CÍMKE: 'szerelem'

Pofátlanul porig alázta randipartnere a lányt - megdöbbentő

Pofátlanul porig alázta randipartnere a lányt - megdöbbentő

Egy ár­tat­lan­nak in­duló ran­dira ké­szült a lány, de rém­álommá vált a ta­lál­kozó.

Egy ár­tat­lan­nak in­duló ran­dira ké­szült a lány, de rém­álommá vált a ta­lál­kozó.

Túlcsorduló romantika: Így vallott szerelmet Pintér Tibor exe

Túlcsorduló romantika: Így vallott szerelmet Pintér Tibor exe

A fi­a­tal lány nem so­káig nya­lo­gatta se­beit az­után, hogy a szí­nész sza­bá­lyo­san le­cse­rélte őt.

Megmutatta új tetkóját Curtis

Megmutatta új tetkóját Curtis

Cur­tis na­gyon hálás sze­rel­mé­nek, aki mel­lette volt a baj­ban.

Cur­tis na­gyon hálás sze­rel­mé­nek, aki mel­lette volt a baj­ban. Nehéz idő­kön van­nak túl.

Kitálalt a kapcsolatáról Liu Shaolin Sándor!

Kitálalt a kapcsolatáról Liu Shaolin Sándor!

Az olim­piai baj­nok és a fi­a­tal éne­kesnő az első perc­től fogva meg­ta­lálta az össz­han­got.

Az olim­piai baj­nok és a fi­a­tal éne­kesnő az első perc­től fogva meg­ta­lálta az össz­han­got, és most bol­do­gab­bak, mint va­laha.

Rettegett Hajdú Pétertől 18 évvel fiatalabb párja

Rettegett Hajdú Pétertől 18 évvel fiatalabb párja: őszintén beszéltek a kapcsolatukról

Annát óva inti csa­ládja.

A fi­a­tal lányt óva inti csa­ládja a mű­sor­ve­ze­tő­től.

Kiakadt a pasi, amikor felfedezte barátnője nagyon bizarr titkát

Kiakadt a pasi, amikor felfedezte barátnője nagyon bizarr titkát

Va­lami igen­csak meg­vál­to­zott...

Tel­je­sen sok­kolta a férfit a ba­rát­nője tit­kos do­boza. A meg­döb­bentő tar­ta­lom­mal nem tu­dott mit kez­deni...

Hajdú Péter: Ebben a szerelemben bármi lehetséges

Hajdú Péter: Ebben a szerelemben bármi lehetséges

Anna két hó­nap­pal ez­előtt lé­pett be a mű­sor­ve­zető éle­tébe, kap­cso­la­tuk pedig mára ko­molyra for­dult.

Anna két hó­nap­pal ez­előtt lé­pett be a mű­sor­ve­zető éle­tébe, kap­cso­la­tuk pedig mára ko­molyra for­dult. A mű­sor­ve­zető és a mo­dell együtt ter­ve­zik jö­vő­jü­ket.

Ez végleges: Ezt tette a testével Curtis

Ez egy életre szól: Ezt tette a testével a kamuelvonóról kijött újpesti fenegyerek, Curtis

Re­mél­jük, nem fogja meg­bánni dön­té­sét az új­pesti rap­per, aki öt és fél hét után jött ki a szci­en­to­ló­gus ka­mu­el­vo­nó­ról, és tért vissza azon­nal a zenei életbe.

Re­mél­jük, nem fogja meg­bánni dön­té­sét az új­pesti rap­per, aki öt és fél hét után jött ki a szci­en­to­ló­gus ka­mu­el­vo­nó­ról. Cur­tis büsz­kén mu­tatta meg a vál­to­zást.

Első látásra szerelem: így ismerkedett meg feleségével Koós János

Első látásra szerelem: így ismerkedett meg feleségével Koós János

Mi­e­lőtt Koós János be­le­sze­re­tett volna Dé­kány Sa­rol­tába, meg­for­dult Tor­dai Teri és Fodor Zsóka ol­da­lán is.

Koós János meg­for­dult Tor­dai Teri és Fodor Zsóka ol­da­lán is.

20 évvel fiatalabb nő rabolta el a magyar humorista szívét

20 évvel fiatalabb nő rabolta el a magyar humorista szívét

Tíz év után újra sze­rel­mes.

Ihos Jó­zsef tíz ma­gá­nyo­san töl­tött év után ta­lált rá a sze­re­lemre.

Rátalált a szerelem a magyar sportolónőre?

Rátalált a szerelem? Beszédes fotót osztott meg a magyar sportolónő

Se­bes­tyén Dalma be­szé­des fotót osz­tott meg.

A jelek sze­rint Se­bes­tyén Dalma ismét úszik a bol­dog­ság­ban. Leg­alábbis nehéz más­hogy ér­tel­mezni a lá­tot­ta­kat.

Úgy tudjuk: Titokban megnősült Curtis

Úgy tudjuk: Titokban megnősült Curtis

Min­den jel arra mutat, hogy Cur­tis ti­tok­ban el­vette sze­rel­mét.

Min­den jel arra mutat, hogy Cur­tis ti­tok­ban el­vette sze­rel­mét.

Örömhírt jelentett be Weisz Fanni férje, nagy az ünneplés!

Örömhírt jelentett be Weisz Fanni férje, nagy az ünneplés!

A csi­nos mo­dell és ked­vese éppen hat éve al­kot­nak egy párt, a bol­dog­sá­guk pedig azóta is ha­tár­ta­lan.

A csi­nos mo­dell és ked­vese éppen hat éve al­kot­nak egy párt, a bol­dog­sá­guk pedig azóta is ha­tár­ta­lan.

Kiderült, ilyennek tartja a kedvese smink nélkül Tóth Andit

Kiderült, ilyennek tartja a kedvese smink nélkül Tóth Andit

Az éne­kesnő és Szabó Ádám már jó ideje egy párt al­kot­nak, és úgy tűnik, bol­do­gab­bak, mint va­laha.

Ez a szerelem, így ébredtek Fucsovics Mártonék

Ez a szerelem, így ébredtek Fucsovics Mártonék

Ha­za­re­pült Bu­da­pestre.

A ma­gyar te­nisz­sztár ha­za­re­pült Bu­da­pestre, azon­ban pár nap múlva már Ame­ri­ká­ban áll rajt­hoz. Sze­rel­mé­ről posz­tolt képet reg­gel.

Bámulatosan őszinte személyiségteszt: kinyitja szerelmi életed titkos ajtaját

Bámulatosan őszinte személyiségteszt: kinyitja szerelmi életed titkos ajtaját

Gyere ve­lünk tu­dat­alat­tid vi­lá­gába, és de­rítsd fel, mit ígér a jövő.

Gyere ve­lünk tu­dat­alat­tid vi­lá­gába, és de­rítsd fel, mit ígér a jövő.

Sehogy sem találod a párod, nem jön a szerelem? Lehet, hogy ez a baj

Sehogy sem találod a párod, nem jön a szerelem? Lehet, hogy ez a baj

Több­nyire már az első ta­lál­ko­zón ki­de­rül, hogy nem fog menni együtt.

Több­nyire már az első ta­lál­ko­zón ki­de­rül, hogy nem fog menni együtt, és az is, hogy miért.

Meghökkentő fotó Cinthya Dictatorról, olyat tett, mint még soha!

Meghökkentő fotó Cinthya Dictatorról, olyat tett, mint még soha!

Varga Vik­tor egy­kori ked­vese az utóbbi idő­ben na­gyon jól érzi magát, a nehéz idő­sza­ká­nak vége, és úgy tűnik, a sze­re­lem is rá­ta­lált.

Íme, az első fotó Pintér Tibor utódjáról, ezt a férfit szereti Frida

Íme, az első fotó Pintér Tibor utódjáról, ezt a férfit szereti Frida

A húsz­éves lány hamar fel­dol­gozta a csú­nya sza­kí­tást.

A húsz­éves lány hamar fel­dol­gozta a csú­nya sza­kí­tást, és most már, akár­csak egy­kori ked­vese, ő is va­laki más ol­da­lán bol­dog.

Kiakadtak a nők: ez a férfi őrült pofátlan randiszabályokat írt össze....

Kiakadtak a nők: ez a férfi őrült pofátlan randiszabályokat írt össze....

Egy em­ber­ként hör­dül­tek fel a ne­tező nők, ami­kor meg­lát­ták a fickó lis­tá­ját.

Egy em­ber­ként hör­dül­tek fel a ne­tező nők, ami­kor meg­lát­ták a fickó lis­tá­ját.

Hajdú Péter csak a Ripostnak vallotta be: Ezt a gyönyörű nőt szereti

Hajdú Péter csak a Ripostnak vallotta be: Ezt a gyönyörű nőt szereti

A mű­sor­ve­zető egy hó­napja bol­dog a 25 éves An­ná­val.

A mű­sor­ve­zető egy hó­napja bol­dog a 25 éves An­ná­val.

Dúl a szerelem: romantikus fotón Hódi Pamela és kedvese

Dúl a szerelem: romantikus fotón Hódi Pamela és kedvese

A sztár­anyuka bol­do­gabb, mint va­laha.

A sztár­anyuka bol­do­gabb, mint va­laha.

Leleplező fotó, világbajnok sportolóba szerelmes a fiatal modell

Leleplező fotó, világbajnok sportolóba szerelmes a fiatal modell

Marc Már­quez egy nála hat évvel fi­a­ta­labb hölgy ol­da­lán buk­kant fel.

Marc Már­quez egy nála hat évvel fi­a­ta­labb hölgy ol­da­lán buk­kant fel.

Óriási döntést hozott Tóth Gabi, Krausz Gáborral jöhet a baba!

Óriási döntést hozott Tóth Gabi, Krausz Gáborral jöhet a baba!

Év­for­du­lót ün­ne­pelt.

Az éne­kesnő nem­rég ün­ne­pelte az egy­éves év­for­du­ló­ját a ked­ve­sé­vel, és úgy érzi, a sztár­séf mel­lett meg­ta­lálta a lelki tár­sát.

Ritka pillanat, közös fotón Kerényi Miklós Máté és fiatal szerelme

Ritka pillanat, közös fotón Kerényi Miklós Máté és fiatal szerelme

Több mint egy éve al­kot­nak egy párt, kap­cso­la­tuk pedig a kor­kü­lönb­ség el­le­nére is lát­ha­tóan rend­kí­vül har­mo­ni­kus és bol­dog.

Válassz egy lapot, és megtudod, mit ígér neked a szerelem!

Válassz egy lapot, és megtudod, mit ígér neked a szerelem!

Az ősi kár­tyák el­árul­ják, mi vár rád.

Az ősi kár­tyák el­árul­ják, mi vár rád, és mit kell ten­ned cé­lo­dért.

Intim részleteket osztott meg a magánéletéről Szinetár Dóra

Intim részleteket osztott meg a magánéletéről Szinetár Dóra

A szí­nésznő rit­kán be­szél a há­zas­sá­gá­ról, mert job­ban sze­reti meg­tar­tani a pri­vát szfé­rá­ját.

Megdöbbentő, hogyan szakított a férfi a lánnyal - teljesen felbolydult tőle az internet

Megdöbbentő, hogyan szakított a férfi a lánnyal - teljesen felbolydult tőle az internet

Egé­szen vá­rat­lan, ami tör­tént.

Egé­szen vá­rat­lan, ami tör­tént. Az in­ter­ne­te­zők to­tá­li­san rá­pö­rög­tek a hírre.

Kiakadt a menyasszony, olyan bizarr hírrel rukkolt elő a vőlegény

Kiakadt a menyasszony, olyan bizarr hírrel rukkolt elő a vőlegény

Egé­szen fur­csa és szür­re­á­lis mód­ját vá­lasz­totta az el­jegy­zés­nek a férfi.

Megható videó, csodálatos módon kérte meg kedvese Hargitai Bea kezét

Megható videó, csodálatos módon kérte meg kedvese Hargitai Bea kezét

Az egy­kori mo­dell öt évvel ez­előtt élte át élete egyik leg­bol­do­gabb nap­ját, amit most meg­is­mé­tel­he­tett.

Párjára hallgatott: Csúnyán leégett Hódi Pamela

Párjára hallgatott: Csúnyán leégett Hódi Pamela

Hódi Pa­mela igye­ke­zett sze­relme ked­vé­ben járni, de lehet, hogy nem kel­lett volna.

Hódi Pa­mela igye­ke­zett sze­relme ked­vé­ben járni, de lehet, hogy nem kel­lett volna.

Valentin napon bukott le Katy Perry és Orlando Bloom: Végre eljegyezték egymást

Valentin napon bukott le Katy Perry és Orlando Bloom: Végre eljegyezték egymást

Az árul­kodó fotót maga az éne­kesnő édes­anyja tette közé a Fa­ce­boo­kon.

Az árul­kodó fotót maga az éne­kesnő édes­anyja tette közé a Fa­ce­boo­kon.

Aurelio elvitte a nap szerelmes posztja címet

Aurelio elvitte a nap szerelmes posztja címet

Sza­kí­tott a ha­gyo­má­nyok­kal...

A fi­a­tal celeb sza­kí­tott a ha­gyo­má­nyok­kal és egy iga­zán őszinte kép­pel kö­szön­tötte meny­asszo­nyát a sze­rel­me­sek nap­ján.

Csodálatos évfordulót ünnepelt Tóth Gabi

Csodálatos évfordulót ünnepelt Tóth Gabi

Az éne­kesnő szá­mára kü­lö­nös je­len­tő­ség­gel bír a sze­rel­me­sek napja...

Az éne­kesnő szá­mára kü­lö­nös je­len­tő­ség­gel bír a sze­rel­me­sek napja, hi­szen egy éve, éppen ilyen­kor ta­lált rá a bol­dog­ságra.

Stohl András vadul csókolta fiatal szerelmét, lefotózták

Stohl András vadul csókolta fiatal szerelmét, lefotózták

Buci és Vica már több mint két éve el­vá­laszt­ha­tat­la­nok, mégis ritka róluk a közös kép.

Buci és Vica már több mint két éve el­vá­laszt­ha­tat­la­nok, mégis ritka róluk a közös kép.

Könnyes szemmel tért vissza Várkonyi Andrea, ezt mondta a férfiakról

Könnyes szemmel tért vissza Várkonyi Andrea, ezt mondta a férfiakról

Fáj­dal­mas sza­kí­tása után a sze­re­lem­ről tar­tott elő­adást.

Fáj­dal­mas sza­kí­tása után a sze­re­lem­ről tar­tott elő­adást.

11 kulcsmondat: Ha ezeket legalább néha hallod a párodtól, akkor tényleg szeret

11 kulcsmondat: Ha ezeket legalább néha hallod a párodtól, akkor tényleg szeret

Egy kap­cso­lat mo­tor­ját min­dig az adja, ha a nő és a férfi időt és ener­giát fek­tet bele. Ám fon­to­sak a sza­vak is.

Végre! Újabb közös képet posztolt Vastag Csaba és szerelme

Végre! Újabb közös képet posztolt Vastag Csaba és szerelme

Az éne­kes szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pel­ték.

Az éne­kes szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pel­ték.

Leleplező fotó: Őt szereti Cinthya Dictator

Leleplező fotó: Őt szereti Cinthya Dictator

Szárnyra kélt a pletyka, mi­sze­rint Cin­thya Dic­ta­tor ismét sze­rel­mes. A csi­nos lány, mos­ta­ná­ban ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

Szárnyra kélt a pletyka, mi­sze­rint Cin­thya Dic­ta­tor ismét sze­rel­mes. A csi­nos lány, mos­ta­ná­ban ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

Megdöbbentő szerelmi vallomást tett Pintér Tibor exe

Megdöbbentő szerelmi vallomást tett Pintér Tibor exe

Bár a Va­len­tin nap még odébb van, Fridi és rej­té­lyes ked­vese elő­re­hoz­ták a sze­rel­me­sek ün­ne­pét!

Bár a Va­len­tin nap még odébb van, Fridi és rej­té­lyes ked­vese elő­re­hoz­ták a sze­rel­me­sek ün­ne­pét! De vajon ki az új lovag?

Ide vidd el romantikázni a kedvesed Valentin napra!

Ide vidd el romantikázni a kedvesed Valentin napra!

A Ba­la­ton téli lát­vá­nya cso­dá­la­tos.

A Ba­la­ton téli lát­vá­nya cso­dá­la­tos. Va­len­tin napon szá­mos ér­de­kes­ség­gel várja a szer­ele­me­se­ket.

Bevallotta, ettől retteg párkapcsolatában Janza Kata

Bevallotta, ettől retteg párkapcsolatában Janza Kata

A szí­nésznő őszin­tén val­lott fé­lel­mé­ről és Pesák Ádám­mal való kap­cso­la­tá­ról.

Menekülj, ha ezt tapasztalod a párkapcsolatodban!

Menekülj, ha ezt tapasztalod a párkapcsolatodban!

Cik­künk se­gít­sé­gé­vel ki­de­rít­he­ted, káros, mér­gező kap­cso­lat­ban élsz-e.

Meglepő őszinteséggel vallott szakításáról a TV2 sztárja

Meglepő őszinteséggel vallott szakításáról a TV2 sztárja

Fél év után újra szingli.

Leg­utóbbi ked­ve­sé­vel fél évig tar­tott a ro­mánc...

Tóth Vera nagy bejelentést tett a magánéletéről, íme a közlemény

Tóth Vera nagy bejelentést tett a magánéletéről, íme a közlemény

Az éne­kesnő sze­retne végre tiszta vizet ön­teni a po­hárba és kéri a sajtó meg­ér­té­sét.

Gyereket szülne fiatal szerelmének Polyák Lilla

Gyereket szülne fiatal szerelmének Polyák Lilla

Ele­inte senki sem hitt a kap­cso­la­tuk­ban, de ala­po­san vissza­vág­tak a két­ke­dők­nek.

Ele­inte senki sem hitt a kap­cso­la­tuk­ban, de ala­po­san vissza­vág­tak a két­ke­dők­nek. Már három éve tart a bol­dog­sá­guk!

Marsi Anikó komoly döntést hozott, Palik eddig bírta

Marsi Anikó komoly döntést hozott, Palik eddig bírta

Vajon mit szól­nak ehhez a gye­re­kek?

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hét­vé­gén árulja el a gye­re­ke­i­nek, hogy mi vár rájuk!

Tápai Szabina elárulta, mitől működik a házassága

Tápai Szabina elárulta, mitől működik a házassága

Tápai Sza­bina fe­le­ség­ként is helyt­áll.

Tápai Sza­bina két gye­rek mel­lett is oda­fi­gyel arra, hogy fe­le­ség­ként is helyt­áll­jon.

Melyik ágyba feküdnél - megmutatja, mit hoz a szerelem, és felfedi titkos éned

Melyik ágyba feküdnél - megmutatja, mit hoz a szerelem, és felfedi titkos éned

Vá­laszd ki, hogy me­lyik ágy vonz leg­in­kább, és láss rá sze­mé­lyi­sé­ged tit­ka­ira.

Vá­laszd ki, hogy me­lyik ágy vonz leg­in­kább, és láss rá sze­mé­lyi­sé­ged tit­ka­ira.

Nagy, februári szerelmi horoszkóp - most kiderül, mit hoz magánéleted

Nagy, februári szerelmi horoszkóp - most kiderül, mit hoz magánéleted

Iga­zán vál­to­za­tos hó­nap­nak néz­he­tünk elébe sok mo­sollyal és meg­le­pe­tés­sel.

Az első intim fotó: Ő Tóth Vera új szerelme

Az első intim fotó: Ő Tóth Vera új szerelme

Az éne­kesnő Mad­rid­ban ro­man­ti­ká­zik a ti­tok­za­tos hó­do­ló­val.

Az éne­kesnő Mad­rid­ban ro­man­ti­ká­zik a ti­tok­za­tos hó­do­ló­val, aki azon­nal le­vette őt a lá­bá­ról!

Ez a sármos séf Tóth Vera új szerelme, mindenki rá tippel

Ez a sármos séf Tóth Vera új szerelme, mindenki rá tippel

Az éne­kesnő hiába tett meg min­dent, hogy el­tit­kolja új ked­vese ki­lé­tét, a kel­le­té­nél kissé több in­for­má­ciót cse­peg­te­tett.

Az éne­kesnő hiába tett meg min­dent, hogy el­tit­kolja új ked­vese ki­lé­tét, a kel­le­té­nél kissé több in­for­má­ciót cse­peg­te­tett. Ki­de­rült, kivel ro­man­ti­ká­zott Mad­rid­ban!

Elege lett Csutiból: szakításáról vallott Kulcsár Edina

Elege lett Csutiból: szakításáról vallott Kulcsár Edina

A csi­nos mo­dell bol­dog csa­lád­ban él.

A csi­nos mo­dell bol­dog csa­lád­ban él fér­jé­vel és kisfi­á­val, de ez nem volt min­dig így: volt idő, ami­kor nem bírta to­vább, és ki­adta ked­vese útját.

Nagy a boldogság, hatalmas örömhírt jelentett be a magyar színésznő

Nagy a boldogság, hatalmas örömhírt jelentett be a magyar színésznő

Létay Dóra és Éliás Gyula már két éve alkot egy párt.

Létay Dóra és Éliás Gyula már két éve alkot egy párt.

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

Clint Eastwood új barátnője 65 évvel fiatalabb nála

Clint Eastwood új barátnője 65 évvel fiatalabb nála

A fi­a­tal pro­du­cer­lány ko­ráb­ban Mick Jag­ger mel­lett pró­bálta ki, hogy mi­lye­nek a jóval idő­sebb pasik.

A fi­a­tal pro­du­cer­lány ko­ráb­ban Mick Jag­ger mel­lett pró­bálta ki, hogy mi­lye­nek a jóval idő­sebb pasik.

Újra szerelmes: sejtelmes fotót osztott meg Pintér Tibor exe

Újra szerelmes: sejtelmes fotót osztott meg Pintér Tibor exe

Si­ke­rült túl­ten­nie magát a sza­kí­tá­son.

Úgy tűnik, si­ke­rült túl­ten­nie magát a sza­kí­tá­son.

Kamerába szólta el magát: Lánykérésre készül a magyar énekes

Kamerába szólta el magát: Lánykérésre készül a magyar énekes

A fi­a­ta­lok alig egy éve sze­ret­tek egy­másba, on­nan­tól pedig gyor­san ha­lad­nak az ese­mé­nyek.

Hatalmas örömhírt jelentett be a magyar énekes, jöhet a baba

Hatalmas örömhírt jelentett be a magyar énekes, jöhet a baba

Egy­más­sal akar­ják le­élni az éle­tü­ket.

A fi­a­tal te­het­ség és ked­vese csu­pán nyolc hó­napja ta­lált egy­másra, de máris tud­ják, hogy egy­más­sal akar­ják le­élni az éle­tü­ket.

Döbbenetes vallomás, így hódította meg Szűcs Judithot Szécsi Pál

Döbbenetes vallomás, így hódította meg Szűcs Judithot Szécsi Pál

"Akkor már ott vol­tak a hegek a nya­kán, már túl volt egy gé­ge­met­szé­sen."

"Akkor már ott vol­tak a hegek a nya­kán, már túl volt egy gé­ge­met­szé­sen, és ez nem ha­gyott nyu­godni."

Hihetetlen, hol kapott szerelmes üzenetet Tóth Gabi

Hihetetlen, hol kapott szerelmes üzenetet Tóth Gabi

Itt fe­dezte fel...

Ha az ember lánya-fia sze­rel­mes, bár­hol képes meg­látni az apró, szív­hez szóló üze­ne­te­ket. Gabi most itt fe­dezte fel...

Sugárzik a boldogságtól, új szerelméről mesélt Tóth Vera

Sugárzik a boldogságtól, új szerelméről mesélt Tóth Vera

Az éne­kesnő úgy érzi, meg­ta­lálta az iga­zit.

Az éne­kesnő úgy érzi, meg­ta­lálta az iga­zit.

Ők voltak a legfontosabb nők Andy Vajna életében

Ők voltak a legfontosabb nők Andy Vajna életében

A vi­lág­hírű fil­mes ba­rát­női kö­zött szí­nésznő és mo­dell is volt, ám ma­gán­éle­tét min­dig óvta.

A vi­lág­hírű fil­mes ba­rát­női kö­zött szí­nésznő és mo­dell is volt, ám ma­gán­éle­tét min­dig óvta.

Kiderült a különös szerelmi kapcsolat: Kovács Kati nem hitt a fülének

Kiderült a különös szerelmi kapcsolat: Kovács Kati nem hitt a fülének

A Já­szai Mari-díjas szí­nész nem tit­kolja to­vább, hogy éve­ken át áb­rán­do­zott az éne­kes­nő­ről!

Pintér Tibor és új szerelme elhagyták az országot, nem korai ez még?

Pintér Tibor és új szerelme elhagyták az országot, nem korai ez még?

Tenya és fi­a­tal kol­lé­ga­nője a Jimmy-mu­si­cal szen­ve­dé­lyes je­le­ne­tei köz­ben sze­ret­tek egy­másba.

Melyik buliban vennél részt? - Mindent elárul párkapcsolatodról

Melyik buliban vennél részt? - Mindent elárul párkapcsolatodról

Tarts ve­lünk ebben a teszt­ben, és de­rítsd ki, vajon min­dent tudsz-e sze­rel­me­tek­ről, eset­leg rád fog-e ta­lálni az Igazi!

Tarts ve­lünk ebben a teszt­ben, és de­rítsd ki, vajon min­dent tudsz-e sze­rel­me­tek­ről, eset­leg rád fog-e ta­lálni az Igazi!

Váratlan fordulat Tóth Vera magánéletében, megszólalt az énekesnő

Váratlan fordulat Tóth Vera magánéletében, megszólalt az énekesnő

Talán maga se gon­dolta volna, hogy ez meg­tör­té­nik!

Talán maga se gon­dolta volna, hogy ez meg­tör­té­nik!

Balázs Klári megéli az anyaságot Korda György mellett

Balázs Klári megéli az anyaságot Korda György mellett

Ba­lázs Klári anyu­ká­nak érzi magát.

Ba­lázs Klá­ri­nak nem szü­le­tett saját gyer­meke, de néha így is anyu­ká­nak érzi magát.

Intim titkok: Szerelméről vallott Pintér Tibor

Intim titkok: Szerelméről vallott Pintér Tibor

So­káig tit­ko­lóz­tak.

So­káig igye­kez­tek el­tit­kolni sze­rel­mü­ket, de mos­tanra min­denki előtt vál­lal­ják bol­dog­sá­gu­kat.

Melyik lépcsőn indulnál el - kiderül, mi vár rád a szerelemben

Melyik lépcsőn indulnál el - kiderül, mi vár rád a szerelemben

Vá­lassz egyet a képek közül, és tudd meg, mi­lyen tit­ko­kat fed fel rólad.

Vá­lassz egyet a képek közül, és tudd meg, mi­lyen tit­ko­kat fed fel rólad.