ered­ményt ért el.

Hi­he­tet­len ered­ményt ért el, több mint 30 kilót fo­gyott Cseke Ka­tinka.

Napozás közben mutatta meg meztelen mellét Melanie Griffith

Napozás közben mutatta meg meztelen mellét Melanie Griffith

Vél­he­tően ál­má­ban sem gon­dolta volna, hogy egy le­si­fo­tós ólál­ko­dik utána.

Vél­he­tően ál­má­ban sem gon­dolta volna, hogy egy le­si­fo­tós ólál­ko­dik utána.

Valóra vált minden: durva, mit mondott a jósnő a magyar színésznőnek

Valóra vált minden: durva, mit mondott a jósnő a magyar színésznőnek

Bor­bély Ale­xandra 2017-ben, Ber­lin­ben el­nyerte az Eu­ró­pai Fil­m­aka­dé­mia leg­jobb eu­ró­pai szí­nész­nő­nek járó díját a Test­ről és lé­lek­ről című film­ben nyúj­tott ala­kí­tá­sáért.

Ez igen! Habzsolja az élvezeteket a magyar színésznő

Ez igen! Habzsolja az élvezeteket a magyar színésznő

Új hob­bit ta­lált ma­gá­nak a nyárra. Ki merné ezt utána csi­nálni? Mu­tat­juk a ké­pe­ket!

Új hob­bit ta­lált ma­gá­nak a nyárra. Ki merné ezt utána csi­nálni? Mu­tat­juk a ké­pe­ket!

Alig látni a Balatont Osvárt Andrea formás mellétől

Alig látni a Balatont Osvárt Andrea formás mellétől

Per­sze a ma­gyar ten­ger is gyö­nyörű.

Per­sze a ma­gyar ten­ger is gyö­nyörű, de a szí­nésznő de­kol­tá­zsa min­den te­kin­te­tet ma­gára vonz.

Kirándulás közben villantott gigantikusat a fiatal csajszi!

Kirándulás közben villantott gigantikusat a fiatal csajszi!

Egy kis erdős ös­vé­nyen fo­tóz­ták le.

Egy kis erdős ös­vé­nyen fo­tóz­ták le a mo­dellt, aki­ről ki is kerül egy kép az Ins­tag­ramra.

Családja jelentette be: váratlanul elhunyt a 47 éves sztáranyuka

Családja jelentette be: váratlanul elhunyt a 47 éves sztáranyuka

A német szí­nésznő három gyer­me­ket és a fér­jét hagyta hátra, most ün­ne­pel­ték a há­zas­sági év­for­du­ló­ju­kat.

A német szí­nésznő három gyer­me­ket és a fér­jét hagyta hátra, most ün­ne­pel­ték a há­zas­sági év­for­du­ló­ju­kat.

Szörnyű hírt kaptunk: a mentőautóban elhunyt a népszerű színésznő

Szörnyű hírt kaptunk: a mentőautóban elhunyt a népszerű színésznő

Éppen a kór­házba ro­han­tak vele, ám a men­tő­au­tó­ban el­hunyt.

Éppen a kór­házba ro­han­tak vele, ám a men­tő­au­tó­ban el­hunyt.

Gór Nagy Mária: A férjem tart el

Gór Nagy Mária: A férjem tart el

Immár 38 éve él bol­dog há­zas­ság­ban Gór Nagy Mária és Gu­lyás Buda. Most ér­de­kes tit­kokra de­rült fény az éle­tük­ből.

Immár 38 éve él bol­dog há­zas­ság­ban Gór Nagy Mária és Gu­lyás Buda. Most ér­de­kes tit­kokra de­rült fény az éle­tük­ből.

Se bugyi, se más: a természetben vetkőzött le a dús keblű színésznő

Se bugyi, se más: a természetben vetkőzött le a dús keblű színésznő

Az olasz mo­­­dell, Ele­o­nora Bert­oli több sport­ágat is űz. Be­vál­la­lós ké­pek­kel je­lent­ke­zett Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Megvillantotta méretes kebleit a népszerű színésznő

Megvillantotta méretes kebleit a népszerű színésznő

Több­ször sze­re­pelt a Play­boy­ban.

Mi­randa Ni­cole ké­peit több­ször is meg­cso­dál­hat­ták már a férfiak a Play­boy­ban. Ins­tag­ra­mon több, mint 300 ezren kö­ve­tik.

Levetkőzött, megmutatta hatalmas melleit a dögös színésznő

Levetkőzött, megmutatta hatalmas melleit a dögös színésznő

Abi­gail Ratch­ford ismét mé­re­tes keb­le­i­vel kel­tett fel­tű­nést. Ins­tag­ram-ol­da­lát 9 mil­li­óan kö­ve­tik.

Ledobta a felsőt, a tükör előtt pózol a hatalmas keblű színésznő

Ledobta a felsőt, a tükör előtt pózol a hatalmas keblű színésznő

Lin­dsey Pelas min­den évben ki­adja az ero­ti­kus ké­pe­i­ből össze­ál­lí­tott nap­tárt. Ins­­­tag­­­ram-ol­­­da­­­lát 9 mil­­­li­óan kö­­­ve­­­tik.

Őrült összeesküvés-elmélet: Ezért ölték meg Marilyn Monroe-t

Őrült összeesküvés-elmélet: Ezért ölték meg Marilyn Monroe-t

Döb­be­ne­tes ki­je­len­tést tett egy szak­értő, né­hány nap­pal a szőke ikon szü­le­tés­napja előtt.

Döb­be­ne­tes ki­je­len­tést tett egy szak­értő, né­hány nap­pal a szőke ikon szü­le­tés­napja előtt.

Megtaláltuk az új Gábor Zsazsát, nem hittünk a szemünknek

Megtaláltuk az új Gábor Zsazsát, nem hittünk a szemünknek

Eddig nem lá­tott fo­tókra buk­kan­tunk.

Eddig nem lá­tott fo­tókra buk­kan­tunk a Fa­ce­boo­kon. Mu­tat­juk.

Szomorú hírt közöltek Szulák Andreáról

Szomorú hírt közöltek Szulák Andreáról

Nem le­het­nek túl bol­do­gok a szí­nésznő ra­jon­gói.

Nem le­het­nek túl bol­do­gok a szí­nésznő ra­jon­gói, akik na­gyon vár­ták a mű­vész­nő­vel való ta­lál­ko­zást, mely egyik pil­la­nat­ról a má­sikra meg­hi­ú­sult. Máris jö­vünk a rész­le­tek­kel!

Izgalmas fotó: Jól rámarkoltak Köllő Babett formás fenekére

Izgalmas fotó: Jól rámarkoltak Köllő Babett formás fenekére

Férfiak szá­zai iri­gyel­he­tik a csi­nos sztár­anyuka kol­lé­gá­ját!

Férfiak szá­zai iri­gyel­he­tik a csi­nos sztár­anyuka kol­lé­gá­ját!

Nagy az öröm, térden állva kérték meg Oszter Alexandra kezét

Nagy az öröm, térden állva kérték meg Oszter Alexandra kezét

A szí­nésznő meg­mu­tatta a gyű­rűt, amit le­endő férje hú­zott az uj­jára.

A szí­nésznő meg­mu­tatta a gyű­rűt, amit le­endő férje hú­zott az uj­jára pén­te­ken.

Se bugyi, se más: megmutatta bombasztikus melleit a fiatal színésznő

Se bugyi, se más: megmutatta bombasztikus melleit a fiatal színésznő

A latin mo­dell, Di­vina Casas a ta­nul­má­nyai mel­lett mo­dell­ke­dik. A 21 esz­ten­dős szép­ség be­vál­la­lós ké­pek­kel je­lent­ke­zett.

Szétkapták a lakást: Milliókkal verték át Kapócs Zsókát

Szétkapták a lakást: Milliókkal verték át Kapócs Zsókát

A szí­nésznő egy la­kást újí­tott fel.

A szí­nésznő egy la­kást újí­tott fel, de a sumák bri­gád sem a mun­kát nem vé­gezte el, sem a pén­zét nem adta vissza.

Erőre kapott és a kertben sétál Törőcsik Mari

Erőre kapott és a kertben sétál Törőcsik Mari

A Nem­zet Szí­né­szé­nek ál­la­pota évek óta éppen úgy in­ga­do­zik, ahogy az idő­já­rás. Ha kisüt a nap, úgy érzi, mintha ki­cse­rél­ték volna.

A Nem­zet Szí­né­szé­nek ál­la­pota évek óta éppen úgy in­ga­do­zik, ahogy az idő­já­rás. Ha be­bo­rul és hideg van, nem csak a fi­zi­kai ál­la­pota, de han­gu­lata is sokat rom­lik. Ugya­n­ak­kor, ha kisüt a nap, úgy érzi, mintha ki­cse­rél­ték volna.

Melltartó nélkül mutatta meg magát a dögös kebelcsoda

Melltartó nélkül mutatta meg magát a dögös kebelcsoda

Jes­sica Ed­st­röm több ma­ga­zin cím­lap­ján is lát­ható volt már. A szőke szép­ség ez­út­tal sem fogta vissza magát.

Jes­sica Ed­st­röm több ma­ga­zin cím­lap­ján is lát­ható volt már. A szőke szép­ség ez­út­tal sem fogta vissza magát.

Ledobta a felsőt kávézás közben a hatalmas keblű színésznő

Ledobta a felsőt kávézás közben a hatalmas keblű színésznő

Vivi Castril­lon Latin-Ame­­ri­­ká­­ban volt már az év play­­mate-je. Ins­­tag­­ram-ol­­da­­lát 3,5 mil­­li­óan kö­­ve­­tik.

Bugyit villantva gálázott a 44 éves Eva Longoria, lefotózták

Bugyit villantva gálázott a 44 éves Eva Longoria, lefotózták

Kissé túl me­részre vette a fi­gu­rát.

Bár két­ség­kí­vül re­me­kül né­zett ki, talán kissé túl me­részre vette a fi­gu­rát.

Most érkezett a bejelentés, meghalt a legendás színésznő

Most érkezett a bejelentés, meghalt a legendás színésznő

Gyá­szol a film­szakma, a ra­jon­gók fájó szív­vel vesz­nek bú­csút az iko­ni­kus sztár­tól.

Gyá­szol a film­szakma, a ra­jon­gók fájó szív­vel vesz­nek bú­csút az iko­ni­kus sztár­tól.

Így akarta megúszni a kilakoltatást Pécsi Ildikó exmenye, nem sikerült

Így akarta megúszni a kilakoltatást Pécsi Ildikó exmenye, nem sikerült

Pár­tos Csilla min­dent meg­tett, hogy fia a budai in­gat­lan­ban ma­rad­has­son.

Pár­tos Csilla min­dent meg­tett, hogy fia a budai in­gat­lan­ban ma­rad­has­son, a szí­nésznő azon­ban nem eny­hült meg.

Minden díjat elnyert az Aranyélet: Ónodi Eszter így nyilatkozott

Minden díjat elnyert az Aranyélet: Ónodi Eszter így nyilatkozott

Az Arany­élet min­dent vitt, ta­rolt a díj­ki­osz­tón. Ónodi Esz­ter jog­gal lehet büszke az ala­kí­tá­sára.

Az Arany­élet min­dent vitt, ta­rolt a díj­ki­osz­tón. Ónodi Esz­ter jog­gal lehet büszke az ala­kí­tá­sára.

Gyászhír érkezett, meghalt a népszerű sorozatsztár

Gyászhír érkezett, meghalt a népszerű sorozatsztár

Sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött.

Sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, a gyá­szoló csa­lád ügy­védje sze­rint ez ve­ze­tett a ha­lá­lá­hoz.

Elképesztő, így készült a húsvétra Janza Kata

Elképesztő, így készült a húsvétra Janza Kata

Kü­lön­le­ges trükk­höz fo­lya­mo­dott az Ope­rett­szín­ház sztárja.

Kü­lön­le­ges trükk­höz fo­lya­mo­dott az Ope­rett­szín­ház sztárja.

Bevállalós képet posztolt ágyából a Golden Globe-díjas színésznő

Bevállalós képet posztolt ágyából a Golden Globe-díjas színésznő

A héten ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját a sztár, aki annak ide­jén első he­lyen vég­zett a Maxim ma­ga­zin 100 leg­dö­gö­sebb nő lis­tá­ján.

Elszólta magát: Különleges képessége van Gregor Bernadettnek

Elszólta magát: Különleges képessége van Gregor Bernadettnek

Gre­gor Ber­na­dett sem érti, de va­lami miatt na­gyon könnyen tud szö­ve­get ta­nulni.

A bugyit is ledobta, meztelenül villant a kerek mellű színésznő

A bugyit is ledobta, meztelenül villant a kerek mellű színésznő

Nora Seg­ura ismét le­vet­kő­zött, ez­út­tal a für­dő­szo­bá­já­ban fo­tóz­ták őt. Remek for­má­ban van.

Nora Seg­ura ismét le­vet­kő­zött, ez­út­tal a für­dő­szo­bá­já­ban fo­tóz­ták őt. Remek for­má­ban van.

Kiderült: Ekkor hagyhatja el a kórházat Für Anikó

Kiderült: Ekkor hagyhatja el a kórházat Für Anikó

Kínzó fáj­da­lom gyö­törte a szí­nész­nőt, de sze­ren­csére gyor­san ja­vult az ál­la­pota.

Kínzó fáj­da­lom gyö­törte, de sze­ren­csére gyor­san ja­vult az ál­la­pota.

Sosem felejti ezt a sértést a magyar színésznő

Sosem felejti ezt a sértést a magyar színésznő

Andi már gya­korló szí­nész volt, ami­kor egy próba köz­ben olyas­mit mond­tak neki, amit még ma sem dol­go­zott fel.

Andi már gya­korló szí­nész volt, ami­kor egy próba köz­ben olyas­mit mond­tak neki, amit még ma sem dol­go­zott fel tel­je­sen.

Megszabadult bugyijától a dögös színésznő

Forró kép, megszabadult bugyijától a dögös színésznő

Be­vál­lalta a mez­te­len fo­tó­zást.

Am­ber­le­igh West be­vál­lalta a mez­te­len fo­tó­zást. Az auszt­rál szép­ség min­­dig igyek­­szik a férfi ra­­jon­­gók ked­­vé­­ben járni.

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt Elekes Emma

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt Elekes Emma

A ko­lozs­vári szár­ma­zású szí­nésznő ha­lál­hí­rét tár­su­lata je­len­tette be va­sár­nap. Ele­kes Emmát a 87. élet­évé­ben érte a halál.

A ko­lozs­vári szár­ma­zású szí­nésznő ha­lál­hí­rét tár­su­lata je­len­tette be va­sár­nap. Ele­kes Emmát a 87. élet­évé­ben érte a halál.

Erre senki nem számított: Komoly döntést hozott Gregor Bernadett

Erre senki nem számított: Komoly döntést hozott Gregor Bernadett

Gre­gor Ber­na­dett szá­mára a leg­na­gyobb bol­dog­ság, ha adhat.

Gre­gor Ber­na­dett szá­mára a leg­na­gyobb bol­dog­ság, ha adhat.

Kollégái jelentették be, holtan találták a gyönyörű színésznőt

Kollégái jelentették be, holtan találták a gyönyörű színésznőt

Most bú­csúz­nak tőle sze­ret­tei.

Mo­dell­ként is nagy si­kert fu­tott be, azt a mun­ká­ját be­val­lása sze­rint job­ban is sze­rette. Most bú­csúz­nak tőle sze­ret­tei.

Hajléktalan nőkön segített Gregor Bernadett

Hajléktalan nőkön segített Gregor Bernadett

Szép­ség­na­pot szer­vez­tek.

Im­má­ron he­te­dik al­ka­lom­mal Szép­ség­na­pot szer­vez­tek szom­ba­ton az Üdv­had­se­reg által mű­köd­te­tett Vá­laszút Háza re­ha­bi­li­tá­ciós in­téz­mény­ben.

Váratlan fordulat: előkerült, majd ismét eltűnt az albínó színésznő

Váratlan fordulat: előkerült, majd ismét eltűnt az albínó színésznő

Két hónap után élve ke­rült elő, de újra el­tűnt Mol­do­ván Ka­ta­lin.

Két hónap után élve ke­rült elő, de újra el­tűnt Mol­do­ván Ka­ta­lin. Senki sem tudja, hol lehet az al­bínó szí­nésznő.

Kitálalt az exéről Osvárt Andrea: négyen voltak a kapcsolatukban!

Kitálalt az exéről Osvárt Andrea: négyen voltak a kapcsolatukban!

Ked­vese mel­lett két másik em­ber­nek is meg kel­lett fe­lel­nie.

A szí­nésznő hiába tett meg min­dent, ked­vese mel­lett két másik em­ber­nek is meg kel­lett fe­lel­nie, ezt pedig nem bírta.

Megrázó vallomás: Kettős csapás érte Détár Enikőt

Megrázó vallomás: Kettős csapás érte Détár Enikőt

Élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról me­sélt.

Ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel val­lott élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról.

Brutál szexi táncot lejtett az Aranyélet sztárja

Brutál szexi táncot lejtett az Aranyélet sztárja

Fran­ciska igen­csak jól érezte magát.

Fran­ciska igen­csak jól érezte magát csü­tör­tök este az is­mert ma­ga­zin díj­át­adó bu­li­ján. Min­den szem­pár rá­sze­ge­ző­dött.

Meglepő vallomás: új karrierre vágyik a magyar énekesnő

Meglepő vallomás: új karrierre vágyik a magyar énekesnő

Szí­nész­nő­ként is bi­zo­nyí­tana...

57 éves, mégis új ki­hí­vá­sok felé ka­csin­gat és min­den vágya, hogy szí­nész­nő­ként is bi­zo­nyít­hassa te­het­sé­gét.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a 29 éves színésznő

Most kaptuk a hírt: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 29 éves színésznő

El­ve­szí­tette az ural­mát a ko­csija fe­lett.

El­ve­szí­tette az ural­mát a ko­csija fe­lett és ne­ki­ro­hant egy fának.

A TV2 sztárjának vallomása: Felelőtlenség lenne gyereket szülnöm

A TV2 sztárjának vallomása: Felelőtlenség lenne gyereket szülnöm

Úgy dön­tött, nem sze­retne anyává válni az el­kö­vet­ke­zendő öt évben.

Úgy dön­tött, nem sze­retne anyává válni az el­kö­vet­ke­zendő öt évben.

Izgató, a zuhanyzóban lesték meg a gömbölyű keblű színésznőt

Izgató, a zuhanyzóban lesték meg a gömbölyű keblű színésznőt

Jes­sica Ed­st­röm újab­ban DJ-ként is szó­ra­koz­tatja a ra­jon­góit. Ins­­tag­­ram-ol­­da­­lát közel 200 ezren kö­­ve­­tik.

Jes­sica Ed­st­röm újab­ban DJ-ként is szó­ra­koz­tatja a ra­jon­góit. Ins­­tag­­ram-ol­­da­­lát közel 200 ezren kö­­ve­­tik.

Tragikus hírt kaptunk: Váratlanul meghalt az ismert színésznő

Tragikus hírt kaptunk: Váratlanul meghalt az ismert színésznő

Ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá a holt­tes­tére.

Ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá a holt­tes­tére, a halál oka egy­előre nem is­mert. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják a sztárt.

Se bugyi, se más, fürdőkádban pózol a barackmellű színésznő

Se bugyi, se más, fürdőkádban pózol a barackmellű színésznő

Je­len­leg Ka­li­for­ni­á­ban él.

A svéd-spa­nyol mo­dell je­len­leg Ka­li­for­ni­á­ban él. Ins­tag­ram-ol­da­lát több, mint 300 ezren kö­ve­tik.

Ráfázott a Dubajozásra az ismert magyar színésznő

Ráfázott a Dubajozásra az ismert magyar színésznő

A szí­nésznő iz­ga­tot­tan ér­ke­zett Du­bajba, de egy csa­pásra meg­vál­to­zott a han­gu­lata.

A szí­nésznő iz­ga­tot­tan ér­ke­zett Du­bajba, de egy csa­pásra meg­vál­to­zott a han­gu­lata. Nyoma ve­szett ugyanis a mo­bil­te­le­fon­já­nak... Az ese­tet je­len­tette a ha­tó­sá­gok felé, ám ért­hető módon nem na­gyon bí­zott abban, hogy elő­ke­rül a szá­mára oly fon­tos ké­szü­lék...

Gyászhír érkezett, elhunyt a népszerű magyar sorozatsztár

Gyászhír érkezett, elhunyt a népszerű magyar sorozatsztár

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő 78 éves ko­rá­ban hunyt el. Pá­lya­fu­tása során szá­mos al­ko­tás­ban sze­re­pelt.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő 78 éves ko­rá­ban hunyt el. Pá­lya­fu­tása során szá­mos al­ko­tás­ban sze­re­pelt.

Neymar szerelmes, egy színésznőnek csapja a szelet

Neymar szerelmes, egy színésznőnek csapja a szelet

Ismét egy szép­ség ol­da­lán tűnt fel.

A bra­zil lab­da­rúgó rendre szép höl­gyek tár­sa­sá­gá­ban lát­ható. Ez­út­tal egy szí­nésznő mel­lett tűnt fel.

Egy szál törölköző takarta a színésznő intim testrészét

Vérforraló: egy szál törölköző takarta a színésznő intim testrészét

Szexi pózba vágta magát.

Lin­dsey Pelas szinte sem­mit nem ha­gyott a fan­tá­zi­ára. A gi­ga­mellű szép­ség csak úgy ontja ma­gá­ról az ero­ti­kus fo­tó­kat.

Melltartó nélkül kapták lencsevégre a dús keblű színésznőt

Intim fotó: melltartó nélkül kapták lencsevégre a dús keblű színésznőt

Ro­sanna Arkle va­dító póz­ban vil­lan­tott olyat, ami­től min­den­ki­nek tátva marad a szája. Nem csoda, hogy több mil­li­óan ra­jon­ga­nak érte.

Ro­sanna Arkle va­dító póz­ban vil­lan­tott olyat, ami­től min­den­ki­nek tátva marad a szája. Nem csoda, hogy több mil­li­óan ra­jon­ga­nak érte.

Megszólalt Pécsi Ildikó exmenye: Retteg, hogy kilakoltatják a fiát

Megszólalt Pécsi Ildikó exmenye: Retteg, hogy kilakoltatják a fiát

Újabb fe­je­ze­té­hez ér­ke­zett Pár­tos Csilla és Pécsi Il­dikó évek óta tartó há­bo­rúja!

Újabb fe­je­ze­té­hez ér­ke­zett Pár­tos Csilla és Pécsi Il­dikó há­bo­rúja!

Merész pózban, meztelenül reggelizett a csodás mellű színésznő

Merész pózban, meztelenül reggelizett a csodás mellű színésznő

Nora Seg­ura mez­te­le­nül reg­ge­li­zett a kony­ha­szek­ré­nyen.

Nora Seg­ura mez­te­le­nül reg­ge­li­zett a kony­ha­szek­ré­nyen. Jó­kora si­kert ara­tott a fo­tó­val.

Meglepő lesifotó készült az utcán Pikali Gerdáról

Meglepő lesifotó készült az utcán Pikali Gerdáról

Rá­cá­folt a plety­kákra.

A szí­nésznő ezzel ala­po­san rá­cá­folt a ko­rábbi rossz­in­du­latú plety­kákra.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt az ismert színésznő

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt az ismert színésznő

Ti­zen­két film­ben sze­re­pelt.

Ti­zen­két film­ben sze­re­pelt, part­nere volt Tony Cur­tis­nek is! Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Meztelenül a tetőn, bugyi nélkül pózol a nagy mellű színésznő

Meztelenül a tetőn, bugyi nélkül pózol a nagy mellű színésznő

Abi­gail Ratch­ford min­de­nét fel­fedte.

Abi­gail Ratch­ford ál­ta­lá­ban a mé­re­tes keb­le­i­vel kelt fi­gyel­met. Ez­út­tal min­de­nét fel­fedte.

Pikáns fotó: pucéran terpeszt a szörfdeszkán a dögös magyar színésznő

Pikáns fotó: pucéran terpeszt a szörfdeszkán a dögös magyar színésznő

Viki alig várja már, hogy újra be­kö­szönt­sön a jó idő.

Viki alig várja már, hogy újra be­kö­szönt­sön a jó idő.

Hihetetlen, de igaz: 55 éves lett a magyar világsztár

Hihetetlen, de igaz: 55 éves lett a magyar világsztár

Év­ti­ze­de­ket is le­ta­gad­hatna....

A gyö­nyörű, ma­gyar szár­ma­zású Gol­den Globe- és Emmy-díjas szí­nésznő év­ti­ze­de­ket is le­ta­gad­hatna a ko­rá­ból.

Friss információk: itt rejtőzhet az albínó magyar színésznő

Friss információk: itt rejtőzhet az albínó magyar színésznő

Ja­nuár 5-e óta nem ta­lál­ják Katót!

Ja­nuár 5-e óta nem ta­lál­ják Mol­do­ván Katót. A 16 éves al­bínó lány­nak Ti­sza­kécs­ké­ről ve­szett nyoma, ott la­kott egy fa­fa­ra­gó­nál. Már a rend­őr­ség is ke­resi!

Meglesték a teraszon, meztelenül lépett ki a nagymellű színésznő

Meglesték a teraszon, meztelenül lépett ki a nagymellű színésznő

Na­ta­lie Ga­uvreau ez­út­tal a te­ra­szon fe­led­ke­zett meg ma­gá­ról. Mez­te­le­nül lé­pett ki.

Na­ta­lie Ga­uvreau ez­út­tal a te­ra­szon fe­led­ke­zett meg ma­gá­ról.

Na tessék: Politikusnak állna a világsztár

Na tessék: Politikusnak állna a világsztár

Né­hány éve még ne­ve­tett volna a kér­dé­sen, hogy vál­lalna -e po­li­ti­kusi mun­kát, de ma már ko­mo­lyan fon­tol­gatja.

Né­hány éve még ne­ve­tett volna a kér­dé­sen, hogy vál­lalna -e po­li­ti­kusi mun­kát, de ma már ko­mo­lyan fon­tol­gatja.

Szomorú hírt kaptunk: éjjel elhunyt a népszerű színésznő

Szomorú hírt kaptunk: éjjel elhunyt a népszerű színésznő

Ál­má­ban hunyt el.

Ha­lála előtt pár órá­val még in­ter­jút adott, ami­ben ki­fo­gá­solta, hogy már sem­mi­ből sem lehet vic­cet csi­nálni.

Lesd meg, meztelenül fényképezte magát az álomtestű színésznő

Lesd meg, meztelenül fényképezte magát az álomtestű színésznő

Nora Seg­ura a tükör előtt állva lőtt ma­gá­ról ero­ti­kus fotót. A bom­ba­testű szép­ség most sem ha­gyott túl sokat a fan­tá­zi­ára.

Nora Seg­ura a tükör előtt állva lőtt ma­gá­ról ero­ti­kus fotót. A bom­ba­testű szép­ség most sem ha­gyott túl sokat a fan­tá­zi­ára. De ez a férfi­a­kat egy­ál­ta­lán nem za­varja.

Se bugyi, se más: bámulatos cicit villantott a parton nudizó színésznő

Se bugyi, se más: bámulatos cicit villantott a parton nudizó színésznő

Ale­j­andra eleme a víz, és a ten­ger­nél nem tűr magán sem­mi­lyen ruhát.

Ale­j­andra eleme a víz, és a ten­ger­nél nem tűr magán ruhát. Meg is in­do­kolta, miért sze­ret pu­cér­kodni.

Kiszivárgott Keira Knightley leszbikus szexjelenete

Kiszivárgott Keira Knightley leszbikus szexjelenete

Vadul csó­kolta kol­lé­ga­nő­jét.

Egy ero­ti­kus tánc után vadul csó­kolta kol­lé­ga­nő­jét.

5 évre ítélhetik a híres színésznőt, mert kilátszott a lába!

5 évre ítélhetik a híres színésznőt, mert kilátszott a lába!

Az or­szág leg­jobb szí­nész­nője.

Pedig előtte meg­kapta a leg­jobb egyip­tomi szí­nész­nő­nek járó díjat az or­szág kul­tu­rá­lis mi­nisz­te­ré­től. A tár­gya­lást ja­nuár 12-re tűz­ték ki.

Durva szexjelenetet vállalt a dögös színésznő, kiszivárogtak a képek

Durva szexjelenetet vállalt a dögös színésznő, kiszivárogtak a merész képek

Min­den gát­lá­sá­tól meg­sza­ba­dult a ka­me­rák előtt.

Min­den gát­lá­sá­tól si­ke­re­sen meg­sza­ba­dult a ka­mera előtt a szexi szí­nésznő, akit egy ideig gyen­géd szá­lak fűz­tek a brit sztár­szí­nész­hez, Ewan McG­re­gor­hoz!