CÍMKE: 'szex'

Fura figyelmeztetés: szökőkútban tilos a szex!

Fura figyelmeztetés: szökőkútban tilos a szex!

Sze­xet tiltó pik­tog­ram ke­rült a győri szö­kő­kút­nál ta­lál­ható fi­gyel­mez­tető táb­lára...

Kegyetlen vége lett a pár légyottjának, a kilencediken estek egymásnak

Kegyetlen vége lett a pár légyottjának, a kilencediken estek egymásnak

Egy orosz pár szen­ve­dett ször­nyű bal­ese­tet.

Egy orosz pár szen­ve­dett ször­nyű bal­ese­tet, ami­kor egy há­zi­bu­li­ban sze­xelni kezd­tek az ab­lak­nál.

Előkerültek a felvételek: Kiskorú lányokkal szexelt a népszerű énekes

Előkerültek a felvételek: Kiskorú lányokkal szexelt a népszerű énekes

A bi­zo­nyító erejű fel­vé­te­le­ket a sztár ba­rá­tai adták át a rend­őrök­nek.

A bi­zo­nyító erejű fel­vé­te­le­ket a sztár ba­rá­tai adták át a rend­őrök­nek.

Tizenhárom éves diákjával szexelt ez az angyalarcú tanárnő

Tizenhárom éves diákjával szexelt ez az angyalarcú tanárnő

Az au­tó­já­ban is ma­gáévá tette.

Az au­tó­já­ban, sőt, az osz­tály­te­rem­ben is ma­gáévá tette a meg­szep­pent srá­cot.

Akár börtönbe is kerülhetnek a győri szökőkútban szexelők

Akár börtönbe is kerülhetnek a győri szökőkútban szexelők

Ter­jedt az in­ter­ne­ten a győri szö­kő­kút­ban sze­xe­lős videó. A 18 plu­szos je­le­net sze­rep­lőit ke­resi a rend­őr­ség.

Gyor­san ter­jedt az in­ter­ne­ten a győri szö­kő­kút­ban sze­xe­lők­ről ké­szült videó.

Gyomorforgató magyarázatot adott a kiskorúval közösülő férfi

Gyomorforgató magyarázatot adott a kiskorúval közösülő férfi

Kü­lö­nös ma­gya­rá­za­tot adott a bí­ró­sá­gon egy mig­ráns, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy meg­erő­sza­kolt egy kis­ko­rút.

Orgia a golfversenyen, meztelen nők, szex és piázás a viadalon

Orgia a golfversenyen, meztelen nők, szex és piázás a viadalon

Bot­rá­nyos golf­ver­senyt hir­det­tek meg az ang­liai Es­sex­ben. Igazi or­giát aján­la­nak a részt­ve­vők­nek.

Bot­rá­nyos golf­ver­senyt hir­det­tek meg az ang­liai Es­sex­ben. Igazi or­giát aján­la­nak a részt­ve­vők­nek.

Kitálalt a tapasztalt szakértő: Ebben a helyiségben a legjobb a szex

Kitálalt a tapasztalt szakértő: Ebben a helyiségben a legjobb a szex

Fe­lejtsd el a há­ló­szo­bát, ha min­dent el­söprő or­gaz­musra vágysz!

Fe­lejtsd el a há­ló­szo­bát, ha min­dent el­söprő or­gaz­musra vágysz!

Kitálalt a lelkész: észveszejtő szexuális életet él

Kitálalt a lelkész: észveszejtő szexuális életet él

85 éve­sen por­nós­nak állt.

85 éve­sen töb­bet sze­xel, mint fi­a­tal ko­rá­ban. Még por­nót is for­ga­tott.

Őrült orgazmus és orgiák: ez vár a turistákra idén a szexparadicsomban

Őrült orgazmus és orgiák: ez vár a turistákra idén a szexparadicsomban

Ez­út­tal egy új hely­szí­nen ren­de­zik meg a gyö­nyör­füg­gők éves ün­ne­pét. Jó hír, hogy a leg­töb­bet sze­xelő vissza­kapja az út árát.

Három őszinte vallomás: Ezért szeretik a nyilvános szexet a nők

Három őszinte vallomás: Ezért szeretik a nyilvános szexet a nők

Nem tet­tek la­ka­tot a szá­jukra!

A meg­kér­de­zett höl­gyek gát­lás nél­kül, tel­je­sen őszin­tén me­sél­ték el, mi­kért ala­kult ki ná­lunk ez a pi­káns szo­kás, no meg egy-két túl­fű­tött nyil­vá­nos szex­ka­lan­dot is meg­osz­tot­tak az ol­va­sók­kal.

Most jött: Letartóztatták a sztársportoló rendőrrel szexelő feleségét

Most jött: Letartóztatták a sztársportoló rendőrrel szexelő feleségét

Nagy bajba ke­rült.

Végre ki­de­rült, ki az az egy­kori fo­cista, aki­nek neje a kel­le­té­nél kö­ze­lebbi kap­cso­latba ke­rült egy magas be­osz­tás­ban lévő rend­őr­rel.

Elárulta titkát a sztár: szexmaratonból áll az élete

Elárulta titkát a sztár: szexmaraton az élete

Töb­bet mozog az ágy­ban, mint edzé­sen. Csak a nagy tor­nák ide­jén vesz vissza a tem­pó­ból - de az se semmi!

Töb­bet mozog az ágy­ban, mint edzé­sen. Csak a nagy tor­nák ide­jén vesz vissza a tem­pó­ból - de még az se semmi!

Kitálalt a profi pornós: Ezt rontják el a szexben a férfiak

Kitálalt a profi pornós: Ezt rontják el a szexben a férfiak

Jó lenne, ha fej­lőd­né­nek.

Es­peranza Gomez sze­rint jó lenne, ha egy do­logra na­gyobb fi­gyel­met for­dí­ta­ná­nak a te­rem­tés ko­ro­nái.

Botrány, a kocsiban szexelt egy rendőrrel a sztársportoló felesége

Botrány, a kocsiban szexelt egy rendőrrel a sztársportoló felesége

Áll a bál!

A 40 éves nő egy edző­te­rem­ben bot­lott bele az egyen­ru­hásba, és azon­nal meg­kí­vánta...

Őrületes szexet videózott a repülőn az ismert műsorvezető

Őrületes szexet videózott a repülőn az ismert műsorvezető

A lé­gi­tár­sa­ság vizs­gá­la­tot in­dí­tott.

A lé­gi­tár­sa­ság vizs­gá­la­tot in­dí­tott az ügy­ben.

Furcsa, kik keresik a boldogságot a világ legnagyobb bordélyában

Furcsa, kik keresik a boldogságot a világ legnagyobb bordélyában

A köz­hi­e­de­lem­mel el­len­tét­ben a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kat ma nem min­den eset­ben férfiak kap­ják nők­től.

Ezt bevállalta: Szexműsorral erősít Zámbó Árpy

Ezt bevállalta: Szexműsorral erősít Zámbó Árpy

Zámbó Árpy fo­lya­ma­to­san bi­zo­nyítja, ha­tár­ta­lan a fan­tá­zi­ája. Meg­le­het, hogy ennek most sokan örül­nek majd.

Zámbó Árpy fo­lya­ma­to­san bi­zo­nyítja, ha­tár­ta­lan a fan­tá­zi­ája. Meg­le­het, hogy ennek most sokan örül­nek majd.

Tabuk nélkül vallott a szexről Nyertes Zsuzsa

Tabuk nélkül vallott a szexről Nyertes Zsuzsa

Hat­van­éves kor fe­lett is szük­ség van a párok kö­zötti in­ti­mi­tásra.

A szí­nésznő sze­rint hat­van­éves kor fe­lett is szük­ség van a párok kö­zötti in­ti­mi­tásra, le­gyen szó szex­ről vagy csak si­mo­ga­tás­ról.

Csak semmi szex: így hangol a focista a kupadöntőre

Csak semmi szex: így hangol a focista a kupadöntőre

Kü­lön­le­ges fo­ga­dal­mat tett a Hon­véd lé­gi­ósa, így üzent a szur­ko­lók­nak. Min­dent fel­ál­doz, de mit szól a neje?

Kü­lön­le­ges fo­ga­dal­mat tett a Hon­véd lé­gi­ósa, így üzent a szur­ko­lók­nak. Min­dent fel­ál­doz, de mit szól ehhez a neje?

Ennél kínosabbat nem élhet meg család: a lány bakija okozott szexbalhét a szülők közt

Ennél kínosabbat nem élhet meg család: a lány bakija okozott szexbalhét a szülők közt

Egé­szen bi­zarr bot­rány ke­re­ke­dett.

Egé­szen bi­zarr bot­rány ke­re­ke­dett egy csa­lád­ban. Ilyet még nem hal­lot­tál.

Ledöbbentek az Agymenők sztárjai, durva mit árult el a színész

Ledöbbentek az Agymenők sztárjai, durva mit árult el a színész

A 44 éves szí­nész olyas­mit mon­dott egy mű­sor­ban, ami­től min­den­ki­nek le­esett az álla.

Baba mellett is jól működik Kulcsár Edináék házasélete

Baba mellett is jól működik Kulcsár Edináék házasélete

Meg­ma­radt köz­tük az in­ti­mi­tás.

Mind­ket­ten fon­tos­nak tart­ják, hogy meg­ma­rad­jon kö­zöt­tük a tűz és az in­ti­mi­tás.

Szexre csábította diákját ez a gyönyörű tesitanárnő, lebukott

Szexre csábította diákját ez a gyönyörű tesitanárnő, lebukott

Mez­te­len ké­pek­kel kezdte el bom­bázni, majd meg­be­szél­ték, hogy ta­lál­koz­nak.

Mez­te­len ké­pek­kel kezdte el bom­bázni, majd meg­be­szél­ték, hogy ta­lál­koz­nak.

Intim hálószobatitok: kitálalt a magyar sztáranyuka

Intim hálószobatitok: kitálalt a magyar sztáranyuka

Dobó Ági ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel val­lott arról, mennyi időt tud­nak egy­másra szánni az ágy­ban a fér­jé­vel.

Dobó Ági ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel val­lott arról, mennyi időt tud­nak egy­másra szánni az ágy­ban a fér­jé­vel.

Szédítő gyönyört ad a misszionárius póz, ha így próbálod ki

Szédítő gyönyört ad a misszionárius póz, ha így próbálod ki

Fe­lejt­he­tet­len él­ményt nyújt.

Nem kell be­le­tö­rődni a meg­szo­kott ru­tinba, néha lehet ki­csit va­ri­álni is. Fe­lejt­he­tet­len él­ményt nyújt, ha be­ve­ti­tek ezt a mód­szert.

Befotóztak a Budafokon szexelő pár ablakán

Befotóztak a Budafokon szexelő pár ablakán

Kivel nem esett már meg?

Kivel nem esett már meg, hogy he­vü­le­té­ben ki­csit későn vette észre, hogy el­fe­lej­tette el­húzni a füg­gönyt? Ilyen­kor arra gon­do­lunk, biz­tos nem látta senki...

Ez durva: Három nő szexelt a nyílt utcán

Ez durva: Három nő szexelt a nyílt utcán

Lát­tunk már ezt-azt, mióta az in­ter­netre gya­kor­la­ti­lag min­den fel­ke­rül, de ez a je­le­net még min­ket is meg­le­pett! Téged is meg fog...

Lát­tunk már ezt-azt, mióta az in­ter­netre gya­kor­la­ti­lag min­den fel­ke­rül, de ez a je­le­net még min­ket is meg­le­pett! Téged is meg fog...

Soha többé nem híznak el a nők az antibébi tablettától

Soha többé nem híznak el a nők az antibébi tablettától

Egy friss tu­do­má­nyos ku­ta­tás ered­mé­nyei igen­csak biz­ta­tók. Ám fel­me­rül a kér­dés, vajon a férfiak mit szól­nak hozzá.

Egy friss tu­do­má­nyos ku­ta­tás ered­mé­nyei igen­csak biz­ta­tók: na­gyon úgy fest, hogy meg­lett az évek óta várt át­tö­rés. Ám fel­me­rül a kér­dés, vajon a férfiak mit szól­nak hozzá. Ugyanis van azért egy csa­var a tör­té­net­ben, ami rájuk nagy ha­tás­sal lehet, és nem biz­tos, hogy örülni fog­nak...

127 kg tömör gyönyör: Szexuális életéről vallott a szép arcú ducimodell!

127 kg tömör gyönyör: Szexuális életéről vallott a szép arcú ducimodell!

Ek­kora test­súllyal is sok min­den le­het­sé­ges a há­ló­szo­bá­ban....

Ek­kora test­súllyal is sok min­den le­het­sé­ges a há­ló­szo­bá­ban....

Ezt sosem néztük volna ki Kylie Minouge-ból, így szereti a szexet

Ezt sosem néztük volna ki Kylie Minouge-ból, így szereti a szexet

Az éne­kesnő egy ko­rábbi sze­rel­mé­ről ké­szült do­ku­men­tumfilm­ben árult el rész­le­te­ket egy­kori kap­cso­la­tuk­ról.

Meghökkentő jogi döntés született egy házaspár intim életét illetően

Meghökkentő jogi döntés született egy házaspár intim életét illetően

Egy férfi szá­mára bí­ró­sági vég­zés tilt­hatja, hogy há­zas­éle­tet éljen a fe­le­sé­gé­vel - aki­vel év­ti­ze­dek óta há­za­sok...

Megdöbbentő, heves orálozást videóztak a pláza tetején

Megdöbbentő, heves orálozást videóztak a pláza tetején

Azt hit­ték, senki sem látja őket.

A pá­rocska azt hitte, senki sem látja őket. Ha­tal­ma­sat té­ved­tek... S pech­jükre erről az in­ter­ne­ten fu­tó­tűz­ként ter­jedő vi­deo­fel­vé­tel­ből ér­te­sül­het­nek.

Diákjával szexelt a csinos tanárnő: ezt találták utána a tanteremben

Diákjával szexelt a csinos tanárnő: ezt találták utána a tanteremben

A bot­rányba ke­ve­re­dett pe­da­gó­gus végül ön­ként dön­tött úgy, hogy fel­adja magát a rend­őr­sé­gen.

Meglepő őszinteséggel vallott szexuális életéről a magyar luxusfeleség

Meglepő őszinteséggel vallott szexuális életéről a magyar luxusfeleség

Vas­vári Vi­vien nem tartja ti­tok­ban, hány­szor búj­nak össze a fér­jé­vel.

Vas­vári Vi­vien nem tartja ti­tok­ban, hány­szor búj­nak össze a fér­jé­vel, Sze­gedi Fe­renc­cel.

Ez hihetetlen: Az Oxfordi Egyetemre hívták oktatni Cicciolinát

Ez hihetetlen: Az Oxfordi Egyetemre hívták oktatni Cicciolinát

Stal­ler Ilona szex­dok­tor­nak áll! Az egy­kori por­nó­szí­nésznő ha­ma­ro­san az Ox­fordi Egye­te­men oktat.

Van egy dolog, amit sosem vártunk volna Soma Mamagésától, mégis megtörtént

Van egy dolog, amit sosem vártunk volna Soma Mamagésától, mégis megtörtént

A sztár ren­ge­te­get vál­to­zott, ami­óta át­esett a kli­ma­xon, most már a szex sem fog­lal­koz­tatja annyit.

Bemutatják Meghan hercegné eltitkolt filmjét, mit szól ehhez Harry?

Bemutatják Meghan hercegné eltitkolt filmjét, mit szól ehhez Harry?

A fil­met már majd­nem 10 éve for­gat­ták le, de eddig sen­kit sem ér­de­kelt.

A fil­met már majd­nem 10 éve for­gat­ták le, de eddig sen­kit sem ér­de­kelt.

Ez durva, 13 éves diákjával bukott le a házas tanárnő, mindenre rávette

Ez durva, 13 éves diákjával bukott le a házas tanárnő, mindenre rávette

A 33 éves ta­nár­nőt sze­ret­ték a di­ák­jai, mert na­gyon köz­vet­len volt velük.

A 33 éves ta­nár­nőt sze­ret­ték a di­ák­jai, mert na­gyon köz­vet­len volt velük.

Norbi állítja: Fölös kilók nélkül több lesz a szex

Norbi állítja: Fölös kilók nélkül több lesz a szex

A ba­bá­hoz bi­zony nem árt fogyni...

Nem az a fő baj, hogy a túl­sú­lyos férfi­em­ber­nek újra és újra vál­ta­nia kell a ru­ha­tá­rát, sok­kal in­kább az, hogy drasz­ti­ku­san le­csök­ken­het tel­je­sít­mé­nye...

Pedofil svéd nők szexért osztottak ételt

Pedofil svéd nők szexért osztottak ételt

Ha­tal­mas bot­rány van ki­bon­ta­ko­zó­ban Svéd­or­szág­ban. Idő­sebb nők sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kért cse­rébe adtak élel­mi­szert és szál­lás­le­he­tő­sé­get kis­korú mig­rán­sok­nak.

Ha­tal­mas bot­rány van ki­bon­ta­ko­zó­ban Svéd­or­szág­ban. Ki­de­rült ugyanis, hogy mig­ráns­tá­bo­rok­ban és ál­ci­vil szer­ve­ze­tek­nél dol­gozó idő­sebb nők sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kért cse­rébe adtak élel­mi­szert és szál­lás­le­he­tő­sé­get kis­korú mig­rán­sok­nak.

Szextől volt hangos a magyar férfi lakása, bordélyházat üzemeltetett

Szextől volt hangos a magyar férfi lakása, bordélyházat üzemeltetett

Két pros­ti­tu­ált­tal nyi­totta meg kis bor­dé­lyát egy férfi Esz­ter­gom mel­lett.

Két pros­ti­tu­ált­tal nyi­totta meg kis bor­dé­lyát egy férfi Esz­ter­gom mel­lett.

Ilyen volt Michael Jackson az ágyban a felesége szerint

Ilyen volt Michael Jackson az ágyban a felesége szerint

Lisa Marie ára­do­zott a ba­rá­ta­i­nak.

Lisa Marie Pres­ley rend­sze­re­sen ára­do­zott a ba­rá­ta­i­nak a Jac­kó­val el­töl­tött forró éj­sza­kák­ról.

Főnökével szexelt a rendőrnő, közben meghalt a 3 éves lánya

Főnökével szexelt a rendőrnő, közben meghalt a 3 éves lánya

Akár 20 év bör­tönre is ítél­he­tik.

A 29 éves, fe­le­lőt­len anyát akár 20 év bör­tön­bün­te­tésre is ítél­he­tik.

Íme a lovaglópóz új arca: sosem volt még ilyen kirobbanó a gyönyör

Íme a lovaglópóz új arca: sosem volt még ilyen kirobbanó a gyönyör

Esz­mé­let­len or­gaz­must okoz ez a póz. Fe­lejt­he­tet­len él­mény!

Esz­mé­let­len or­gaz­must okoz ez a póz. Fe­lejt­he­tet­len él­mény!

Döbbenetes, ezért lett öngyilkos egy lelkész

Döbbenetes, ezért lett öngyilkos egy lelkész

Ko­moly vá­dak­kal szem­be­sült a lel­kész, aki­ről ki­de­rül: elég sok vaj van a füle mö­gött. A püs­pök is meg­szó­lalt az ügy­ben, aki sze­mé­lye­sen vizs­gálja a tör­tén­te­ket.

Ko­moly vá­dak­kal szem­be­sült a lel­kész, aki­ről ki­de­rül: elég sok vaj van a füle mö­gött. A püs­pök is meg­szó­lalt az ügy­ben, aki sze­mé­lye­sen vizs­gálja a tör­tén­te­ket. Fel­szó­lí­tott min­den olyan sér­tet­tet, aki­nek va­laha köze volt a lel­kész­hez, hogy azon­nal je­lent­kez­zen. El­ké­pesztő, hogy há­nyan "tet­ték fel a ke­zü­ket".

Orálozás után jött a sokk, elképesztő dolog történt a nővel

Orálozás után jött a sokk, elképesztő dolog történt a nővel

Ilyet még az or­vo­sok sem hal­lot­tak! A fi­a­tal nőt kór­házba kel­lett vinni, és egy héten át bent is tar­tot­ták.

Ilyet még az or­vo­sok sem hal­lot­tak! A fi­a­tal nőt kór­házba kel­lett vinni, és egy héten át bent is tar­tot­ták.

Teljes sokk a buszon, kielégítették egymást az utasok

Teljes sokk a buszon, kielégítették egymást az utasok

Ál­lí­tó­lag nem is is­mer­ték egy­mást.

Ál­lí­tó­lag nem is is­mer­ték egy­mást, de ez sem za­varta őket!

Sosem okozott még ekkora gyönyört a kutyapóz: íme az új trükk!

Sosem okozott még ekkora gyönyört a kutyapóz: íme az új trükk!

Ezzel a póz­zal a fel­le­gekbe re­pí­ted part­ne­red, és te is ex­tá­zist élsz át!

Ezt jelenti az 5 leggyakoribb szexá- lom: Neked melyik volt meg legutóbb

Ezt jelenti az 5 leggyakoribb szexálom: Neked melyik volt meg legutóbb

Na­gyon gyak­ran ál­mo­dunk sze­xu­á­lis tar­talmú szi­tu­á­ci­ók­ról, de vajon mi lehet a je­len­té­sük?

Döbbenet, de ezért nagyon hasznos esténként kétszer szeretkezni

Döbbenet, de ezért nagyon hasznos esténként kétszer szeretkezni

Cso­dá­kat tesz a férfi­test­tel, rá­adá­sul ko­moly be­teg­sé­ge­ket is meg­előz­het...

Egy új ku­ta­tás ki­de­rí­tette, hogy egész­sé­ges má­sod­szor is ne­ki­esni a szex­nek ugyan­azon az estén...

Durva szexvádak Pirner Alma ellen, elképesztő pletyka terjeng róla

Durva szexvádak Pirner Alma ellen, elképesztő pletyka terjeng róla

A csi­nos csa­lád­anyára sokan iri­gyek, ami­ért jól néz ki és si­ke­res. Rá­adá­sul hu­mora is van, mellyel re­a­gált a plety­kákra!

Eszméletlen gyönyört okoz ez az orálpóz - mámorító élmény

Eszméletlen gyönyört okoz ez az orálpóz - mámorító élmény

Be­le­re­meg­nek még a falak is...

Be­le­re­meg­nek még a falak is, olyan or­gaz­mus lesz a hatás...

Kiderült Michael Jackson mocskos szextitka, ezt tette a kisfiúkkal

Kiderült Michael Jackson mocskos szextitka, ezt tette a kisfiúkkal

A pop­ki­rály egyik ál­do­zata még csak 10 éves volt, ami­kor...

A pop­ki­rály egyik ál­do­zata még csak 10 éves volt, ami­kor Jacko be­zárta mö­götte a há­ló­szoba aj­ta­ját.

Eszelős orgazmust ígér ez a szexpóz, a szerelmesek imádják!

Eszelős orgazmust ígér ez a szexpóz, a szerelmesek imádják!

Csak el­sőre tűnik bo­nyo­lult­nak a kü­lön­le­ges ló­tusz­ülés szex­póz.

Csak el­sőre tűnik bo­nyo­lult­nak a kü­lön­le­ges ló­tusz­ülés szex­póz.

Elképesztő szexadat: ez történik a nőkkel azon a bizonyos tuti randin

Elképesztő szexadat: ez történik a nőkkel azon a bizonyos tuti randin

Mu­tat­juk, mi­lyen iz­gal­mas dol­gok­kal fog­lal­koz­nak ilyen­kor, hogy fe­led­he­tet­lenné te­hes­sék az éj­sza­kát!

Ez a misszionárius póz legizgalmasabb, új változata - garantált a csúcsorgazmus!

Ez a misszionárius póz legizgalmasabb, új változata - garantált a csúcsorgazmus!

Pró­báld ki ezt a pózt a pá­rod­dal, egé­szen szé­dü­le­tes sze­xu­á­lis él­ményt ígér mind­ket­tő­tök szá­mára!

Kiderült Michael Jackson titka: Ezt kérte a kisfiúktól szex közben

Kiderült Michael Jackson titka: Ezt kérte a kisfiúktól szex közben

Kor­ha­tá­ros rész­let­ről rán­totta le a lep­let a néhai pop­ki­rály két ál­do­zata.

Dur­ván kor­ha­tá­ros rész­let­ről rán­totta le a lep­let a néhai pop­ki­rály két ál­lí­tó­la­gos ál­do­zata, Wade Rob­son és James Sa­fe­ch­uck.

Ezt érzik a férfiak a gyönyör tetőfokán, ilyen a csúcsorgazmus

Ezt érzik a férfiak a gyönyör tetőfokán, ilyen a csúcsorgazmus

S hogy pon­to­san mi­lyen is az érzés? A férfiak most meg­mond­ják a tutit...

S hogy pon­to­san mi­lyen is az érzés? A férfiak most meg­mond­ják a tutit...

Minden nyögést hallani: kupleráj nyílt az Örs vezér téri panelban

Minden nyögést hallani: kupleráj nyílt az Örs vezér téri panelban

A ház la­kóit ki­ké­szíti, hogy az egyik la­kás­ban férfi­a­kat fo­gad­nak a lá­nyok, a szex pedig át­hal­lat­szik a szom­szédba.

Így csókold és kényeztesd a nő ölét, hogy élete gyönyörét élhesse át veled!

Így csókold és kényeztesd a nő ölét, hogy élete egiyk legnagyobb gyönyörét élhesse át veled!

Olyan tip­pet adunk neked, mely­től tel­jes ex­tá­zisba kerül a nő!

Olyan tip­pet adunk neked, mely­től tel­jes ex­tá­zisba kerül a nő! Te­remts meg­hitt at­mo­szfé­rát, han­go­lód­ja­tok egy­másra és pró­báld ki a mód­szert!

Pasik millióinak jelenthet megoldást ez a péniszplasztikai beavatkozás!

Pasik millióinak jelenthet megoldást ez a péniszplasztikai beavatkozás!

Ez a pár per­ces be­avat­ko­zás gyors se­gít­sé­get nyújt­hat a gyors­tü­ze­lők­nek.

A férfiak közel har­ma­dát érinti a korai meg­öm­lés je­len­tette prob­léma. Ez a pár per­ces be­avat­ko­zás vi­szont gyors és ha­té­kony se­gít­sé­get nyújt­hat a gyors­tü­ze­lők­nek.

Ezért imádják a nők az atomóra szexet

Ezért imádják a nők az atomóra szexet

Azt gon­dol­tad, hogy az előre el­ter­ve­zett szex unal­mas, és egy­ál­ta­lán nem ro­man­ti­kus? Gon­dold újra! Meg­mu­tat­juk, ho­gyan hoz­ha­tod ki be­lőle a leg­töb­bet.

Azt gon­dol­tad, hogy az előre el­ter­ve­zett szex unal­mas, és egy­ál­ta­lán nem ro­man­ti­kus? Gon­dold újra! Meg­mu­tat­juk, ho­gyan hoz­ha­tod ki be­lőle a leg­töb­bet.

Világsztár viheti ágyba Rákóczi Feri feleségét

Világsztár viheti ágyba Rákóczi Feri feleségét

Meg­lepő ki­je­len­tést tett Rá­kó­czi Feri a reg­geli rá­dió­mű­sor­ban.

Meg­lepő ki­je­len­tést tett Rá­kó­czi Feri a reg­geli rá­dió­mű­sor­ban.

Utazni is hajlandó az őrült rekord érdekében a spermadonor

Utazni is hajlandó az őrült rekord érdekében a spermadonor

A cél ér­de­ké­ben Joe kör­be­utazza a vi­lá­got, és vé­de­ke­zés nél­kül sze­xel nők­kel.

Vesd be ezt a csendes trükköt, és a gyönyörök csúcsára repíted a nőt

Vesd be ezt a csendes trükköt, és a gyönyörök csúcsára repíted a nőt

Pró­báld ki, és for­rób­ban telik az éj­szaka, mint va­laha. Épp csak ennyi kell a sej­tel­mek­ből, és azon­nal fel­iz­zik a vágy!

Elképesztően bizarr szexkütyüt találtak fel - ilyen még nem volt

Elképesztően bizarr szexkütyüt találtak fel - ilyen még nem volt

Szür­re­á­lis, mégis prak­ti­kus a ké­szü­lék, amit pi­acra akar­nak dobni.

Szür­re­á­lis, mégis prak­ti­kus a ké­szü­lék, amit pi­acra akar­nak dobni.

Tömegesen kérik szexchatelésre a magyar tiniket

Tömegesen kérik szexchatelésre a magyar tiniket

Ijesztő dol­gok de­rül­tek ki.

Ijesztő dol­gok de­rül­tek ki egy friss ma­gyar­or­szági fel­mé­rés­ből: min­den har­ma­dik ka­maszt meg­kör­nyé­kez­tek már az in­ter­ne­ten.

Órási szextabu dőlt le megint, a nők többsége megdöbbent

Órási szextabu dőlt le megint, a nők többsége megdöbbent

A férfiak na­gyon is vágy­nak rá...

Az biz­tos, hogy a férfiak na­gyon is vágy­nak rá, de elő­ho­za­kodni se mer­nek vele. A nők pedig úgy tud­ják, hogy ve­szé­lyes...

Egy apró változtatás kell csak, és sokkal több szexhez jut a férfi

Egy apró változtatás kell csak, és sokkal több szexhez jut a férfi

A kel­le­mes külső jó alap, azon­ban egé­szen máson múlik a dolog.

A kel­le­mes külső jó alap, azon­ban az ese­tek döntő több­sé­gé­ben egé­szen máson múlik a dolog.

Teljesen kiakadt a feleség attól, ami nászúton kiderült párja férfiasságáról

Teljesen kiakadt a feleség attól, ami nászúton kiderült párja férfiasságáról

A férfi nem hiába akart várni az első együtt­lét­tel.

A férfi nem hiába akart várni az első együtt­lét­tel. A nő most ször­nyen dühös, és be­csapva érzi magát.

Elképesztő titkot árult el a sztár: ezért házasodott meg olyan gyorsan

Elképesztő titkot árult el a sztár: ezért házasodott meg olyan gyorsan

A 24 éves pop­sztár val­lása miatt pró­bálta magát tar­tóz­tatni a szex­től, ezért az es­kü­vőig nem fe­küd­tek le sze­rel­mé­vel.

Ez nem semmi: Így vonult utcára a magyar pornódíva

Ez nem semmi: Így vonult utcára a magyar pornódíva

Megér egy aj­tó­csap­ko­dást...

Nála nem lehet tudni, hogy egy-egy meg­osz­tott kép most, vagy éppen 25 éve ké­szült, de ez a mos­tani megér egy aj­tó­csap­ko­dást.

Koporsók mellett szexelt a nagypapa, de nem ez a legdurvább

Koporsók mellett szexelt a nagypapa, de nem ez a legdurvább

A 64 éves férfi kol­lé­ga­nő­jé­vel csalta meg pár­ját, a tör­té­net pedig egy­ál­ta­lán nem ért jó véget szá­mára.

A 64 éves férfi kol­lé­ga­nő­jé­vel csalta meg pár­ját, a tör­té­net pedig egy­ál­ta­lán nem ért jó véget szá­mára.

Ezen a titkos ponton érintsd meg a nőt: elsöprő erejű orgazmust él át

Ezen a titkos ponton érintsd meg a nőt: elsöprő erejű orgazmust él át

Tit­kos ero­gén zónát mu­ta­tunk, ami meg­sok­szo­rozza a gyö­nyört!

Tit­kos ero­gén zónát mu­ta­tunk, ami meg­sok­szo­rozza a gyö­nyört!

8 kínos szex utáni elszólás, a szekunder szégyen garantált!

8 kínos szex utáni elszólás, a szekunder szégyen garantált!

Hi­he­tet­len mon­da­tok.

Egy­sze­rűen mi érez­zük ma­gu­kat kel­le­met­le­nül, ami­kor arra gon­do­lunk, hogy va­laki szá­já­ból tény­leg el­hang­zot­tak ezek a mon­da­tok.

Kiderült ki, az igazi szexragadozó

Kiderült ki, az igazi szexragadozó

Ked­venc brit ku­ta­tó­ink ismét fel­fe­dez­tek va­la­mit.

Ked­venc brit ku­ta­tó­ink ismét egy fon­tos tu­do­má­nyos ered­ménnyel bő­ví­tet­ték az em­be­ri­ség kol­lek­tív tu­dás­tá­rát.

Szédítő gyönyörig repíti a nőt ez az igen bizarr, furcsa szexkellék!

Szédítő gyönyörig repíti a nőt ez a bizarr szexkellék!

Ami­lyen meg­lepő a ki­né­zete, annyira fer­ge­te­ges az él­mény, amit nyújt.

Ami­lyen meg­lepő a ki­né­zete, annyira fer­ge­te­ges az él­mény, amit nyújt.