CÍMKE: 'szétválasztás'

26 órás műtéttel választották szét a sziámi ikerlányokat, így néznek ki most

26 órás műtéttel választották szét a sziámi ikerlányokat

Ha­tal­mas port ka­vart a két kis­lány esete a saj­tó­ban, a fél világ várta az élet­ve­szé­lyes ope­rá­ciót.

Boncteremben gyakorolt a sziámi ikreket szétválasztó orvos

Boncteremben gyakorolt a sziámi ikreket szétválasztó orvos

Saját üd­vös­sé­gün­ket mások szol­gá­la­tán ke­resz­tül ér­het­jük el - mondja az ideg­se­bész a Ri­post­nak.

Világcsodára készülnek a magyar orvosok!

Világcsodára készülnek a magyar orvosok!

Újabb or­vosi bra­vúrra ké­szül a ma­gyar csa­pat: a vé­gé­hez kö­ze­le­dik a szi­ámi ikrek szét­vá­lasz­tása.

Csak Tilla tudta szétválasztani Mádai Vivient és párját

Csak Tilla tudta szétválasztani Mádai Vivient és párját

Na­gyon össze­szo­kott már a TV2 mű­sor­ve­ze­tője és a Ho­oli­gans éne­kese, Csipa.