CÍMKE: 'szalagkorlát'

Tűzoltók a helyszínen: Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M7-esen

Tűzoltók a helyszínen: Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M7-esen

Ön­kén­tes tűz­ol­tók si­et­tek a baj­ba­ju­tott autós se­gít­sé­gére. Azon­nal meg­kezd­ték a szak­szerű men­tést az au­tó­pá­lyán.

Először szólal meg Kis Grófo a balesete óta, cáfolja a híreket

Először szólal meg Kis Grófo a balesete óta, cáfolja a híreket

A fi­a­tal bu­li­bá­ró­nak ro­ha­nás az élete.

A fi­a­tal bu­li­báró ha­zánk egyik leg­ke­re­set­tebb elő­adója, szinte egész héten járja az or­szá­got, ro­ha­nás az élete. Kis Grófo bal­ese­te­kor is egy fel­lé­pésre si­e­tett.

Baleset az M1-esen, daru szedi le a buszt a szalagkorlátról

Baleset az M1-esen, daru szedi le a buszt a szalagkorlátról

Sze­ren­csére senki sem sé­rült meg.

A men­tés ide­jére le­zár­ták a fő­vá­ros felé ve­zető oldal mind­két sáv­ját. Sze­ren­csére senki sem sé­rült meg, az uta­so­kért pót­ló­buszt küld­tek.