CÍMKE: 'szerelem'

Árulkodó fotó: ezzel a férfival bukott le a csinos magyar műsorvezető

Árulkodó fotó: ezzel a férfival bukott le a csinos magyar műsorvezető

A fi­a­tal mű­sor­ve­zető sze­relmi élete el­lent­mon­dá­sosra si­ke­re­dett az utóbbi évek­ben.

Íme a bizonyíték: Tóth Gabi és Krausz Gábor jobban szeretik egymást, mint valaha

Íme a bizonyíték: Tóth Gabi és Krausz Gábor jobban szeretik egymást, mint valaha

A sztár­séf és az éne­kesnő ket­tes­ben utaz­tak el nya­ralni.

A sztár­séf és az éne­kesnő ket­tes­ben utaz­tak el nya­ralni.

Titokban elvette párját Curtis? Anyósomnak nevezte Kriszti édesanyját

Titokban elvette párját Curtis? Anyósomnak nevezte Kriszti édesanyját

Ta­valy május óta alkot egy párt a rap­per és ked­vese.

Ta­valy május óta alkot egy párt a rap­per és ked­vese.

Igazi hajas baba a magyar sztárpár újszülött gyermeke

Igazi hajas baba a magyar sztárpár újszülött gyermeke

Ez már a har­ma­dik gyer­me­kük.

Még a Me­gasztár­ban is­mer­ke­dett meg és jött össze Ba­lássy Betti és Varga Feri. Így már három közös gyer­me­kü­ket ne­ve­lik együtt.

Felrobbant az internet: így csókolja menyasszonyát a tinibálvány

Felrobbant az internet: így csókolja menyasszonyát a tinibálvány

A szív­tipró éne­kes csak né­hány napja oko­zott némi szív­do­bo­gást...

A szív­tipró éne­kes csak né­hány napja oko­zott némi szív­do­bo­gást...

Hihetetlen, de igaz! 55 éves lett az egykori szexszimbólum. Így néz ki ma!

Hihetetlen, de igaz! 55 éves lett az egykori szexszimbólum. Így néz ki ma!

Két hét­tel ez­előtt szü­le­tett meg a szí­nésznő ötö­dik gyer­meke. El­ké­pesztő for­má­ban van a pla­ti­na­szőke démon!

Így nyaral szexi barátnőjével és lányával Young G

Így nyaral szexi barátnőjével és lányával Young G

Az idei nyár az első közös nya­ruk.

A rap­per és ked­vese, Nor­ina szá­mára az idei nyár az első, amit egy pár­ként tölt­het­nek. A nya­ra­lásra csat­la­ko­zott hoz­zá­juk Béci kis­lá­nya, Nap­su­gár is.

Hatalmas lépésre szánta el magát a magyar énekes: közeleg a nagy nap

Hatalmas lépésre szánta el magát a magyar énekes: közeleg a nagy nap

A fi­a­ta­lok már az első perc­ben tisz­táz­ták, ko­moly kap­cso­la­tot ke­res­nek.

A fi­a­ta­lok már az első perc­ben tisz­táz­ták, ko­moly kap­cso­la­tot ke­res­nek. Egy év után már tisz­tán lát­ják a közös jövőt.

Kiszivárgott, ezzel a szerencsés férfival randizgat a szexi énekesnő?

Kiszivárgott, ezzel a szerencsés férfival randizgat a szexi énekesnő?

Egye­lőre még nem erő­sí­tet­ték meg a hí­re­ket.

Egye­lőre még nem erő­sí­tet­ték meg a hí­re­ket, de na­gyon sok­szor lehet őket ket­tes­ben látni.

Hajdú Péter reagált a pletykákra, ez van közte és Gelencsér Tímea közt

Hajdú Péter reagált a pletykákra, ez van közte és Gelencsér Tímea közt

Ge­len­csér Timi és Hajdú Péter is óva­to­san fo­gal­maz a ket­te­jük kö­zött szö­vődő kap­cso­lat­ról.

Megtörte a csendet, kitálalt szakítása után Orosz Barbara

Megtörte a csendet, kitálalt szakítása után Orosz Barbara

Né­hány hete kez­dett új éle­tet.

Né­hány hete dön­tött úgy, hogy új éle­tet kezd. Ál­lí­tása sze­rint ez volt élete leg­ne­he­zebb sza­kí­tása...

Elképesztő, ilyen luxusrepülővel rabolta el párja a magyar színésznőt

Elképesztő, ilyen luxusrepülővel rabolta el párja a magyar színésznőt

Szor­csik Vi­ki­nek mos­ta­ná­ban na­gyon be­jött az élet.

Szor­csik Vi­ki­nek mos­ta­ná­ban na­gyon be­jött az élet. . Végre meg­ta­lálta élete pár­ját, aki ál­lan­dóan meg­lepi va­la­mi­vel. Pén­tek 13 al­kal­má­ból pél­dául be­ül­tette egy luxus magán re­pü­lő­gépbe, és kö­zölte vele, hogy titok, hova men­nek.

Dundika kitálalt Majkáról: Teljesen megváltozott!

Dundika kitálalt Majkáról: Teljesen megváltozott!

A rap­per a kor elő­re­ha­lad­tá­val egyre csa­lád­cent­ri­ku­sabbá válik, az éj­sza­kai bu­li­kat a csa­ládi sza­lon­na­sü­té­sek vál­tot­ták fel.

A rap­per a kor elő­re­ha­lad­tá­val egyre csa­lád­cent­ri­ku­sabbá válik, az éj­sza­kai bu­li­kat a csa­ládi sza­lon­na­sü­té­sek vál­tot­ták fel.

Elválik férjétől Pintácsi Viki!

Elválik férjétől Pintácsi Viki!

A hí­res­ség ál­lítja, kép­te­len sze­re­lem nél­kül élni va­laki mel­lett, ezért im­má­ron har­mad­szorra is fel­adott egy kap­cso­la­tot.

A hí­res­ség ál­lítja, kép­te­len sze­re­lem nél­kül élni va­laki mel­lett, ezért im­má­ron har­mad­szorra is fel­adott egy kap­cso­la­tot.

Vége a szerelemnek: Új társat keres a magyar színész

Vége a szerelemnek: Új társat keres a magyar színész

13 éven át volt hű társa...

13 éven át volt hű társa, most mégis el­vál­nak egy­más­tól... A szí­nész azt sze­retné, ha egy­kori "sze­relme" jó helyre ke­rülne.

Jimmynek köszönheti új szerelmét Peter Srámek, elárulta, miért

Jimmynek köszönheti új szerelmét Peter Srámek, elárulta, miért

A fi­a­tal éne­kes és új sze­relme már több mint öt éve is­me­rik egy­mást, de csak két hó­napja al­kot­nak egy párt...

Lebukott a magyar műsorvezető, ez a mázlista férfi rabolta el a szívét

Lebukott a magyar műsorvezető, ez a mázlista férfi rabolta el a szívét

A ma­gyar sztárra végre rá­ta­lált a bol­dog­ság, ezt pedig nem is tit­kolja, a Ba­la­ton So­un­don is együtt mu­la­tott ked­ve­sé­vel.

Ezt látni kell, Ronaldo szerelmes fotójáról beszél mindenki

Ezt látni kell, Ronaldo szerelmes fotójáról beszél mindenki

Mi­köz­ben forr a le­vegő a por­tu­gál sztár körül, ő nyu­god­tan ro­man­ti­ká­zik a nya­ra­lá­sán.

Mi­köz­ben forr a le­vegő a por­tu­gál sztár körül, ő nyu­god­tan ro­man­ti­ká­zik a nya­ra­lá­sán.

Magánéleti dráma, viharos válásáról vallott Ördög Nóra

Magánéleti dráma, viharos válásáról vallott Ördög Nóra

Elő­ször be­szélt a rész­le­tek­ről.

A két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető elő­ször be­szélt a na­gyon ke­mény idő­szak rész­le­te­i­ről.

Mi történt? Barna szépséggel bulizott Dobó Kata szerelme

Mi történt? Barna szépséggel bulizott Dobó Kata szerelme

Nem­rég cá­fol­ták a hí­re­ket...

A pár nem­ré­gi­ben cá­folta ugyan, hogy meg­rom­lott volna a kap­cso­la­tuk, de a sztár­fod­rász még­sem Ka­tá­val bu­li­zott a hét­vé­gén.

Minden titkot elárult: így mentette meg a házasságát Pirner Alma!

Minden titkot elárult: így mentette meg a házasságát Pirner Alma!

A csi­nos anyuka a kez­de­tek­től fogva nagy fi­gyel­met for­dít arra, hogy férje az anya­ság során is nő­ként te­kint­sen rá.

Két válása után újra szerelmes a magyar sztárénekesnő

Két válása után újra szerelmes a magyar sztárénekesnő

Hat évig várt a férfira Mar­cel­l­ina.

Ma­da­rat le­hetne fo­gatni Mar­cel­li­ná­val, akire hat év szing­li­ség után rá­ta­lált a sze­re­lem. Az éne­kesnő két vá­lása el­le­nére is hitt abban, hogy lesz még párja.

"Kiszakadt a szívem, amikor megláttam a lánnyal" - vallomás egy megcsalt nőtől

"Kiszakadt a szívem, amikor megláttam a lánnyal" - vallomás egy megcsalt nőtől

Ez a tör­té­net meg­rázó, de a va­ló­ság írta. Re­mél­jük,neked nem is­me­rős...

Ez a tör­té­net meg­rázó, de a va­ló­ság írta. Re­mél­jük, te nem éltél meg ha­son­lót...

Elképesztő hírt kapott az esküvője előtt Weisz Fanni!

Elképesztő hírt kapott az esküvője előtt Weisz Fanni!

A csi­nos mo­dell ha­ma­ro­san férj­hez megy élete sze­rel­mé­hez, Pé­ter­hez, ám az es­kü­vői ké­szü­lő­dést vá­rat­lan ese­mény za­varta meg.

A csi­nos mo­dell ha­ma­ro­san férj­hez megy élete sze­rel­mé­hez, Pé­ter­hez, ám az es­kü­vői ké­szü­lő­dést vá­rat­lan ese­mény za­varta meg.

Lebukott Jennifer Aniston: két férfival is randizik

Lebukott Jennifer Aniston: két férfival is randizik

Nem is ap­rózza el...

Öt hó­nap­pal a vá­lása után ismét ran­dizni kez­dett a Jó­ba­rá­tok sztárja. És nem is ap­rózza el...

Forró, így csókolja szerelmét Horváth Tamás

Forró, így csókolja szerelmét Horváth Tamás

Pi­káns fotót töl­tött fel.

Az éne­kes pi­káns fotót töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára. Na­gyon bá­jo­sak!

Megcsal a párod? Így buktasd le! Magánnyomozó osztotta meg a trükköt

Megcsal a párod? Így buktasd le! Magánnyomozó osztotta meg a trükköt

Ha már biz­tosra ve­szed, hogy párod fél­re­lép, de nincs a ke­zed­ben bi­zo­nyí­ték, akkor ezt kell ten­ned.

Itt az igazság Tóth Gabiék szakításáról

Itt az igazság Tóth Gabiék szakításáról

Pár nap­pal ez­előtt több újság is arról írt, hogy az éne­kesnő újra szingli. Mind­ezt arra ala­poz­ták, hogy kap­cso­la­tuk ele­jén sok közös képet osz­tot­tak meg kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon.

Pár nap­pal ez­előtt több újság is arról írt, hogy gya­nús a csend az éne­kesnő és Kra­usz Gábor körül. Mind­ezt arra ala­poz­ták, hogy kap­cso­la­tuk ele­jén mind­ket­ten ren­ge­teg közös képet osz­tot­tak meg kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon. Ehhez ké­pest újab­ban alig-alig posz­tol­tak fotót bol­dog­sá­guk­ról. Tóth Gabi már­ci­us­ban je­len­tette be, hogy újra rá­ta­lált a sze­re­lem.

Leleplező fotó, így csókol a vébén a magyar focistafeleség

Leleplező fotó, így csókol a vébén a magyar focistafeleség

Volt minek örül­nie az er­dé­lyi lány­nak, férje és csa­pata óri­á­sit ját­szott.

Volt minek örül­nie az er­dé­lyi lány­nak, férje és csa­pata óri­á­sit ját­szott.

Ezt nézd: ágyából posztolt intim fotót Berki Krisztián

Ezt nézd: ágyából posztolt intim fotót Berki Krisztián

Berki Krisz­tián meg­mu­tatta.

Berki Krisz­tián meg­mu­tatta, mi­lyen, ami­kor a ked­ve­sebb énjét veszi elő.

Intim pillanatok: Ebben az ágyban lazít férjével Liptai Claudia

Intim pillanatok: Ebben az ágyban lazít férjével Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia pi­he­nést ter­ve­zett.

Lip­tai Cla­u­dia hét­vé­gére pi­he­nést ter­ve­zett, ezért kül­földre uta­zott a csa­lád­já­val.

Júliusi horoszkóp: most megtudod, rád talál-e a boldogság EZO

Júliusi horoszkóp: most megtudod, rád talál-e a boldogság

Júliusi horoszkóp: most megtudod, rád talál-e a boldogság

Szen­ve­dély, új sze­rel­mek, pár­kap­cso­lati vál­to­zá­sok - moz­gal­mas hó­na­pot ígér­nek a csil­la­gok.

Ennek a csillagjegynek a szülötte lesz életed szerelme - figyelj jól! EZO

Ennek a csillagjegynek a szülötte lesz életed szerelme - figyelj jól!

Ennek a csillagjegynek a szülötte lesz életed szerelme - figyelj jól!

Ki az, aki­vel iga­zán bol­dog le­hetsz?

Ki az, aki­vel iga­zán bol­dog le­hetsz? Vajon a párod tény­leg illik hoz­zád? Most ki­de­rül.

Óriási fordulat Pintér Tibor és fiatal kedvese kapcsolatában

Óriási fordulat Pintér Tibor és fiatal kedvese kapcsolatában

A szí­nész és 24 évvel fi­a­ta­labb ba­rát­nője eddig kevés időt tud­tak együtt töl­teni, ám mos­tan­tól min­den más­képp lesz.

A szí­nész és 24 évvel fi­a­ta­labb ba­rát­nője eddig kevés időt tud­tak együtt töl­teni, ám mos­tan­tól min­den más­képp lesz.

Romantikus pillanat: így csókolja szerelmét Kozso

Romantikus pillanat: így csókolja szerelmét Kozso

A nép­szerű éne­kes ma­gán­éle­té­ről nem sokat lehet tudni, mert ő maga csak ré­bu­szok­ban be­szél sze­rel­mé­ről...

A nép­szerű éne­kes ma­gán­éle­té­ről nem sokat lehet tudni, mert ő maga csak ré­bu­szok­ban be­szél sze­rel­mé­ről, de most meg is mu­tatta...

Elszólta magát az 50 éves énekesnő: férjhez menne fiatalabb barátjához

Elszólta magát az 50 éves énekesnő: férjhez menne fiatalabb barátjához

Bár ko­ráb­ban azt mondta, soha nem megy férj­hez...

Bár ko­ráb­ban azt mondta, soha nem megy férj­hez, már más­hogy nyi­lat­ko­zott Kylie Mi­nogue.

Megható fotókat tett közzé Szinetár Dóra, mindenki gratulált

Megható fotókat tett közzé Szinetár Dóra, mindenki gratulált

Sze­relmi val­lo­mást tett a fér­jé­nek.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő sze­relmi val­lo­mást tett a fér­jé­nek, Mak­ran­czi Za­lán­nak.

Szuperkínos szexbakik, igaz történetek - veled is történt hasonló?

Szuperkínos szexbakik, igaz történetek - veled vajon megesett hasonló?

Ezek a szto­rik tény­leg me­re­de­kek. Nem biz­tos, hogy szí­ve­sen át­él­tük volna bár­me­lyi­ket is....

Bochkor Gábor komoly vallomást tett, de mit szól ehhez Várkonyi Andi?

Bochkor Gábor komoly vallomást tett, de mit szól ehhez Várkonyi Andi?

A sze­re­lem volt a téma pén­te­ken a Music FM Ön­in­dító című mű­so­rá­ban.

A sze­re­lem, a bir­tok­lás és a fél­té­keny­ség volt a téma pén­tek reg­gel a Music FM Ön­in­dító című mű­so­rá­ban. Jó kis vita ala­kult ki Boch­kor Gábor és Ist­ván Dani kö­zött, akik­nek tel­je­sen más el­kép­ze­lése van a pár­kap­cso­lat­ban élők ér­zel­me­i­ről.

Berki Krisztián kitálalt: dúl a háború közte és szerelme között!

Berki Krisztián kitálalt: dúl a háború közte és szerelme között!

A mű­sor­ve­zető élő adás­ban val­lott arról, hogy napok óta rossz­ban van Ma­zsi­val, és el­árulta, mi ennek az oka!

A mű­sor­ve­zető élő adás­ban val­lott arról, hogy napok óta rossz­ban van Ma­zsi­val.

Leleplező, pikáns fotók: Újra szerelmes Zacher Gábor

Leleplező, pikáns fotók: Újra szerelmes Zacher Gábor

Intim pil­la­nat­ban kap­ták len­cse­végre.

La­punk ol­va­sója intim pil­la­nat­ban kapta len­cse­végre Za­cher Gá­bort.

Nemsokára férjhez megy, exkluzív titkok Kárpáti Rebeka eljegyzéséről

Nemsokára férjhez megy, exkluzív titkok Kárpáti Rebeka eljegyzéséről

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető elő­ször a Ri­post­nak be­szél arról, mi­lyen volt a lány­ké­rés, és tett egy meg­lepő ki­je­len­tést is.

Először beszélt szerelméről Homonnay Zsolt

Először beszélt szerelméről Homonnay Zsolt

Las­san már három éve alkot egy párt Föl­dei Ani­tá­val a szí­nész. Már a há­zas­ság és a ba­ba­vál­la­lás is szóba ke­rült.

Las­san már három éve alkot egy párt Föl­dei Ani­tá­val a szí­nész. Már a há­zas­ság és a ba­ba­vál­la­lás is szóba ke­rült.

Meglepő vallomás! Ezt ígérte szerelme Nacsa Olivérnek

Meglepő vallomás! Ezt ígérte szerelme Nacsa Olivérnek

A hu­mo­rista és új sze­relme szinte min­den­hova együtt men­nek és egy pil­la­natra sem en­ge­dik el egy­más kezét.

A hu­mo­rista és új sze­relme szinte min­den­hova együtt men­nek és egy pil­la­natra sem en­ge­dik el egy­más kezét.

Így ünnepelte hatéves évfordulóját szerelmével Rékasi Károly

Így ünnepelte hatéves évfordulóját szerelmével Rékasi Károly

Ré­kasi Ká­roly és Pi­kali Gerda nem­rég egy hosszú uta­zá­son vet­tek részt.

Ré­kasi Ká­roly és Pi­kali Gerda nem­rég egy hosszú uta­zá­son vet­tek részt.

Megmutatta öt hónapos kislányát a magyar sztáranyuka

Megmutatta öt hónapos kislányát a magyar sztáranyuka

Tomán Sza­bina na­gyon bol­dog.

Tomán Sza­bina ja­nuár hu­sza­di­kán hozta vi­lágra má­so­dik gyer­me­két, Szofit. A gyö­nyörű üz­let­asszony élete azóta gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zott.

Mutatjuk: ő az a férfi, aki elrabolta Jakupcsek Gabriella szívét

Mutatjuk: ő az a férfi, aki elrabolta Jakupcsek Gabriella szívét

A nép­szerű tévés a Fa­ce­book-ol­da­lán mu­tatta meg bájos kis­lá­nya, Emma édes­ap­ját. Igaz, nem ok nél­kül tette!

Elszólta magát az énekesnő: új párja van

Elszólta magát az énekesnő: új párja van

Úgy lát­szik, már túl van az erő­sza­kos fér­jé­hez fű­ződő kap­cso­la­tán.

Úgy lát­szik, már túl van az erő­sza­kos fér­jé­hez fű­ződő kap­cso­la­tán. Erre enged kö­vet­kez­tetni a sztár leg­fris­sebb in­ter­ne­tes posztja.

Tiszta anyja: íme, Ábel Anita ritkán látott lánya!

Tiszta anyja: íme, Ábel Anita ritkán látott lánya!

Nem mu­tatja meg gyak­ran Lucát.

A mű­sor­ve­zető nem mu­tatja meg gyak­ran a nyil­vá­nos­ság­nak Lucát és fér­jét, aki­vel ti­zen­hat éve élnek bol­do­gan.

A munka szakítja szét a magyar álompárt

A munka szakítja szét a magyar álompárt

A rossz­nyel­vek már sza­kí­tás­ról sut­tog­tak ket­te­jük­kel kap­cso­lat­ban, hi­szen egyre ke­ve­seb­bet mu­tat­koz­nak együtt az utóbbi idő­ben. Most végre egyi­kük meg­szó­lalt az ügy­ben!

A rossz­nyel­vek már sza­kí­tás­ról sut­tog­tak ket­te­jük­kel kap­cso­lat­ban, hi­szen egyre ke­ve­seb­bet mu­tat­koz­nak együtt az utóbbi idő­ben.

Részletekig elmondta az anya, hogyan ölte meg lányát a szökött rab

Részletekig elmondta az anya, hogyan ölte meg lányát a szökött rab

A férfi ki­me­nőt ka­pott a bör­tön­ből, ám nem ment idő­ben vissza, egy bo­zó­tos­ban meg­gyil­kolta sze­rel­mét, a 19 éves Szand­rát...

Mit szól ehhez Berki? Így öleli új szerelmét Hódi Pamela

Mit szól ehhez Berki? Így öleli új szerelmét Hódi Pamela

Tel­jes köz­tük az össz­hang.

Az izom­ce­leb exe Bar­ce­lo­ná­ban ro­man­ti­ká­zik új vá­lasz­tott­já­val. Nos, a kép alap­ján tel­jes köz­tük az össz­hang.

Íme, az első fotók a csinos magyar sztár nászútjáról!

Íme, az első fotók a csinos magyar sztár nászútjáról!

A gyö­nyörű mo­dell nem­ré­gi­ben mondta ki a bol­do­gító igent sze­rel­mé­nek, most egy cso­dá­la­tos tájra utaz­tak meg­ün­ne­pelni az össze­tar­to­zá­su­kat.

A gyö­nyörű mo­dell nem­ré­gi­ben mondta ki a bol­do­gító igent sze­rel­mé­nek, most egy cso­dá­la­tos tájra utaz­tak meg­ün­ne­pelni az össze­tar­to­zá­su­kat.

Adásban vallott a sztármami: hiába ment férjhez, a tiltott viszony vonzotta

Adásban vallott a sztármami: hiába ment férjhez, a tiltott viszony vonzotta

27 éve van együtt má­so­dik fér­jé­vel, de a kap­cso­lat ele­jén vol­tak ne­héz­sé­geik.

27 éve van együtt má­so­dik fér­jé­vel, de a kap­cso­lat ele­jén vol­tak ne­héz­sé­geik.

Ez durva: Nem is volt esküvő, mindenkit átvert a magyar sztárpár!

Ez durva: Nem is volt esküvő, mindenkit átvert a magyar sztárpár!

A sze­rel­me­sek jövő évre ter­ve­zik a vi­lág­ra­szóló la­ko­dal­mat, idén eszük ágá­ban sincs össze­há­za­sodni.

Exkluzív fotók: így kelt egybe szerelmével Tatai Robi!

Exkluzív fotók: így kelt egybe szerelmével Tatai Robi!

Öt év után vette el a ked­ve­sét.

Igazi vi­déki es­kü­vőn mondta ki a bol­do­gító igent hét­vé­gén a Séfek Séfe győz­tese, Tatai Robi! A vi­lág­szerte is­mert sza­kács 25 éve­sen, öt év után vette fe­le­sé­gül ked­ve­sét, Bar­ba­rát.

A szakértők szerint ez a jele annak, ha megcsal a párod

A szakértők szerint ez a jele annak, ha megcsal a párod

Vége a ta­lál­ga­tás­nak. Ki­de­rült, hogy mik a jelei annak, ha a párod fél­re­lép. Fi­gyelj jól!

Vége a ta­lál­ga­tás­nak. Ki­de­rült, hogy mik a jelei annak, ha a párod fél­re­lép. Fi­gyelj jól!

Nagyon megijedt: keservesen zokogott az esküvője napján Liptai Claudia!

Nagyon megijedt: keservesen zokogott az esküvője napján Liptai Claudia!

Éle­té­nek leg­szebb napja nem in­dult fel­hőt­le­nül.

Éle­té­nek leg­szebb napja nem in­dult fel­hőt­le­nül.

Kitálalt Berki Krisztián: ezt gondolja a kislánya a párjáról!

Kitálalt Berki Krisztián: ezt gondolja a kislánya a párjáról!

Már hó­na­pok óta ter­ve­zik az es­kü­vőt.

A mű­sor­ve­zető és ked­vese már hó­na­pok óta ter­ve­zik az es­kü­vőt, amit Berki lánya, Nati is na­gyon vár már.

Durva hangnemben osztotta ki a volt szerelmeit Cseke Katinka!

Durva hangnemben osztotta ki a volt szerelmeit Cseke Katinka!

A szí­nésznő ren­ge­te­get vál­to­zott az el­múlt évek­ben, most már biz­tos benne, hogy nem kez­dene olyan férfi­ak­kal, mint akik­kel ko­ráb­ban össze­hozta a sors.

Megdöbbentő titokra derült fény Pintér Tibor húszéves kedveséről

Megdöbbentő titokra derült fény Pintér Tibor húszéves kedveséről

Frida úgy érzi, Pin­tér Tibor mel­lett po­zi­tív irányba vál­to­zott.

Frida úgy érzi, Pin­tér Tibor mel­lett po­zi­tív irányba vál­to­zott, és mos­ta­ná­ban már szóba ke­rült köz­tük a csa­lád­ala­pí­tás is. Ugya­n­ak­kor az is ki­de­rült, ket­te­jük közül ki hordja a nad­rá­got, és egész pon­to­san mit is je­lent ez a hét­köz­na­pok­ban.

Élő adásban, új szerelmével tálalt ki megromlott házasságáról Young G!

Élő adásban, új szerelmével tálalt ki megromlott házasságáról Young G!

A rap­per hó­na­pok óta külön él a fe­le­sé­gé­től.

A rap­per hó­na­pok óta külön él a fe­le­sé­gé­től, mi­u­tán egy csi­nos mo­dell sze­mé­lyé­ben ta­lált rá az új sze­re­lem. A sza­kí­tás rész­le­te­i­ről a FEM3 Ca­fé­ban me­sélt őszin­tén.

Hoppá, titokban megnősült a magyar sztárzenész

Hoppá, titokban megnősült a magyar sztárzenész

A Back II Black ze­ne­kar ex­sza­xo­fo­nosa múlt hét­vé­gén kö­tötte össze hi­va­ta­lo­san is éle­tét Re­be­ká­val.

A Back II Black ze­ne­kar ex­sza­xo­fo­nosa múlt hét­vé­gén kö­tötte össze hi­va­ta­lo­san is éle­tét Re­be­ká­val, aki­vel évek óta együtt élnek.

Nagy, nyári szerelmi horoszkóp: most kiderül, boldogság vár-e rád! EZO

Nagy, nyári szerelmi horoszkóp: most kiderül, boldogság vár-e rád!

Nagy, nyári szerelmi horoszkóp: most kiderül, boldogság vár-e rád!

Nézd meg, vajon mi vár rád a kö­vet­kező he­tek­ben. Ez az év­szak vajon el­hozza, amire vágysz?

Mutatjuk: ő az a férfi, aki elrabolta Ábel Anita szívét

Mutatjuk: ő az a férfi, aki elrabolta Ábel Anita szívét

Ala­po­san szem­ügyre ve­het­jük.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető rit­kán mu­tatja meg fér­jét, de most ala­po­san szem­ügyre ve­het­jük.

Szinte soha nem beszél róla: Ez a szépség Lányi Lala szerelme

Szinte soha nem beszél róla: Ez a szépség Lányi Lala szerelme

Lányi Lala féltve őrzi ma­gán­éle­tét, ezért cso­da­szép ked­ve­sét is csak rit­kán mu­tatja meg.

Még ezt is megteszi 16 évvel fiatalabb szerelméért Polyák Lilla

Még ezt is megteszi 16 évvel fiatalabb szerelméért Polyák Lilla

A szí­nésznő két és fél éve él pár­kap­cso­lat­ban Gö­möri And­rás Má­té­val.

A szí­nésznő két és fél éve él pár­kap­cso­lat­ban Gö­möri And­rás Má­té­val.

Nincs több titok, ők voltak jelen Liptai Claudiáék esküvőjén!

Nincs több titok, ők voltak jelen Liptai Claudiáék esküvőjén!

Csü­tör­tö­kön mondta ki az igent.

A mű­sor­ve­zető csü­tör­tö­kön mondta ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pa­taki Ádám­nak, aki­vel a leg­szű­kebb csa­ládi kör­ben kel­tek egybe.

Eddig titkolta, most bevallotta, szakított párjával a TV2 sztárja

Eddig titkolta, most bevallotta, szakított párjával a TV2 sztárja

Más­fél év után dön­tött úgy a mű­sor­ve­zető, hogy jobb lesz, ha külön uta­kon foly­tat­ják.

Más­fél év után dön­tött úgy a mű­sor­ve­zető, hogy jobb lesz, ha külön uta­kon foly­tat­ják.

Nincs visszaút: máris árulja otthonát a magyar álompár

Nincs visszaút: máris árulja otthonát a magyar álompár

A két éne­kes majd más­fél év­ti­zed­nyi sze­re­lem és négy év há­zas­ság után dön­tött a sza­kí­tás mel­lett.

A két éne­kes majd más­fél év­ti­zed­nyi sze­re­lem és négy év há­zas­ság után dön­tött a sza­kí­tás mel­lett.

Ennyi volt: Elbúcsúztatták Liptai Claudia lányságát

Ennyi volt: Elbúcsúztatták Liptai Claudia lányságát

A fer­ge­te­ges lány­bú­csú képei!

A jelek Cla­u­diát csak napok vá­laszt­ják el attól, hogy be­kös­sék a fejét. Itt van­nak a fer­ge­te­ges lány­bú­csú képei!

Itt a vége: Többé nem érdeklik a férfiak a magyar dívát

Itt a vége: Többé nem érdeklik a férfiak a magyar dívát

Már nem nyi­tott a sze­re­lemre.

Az egy­kori re­vü­tán­cosnő ko­ráb­ban még sze­re­tett volna párt ta­lálni, de mára fel­adta a re­ményt, hogy újra sze­rel­mes lehet.

Lesifotó, ezt tette a kulisszák mögött a várandós Tápai Szabina!

Lesifotó, ezt tette a kulisszák mögött a várandós Tápai Szabina!

A csi­nos kis­mama meg­ható pro­duk­ciót adott elő part­ne­ré­vel.

A csi­nos kis­mama meg­ható pro­duk­ciót adott elő part­ne­ré­vel, most ki­de­rült, hogy hova ve­ze­tett ez­után az első útja.

Máris családot alapít Tóth Andi és Szabó Ádám?

Máris családot alapít Tóth Andi és Szabó Ádám?

Most jöt­tek össze és már a közös gye­re­ket ter­ve­zik...

Most jöt­tek össze és már a közös gye­re­ket ter­ve­zik...

Kilenc év után elvált a közkedvelt magyar színésznő

Kilenc év után elvált a közkedvelt magyar színésznő

Ko­vács Pat­rí­cia és volt férje.

Ko­vács Pat­rí­cia és volt férje a le­hető leg­éret­teb­ben ke­zel­ték a nehéz hely­ze­tet.

Kiderült az igazság: Dudás Dani sokáig titokban szerette Katinkát

Kiderült az igazság: Dudás Dani sokáig titokban szerette Katinkát

Dudás Dá­niel so­káig nem mu­tat­hatta ki, hogy gyen­géd ér­zel­me­ket táp­lál Ka­tinka iránt.

Nagy bejelentést tett Tóth Gabi, mindenki gratulált

Nagy bejelentést tett Tóth Gabi, mindenki gratulált

Min­dent őszin­tén kiírt ma­gá­ból az Ins­tag­ram-ol­da­lán a sze­rel­mes éne­kesnő.

Min­dent őszin­tén kiírt ma­gá­ból az Ins­tag­ram-ol­da­lán a sze­rel­mes éne­kesnő.