CÍMKE: 'sziámi ikrek'

Megműtötték Budapesten a sziámi ikreket!

Megműtötték Budapesten a sziámi ikreket!

El­vé­gez­ték a két­éves, fe­jük­nél össze­nőtt bang­la­desi kis­lá­nyo­kon a plasz­ti­kai se­bé­szeti mű­té­tet.

Világcsodára készülnek a magyar orvosok!

Világcsodára készülnek a magyar orvosok!

Vi­lág­ra­szóló or­vosi bra­vúrra ké­szül a csa­pat: a vé­gé­hez kö­ze­le­dik a szi­ámi ik­re­ket szét­vá­lasztó mű­té­tek so­ro­zata.

Újabb vi­lág­ra­szóló or­vosi bra­vúrra ké­szül a ma­gyar csa­pat: a vé­gé­hez kö­ze­le­dik a szi­ámi ik­re­ket szét­vá­lasztó mű­té­tek so­ro­zata.

Csak egy magyar orvos volt képes a bravúrra!

Csak egy magyar orvos volt képes a bravúrra!

Egye­dül­álló, ma­gyar mód­szer.

Egye­dül­álló, ma­gyar mód­szer­rel haj­tott végre or­vosi bra­vúrt dr. Hudák Ist­ván ideg­se­bész egy szi­ámi-iker­pá­ron Bang­la­des­ben. A cél a ki­csik szét­vá­lasz­tása.

Orvosi csoda: Elképesztő műtéttel választották szét a sziámi ikreket

Orvosi csoda: Elképesztő műtéttel választották szét a sziámi ikreket

A két kis­lány közös szí­ven osz­to­zott, nehéz dolga volt az or­vo­sok­nak.

A két kis­lány közös szí­ven osz­to­zott, na­gyon nehéz dolga volt az or­vosi csa­pat­nak.

Szívszorító fotó: Harcolnak a sziámi ikerpár életéért

Szívszorító fotó: Harcolnak a sziámi ikerpár életéért

A lá­nyok­nak egy lábuk van...

A lá­nyok­nak egy lábuk van, de külön szí­vük és tü­de­jük. El kell őket szál­lí­tani, hogy él­hes­se­nek.

Külön utakon folytatnák a fejüknél összenőtt sziámi ikrek - fotókkal

Külön utakon folytatnák a fejüknél összenőtt sziámi ikrek - fotókkal

A csa­lád két­ség­be­eset­ten ke­resi a meg­ol­dást a biz­ton­sá­gos szét­vá­lasz­tásra.

Ilyen még nem volt, magyar orvosok választják szét a bangladesi sziámi ikreket

Ilyen még nem volt, magyar orvosok választják szét a bangladesi sziámi ikreket

Ma­gyar or­vo­so­kon a világ szeme!

Ma­gyar or­vo­so­kon a világ szeme: még idén sze­ret­nék be­fe­jezni azt a mű­tét­so­ro­za­tot, mely­nek során szét­vá­laszt­ják a fe­jük­nél össze­nőtt bang­la­desi ik­re­ket. A leg­ve­szé­lye­sebb fá­zi­son már túl­es­tek a két­éves kis­lá­nyok.

Tanár lett a kétfejű nőből

Tanár lett a kétfejű nőből

Saját csa­ládra vágy­nak a 27 éves szi­ámi ikrek.

Saját csa­ládra vágy­nak a 27 éves szi­ámi ikrek.El­térő egyé­ni­sé­gek, de csak össze­han­gol­tan ké­pe­sek élni.

Saját ikertestvérét hordta a hasában

Saját ikertestvérét hordta a hasában

Az élős­ködő tesó már majd­nem négy kilós volt.

Az élős­ködő tesó már majd­nem négy kilós volt.

A nap VIDEÓJA ! Sziámi ikrek születtek Indiában

A nap VIDEÓJA ! Sziámi ikrek születtek Indiában

A 20 éves nőnek nem volt pénze ult­ra­hangra, a párja pedig nem ag­gó­dott...