CÍMKE: 'színészet'

Betegségeiről vallott a még mindig gyászoló Cserhalmi György

Betegségeiről vallott a még mindig gyászoló Cserhalmi György

Ko­moly mű­té­tek­kel kel­lett szem­be­néz­nie, fe­le­sége hi­á­nya pedig to­vább ne­he­zí­tett a hely­ze­tén.

Nincs visszaút, hatalmas lépésre szánta el magát Harry herceg szerelme

Nincs visszaút, hatalmas lépésre szánta el magát Harry herceg szerelme

A gyö­nyörű szí­nésznő kész min­dent meg­tenni kap­cso­la­táért.

A gyö­nyörű szí­nésznő kész min­dent meg­tenni kap­cso­la­táért, a sze­rel­met szí­né­szi kar­ri­erje elé he­lyezte.

Ez aztán az éles váltás: Új karrierbe kezd Nagy Feró

Ez aztán az éles váltás: Új karrierbe kezd Nagy Feró

A jó pap hol­tig tanul, és a jelek sze­rint egy jó ro­cker is, hi­szen Feró visszaül az is­ko­la­padba.

A jó pap hol­tig tanul, és a jelek sze­rint egy jó ro­cker is, hi­szen Feró visszaül az is­ko­la­padba, hogy a ze­né­lé­sen túl egy új vi­lág­ban is bi­zo­nyít­son.

Párja nélkül kell bizonyítania Weisz Fanninak

Párja nélkül kell bizonyítania Weisz Fanninak

Párja nél­kül áll a szín­padra.

Ké­szen áll arra, hogy párja nél­kül áll­jon a szín­padra egy szín­házi sze­rep ked­véért.

Lánya barátnőinek udvarolna Pintér Tibor

Lánya barátnőinek udvarolna Pintér Tibor

A szí­nész és lánya kö­zött na­gyon ben­ső­sé­ges a kap­cso­lat.

A szí­nész és lánya kö­zött na­gyon ben­ső­sé­ges a kap­cso­lat.

Sok türelmet igényel a Barátok közt munkamániás sztárja

Sok türelmet igényel a Barátok közt munkamániás sztárja

A ba­rát­nője min­den­ben tá­mo­gatja.

Solti Ádám sze­ren­csére meg­kapja a ba­rát­nő­jé­től a tá­mo­gató hát­or­szá­got, így nyu­god­tan épít­heti a kar­ri­er­jét.

Már nem hiányzik a színészkedés Kapócs Zsókának, új életet kezdett

Már nem hiányzik a színészkedés Kapócs Zsókának, új életet kezdett

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő fél évvel ez­előtt le­szá­molt a szín­ház­zal, és Mi­lá­nóba köl­tö­zött, hogy egy új szak­mát ta­nul­jon.