CÍMKE: 'sziámi ikrek'

Orvosi csoda: Ez történt a műtét után a sziámi ikerlányokkal

Orvosi csoda: Ez történt a műtét után a sziámi ikerlányokkal

Vi­lág­szen­zá­ci­ó­nak szá­mít a be­avat­ko­zás, hi­szen a babák a fe­jük­nél nőt­tek össze.

Megműtötték Budapesten a sziámi ikreket!

Megműtötték Budapesten a sziámi ikreket!

El­vé­gez­ték a két­éves, fe­jük­nél össze­nőtt bang­la­desi kis­lá­nyo­kon a plasz­ti­kai se­bé­szeti mű­té­tet.

Világcsodára készülnek a magyar orvosok!

Világcsodára készülnek a magyar orvosok!

Vi­lág­ra­szóló or­vosi bra­vúr ké­szül.

Újabb vi­lág­ra­szóló or­vosi bra­vúrra ké­szül a ma­gyar csa­pat: a vé­gé­hez kö­ze­le­dik a szi­ámi ik­re­ket szét­vá­lasztó mű­té­tek so­ro­zata.

Magyar orvosok választják szét a bangladesi sziámi ikreket

Ilyen még nem volt, magyar orvosok választják szét a bangladesi sziámi ikreket

Ma­gyar or­vo­so­kon a világ szeme: még idén sze­ret­nék be­fe­jezni a mű­tét­so­ro­za­tot.

Szívszorító fotó: Harcolnak a sziámi ikerpár életéért

Szívszorító fotó: Harcolnak a sziámi ikerpár életéért

A lá­nyok­nak egy lábuk van...

A lá­nyok­nak egy lábuk van, de külön szí­vük és tü­de­jük. El kell őket szál­lí­tani, hogy él­hes­se­nek.

Orvosi csoda: Elképesztő műtéttel választották szét a sziámi ikreket

Orvosi csoda: Elképesztő műtéttel választották szét a sziámi ikreket

A két kis­lány közös szí­ven osz­to­zott, nehéz dolga volt az or­vo­sok­nak.

Egyet­len szét­vá­lasztó műtét sem egy­szerű, de ebben az eset­ben a két kis­lány közös szí­ven osz­to­zott, na­gyon nehéz dolga volt az or­vosi csa­pat­nak. A ve­szé­lyes be­avat­ko­zás során kü­lön­le­ges el­já­rást al­kal­maz­tak...

Tanár lett a kétfejű nőből

Tanár lett a kétfejű nőből

Saját csa­ládra vágy­nak a 27 éves szi­ámi ikrek.

Saját csa­ládra vágy­nak a 27 éves szi­ámi ikrek.El­térő egyé­ni­sé­gek, de csak össze­han­gol­tan ké­pe­sek élni.

Saját ikertestvérét hordta a hasában

Saját ikertestvérét hordta a hasában

Az élős­ködő tesó már majd­nem négy kilós volt.

Az élős­ködő tesó már majd­nem négy kilós volt.

A nap VIDEÓJA ! Sziámi ikrek születtek Indiában

A nap VIDEÓJA ! Sziámi ikrek születtek Indiában

A 20 éves nőnek nem volt pénze ult­ra­hangra, a párja pedig nem ag­gó­dott...