CÍMKE: 'szél'

Kettészakad az ország, itt jönnek erős széllel a záporok

Kettészakad az ország, itt jönnek erős széllel a záporok

Csü­tör­tökre a ri­asz­tást is ki­ad­ták! Az igazi nyár még min­dig várat ma­gára, de egyre me­le­gebbre ké­szül­hetsz!

A ri­asz­tást is ki­ad­ták! Az igazi nyár még min­dig várat ma­gára, de egyre me­le­gebbre ké­szül­hetsz!

Fordulat az időjárásban, itt jön erős széllel az eső

Fordulat az időjárásban, itt jön erős széllel az eső

Jó hír vi­szont, hogy fel­me­leg­szik a le­vegő és a csúcs­hő­mér­sék­let egyre in­kább 25 fok fö­lött ala­kul.

Jó hír vi­szont, hogy fel­me­leg­szik a le­vegő és a csúcs­hő­mér­sék­let egyre in­kább 25 fok fö­lött ala­kul.

Dupla riasztást kapott az ország, heves jégesővel jön mindjárt a vihar

Dupla riasztást kapott az ország, heves jégesővel jön mindjárt a vihar

Ma min­den a nya­kunkba sza­kad. Mu­tat­juk, hogy csap le a hi­deg­front!

Ma min­den a nya­kunkba sza­kad, és ellen az idő ellen már nem lesz elég egy es­er­nyő.

Nincs több haladék, ekkor csap le a kíméletlen hidegfront az országra

Nincs több haladék, ekkor csap le a kíméletlen hidegfront az országra

Kö­szö­nő­vi­szony­ban sem le­szünk a nyá­rias idő­vel, az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a hét­vé­gét el­söpri a vihar.

Most adtak ki újabb vészjelzést, pillanatokon belül jéggel jön a vihar

Most adtak ki újabb vészjelzést, pillanatokon belül jéggel jön a vihar

Ha­ma­ro­san be­bo­rul az ég, és az esős idő­ben erős szélre is ké­szülni kell.

Ha­ma­ro­san be­bo­rul az ég, és az esős idő­ben erős szélre is ké­szülni kell. Mu­tat­juk, mi jön még!

Durva széllel jön az eső, itt kell ma nagyon vigyázni

Sajnos durva széllökésekkel jön a csapadék, itt kell ma nagyon vigyázni

Jég­eső is elő­for­dul­hat.

Jég­eső is elő­for­dul­hat a sze­szé­lyes idő­ben. A kö­vet­kező na­pok­ban még nem a ká­ni­kula fog fej­tö­rést okozni!

Reggel még esős időnk lesz, de délután újabb meglepetés érkezik

Reggel még esős időnk lesz, de délután újabb meglepetés érkezik

Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Az igazi nyári meleg még várat ma­gára. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban!

Nagy esővel jön a szélvihar, a jeges eső csak tovább ront a helyzeten

Nagy esővel jön a szélvihar, a jeges eső csak tovább ront a helyzeten

A kö­vet­kező na­pok­ban szük­ség lesz az es­er­nyőkre.

A kö­vet­kező na­pok­ban szük­ség lesz az es­er­nyőkre, de a hő­mér­sék­let még tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket.

Szélviharral jön a durva jégeső, itt csap le ma a vihar

Szélviharral jön a durva jégeső, itt csap le ma a vihar

A kö­vet­kező na­pok­ban szük­ség lesz es­er­nyőkre, rá­adá­sul némi le­hű­lésre is ké­szülni kell.

A kö­vet­kező na­pok­ban szük­ség lesz es­er­nyőkre, rá­adá­sul némi le­hű­lésre is ké­szülni kell. Mu­tat­juk, mi jön még!

Ennyit a felhőtlen időről: mutatjuk, hol jön esővel a szél

Ennyit a felhőtlen időről: mutatjuk, hol jön esővel a szél

A for­ró­ság­tól nem sza­ba­du­lunk...

Bár a for­ró­ság­tól nem sza­ba­du­lunk, lesz, ami fel­fris­síti a le­ve­gőt a kö­vet­kező na­pok­ban. Már a ri­asz­tást is ki­ad­ták!

Durva szélviharral keményít be az időjárás, de nem ez lesz a legrosszabb

Durva szélviharral keményít be az időjárás, de nem ez lesz a legrosszabb

Mennyire bírod a hő­sé­get? Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező na­pok­ban nem szá­mít­ha­tunk fris­sítő esőre.

Több megyében jönnek a zivatarok, mégsem ez lesz a legrosszabb

Több megyében jönnek a zivatarok, mégsem ez lesz a legrosszabb az időjárásban

Még szük­ség lesz az es­er­nyőkre, de ká­ni­ku­lára is ké­szülj!

A kö­vet­kező na­pok­ban még szük­ség lesz az es­er­nyőkre, eső­ka­bá­tokra, víz­álló láb­be­likre, de arra is ké­szülj, hogy a me­te­o­ro­ló­gu­sok szent bi­zony vissza­tér a ká­ni­kula!

Megbolondult az időjárás, ennyire hűl le ma a levegő

Megbolondult az időjárás, ennyire hűl le ma a levegő

Az őrült ká­ni­ku­lá­tól egy időre meg­sza­ba­du­lunk, de néhol erős szél fogja bor­zolni a ke­dé­lye­ket.

Az őrült ká­ni­ku­lá­tól egy időre meg­sza­ba­du­lunk, de néhol erős szél fogja bor­zolni a ke­dé­lye­ket. A nap azért gyak­ran elő­bú­jik.

Jégesővel jön ma a vihar, de mást is tartogat az időjárás

Jégesővel jön ma a vihar, de mást is tartogat az időjárás

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint az erős szél csak to­vább fog ron­tani a hely­ze­ten. De ez az idő­já­rás sem tart már so­káig!

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint az erős szél csak to­vább fog ron­tani a hely­ze­ten. De ez az idő­já­rás sem tart már so­káig!

Nagyon kínos fotó: II. Erzsébet arcába csapódott valami nem odavaló

Nagyon kínos fotó: II. Erzsébet arcába csapódott valami nem odavaló

Az ural­kodó egy hi­va­ta­los ese­mé­nyen ment le a lép­csőn, ami­kor meg­tör­tént a vá­rat­lan je­le­net.

Elvették Hosszú Katinka csúcsát, és kizárták a versenyből

Elvették Hosszú Katinka csúcsát, és kizárták a versenyből

13 éve nem tör­tént vele ha­sonló.

13 éve nem tör­tént vele ha­sonló. Ki­de­rült, mi volt az oka a hi­bá­nak. Így is ma­gyar nyerte az ara­nyat, többi úszónk pa­rá­dé­zott Ró­má­ban.

Ebben nem lesz köszönet, jégesővel csap le ma a durva vihar

Ebben nem lesz köszönet, jégesővel csap le ma a durva vihar

Az egész or­szág ri­asz­tást ka­pott, bár­hol elő­for­dul­hat zi­va­tar és fel­hő­sza­ka­dás. Va­sár­napra sem túl jók a ki­lá­tá­sok!

Újabb riasztást kapott az ország, erre készülj még a nagy esőben

Újabb riasztást kapott az ország, erre készülj még a nagy esőben

Még nem tér vissza a nyá­rias idő.

A kö­vet­kező na­pok­ban saj­nos még nem tér vissza a nyá­rias idő: vi­ha­ros szélre és némi le­hű­lésre szá­míts!

Bedurvul az időjárás, a ködben jönnek a viharok

Bedurvul az időjárás, a ködben jönnek a viharok

A kö­vet­kező na­pok­ban még nagy szük­ség lesz az es­er­nyőkre, és ennyi­vel sem ússzuk meg!

A kö­vet­kező na­pok­ban még nagy szük­ség lesz az es­er­nyőkre, és ennyi­vel sem ússzuk meg! Az egész or­szág ri­asz­tást ka­pott.

Ne zavarjon meg a reggeli időjárás, délután jön a meglepetés

Ne zavarjon meg a reggeli időjárás, délután jön a meglepetés

Me­legre és esőre is ké­szülni kell a kö­vet­kező na­pok­ban. A zi­va­ta­rok miatt az egész or­szágra ki­ad­ták a vész­jel­zést.

Bevadul az időjárás, nem a nagy eső lesz ma a legkellemetlenebb

Bevadul az időjárás, nem a nagy eső lesz ma a legkellemetlenebb

Az egész or­szág ri­asz­tást ka­pott, de egy­előre az esős, sze­les idő­ben is marad a meleg. Mu­tat­juk, mi jön még!

Ezt nem ússzuk meg, vészjelzés jött a vihar miatt

Ezt nem ússzuk meg, vészjelzés jött a vihar miatt

A zá­po­rok és a zi­va­ta­rok mel­lett az erős szélre is ké­szülni kell. Mér­sé­kel­ten meleg időre ké­szülj!

A zá­po­rok és a zi­va­ta­rok mel­lett az erős szélre is ké­szülni kell. Mér­sé­kel­ten meleg időre ké­szülj a kö­vet­kező na­pok­ban!

Hőségriadó! Durva melegre figyelmeztetnek, erre készülj

Hőségriadó! Durva melegre figyelmeztetnek, erre készülj

Ká­ni­kula lesz, csak egy-egy fris­sítő zápor za­var­hatja meg a ra­gyogó időt.

A kö­vet­kező na­pok­ban ká­ni­kula lesz, csak egy-egy fris­sítő zápor za­var­hatja meg a ra­gyogó időt.

Dupla riasztást kapott az ország: viharos széllel jön a felhőszakadás

Dupla riasztást kapott az ország: viharos széllel jön a felhőszakadás

A kö­vet­kező na­pok­ban nagy szük­ség lesz az es­er­nyőkre, de nagy le­hű­lésre sze­ren­csére nem kell szá­mí­tani.

Nincs több haladék, az egész ország riasztást kapott a nagy eső miatt

Nincs több haladék, az egész ország riasztást kapott a nagy eső miatt

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint jég­esőre és vi­ha­ros szélre is szá­mí­ta­nunk kell. A pára és a köd ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het.

Újabb riasztást kapott az ország, hidegfronttal csap le itt az eső

Újabb riasztást kapott az ország, hidegfronttal csap le itt az eső

A kö­vet­kező na­pok­ban még szük­ség lesz az es­er­nyőkre.

A kö­vet­kező na­pok­ban még szük­ség lesz az es­er­nyőkre. Az erős szél to­vább ront a hely­ze­ten, de a hő­mér­sék­let ked­ve­zően ala­kul.

Ez már elkerülhetetlen: durva jégesővel csap le a vihar az országra

Ez már elkerülhetetlen: durva jégesővel csap le a vihar az országra

A kö­vet­kező na­pok­ban vissza­tér az esős, sze­les idő.

A kö­vet­kező na­pok­ban vissza­tér az esős, sze­les idő.

Újabb riasztás, eddig még biztosan kitart az eső és a szélvihar

Újabb riasztás, eddig még biztosan kitart az eső és a szélvihar

A hő­mér­sék­let na­gyon vál­tozó lesz.

A hő­mér­sék­let na­gyon vál­to­zóan ala­kul, 19-24 fok kö­zötti ér­té­ke­ket mér­he­tünk az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Nincs több haladék: kiadták a riasztást, nem csak az eső teszi tönkre a napot

Nincs több haladék: kiadták a riasztást, nem csak az eső teszi tönkre a napot

Vi­ha­ros szélre és nagy hő­mér­sék­let-kü­lönb­sé­gekre kell ké­szülni az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Nincs több haladék: itt mossa el a hirtelen eső a hétvégét

Nincs több haladék: itt mossa el a hirtelen eső a hétvégét

Több me­gyére ki­ad­ták a ri­asz­tást a zi­va­ta­rok miatt. Az erős szél csak to­vább ront a hely­ze­ten.

Több me­gyére ki­ad­ták a ri­asz­tást a zi­va­ta­rok miatt. Az erős szél csak to­vább ront a hely­ze­ten.

Kettészakad az ország: nagy esővel jön mindjárt az őrült lehűlés

Kettészakad az ország: nagy esővel jön mindjárt az őrült lehűlés

Az or­szág egyik fe­lé­ben csak 14, míg a másik ré­szé­ben 26 fok vár­ható.

Az or­szág egyik fe­lé­ben csak 14, míg a másik ré­szé­ben 26 fok vár­ható. De mást is tar­to­gat az idő­já­rás!

Ez már biztos, ekkor hozza egy ciklon a durva jégesőt az országba

Ez már biztos, ekkor hozza egy ciklon a durva jégesőt az országba

Na­gyot té­ved­tél, ha azt hit­ted, hogy az eső lesz a leg­rosszabb!

Na­gyot té­ved­tél, ha azt hit­ted, hogy az eső lesz a leg­rosszabb! Ha­ma­ro­san a hő­mér­sék­let is lehűl.

A fél országban lecsap az eső, de nem csak ezzel kell vigyázni

A fél országban lecsap az eső, de nem csak ezzel kell vigyázni

De dél­után már 23-28 fok vár­ható.

Annyi jó hí­rünk is van, hogy egyre me­le­gebb lesz, így dél­után már 23-28 fok vár­ható.

Erre senki sem számított, ma ilyen idő tör be az országba

Erre senki sem számított, ma ilyen idő tör be az országba

A hő­mér­sék­let egyre job­ban ala­kul!

Né­hány kel­le­met­len­ségre is ké­szülni kell, de van jó hí­rünk is a hét­vé­gére. A hő­mér­sék­let egyre job­ban ala­kul!

Durva szél tör be az országba, de nem csak ez lesz veszélyes a napokban

Durva szél tör be az országba, de nem csak ez lesz veszélyes a napokban

Az es­er­nyőkre to­vábbra is szük­ség lesz, bár egyre több­ször elő­bú­jik a nap az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Sötét felhők lepik el az eget, itt vigyázz ma nagyon a viharral

Sötét felhők lepik el az eget, itt vigyázz ma nagyon a viharral

De egyre me­le­gebb lesz.

Bár a le­vegő hő­mér­sék­lete egyre me­le­gebb lesz, né­hány kel­le­met­len­ség­gel még szá­mol­nunk kell.

Váratlan módon keményít be az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Váratlan módon keményít be az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

A leg­me­le­gebb órák­ban 17-23 fok kö­zött ala­kul a hő­mér­sék­let.

Annyi jó hí­rünk azért van, hogy a leg­me­le­gebb órák­ban 17-23 fok kö­zött ala­kul a hő­mér­sék­let.

Kettészakad az ország, durva széllel jön ma az eső

Kettészakad az ország, durva széllel jön ma az eső

15-23 fok vár­ható.

Nagy kü­lönb­sé­gek lesz­nek a hő­mér­sék­let­ben, és egy da­ra­big még az es­er­nyőkre is szük­ség lesz.

Nincsenek jó híreink, ezt tartogatja még az időjárás a héten

Nincsenek jó híreink, ezt tartogatja még az időjárás a héten

Leg­alább nem lesz hideg.

A hét kö­vet­kező nap­jain is sze­les, esős időre kell szá­mí­ta­nunk, de leg­alább nem lesz hideg.

Nagy meglepetést tartogat az időjárás, de nem lesz felhőtlen napunk

Nagy meglepetést tartogat az időjárás, de nem lesz felhőtlen napunk

Ke­ve­sebb esőre kell ké­szülni, de az erős szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Már ke­ve­sebb esőre kell ké­szülni, de az erős szél saj­nos to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Fordulatot hoz a mai időjárás, mutatjuk, mire kell készülni

Fordulatot hoz a mai időjárás, mutatjuk, mire kell készülni

Az eső­től még nem sza­ba­du­lunk meg tel­je­sen, de van jó hí­rünk is a mai napra!

Az eső­től még nem sza­ba­du­lunk meg tel­je­sen, de van jó hí­rünk is a mai napra!

Ma kettészakadt az ország, itt emelték a riasztás fokozatát

Ma kettészakadt az ország, itt emelték a riasztás fokozatát

Mu­tat­juk, hol csap le az íté­let­idő.

Mu­tat­juk, hol csap le az íté­let­idő. A front­ér­zé­ke­nyek kü­lö­nö­sen kel­le­met­len na­pokra szá­mít­hat­nak...

Így élte át a szemtanú a romániai tornádót

Így élte át a szemtanú a romániai tornádót

Eu­ró­pá­ban ritka lég­köri je­len­ség a tor­nádó.

Eu­ró­pá­ban ritka lég­köri je­len­ség a tor­nádó, ezért is volt meg­lepő, hogy ked­den vé­gig­sö­pört Ro­má­nián. A Ri­post-nak most egy szem­tanú me­sélte el, ho­gyan élte át a ve­sze­del­mes kép­ződ­ményt.

Itt kell vigyázni, nem a sok eső lesz ma a legrosszabb

Itt kell vigyázni, nem a sok eső lesz ma a legrosszabb

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint je­len­tős kü­lönb­sé­gek lesz­nek az or­szág ke­leti és nyu­gati fele kö­zött.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint je­len­tős kü­lönb­sé­gek lesz­nek az or­szág ke­leti és nyu­gati fele kö­zött.

Sötét felhők gyűlnek az égre, ekkor csapnak le a zivatarok

Sötét felhők gyűlnek az égre, ekkor csapnak le a zivatarok

Az esőt néhol erős szél kí­séri, de mind­ezek el­le­nére is egyre kel­le­me­seb­ben ala­kul a hő­mér­sék­let.

Az esőt néhol erős szél kí­séri, de mind­ezek el­le­nére is egyre kel­le­me­seb­ben ala­kul a hő­mér­sék­let.

Viharokkal keményít be az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Viharokkal keményít be az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Sok­felé erős szélre kell ké­szülni.

Sok­felé erős szélre kell ké­szülni, és saj­nos a kö­vet­kező na­pok­ban nagy szük­ség lesz az es­er­nyőkre.

Záporokkal csap le a vihar, durva lehűlésre készülj

Záporokkal csap le a vihar, durva lehűlésre készülj

Vissza­esik a hő­mér­sék­let.

Vissza­esik a hő­mér­sék­let, és sok más kel­le­met­len­ség is meg­ke­se­ríti a kö­vet­kező na­po­kat.

Esőkkel jön a szélvihar, de mást is tartogat az időjárás

Esőkkel jön a szélvihar, de mást is tartogat az időjárás

A leg­me­le­gebb órák­ban 16-21 fok kö­zött ala­kul a hő­mér­sék­let. Mu­tat­juk, mi jön még a na­pok­ban!

A leg­me­le­gebb órák­ban 16-21 fok kö­zött ala­kul a hő­mér­sék­let. Mu­tat­juk, mi jön még a na­pok­ban!

Újabb hidegfront tart az ország felé, ekkor csap le a vihar

Újabb hidegfront tart az ország felé, ekkor csap le a vihar

Egy kis ideig él­vez­het­jük csak a meleg, nap­sü­té­ses időt. Ha­ma­ro­san durva for­du­lat jön az idő­já­rás­ban.

Egy kis ideig él­vez­het­jük csak a meleg, nap­sü­té­ses időt. Ha­ma­ro­san durva for­du­lat jön az idő­já­rás­ban.

Váratlan esőkkel keményít be az időjárás, itt kell vigyázni

Váratlan esőkkel keményít be az időjárás, itt kell vigyázni

A hét kö­zepe felé ha­ladva egyre kel­le­me­sebb időre ké­szül­he­tünk.

A hét kö­zepe felé ha­ladva egyre kel­le­me­sebb időre ké­szül­he­tünk, de az es­er­nyőkre szük­ség lesz.

Fordulatot hoz a húsvéti időjárás, pénteken jön a meglepetés

Fordulatot hoz a húsvéti időjárás, pénteken jön a meglepetés

Úgy tűnik az es­er­nyőkre még­sem lesz szük­ség, de va­lami másra azért ké­szülni kell. Mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz!

Egyre biztosabb, hogy lecsap eső húsvétkor

Kettészakad az ország: egyre biztosabb, hogy lecsap eső húsvétkor

Né­hány kel­le­met­len­ségre még szá­mí­tani kell.

Dé­lu­tá­non­ként egyre ked­ve­zőb­ben ala­kul a hő­mér­sék­let, de a né­hány kel­le­met­len­ségre még szá­mí­tani kell.

Durva lehűlés jön, de nem ez a legrosszabb ami érkezik

Durva lehűlés jön, de nem ez a legrosszabb ami érkezik

Az egész hét­vé­gén hűvös idő lesz.

Az egész hét­vé­gén hűvös, esős és sze­les idő lesz, az eny­hü­lés pedig csak a jövő héten ér­ke­zik meg.

Nincs jó hírünk húsvétra, nem az eső lesz a legrosszabb

Nincs jó hírünk húsvétra, nem az eső lesz a legrosszabb

A hús­véti hét­vé­gén nem lesz fel­hőt­len a hely­zet, bár az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a hő­mér­sék­let egyre kel­le­me­seb­ben ala­kul.

A hús­véti hét­vé­gén nem lesz fel­hőt­len a hely­zet, bár a hő­mér­sék­let egyre kel­le­me­seb­ben ala­kul.

Komoly fordulatot hoz ma az időjárás, erre készülj

Komoly fordulatot hoz ma az időjárás, erre készülj

A nap elő­re­ha­lad­tá­val jön a vál­to­zás.

A nap elő­re­ha­lad­tá­val jön a vál­to­zás. Ugya­n­ak­kor a haj­nali fagy­tól egy da­ra­big még nem sza­ba­du­lunk.

Sok eső jön a hidegben, eddig kell kitartanunk

Sok eső jön a hidegben, eddig kell kitartanunk

Mu­tat­juk, mi jön még!

Va­sár­nap még erős szélre kell ké­szülni, sőt egy-egy zi­va­tar is elő­for­dul­hat. Mu­tat­juk, mi jön még!

Összecsapnak az elemek: mutatjuk, mi jön még a kiadós esővel

Összecsapnak az elemek: mutatjuk, mi jön még a kiadós esővel

Der­mesz­tően hideg lesz, kü­lö­nö­sen nyu­ga­ton hűl le a le­vegő.

A kö­vet­kező na­pok­ban der­mesz­tően hideg lesz, kü­lö­nö­sen nyu­ga­ton hűl le a le­vegő.

Ma minden a nyakunkba szakad, váratlan hideggel jönnek a zivatarok

Ma minden a nyakunkba szakad, váratlan hideggel jönnek a zivatarok

A kö­vet­kező na­pok­ban esős, borús időre kell ké­szülni.

A kö­vet­kező na­pok­ban esős, borús időre kell ké­szülni, rá­adá­sul egyre job­ban lehűl a le­vegő.

Hirtelen beborul az ég, itt kell nagyon vigyázni a viharral

Hirtelen beborul az ég, itt kell nagyon vigyázni a viharral

Mu­tat­juk, mi jön még!

A kö­vet­kező na­pok­ban szá­molni kell az eső­vel és az azt kí­sérő erős szél­lel. Mu­tat­juk, mi jön még ked­den, il­letve mire szá­mít­ha­tunk szer­dán!

Jelentős lehűlés jön, mutatjuk, milyen meglepetések jönnek még a héten

Jelentős lehűlés jön, mutatjuk, milyen meglepetések jönnek még a héten

Szinte min­den­nap vár­ható zápor és zi­va­tar a héten, sőt akár vi­ha­ros szél is lehet, a hő­mér­sék­let pedig vissza­esik.

Rég nem látott lehűléssel rémisztget az időjárás, itt kell vigyázni

Rég nem látott lehűléssel rémisztget az időjárás, itt kell vigyázni

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre kell szá­mí­tani.

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre kell szá­mí­tani, amit a hideg és a vi­ha­ros szél tesz még el­vi­sel­he­tet­le­nebbé.

Nincsenek jó híreink, nagyon meg fog viccelni az időjárás

Nincsenek jó híreink, nagyon meg fog viccelni az időjárás

Zápor, zi­va­tar, szél és le­hű­lés is lesz a jövő héten, de néha azért kisüt majd a nap.

Zápor, zi­va­tar, szél és le­hű­lés is lesz a jövő héten, de néha azért kisüt majd a nap.

Kettészakad az ország, itt jön durva lehűléssel a nagy eső

Kettészakad az ország, itt jön durva lehűléssel a nagy eső

A hi­deg­ben a szél sem kímél majd!

A hűvös idő­ben az erős szél sem kímél majd min­ket. A kö­vet­kező na­pok­ban nem sok jóra szá­mít­ha­tunk...

Váratlan lehűlés csap le az országra, ma minden a nyakunkba szakad

Váratlan lehűlés csap le az országra, ma minden a nyakunkba szakad

Erős szél­lel jön az eső, rá­adá­sul az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező na­pok­ban egyre hi­de­gebb lesz.

Megjött végre a várva várt eső, de ennek nem fogsz örülni

Megjött végre a várva várt eső, de ennek nem fogsz örülni

A zá­po­rok, zi­va­ta­rok mel­lett meg­élén­kül a lég­moz­gás is a hét­vé­gén, de a hő­mér­sék­let kel­le­mes lesz.

A zá­po­rok, zi­va­ta­rok mel­lett meg­élén­kül a lég­moz­gás is a hét­vé­gén, de a hő­mér­sék­let kel­le­mes lesz.

Vége a felhőtlen időnek, ekkor jön a viharos szél

Vége a felhőtlen időnek, ekkor jön a viharos szél

Fel­tá­mad a szél, de a hő­mér­sék­let egy­előre nem vál­to­zik drasz­ti­ku­san. Mu­tat­juk, mire ké­szülj még!

Fel­tá­mad a szél, de a hő­mér­sék­let egy­előre nem vál­to­zik drasz­ti­ku­san. Mu­tat­juk, mire ké­szülj még!

Ragyogó idővel folytatódik a hét, csak ez az apróság rondít bele a melegbe

Ragyogó idővel folytatódik a hét, csak ez az apróság rondít bele a melegbe

A haj­nali fagyra még ké­szülni kell, de dél­után már 21 fok is lehet.

A haj­nali fagyra még ké­szülni kell, de dél­után már 21 fok is lehet.

Feltámad a szél, de szombatra ragyogó időnk lesz

Feltámad a szél, de szombatra ragyogó időnk lesz

Eső­től nem kell tar­tani!

Eső­től nem kell tar­tani, és haj­nal­ban is egyre ke­ve­sebb he­lyen fog fagyni az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Sötét felhők gyűlnek az égre, ilyen fordulatot vesz az időjárás

Sötét felhők gyűlnek az égre, ilyen fordulatot vesz az időjárás

Fel­tá­mad a szél, és a haj­nali fa­gyok­tól sem sza­ba­du­lunk meg min­den­hol...

Szélviharral csap le a fagy, de délután jön a meglepetés

Szélviharral csap le a fagy, de délután jön a meglepetés

Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Sze­ren­csére csak ki­sebb esők le­het­nek az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Megbolondult az időjárás, a fagy után jön a meglepetés

Megbolondult az időjárás, a fagy után jön a meglepetés

Végre meg­sza­ba­du­lunk az eső­től!

Végre meg­sza­ba­du­lunk az eső­től, de más for­du­latra is szá­mít­hatsz a kö­vet­kező na­pok­ban. Mu­tat­juk, mit ígér az elő­re­jel­zés!

Erre készülj a héten, így tör be az országba a hideg

Erre készülj a héten, így tör be az országba a hideg

A vi­ha­ros szél­től egé­szen pén­te­kig nem sza­ba­du­lunk, de más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell.

A vi­ha­ros szél­től egé­szen pén­te­kig nem sza­ba­du­lunk, de más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Összecsapnak az elemek, szélviharral támad a fagy

Összecsapnak az elemek, szélviharral támad a fagy

Meg­bo­lon­dult az idő­já­rás!

Meg­bo­lon­dult az idő­já­rás, a kö­vet­kező na­pok­ban nem sok jóra szá­mít­ha­tunk. Oly­kor azért elő­bú­jik a nap, de a ta­va­szias meleg várat ma­gára.

Ragyogó idővel folytatódik a hét, csak az itt lakók fognak elkeseredni

Ragyogó idővel folytatódik a hét, csak az itt lakók fognak elkeseredni

Néhol ugyanis még borús, sze­les napok jön­nek. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni az elő­re­jel­zé­sek sze­rint!

Erre biztos nem számítottál, durva fordulatot hoz az időjárás

Erre biztos nem számítottál, durva fordulatot hoz az időjárás

Egye­lőre nem ké­szül­he­tünk ta­va­szias időre...

Egye­lőre nem ké­szül­he­tünk ta­va­szias időre, rá­adá­sul az es­er­nyőkre is szük­ség lesz.

Ebben nem lesz köszönet, nyakunkon a durva lehűlés

Ebben nem lesz köszönet, nyakunkon a durva lehűlés

Nem csak hi­de­get hoz a front... Mu­tat­juk, mire kell még ké­szül­nöd a kö­vet­kező na­pok­ban!

Nem csak hi­de­get hoz a front... Mu­tat­juk, mire kell még ké­szül­nöd a kö­vet­kező na­pok­ban!

Viharos széllel érkezik az újabb lehűlés, mutatjuk, hol eshet az eső

Viharos széllel érkezik az újabb lehűlés, mutatjuk, hol eshet az eső

A kö­vet­kező na­pok­ban is sze­les idő lesz, ami­hez több he­lyen csa­pa­dék tár­sul­hat.

Összecsapnak az elemek: nem a durva szélvihar lesz ma a legrosszabb

Összecsapnak az elemek: nem a durva szélvihar lesz ma a legrosszabb

A kö­vet­kező napok idő­já­rása bo­ron­gó­san ala­kul. Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint az es­er­nyőkre is szük­ség lesz a hi­deg­ben!

Minden a nyakunkba szakad, ekkor jön a durva hidegfront

Minden a nyakunkba szakad, ekkor jön a durva hidegfront

Va­sár­nap még kel­le­mes idő­ben lesz ré­szünk, de ez már nem tart so­káig. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Va­sár­nap még kel­le­mes idő­ben lesz ré­szünk, de ez már nem tart so­káig. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Bedurvul az időjárás, még akár hóesést is láthatsz

Bedurvul az időjárás, még akár hóesést is láthatsz

Borús na­pokra kell ké­szülni az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Az es­er­nyő­det se hagyd ott­hon!

Borús na­pokra kell ké­szülni a me­te­o­ro­ló­giai elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Az es­er­nyő­det se hagyd ott­hon, szük­ség lesz rá!

Brutális széllel és enyhe havazással kacsint vissza a tél

Brutális széllel és enyhe havazással kacsint vissza a tél

Szer­dán hó is eshet.

Vihar sö­pört végig az or­szá­gon, a Ság-he­gyen 112 km/h-s szél tom­bolt hét­főn. Ked­den mí­nu­szok­kal indul a reg­gel, s szer­dán akár havas eső, hó is eshet!

Lecsap a hidegfront: visszatérnek a fagyok, de még a hó is

Lecsap a hidegfront: visszatérnek a fagyok, de még a hó is

Egyes he­lye­ken akár hó is lehet.

A hét ele­jén hűvös, csa­pa­dé­kos, sze­les időre kell ké­szülni, egyes he­lye­ken akár hó is elő­for­dul­hat.

Már gyülekeznek a sötét felhők az égen, itt kell nagyon vigyázni

Már gyülekeznek a sötét felhők az égen, itt kell nagyon vigyázni

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint nem sok jóra szá­mít­ha­tunk az esős, sze­les idő­ben.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint nem sok jóra szá­mít­ha­tunk az esős, sze­les idő­ben. A hő­mér­sék­let is egyre der­mesz­tőb­ben ala­kul...