CÍMKE: 'szexuális erőszak'

Borzalmas, amit művelt ez a fogatlan férfi egy budapesti lakásban

Borzalmas, amit művelt ez a fogatlan férfi egy budapesti lakásban

A rend­őrök most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik a férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz.

A kő­bá­nyai rend­őrök most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik az is­me­ret­len férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz.

Borzalmas, mit művelt saját kislányával ez a 41 éves magyar férfi

Borzalmas, mit művelt saját kislányával ez a 41 éves magyar férfi

Vád­eme­lést ja­va­sol a Tolna Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság az őcsé­nyi férfi­val szem­ben.

Vád­eme­lést ja­va­sol a Tolna Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság az őcsé­nyi férfi­val szem­ben.

Deportálják Finnországból a nemi erőszak miatt elítélt migránsokat!

Deportálják Finnországból a nemi erőszak miatt elítélt migránsokat

Mykka­nen Kai bel­ügy­mi­nisz­tere je­len­tette be, hogy az in­téz­ke­dés min­den be­ván­dor­lóra és me­ne­dék­ké­rőre ér­vé­nyes.

Megbíztak benne, a kislányok bugyijába nyúlt egy Pest megyei perverz

Megbíztak benne, a kislányok bugyijába nyúlt egy Pest megyei perverz

A 12 év alatti gye­re­ke­ket a szü­lők rend­sze­re­sen a férfira bíz­ták.

A 12 év alatti gye­re­ke­ket a szü­lők rend­sze­re­sen a férfira bíz­ták.

Döbbenetes, amit elmond a kislány feljelentő leveléről a megvádolt vízilabdás

Döbbenetes, amit elmond a kislány feljelentő leveléről a megvádolt vízilabdás

A sze­xu­á­lis erő­szak­kal vá­dolt Kósz Zol­tán látta, ami­ket a kis­lány leírt róluk, hi­szen az anyuka neki is el­küldte MMS-ben...

Döbbenetes, amit mondanak a sportolókat vádoló lányról

Döbbenetes dolgot állítanak a vízilabdásokat erőszakkal vádoló kislányról

A kis­lány ál­lítja, a két spor­toló 11 éves ko­rá­ban lé­te­sí­tett vele sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot.

Megerőszakoltak egy nőt Budapest belvárosában az utcán

Megerőszakoltak egy nőt Budapest belvárosában az utcán

Két nőt is meg­tá­ma­dott egy éj­szaka alatt az a férfi, aki Bu­da­pest szí­vé­ben, a Blaha Lujza tér­től két sa­rokra végül meg is erő­sza­kolta egyik ál­do­za­tát.

Két nőt is meg­tá­ma­dott egy éj­szaka alatt az a férfi, aki Bu­da­pest szí­vé­ben, a Blaha Lujza tér­től két sa­rokra végül meg is erő­sza­kolta egyik ál­do­za­tát. Alig egy utca a kü­lönb­ség a két hely­szín kö­zött, ahol a férfi sé­táló nőkre va­dá­szott.

Itt érte csoportos szexuális erőszak a magyar lányt

Itt érte csoportos szexuális erőszak a magyar lányt

Nyolc em­bert vá­dol­nak...

Egy­más után erő­sza­kol­ták meg a pasik a vé­de­ke­zésre kép­te­len lányt. A Bor­sod-Abaúj-Zemp­lén Me­gyei Főügyész­ség nyolc férfi ellen emelt vádat.

Zokogott az áldozat a bíróságon, undorító dolgokat tett vele a tévés

Zokogott az áldozat a bíróságon, undorító dolgokat tett vele a tévés

A nép­szerű hu­mo­rista nem ússza meg, fe­lel­nie kell tet­te­i­ért. Bill Cosby ma­gába ros­kadva hall­gatta az íté­le­tet.

Fura dolgokat állítanak a megerőszakolt 10 éves kislányról a helyiek

Fura dolgokat állítanak a megerőszakolt 10 éves kislányról a helyiek

A 10 éves kis­lány még jú­ni­us­ban vál­ha­tott ál­do­zattá...

A 10 éves kis­lány még jú­ni­us­ban vál­ha­tott ál­do­zattá, a nagy­ma­mája élet­társa erő­sza­kol­hatta meg...

Rendőrök leptek el egy Fejér megyei iskolát, többeket óráról vittek el

Rendőrök leptek el egy Fejér megyei iskolát, többeket óráról vittek el

Egy sze­relmi ügy miatt tört ki bot­rány a di­á­kok kö­zött.

Egy sze­relmi ügy miatt tört ki bot­rány a di­á­kok kö­zött, az ügy tett­le­ges­sé­gig fa­jult.

Még az ügyészt is megrázta az eset: apróhirdetésben árulta kislányát egy apa

Még az ügyészt is megrázta az eset: apróhirdetésben árulta kislányát egy apa

A gye­rek 4 éves volt...

A lánya sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sait kí­nál­gatta az apa. A gye­rek 4 éves volt...

Szexuális erőszakkal fenyegette munkatársát a Jobbik alelnöke

Szexuális erőszakkal fenyegette munkatársát a Jobbik alelnöke

Ki­de­rül, ho­gyan vi­sel­ke­dik és vé­le­ke­dik a nők­ről Ja­ni­czak Dávid, a Job­bik al­el­nöke, Ózd pol­gár­mes­tere.

Több szexuális áldozata lehet a szilveszternek, mint amennyiről tudtunk

Több szexuális áldozata lehet a szilveszternek, mint amennyiről tudtunk

A német köz­vé­le­mény eddig úgy tud­hatta, hogy össze­sen 13 sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mény tör­tént az el­múlt szil­vesz­ter­kor Ber­lin­ben.

Döbbenet, mivel védekezik a népligeti gyilkos: szörnyű titkot árult el

Döbbenet, mivel védekezik a népligeti gyilkos: szörnyű titkot árult el

S. Krisz­tián meg­lepő ma­gya­rá­zat­tal állt elő, gye­rek­kori tit­kot árult el, sze­rinte ezért nem tudja ke­zelni in­du­la­tait.

Újabb fordulat lehet a szexuális erőszakkal vádolt mentők ügyében

Újabb fordulat lehet a szexuális erőszakkal vádolt mentők ügyében

Az el­múlt egy évben nem de­rült ki az igaz­ság, ám ha­ma­ro­san pont ke­rül­het az ügy vé­gére.

Mindent eldöntő fordulat a szexuális erőszakkal vádolt két mentő ügyében

Mindent eldöntő fordulat a szexuális erőszakkal vádolt két mentő ügyében

Egy év rém­álom után végre fel­lé­le­gez­het a két mentő.

Egy év rém­álom után végre fel­lé­le­gez­het a két mentő, aki­ket sze­xu­á­lis erő­szak­kal vá­dolt egy budai gyer­mek­ott­hon­ban élő ka­masz lány.

Borzalmas, hogy mit tett az idős férfi egy gyerekkel

Borzalmas, hogy mit tett az idős férfi egy gyerekkel

Ha­ma­ro­san bí­ró­ság elé áll­hat a férfi.

Ha­ma­ro­san bí­ró­ság elé áll­hat a nyug­dí­jas korú férfi, aki egy gye­re­ket erő­sza­kolt meg Már­té­lyon.

Nagy bejelentést tett Sylvester Stallonéról a volt felesége

Nagy bejelentést tett Sylvester Stallonéról a volt felesége

Bri­gitte Ni­el­sen vé­del­mébe vette.

Bri­gitte Ni­el­sen vé­del­mébe vette a sze­xu­á­lis erő­szak­kal meg­vá­dolt Sly-t, és bom­ba­biz­tos ali­bit biz­to­sí­tott neki.

Még egy kislányt megerőszakolt az Oscar-díjas rendező?

Még egy kislányt megerőszakolt az Oscar-díjas rendező?

Már a ne­gye­dik nő ál­lítja, hogy még kis­lány­ként meg­ron­totta az év­ti­ze­dek óta szö­kés­ben lévő Roman Po­lanski.

Már a ne­gye­dik nő ál­lítja, hogy még kis­lány­ként meg­ron­totta az év­ti­ze­dek óta szö­kés­ben lévő Roman Po­lanski.

Hét magyar pedofil tanár több mint száz áldozata tesz vallomást

Hét magyar pedofil tanár több mint száz áldozata tesz vallomást

Hét magyar pedofil tanár több mint száz áldozata tesz vallomást

Újabb pe­dofil­bot­rány pat­tant ki hét­vé­gén: egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi tanár zak­latta lány­di­ák­jait.

Pedofilbotrány egy budapesti iskolában!

Pedofilbotrány egy budapesti iskolában!

Pedofilbotrány egy budapesti iskolában!

Az idei erdei is­ko­lá­ban tör­tén­he­tett va­lami...

Az idei erdei is­ko­lá­ban tör­tén­he­tett va­lami, ami után maga a ke­rü­leti tan­ke­rü­leti köz­pont je­len­tette fel a ta­nárt a rend­őr­sé­gen. A férfi év­ti­ze­dek óta ta­ní­tott a Mó­rá­ban, rég­óta szól­tak róla a plety­kák.