CÍMKE: 'szél'

Megbolondult az időjárás, a fagy után jön a meglepetés

Megbolondult az időjárás, a fagy után jön a meglepetés

Végra meg­sza­ba­du­lunk az eső­től, de más for­du­latra is szá­mít­hatsz a kö­vet­kező na­pok­ban.

Erre biztos nem számítottál, durva fordulatot hoz az időjárás

Erre biztos nem számítottál, durva fordulatot hoz az időjárás

Egye­lőre nem ké­szül­he­tünk ta­va­szias időre, rá­adá­sul az es­er­nyőkre is szük­ség lesz.

Minden a nyakunkba szakad, ekkor jön a durva hidegfront

Minden a nyakunkba szakad, ekkor jön a durva hidegfront

Va­sár­nap még kel­le­mes idő­ben lesz ré­szünk, de ez már nem tart so­káig. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Va­sár­nap még kel­le­mes idő­ben lesz ré­szünk, de ez már nem tart so­káig. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Viharos széllel érkezik az újabb lehűlés, mutatjuk, hol eshet az eső

Viharos széllel érkezik az újabb lehűlés, mutatjuk, hol eshet az eső

A kö­vet­kező na­pok­ban is sze­les idő lesz.

A kö­vet­kező na­pok­ban is sze­les idő lesz, ami­hez több he­lyen csa­pa­dék tár­sul­hat.

Összecsapnak az elemek: nem a durva szélvihar lesz ma a legrosszabb

Összecsapnak az elemek: nem a durva szélvihar lesz ma a legrosszabb

A kö­vet­kező napok idő­já­rása bo­ron­gó­san ala­kul. Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint az es­er­nyőkre is szük­ség lesz a hi­deg­ben!

Bedurvul az időjárás, még akár hóesést is láthatsz

Bedurvul az időjárás, még akár hóesést is láthatsz

Borús na­pokra kell ké­szülni az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Az es­er­nyő­det se hagyd ott­hon!

Borús na­pokra kell ké­szülni a me­te­o­ro­ló­giai elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Az es­er­nyő­det se hagyd ott­hon, szük­ség lesz rá!

Brutális széllel és enyhe havazással kacsint vissza a tél

Brutális széllel és enyhe havazással kacsint vissza a tél

Szer­dán hó is eshet.

Vihar sö­pört végig az or­szá­gon, a Ság-he­gyen 112 km/h-s szél tom­bolt hét­főn. Ked­den mí­nu­szok­kal indul a reg­gel, s szer­dán akár havas eső, hó is eshet!

Lecsap a hidegfront: visszatérnek a fagyok, de még a hó is

Lecsap a hidegfront: visszatérnek a fagyok, de még a hó is

Egyes he­lye­ken akár hó is lehet.

A hét ele­jén hűvös, csa­pa­dé­kos, sze­les időre kell ké­szülni, egyes he­lye­ken akár hó is elő­for­dul­hat.

Már gyülekeznek a sötét felhők az égen, itt kell nagyon vigyázni

Már gyülekeznek a sötét felhők az égen, itt kell nagyon vigyázni

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint nem sok jóra szá­mít­ha­tunk az esős, sze­les idő­ben.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint nem sok jóra szá­mít­ha­tunk az esős, sze­les idő­ben. A hő­mér­sék­let is egyre der­mesz­tőb­ben ala­kul...

Szélviharral keményít be az időjárás, de nem ez lesz a legrosszabb!

Szélviharral keményít be az időjárás, de nem ez lesz a legrosszabb!

Gyak­ran be­bo­rul az ég, és saj­nos az es­er­nyőkre is szük­ség lesz a kö­vet­kező na­pok­ban.

Gyak­ran be­bo­rul az ég, és saj­nos az es­er­nyőkre is szük­ség lesz a kö­vet­kező na­pok­ban.

Vészjelzést adtak ki: kész elmebaj, milyen idővel folytatódik a hét

Vészjelzést adtak ki: kész elmebaj, milyen idővel folytatódik a hét

Eső, durva szél és nap­sü­tés? A kö­vet­kező na­pok­ban saj­nos igen­csak vál­to­zé­kony időre kell ké­szülni.

Durva hidegfront közelít felénk, itt kell nagyon vigyázni

Durva hidegfront közelít felénk, itt kell nagyon vigyázni

Ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Ki­ad­ták a ri­asz­tást, ma erős szél­vi­har bor­zolja to­vább a ke­dé­lye­ket. Esőre is ké­szülni kell!

Rendkívüli idővel folytatódik a hét, erre készülj az esőn kívül

Rendkívüli idővel folytatódik a hét, erre készülj az esőn kívül

Az erős szél miatt ri­asz­tást adtak ki, a hő­mér­sék­let vi­szont iga­zán meg­le­pően ala­kul.

Az erős szél miatt ri­asz­tást adtak ki, a hő­mér­sék­let vi­szont iga­zán meg­le­pően ala­kul. Mit szólsz a 20 fokos me­leg­hez?

Jobb, ha felkészülsz, ilyen idő vár ma ránk

Jobb ha felkészülsz, ilyen idő vár ma ránk

A hű­vö­sebb hét­vége után ma újra ki­tesz ma­gáért az idő­já­rás. Akár 18 fok is lehet nap­köz­ben. Saj­nos a hét to­vábbi nap­jain már nem lesz ennyire meleg.

A hű­vö­sebb hét­vége után ma újra ki­tesz ma­gáért az idő­já­rás. Akár 18 fok is lehet nap­köz­ben. Saj­nos a hét to­vábbi nap­jain már nem lesz ennyire meleg.

Visszatérnek a mínuszok, nem várt erősségű hidegfront közeleg

Visszatérnek a mínuszok, nem várt erősségű hidegfront közeleg

Sok lesz fe­let­tünk a felhő, és más kel­le­met­len­ség­gel is szá­molni kell.

Sok lesz fe­let­tünk a felhő, rá­adá­sul más kel­le­met­len­ség­gel is szá­molni kell. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Ebben nem lesz köszönet, újabb hidegfront tör be az országba

Ebben nem lesz köszönet, újabb hidegfront tör be az országba

Ideje elő­ké­szí­te­ned az es­er­nyőt, mert pén­te­ken bi­zony zá­po­rokra kell ké­szülni az erő­sen sze­les idő­ben.

Ragyogó hírünk van, nagy meglepetést tartogat az időjárás

Ragyogó hírünk van, nagy meglepetést tartogat az időjárás

Egyre több nap­sü­tés­ben lesz ré­szünk.

Egyre több nap­sü­tés­ben lesz ré­szünk, de az erős szél néhol le­hűti a le­ve­gőt. Fel­hők alig lesz­nek az égen.

Lecsap a durva szélvihar, és ezzel még nincs vége!

Lecsap a durva szélvihar, és ezzel még nincs vége!

A mí­nu­szok­tól nem sza­ba­du­lunk.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a haj­nali mí­nu­szok­tól egy­előre nem sza­ba­du­lunk, de egyre több­felé kisüt majd a nap. Tény­leg kö­ze­leg a ta­vasz?

Durva hidegfront tart az ország felé, eddig tart a tavaszias idő

Durva hidegfront tart az ország felé, eddig tart a tavaszias idő

Már a ri­asz­tást is ki­ad­ták!

Már a ri­asz­tást is ki­ad­ták, az át­lát­ha­tat­lan köd­től a kö­vet­kező na­pok­ban sem sza­ba­du­lunk.

Vészjelzést kapott az ország, ma lecsap a durva hidegfront

Vészjelzést kapott az ország, ma lecsap a durva hidegfront

Ko­moly le­hű­lésre kell szá­mí­tani, és több kel­le­met­len meg­le­pe­tést is tar­to­gat a kö­vet­kező napok idő­já­rása.

Ko­moly le­hű­lésre kell szá­mí­tani, és több kel­le­met­len meg­le­pe­tést is tar­to­gat a kö­vet­kező napok idő­já­rása.

Kiadták a vészjelzést, több fronton támad az időjárás

Kiadták a vészjelzést, több fronton támad az időjárás

Jön a vi­ha­ros szél és az eső.

Durva, vi­ha­ros szél­lel és eső­vel jön a hi­deg­front. A nap csak rövid időre bújik elő.

Ebben nem lesz köszönet, nemsokára lecsap a hidegfront

Ebben nem lesz köszönet, nemsokára lecsap a hidegfront

A köd ve­szé­lyes hely­ze­tet te­remt­het.

A tar­tós, sűrű köd ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het, emi­att már a ri­asz­tást is ki­ad­ták. Ezek sze­rint még nem jött el a ta­vasz...

Tudod, mi jön még a ködös, fagyos időben? Meg fogsz lepődni!

Tudod, mi jön még a ködös, fagyos időben? Meg fogsz lepődni!

Van­nak még jó és rossz hí­re­ink a kö­vet­kező napok elő­re­jel­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban. Mu­tat­juk, mit hoz a hét­vége!

Van­nak még jó és rossz hí­re­ink a kö­vet­kező napok elő­re­jel­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Sűrű köd telepszik az országra, de nem csak ezzel kell ma számolni

Sűrű köd telepszik az országra, de nem csak ezzel kell ma számolni

A haj­nali mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk. Mu­tat­juk, mi jön még az elő­re­jel­zé­sek sze­rint!

A haj­nali mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk. Mu­tat­juk, mi jön még az elő­re­jel­zé­sek sze­rint!

Viharos szél miatt adtak ki figyelmeztetést

Viharos szél miatt adtak ki figyelmeztetést

A ta­vasz elő­sze­lét érez­het­jük ma.

A ta­vasz elő­sze­lét érez­het­jük ma. Vi­ha­ros szél­lel ér­kező hi­deg­front halad át a Kár­pát-me­den­cén a hét első nap­ja­i­ban, utána vi­szont kora ta­va­szias idő lesz.

Drámai felvétel a londoni reptérről: Nem tudott leszállni az utasszállító

Drámai felvétel a londoni reptérről: Nem tudott leszállni az utasszállító

A pi­lóta min­dent meg­tett, hogy le­te­gye a ha­tal­mas utas­szál­lí­tót, de a ha­tal­mas szél­ben ez nem si­ke­rült neki.

Összecsapnak az elemek, délután keményít be az időjárás

Összecsapnak az elemek, délután keményít be az időjárás

Az erős szél­től még nem sza­ba­du­lunk az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Az erős szél­től még nem sza­ba­du­lunk az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Ugya­n­ak­kor némi nap­sü­tésre azért szá­mí­tani lehet!

Dermesztő szél ront ma a helyzeten, itt kell nagyon vigyázni

Dermesztő szél ront ma a helyzeten, itt kell nagyon vigyázni

Akár mí­nusz nyolc fokig is hűl­het a le­vegő hő­mér­sék­lete, reg­gel a sűrű köd ve­szé­lyessé teszi a köz­le­ke­dést.

Akár mí­nusz nyolc fokig is hűl­het a le­vegő hő­mér­sék­lete, reg­gel a sűrű köd ve­szé­lyessé teszi a köz­le­ke­dést.

Egyre jobban bekeményít az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Egyre jobban bekeményít az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Erős szélre és esőre is ké­szülni kell a hi­deg­ben. A haj­na­lok kü­lö­nö­sen der­mesz­tőek lesz­nek.

Erre készülj, nem a sűrű köd lesz ma a legrosszabb!

Erre készülj, nem a sűrű köd lesz ma a legrosszabb!

Kel­le­met­len meg­le­pe­tésre ké­szülj...

Nem csoda, ha ebben a bo­ron­gós idő­ben semmi ked­ved ki­moz­dulni ott­hon­ról...

Durva köddel indul a reggel, aztán nagy meglepetés jön

Durva köddel indul a reggel, aztán nagy meglepetés jön

A haj­nali mí­nu­szok­tól és az erős szél­től nem sza­ba­du­lunk, de azért van jó hí­rünk is!

A haj­nali mí­nu­szok­tól és az erős szél­től nem sza­ba­du­lunk, de azért van jó hí­rünk is!

Horrorisztikus képsorokat rögzítettek egy angol reptéren

Horrorisztikus képsorokat rögzítettek egy angol reptéren a hétvégén

Hát­bor­zon­gató él­mény­ben le­he­tett része az uta­sok­nak.

Hát­bor­zon­gató él­mény­ben le­he­tett része azok­nak, akik az ang­liai New­castle rep­te­rén lan­dol­tak, vagy onnan in­dult a re­pü­lő­jük a hét­vé­gén. A pi­ló­ták ru­tin­já­nak kö­szön­hető leg­in­kább, hogy nem tör­tént bal­eset a ba­rát­ság­ta­lan idő­já­rás miatt.

Több fronton támad az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Több fronton támad az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Der­mesz­tően hideg lesz a sze­les idő­ben, rá­adá­sul a sűrű köd ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het.

Der­mesz­tően hideg lesz a sze­les idő­ben, rá­adá­sul a sűrű köd ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het. Mu­tat­juk, mi jön még!

Emelték a riasztás fokozatát: jön a hófúvás, kiakad a hőmérő

Emelték a riasztás fokozatát: jön a hófúvás, kiakad a hőmérő

Erős, vi­ha­ros szélre kell szá­mí­tani, rá­adá­sul haj­nal­ban mí­nusz 13 fokig is hűl­het a le­vegő.

Még nincs vége, lecsap a hófúvás és az ónos eső

Még nincs vége, lecsap a hófúvás és az ónos eső

Mu­tat­juk, mi jön még!

Sok­felé kell ha­va­zásra és esőre ké­szülni, rá­adá­sul az erős szél sem kímél min­ket. Mu­tat­juk, mi jön még!

Kiadták a vészjelzést, fagyos esővel jön az újabb havazás

Kiadták a vészjelzést, fagyos esővel jön az újabb havazás

A mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk.

Az erős szél még der­mesz­tőbbé teszi az idő­já­rást, és saj­nos a mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk.

Drámai előrejelzés: Pusztító szél söpör végig az országon

Drámai előrejelzés: Pusztító szél söpör végig az országon

100 km/órás szél­lel ér­ke­zett a meleg!

Vi­ha­ros, néhol 100 km/órás szél­lel ér­ke­zett a meleg hét­főn, és ma is ilyen idő lesz: keddre 16 me­gyére kel­lett fi­gyel­mez­te­tést ki­adni.

Mi jöhet még? Átláthatatlan a köd, havazás tart az ország felé

Mi jöhet még? Átláthatatlan a köd, havazás tart az ország felé

A reg­ge­lek fa­gyo­san in­dul­nak, az erős szél­ről nem is be­szélve!

A reg­ge­lek fa­gyo­san in­dul­nak, az erős szél pedig még der­mesz­tőbbé teszi a hét­fői idő­já­rást.

Ma lecsap a hidegfront, itt kell nagyon vigyázni

Ma lecsap a hidegfront, itt kell nagyon vigyázni

Sok­felé ké­szül­he­tünk esőre!

Sok­felé ké­szül­he­tünk esőre, zá­po­rokra, sőt he­lyen­ként az erős szél még der­mesz­tőbbé teszi az idő­já­rást.

Több fronton támad az időjárás, jön az ónos eső

Több fronton támad az időjárás, jön az ónos eső

De jó hí­rünk is van!

A kö­vet­kező napok meg­le­pe­tést is tar­to­gat­nak! A hő­mér­sék­let az elő­re­jel­zé­sek sze­rint egyre ked­ve­zőb­ben ala­kul.

Ettől kiakad a hőmérő: rendkívüli időre figyelmeztet a meteorológia

Ettől kiakad a hőmérő: rendkívüli időre figyelmeztet a meteorológia

Ext­rém hi­degre kell ké­szülni, rá­adá­sul több fron­ton is támad az idő­já­rás.

Ext­rém hi­degre kell ké­szülni pén­te­ken, rá­adá­sul több fron­ton is támad az idő­já­rás.

Jön az év legdurvább lehűlése, de nem ez lesz a legrosszabb

Jön az év legdurvább lehűlése, de nem ez lesz a legrosszabb

A der­mesztő mí­nu­szo­kon kívül ha­va­zásra és erős szélre is ké­szülni kell. Mu­tat­juk mire szá­mít­hatsz még!

A der­mesztő mí­nu­szo­kon kívül ha­va­zásra és erős szélre is ké­szülni kell. Mu­tat­juk mire szá­mít­hatsz még!

Hóviharral keményít be az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Hóviharral keményít be az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Der­mesztő idő­ben lesz ré­szünk!

A kö­vet­kező na­pok­ban der­mesztő idő­ben lesz ré­szünk, a durva mí­nu­szok­kal is meg kell küz­deni. Mu­tat­juk, mi vár­ható még!

Erős havazás és vihar: 150 fát és villanypóznát döntött ki a brutális erejű szél

Erős havazás és vihar: 150 fát és villanypóznát döntött ki a brutális erejű szél

Több mint 150 fát és vil­lany­póz­nát dön­tött ki, sok he­lyen pedig elekt­ro­mos ve­ze­té­ke­ket té­pett le az erős szél.

Dupla riasztást kapott az ország, több fronton támad az időjárás

Dupla riasztást kapott az ország, több fronton támad az időjárás

Ha­va­zás és ónos eső ke­se­ríti meg a na­pun­kat a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint.

Ha­va­zás és ónos eső ke­se­ríti meg a na­pun­kat a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint. Rá­adá­sul nap­köz­ben is ma­rad­hat­nak a mí­nu­szok!

Vészjelzést kapott az ország, közeleg az év legdurvább havazása

Vészjelzést kapott az ország, közeleg az év legdurvább havazása

Az erős szél miatt hó­fú­vásra is ké­szülni kell szom­ba­ton. Nap­köz­ben is hideg lesz, vár­ha­tóan fe­hérbe borul a táj.

Az erős szél miatt hó­fú­vásra is ké­szülni kell. Nap­köz­ben is hideg lesz, vár­ha­tóan fe­hérbe borul a táj.

Hózápor teszi dermesztővé az időjárást, de ez még csak a kezdet

Hózápor teszi dermesztővé az időjárást, de ez még csak a kezdet

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre té­li­e­sebbre for­dul az idő. Néhol erős szélre is ké­szülni kell és a mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk.

Durva hidegfront közeleg, szélvihart és ónos esőt hoz

Durva hidegfront közeleg, szélvihart és ónos esőt hoz

Ugya­n­ak­kor a nap is elő­bú­jik!

A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton támad az idő­já­rás, még ha­va­zás is elő­for­dul­hat. Ugya­n­ak­kor a nap is elő­bú­jik!

Lecsap az igazi tél, hófúvással jönnek a mínuszok

Lecsap az igazi tél, hófúvással jönnek a mínuszok

Egy me­di­ter­rán cik­lon hoz sok­felé ki­adós ha­va­zást. A csúcs­hő­mér­sék­let fagy­pont körül ala­kul az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Egy me­di­ter­rán cik­lon hoz sok­felé ki­adós ha­va­zást. A csúcs­hő­mér­sék­let fagy­pont körül ala­kul az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Baljós ónos eső és hóvihar, dermesztő meglepetést tartogat az időjárás

Baljós ónos eső és hóvihar, dermesztő meglepetést tartogat az időjárás

Hi­deg­front halad át fö­löt­tünk, amely erős, sü­vítő sze­let hoz a hideg idő­ben.

Hi­deg­front halad át fö­löt­tünk, amely erős, sü­vítő sze­let hoz a hideg idő­ben. De nem ez lesz a leg­rosszabb!

Durvul a helyzet: vészjelzés az ónos eső miatt, de ez még csak a kezdet

Durvul a helyzet: vészjelzés az ónos eső miatt, de ez még csak a kezdet

A fa­gyos eső után ha­va­zásra is ké­szülni kell.

A fa­gyos eső után ha­va­zásra is ké­szülni kell, és az erős szél sem fog meg­kí­mélni min­ket.

Riasztást adtak ki a durva ónos eső miatt, aztán jön a havazás

Riasztást adtak ki a durva ónos eső miatt, aztán jön a havazás

Nap­köz­ben is marad a hűvös idő.

Nap­köz­ben is marad a hűvös idő, sőt he­lyen­ként az erős szél­lel is meg kell küz­deni. Mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz még!

Minden a nyakunkba szakad, jön a hó és az ónos eső

Minden a nyakunkba szakad, jön a hó és az ónos eső

Ma to­vább hűl a le­vegő hő­mér­sék­lete.

Ma to­vább hűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, és a szél még der­mesz­tőbbé teszi az idő­já­rást. Észa­kon és észak­ke­le­ten lesz a leg­hi­de­gebb.

Ónos esővel jön a fagy, itt kell nagyon vigyázni

Ónos esővel jön a fagy, itt kell nagyon vigyázni

Néhol a szél is meg­élén­kül.

Néhol a szél is meg­élén­kül, és saj­nos a haj­nali mí­nu­szok még der­mesz­tőbbé te­szik az idő­já­rást. Dé­lu­tán is leg­fel­jebb 7 fok vár­ható.

Nincs vége a fagyos napoknak, mutatjuk, mikor számíthatsz havazásra

Nincs vége a fagyos napoknak, mutatjuk, mikor számíthatsz havazásra

A hét vé­géig nap­köz­ben is fagy­pont kö­rüli hő­mér­sék­letre kell szá­mí­tani, amit he­lyen­ként a szél még csí­pő­sebbé tesz.

Nagy esővel támad az időjárás, aztán jön a meglepetés

Nagy esővel támad az időjárás, aztán jön a meglepetés

Az erős szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket, nap­köz­ben vi­szont már nem kell mí­nu­szokra ké­szülni.

Az erős szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket, nap­köz­ben vi­szont már nem kell mí­nu­szokra ké­szülni. Szer­dára van egy jó hí­rünk!

Összecsapnak az elemek, ónos esővel támad az időjárás

Összecsapnak az elemek, ónos esővel támad az időjárás

A mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell.

Fa­gyos eső ér­ke­zik és a mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell a kö­vet­kező na­pok­ban. Mu­tat­juk, még mire kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban!

Bekeményít az időjárás, ezzel jön az év legdermesztőbb időszaka

Bekeményít az időjárás, ezzel jön az év legdermesztőbb időszaka

Ha­va­zásra is ké­szülni kell, de a hő­mé­rőn lát­hat­juk majd a meg­ri­asz­tóbb ada­to­kat. Néhol a szél is meg­élén­kül.

Reggeli sokk, jönnek a mínuszok, havazásra vált az eső délutánra

Reggeli sokk, jönnek a mínuszok, havazásra vált az eső délutánra

Már nap­köz­ben is fa­gyos időre kell ké­szülni, de nem ez lesz a leg­rosszabb!

Már nap­köz­ben is fa­gyos időre kell ké­szülni, de nem ez lesz a leg­rosszabb!

Óriás felhőtömb nyomul felénk fagyott csapadékkal, durva havazás jön

Óriás felhőtömb nyomul felénk fagyott csapadékkal, durva havazás jön

Ele­inte a he­gyek­ben, majd a sík­vi­dé­ken in­dul­hat meg a hó­esés.

Ele­inte a he­gyek­ben, majd a sík­vi­dé­ken in­dul­hat meg a hó­esés.

Ebben nem lesz köszönet, sűrű köd és eső teszi borússá az időjárást

Ebben nem lesz köszönet, sűrű köd és eső teszi borússá az időjárást

Ki­ad­ták a ri­asz­tást! Ér­de­mes köz­le­ke­dés­nél na­gyon fi­gyelni, mert az idő­já­rás ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het.

Váratlan hidegfront csap le az országra, erre készülj

Váratlan hidegfront csap le az országra, erre készülj

Lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete.

Lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, de más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell. Ugye neked sem hi­ány­zott az eső és az erős szél?

Mediterrán ciklon alakítja át az időjárást, nagy esővel jön a hideg

Mediterrán ciklon alakítja át az időjárást, nagy esővel jön a hideg

Az erős szél még to­vább ront a hely­ze­ten.

Az erős szél még to­vább ront a hely­ze­ten. Nem csoda, ha ebben a bo­ron­gós idő­ben ki­moz­dulni se lesz ked­ved!

Ezzel vége a felhőtlen időnek: mutatjuk, hol csap le ma az eső

Ezzel vége a felhőtlen időnek: mutatjuk, hol csap le ma az eső

Fo­ko­za­to­san lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, rá­adá­sul a sűrű köd­től sem sza­ba­du­lunk. Ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Fo­ko­za­to­san lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, rá­adá­sul a sűrű köd­től sem sza­ba­du­lunk. Ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Veszélyesen indul a reggel, a fél ország riasztást kapott

Veszélyesen indul a reggel, a fél ország riasztást kapott

A sűrű köd­től nem sza­ba­du­lunk.

A sűrű, át­lát­ha­tat­lan köd­től to­vábbra sem sza­ba­du­lunk. Erős szélre is ké­szülni kell, a hő­mér­sék­let már nem fogja el­érni a 20 fokot.

Ma bekeményít az időjárás, mutatjuk a veszélyzónákat

Ma bekeményít az időjárás, mutatjuk a veszélyzónákat

Ki­ad­ták a ri­asz­tást!

A sűrű köd miatt ri­asz­tást adott ki a me­te­o­ro­ló­gia, a szél pedig csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket. Ké­szülj, mert ma­xi­mum 19 fok lesz!

Csavar jön az időjárásban, ma délután érkezik a meglepetés

Csavar jön az időjárásban, ma délután érkezik a meglepetés

Reg­gelre vi­szont ki­ad­ták a ri­asz­tást a me­te­o­ro­ló­gu­sok.

Reg­gelre vi­szont ki­ad­ták a ri­asz­tást a me­te­o­ro­ló­gu­sok. De már nem kell so­káig ag­gódni! Ugya­n­ak­kor a sze­les idő­től to­vábbra sem sza­ba­du­lunk...

Kiadták a riasztást: lehűl a levegő, de nem ez lesz a legrosszabb

Kiadták a riasztást: lehűl a levegő, de nem ez lesz a legrosszabb

A sűrű köd­től nem sza­ba­du­lunk reg­ge­lente. Emel­lett néhol szélre is ké­szülni kell!

A sűrű köd­től nem sza­ba­du­lunk reg­ge­lente. Emel­lett néhol szélre is ké­szülni kell! Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint hideg lesz a haj­nal, mind­össze 0-8 fok vár­ható.

Átláthatatlan köd telepszik az országra, de nem ez lesz a legrosszabb

Átláthatatlan köd telepszik az országra, de nem ez lesz a legrosszabb

A kö­vet­kező na­pok­ban le­han­goló időre kell ké­szülni.

Le­han­goló időre kell ké­szülni. Néhol eső is vár­ható, a szél pedig to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket!

Viharos széllel jön az eső, itt kell vigyázni

Viharos széllel jön az eső, itt kell vigyázni

A kö­vet­kező na­pok­ban bo­rú­sabb időre kell szá­mí­tani.

A kö­vet­kező na­pok­ban bo­rú­sabb időre kell szá­mí­tani, de a mí­nu­szok egy­előre nem tér­nek vissza.

Még kitart a meleg, de megjön a kellemetlen csavar is az időjárásban

Még kitart a meleg, de megjön a kellemetlen csavar is az időjárásban

A kel­le­mes napos idő­ben erős szélre, néhol akár vi­ha­ros lö­ké­sekre is szá­mí­ta­nunk kell.

Ismét meleg levegő érkezik, mutatjuk meddig tart a jó idő

Ismét meleg levegő érkezik, mutatjuk meddig tart a jó idő

Sok szélre és esőre is kell szá­mí­tani.

A kö­vet­kező na­pok­ban sok szélre és esőre is kell szá­mí­tani, de a le­vegő kel­le­mes hő­mér­sék­letű lesz.

Vészjelzést kapott az ország, itt kell vigyázni a szélviharral és hóval

Vészjelzést kapott az ország, itt kell vigyázni a szélviharral és hóval

Mu­tat­juk, mire kell még ké­szülni!

Az összes me­gyére ki­adta a fi­gyel­mez­te­tést a me­te­o­ro­ló­gia. Mu­tat­juk, mire kell még ké­szülni!

Délről érkezik a felmelegedés, szokatlanul enyhe időnek örülhetünk

Délről érkezik a felmelegedés, szokatlanul enyhe időnek örülhetünk

A szél élénk lesz és több he­lyen lesz csa­pa­dék is.

A szél élénk lesz és több he­lyen lesz csa­pa­dék is, de a le­vegő ta­va­szi­a­san meleg lesz.

Összecsapnak az elemek, szélviharral jön a zivatar

Összecsapnak az elemek, szélviharral jön a zivatar

Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

A le­vegő hő­mér­sék­lete ki­csit fel­me­leg­szik ugyan, de így is több fron­ton támad az idő­já­rás. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni! Nem biz­tos, hogy örülni fog.

Jön a fagy, a hajlani hideg után se számíthatunk ma sok jóra

Jön a fagy, a hajlani hideg után se számíthatunk ma sok jóra

Pén­te­ken vi­szont már kel­le­me­sebb időre szá­mít­ha­tunk, fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik a le­vegő.

Durva hidegfront érkezik, az egész ország riasztást kapott

Durva hidegfront érkezik, az egész ország riasztást kapott

Min­den­hol erős szélre kell ké­szülni, sőt néhol az eső is be­le­ron­dít az időbe. Nap­köz­ben 12-17 fok va­ló­színű.

Min­den­hol erős szélre kell ké­szülni, sőt néhol az eső is be­le­ron­dít az időbe. Nap­köz­ben 12-17 fok va­ló­színű.

Közölte a meteorológia: nagy lehűlés jön, nem lesz jobb a helyzet

Közölte a meteorológia: nagy lehűlés jön, nem lesz jobb a helyzet

Még hét­főre is a hét­vé­ge­i­hez ha­sonló idő­já­rást jó­sol­nak.

Még hét­főre is a hét­vé­ge­i­hez ha­sonló idő­já­rást jó­sol­nak. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Hidegfront közelít az ország felé, mutatjuk, mikor csap le

Hidegfront közelít az ország felé, mutatjuk, mikor csap le

Nem so­káig él­vez­het­jük a me­le­get.

Már nem so­káig él­vez­het­jük a nap­sü­té­ses, meleg időt. A hi­deg­front le­hű­lést és vi­ha­ros sze­let hoz!

Felhők gyűlnek az égre, különös idővel folytatódik a hét

Felhők gyűlnek az égre, különös idővel folytatódik a hét

Eső egy­előre nem vár­ható.

Eső egy­előre nem vár­ható, ugyan­ak­kor a szél több he­lyen meg­élén­kül. A hő­mér­sék­let vi­szont még tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket!

Kellemetlen fordulat jön hétvégére, nem kegyelmez az időjárás

Kellemetlen fordulat jön hétvégére, nem kegyelmez az időjárás

Fo­ko­za­to­san egyre rosszabbra for­dul az idő, és a le­hű­lés­sel jön az eső és az erős szél is.

Fo­ko­za­to­san egyre rosszabbra for­dul az idő, és a le­hű­lés­sel jön az eső és az erős szél is.

Nem csoda, ha megőrülsz, a fagy után váratlan meleg tör be az országba

Nem csoda, ha megőrülsz, a fagy után váratlan meleg tör be az országba

A kö­vet­kező na­pok­ban is in­ga­dozó lesz a hő­mér­sék­let.

A kö­vet­kező na­pok­ban is in­ga­dozó lesz a hő­mér­sék­let. A haj­na­lok der­mesz­tőek lesz­nek...

Közölte a meteorológia: meglepetést tartogat a hétvégi időjárás

Közölte a meteorológia: meglepetést tartogat a hétvégi időjárás

A szél to­vább bor­zol­hatja a ke­dé­lye­ket a kö­vet­kező na­pok­ban, de összes­sé­gé­ben nem na­gyon van miért ag­gódni.

Ki nem találnád, eddig kúszhat ma a hőmérő higanyszála

Ki nem találnád, eddig kúszhat ma a hőmérő higanyszála

Szélre és ködre is ké­szülni kell.

A nap­sü­té­ses időbe oly­kor be­le­ron­dít­hat a szél, de iga­zán jó hí­re­ink van­nak dél­utánra. Reg­gel vi­szont egy kel­le­met­len­ség­gel még szá­molni kell.

Elképesztő ingadozás: fagyni fog, majd hirtelen beüt a nagy meleg

Elképesztő ingadozás: fagyni fog, majd hirtelen beüt a nagy meleg

A haj­na­lok hű­vö­sek lesz­nek, de aztán fel­me­leg­szik a le­vegő.

A haj­na­lok hű­vö­sek lesz­nek, de aztán fel­me­leg­szik a le­vegő. A szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.