CÍMKE: 'szakítás'

Nagy a baj: Válságban a magyar színész házassága

Nagy a baj: Válságban a magyar színész házassága

A mű­vész fe­le­sége egy poszt­ban üzente meg is­me­rő­se­i­nek: új éle­tet kezd...

FRISS HÍREK

Kiderült Camilla hercegné sötét titka, szörnyű áskálódásért felelős

Kiderült Camilla hercegné sötét titka, szörnyű áskálódásért felelős

Ka­ta­lin her­ceg­né­ről azt mondta, hogy "csi­nos, bár kissé sötét".

Nem fogta vissza magát! Ka­ta­lin her­ceg­né­ről azt mondta, hogy "csi­nos, bár kissé sötét".

Micsoda indok, Pamela Anderson ezért szakított a párjával

Micsoda indok, Pamela Anderson ezért szakított a párjával

A szí­nésznő be­fe­jezte a kap­cso­la­tát a vi­lág­baj­nok fran­cia lab­da­rú­gó­val, Adil Ra­mi­val.

A szí­nésznő be­fe­jezte a kap­cso­la­tát a vi­lág­baj­nok fran­cia lab­da­rú­gó­val, Adil Ra­mi­val.

Szakított sztárfocista szerelmével a dögös színésznő

Szakított sztárfocista szerelmével a dögös színésznő

Ale­xis Sánc­hez az Ins­tag­ra­mon je­len­tette be a hírt, már nem al­kot­nak egy párt Mayte Rod­rí­guez­zel.

Ale­xis Sánc­hez az Ins­tag­ra­mon je­len­tette be a hírt, már nem al­kot­nak egy párt Mayte Rod­rí­guez­zel.

Ez elképesztő, hiába a drogbotrány, egyre több pénzt keres Curtis!

Ez elképesztő, hiába a drogbotrány, egyre több pénzt keres Curtis!

Maj­ká­val való sza­kí­tása után a rap­per jobb hely­zetbe ke­rült, mint va­laha, meg­nőtt a rek­lám­ér­téke.

Exkluzív interjút adott a magyar énekesnő: Cáfolja a pletykákat

Exkluzív interjút adott a magyar énekesnő: Cáfolja a pletykákat

Idő­ről időre fel­röp­pen a pletyka, hogy Tol­vai Reni és Kál­lay Sa­un­ders And­rás kap­cso­lata véget ért.

Idő­ről időre fel­röp­pen a pletyka, hogy Tol­vai Reni és Kál­lay Sa­un­ders And­rás kap­cso­lata véget ért.

Szomorú hír, esküvőjük előtt hagyta el kedvesét Köböl Anita!

Szomorú hír, esküvőjük előtt hagyta el kedvesét Köböl Anita!

Párja 4 hónap után el­je­gyezte őt, és már az es­kü­vőt is ter­vez­get­ték, azon­ban nem­rég kap­cso­la­tuk véget ért. A mű­sor­ve­zető a Mok­ká­ban őszin­tén be­szélt a sza­kí­tás oka­i­ról.

Váratlan fordulat, Szalai Ádám a magánéletéről beszélt

Váratlan fordulat, Szalai Ádám a magánéletéről beszélt

Cá­folta a plety­ká­kat.

A vá­lo­ga­tott tá­madó kö­zös­ségi ol­da­lán cá­folta a plety­ká­kat. A hét­vé­gén gólt szer­zett a Bayern ellen.

Curtis otthon ülve is jó pénzt keres Majka dalaival

Curtis otthon ülve is jó pénzt keres Majka dalaival

Cur­tis élete leg­jobb be­fek­te­tése volt, hogy évek­kel ez­előtt csat­la­ko­zott Maj­ká­hoz. Amíg a közös dalok si­ke­re­sek, nincs mitől tar­ta­nia.

Cur­tis élete leg­jobb be­fek­te­tése volt, hogy évek­kel ez­előtt csat­la­ko­zott Maj­ká­hoz. Amíg a közös dalok si­ke­re­sek, nincs mitől tar­ta­nia.

Így lépett túl a szakításon Majka- Videó

Így lépett túl a szakításon Majka- Videó

Majka meg­rázta magát és máris túl­tette magát azon, hogy Cur­tis nél­kül kell helyt­áll­nia.

Majka meg­rázta magát és máris túl­tette magát azon, hogy Cur­tis nél­kül kell helyt­áll­nia. Telt ház előtt mu­tatta meg mit tud!

Meglepő vallomás: Két hónapja szingli a világbajnok magyar sportoló

Meglepő vallomás: Két hónapja szingli a világbajnok magyar sportoló

Végül úgy tűnik, azok­nak lett iga­zuk, akik már a kap­cso­lat ele­jén úgy gon­dol­ták, a nagy kor­kü­lönb­ség miatt ké­rész­életű lesz.

Szakított párjával a 46 éves sztár, fiatal modell csavarta el a fejét

Szakított párjával a 46 éves sztár, fiatal modell csavarta el a fejét

Ben Affleck sosem tu­dott iga­zán el­kö­te­le­ződni a tévés pro­du­cer mel­lett, de egy évet azért le­húz­tak egy­más mel­lett.

Hoppá, így reagált Dopeman a Majka-Curtis botrányra

Hoppá, így reagált Dopeman a Majka-Curtis botrányra

Meg is le­pőd­tünk volna, ha pont ő tartja ma­gá­ban a vé­le­mé­nyét! Azt sem tit­kolja, kinek a párt­ján áll.

Meg is le­pőd­tünk volna, ha pont ő tartja ma­gá­ban a vé­le­mé­nyét! Azt sem tit­kolja, kinek a párt­ján áll.

Majka kitálalt a botrányos szakításról, elveszítette a legjobb barátját

Majka kitálalt a botrányos szakításról, elveszítette a legjobb barátját

Nincs több esély Cur­tis szá­mára, a rap­per­nél be­telt a pohár.

Nincs több esély Cur­tis szá­mára, a rap­per­nél be­telt a pohár.

Ennyi volt, ezért szakított élete szerelmével Osvárt Andrea

Ennyi volt, ezért szakított élete szerelmével Osvárt Andrea

A két­éves kap­cso­lat alig pár hete ért véget.

A két­éves kap­cso­lat alig pár hete ért véget.

Vége! Szakított a magyar sztárszínésznő és párja

Vége! Szakított a magyar sztárszínésznő és párja

Két év után újra szingli Os­várt Andi.

Két évig al­ko­tott egy párt Os­várt And­rea és az olasz Ro­berto. Pedig nem­ré­gi­ben a há­zas­sá­got és a babát ter­vez­ték.

Meglepő módon ismerkedett meg új kedvesével Vámos Erika

Meglepő módon ismerkedett meg új kedvesével Vámos Erika

A mű­sor­ve­ze­tőre két hó­napja ta­lált rá a bol­dog­ság, ked­ve­sé­vel az in­ter­ne­ten kezd­tek is­mer­kedni egy­más­sal.

Itt a vége, 9 év után ez a sztárpár is szakított

Itt a vége, 9 év után ez a sztárpár is szakított

Hiába volt cso­dá­la­tos a 2013-as el­jegy­zés, semmi sem tart örökké.

Hiába volt cso­dá­la­tos a 2013-as el­jegy­zés, itt az újabb bi­zo­nyí­ték, hogy semmi sem tart örökké.

Hoppá, Dobó Kata reagált a szakításáról szóló pletykákra

Hoppá, Dobó Kata reagált a szakításáról szóló pletykákra

Pon­tot tett a ta­lál­ga­tá­sok vé­gére.

Végre ki­de­rült, miért bu­li­zott Zsidró Tamás egy barna hajú lánnyal a Ba­la­ton So­un­don.

Erre senki nem számított, újra együtt van volt szerelmével L.L. Junior

Erre senki nem számított, újra együtt van volt szerelmével L.L. Junior

A rap­per és ked­vese amo­lyan se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban éltek.

A rap­per és ked­vese amo­lyan se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban éltek.

Túl van Kiskerón, hihetetlen, kibe szerelmes Dancs Annamari

Túl van Kiskerón, hihetetlen, kibe szerelmes Dancs Annamari

A szí­nész­nőt egy éve hagyta el a férje, ám nem­ré­gi­ben újra rá­ta­lált a bol­dog­ság úgy, hogy nem is ke­reste azt.

Mi történhetett? Hirtelen lemondta az esküvőt a sztárpár és szakítottak

Mi történhetett? Hirtelen lemondta az esküvőt a sztárpár és szakítottak

A szí­nész tel­je­sen maga alatt van, ami­ért véget ért a kap­cso­la­tuk. Alig pár hét múlva es­küd­tek volna.

Megtörte a csendet, kitálalt szakítása után Orosz Barbara

Megtörte a csendet, kitálalt szakítása után Orosz Barbara

Né­hány hete kez­dett új éle­tet.

Né­hány hete dön­tött úgy, hogy új éle­tet kezd. Ál­lí­tása sze­rint ez volt élete leg­ne­he­zebb sza­kí­tása...

Hatalmas küzdelem, válása utáni új életéről vallott Dancs Annamari

Hatalmas küzdelem, válása utáni új életéről vallott Dancs Annamari

A szí­nésznő im­má­ron tel­jes mér­ték­ben egye­dül­álló anya­ként áll helyt a min­den­na­pok­ban. Ügye­sen la­ví­roz az anya­ság és a munka kö­zött.

Így nyaral szexi barátnőjével és lányával Young G

Így nyaral szexi barátnőjével és lányával Young G

A rap­per és ked­vese, Nor­ina szá­mára az idei nyár az első, amit egy pár­ként tölt­het­nek. A nya­ra­lásra csat­la­ko­zott hoz­zá­juk Béci kis­lá­nya, Nap­su­gár is.

A rap­per és ked­vese, Nor­ina szá­mára az idei nyár az első, amit egy pár­ként tölt­het­nek. A nya­ra­lásra csat­la­ko­zott hoz­zá­juk Béci kis­lá­nya, Nap­su­gár is.

Véget ért egy korszak, ezért szakított szerelmével Orosz Barbara

Véget ért egy korszak, ezért szakított szerelmével Orosz Barbara

A mű­sor­ve­zető nem bús­la­ko­dik a sza­kí­tás miatt, azt is el­árulta miért...

A mű­sor­ve­zető nem bús­la­ko­dik a sza­kí­tás miatt, azt is el­árulta miért...

Itt az igazság Tóth Gabiék szakításáról

Itt az igazság Tóth Gabiék szakításáról

Pár nap­pal ez­előtt több újság is arról írt, hogy az éne­kesnő újra szingli.

Pár nap­pal ez­előtt több újság is arról írt, hogy gya­nús a csend az éne­kesnő és Kra­usz Gábor körül. Mind­ezt arra ala­poz­ták, hogy kap­cso­la­tuk ele­jén mind­ket­ten ren­ge­teg közös képet osz­tot­tak meg kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon.

Közel 40 éves titok derült ki a John Lennon gyilkosságról

Közel 40 éves titok derült ki a John Lennon gyilkosságról

Ha­vad­tői Sá­muel, vagy ahogy min­den­hol is­me­rik, Sam Ha­vad­toy sosem tit­kolta, hogy ren­ge­te­get kö­szön­het egy­kori élet­tár­sá­nak, Yoko Ono­nak.

Ha­vad­tői Sá­muel, vagy ahogy min­den­hol is­me­rik, Sam Ha­vad­toy sosem tit­kolta, hogy ren­ge­te­get kö­szön­het egy­kori élet­tár­sá­nak, Yoko Ono­nak. A ma­gyar szár­ma­zású, si­ke­res fes­tő­mű­vész New York­ban is­mer­ke­dett meg a Be­at­les éne­ke­sé­vel és fe­le­sé­gé­vel.

Ezzel vége: nem sokkal gyerekük megszületése után szakított az álompár

Ezzel vége: nem sokkal gyerekük megszületése után szakított az álompár

Mos­tan­tól külön uta­kon foly­tat­ják az éle­tü­ket.

Bár nehéz dön­tést kel­lett meg­hoz­niuk, mos­tan­tól külön uta­kon foly­tat­ják az éle­tü­ket.

Kitálalt a leszbikus magyar színésznő exe, ijesztő, amit állít

Kitálalt a leszbikus magyar színésznő exe, ijesztő, amit állít

Kren­csey Hella ígéri, ha­ma­ro­san ki­de­rül, ki volt az egy­kori élet­társa, de új be­jegy­zé­sé­ben meg­hök­kentő dol­go­kat is állít.

Kren­csey Hella ígéri, ha­ma­ro­san ki­de­rül, ki volt az egy­kori élet­társa, de új be­jegy­zé­sé­ben meg­hök­kentő dol­go­kat is állít.

Kipakolt a sztárszínésznő, beismerte az évek óta tartó titkos románcot

Kipakolt a sztárszínésznő, beismerte az évek óta tartó titkos románcot

A na­pok­ban el­ter­jedt a hír, hogy Katie Hol­mes és Jamie Foxx sza­kí­tot­tak, ám most vá­rat­lan for­du­lat tör­tént.

Ennyi volt: lemondták az esküvőt, öt év után szakított az álompár

Ennyi volt: lemondták az esküvőt, öt év után szakított az álompár

So­káig ti­tok­ban ran­diz­gat­tak.

So­káig ti­tok­ban ran­diz­gat­tak, ám végül egy ko­rábbi bi­zalmi prob­léma véget ve­tett a ro­mánc­nak.

Kipakolnak a megcsalt nők: Brutális bosszú!

Kipakolnak a megcsalt nők: Brutális bosszú!

Van­nak nők, akik nem érik be a sza­kí­tás­sal, és olyan bosszút áll­nak, amire a férfi a leg­va­dabb rém­ál­má­ban sem gon­dolt volna. Durva szto­rik kö­vet­kez­nek!

Van­nak nők, akik nem érik be a sza­kí­tás­sal, és olyan bosszút áll­nak, amire a férfi a leg­va­dabb rém­ál­má­ban sem gon­dolt volna.

Sejtelmes fotó, ezzel a gyönyörű szőkével éjszakázott Varga Viktor

Sejtelmes fotó, ezzel a gyönyörű szőkével éjszakázott Varga Viktor

Újra be­csa­jo­zott? Rej­té­lyes fény­ké­pet töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára a ma­gyar éne­kes. Sokan druk­kol­nak neki.

Élő adásban, új szerelmével tálalt ki megromlott házasságáról Young G!

Élő adásban, új szerelmével tálalt ki megromlott házasságáról Young G

A rap­per hó­na­pok óta külön él a fe­le­sé­gé­től, mi­u­tán egy csi­nos mo­dell sze­mé­lyé­ben ta­lált rá az új sze­re­lem.

Melyik lakásba költöznél? Ez a teszt mindent elárul rólad és a sorsodról

Melyik lakásba költöznél? Ez a teszt mindent elárul rólad és a sorsodról

Sok gyö­nyörű képet mu­ta­tunk. De mégis csu­pán egyet kell vá­lasz­ta­nod.

Sok gyö­nyörű képet mu­ta­tunk. De neked mégis csu­pán egyet kell vá­lasz­ta­nod.

Hosszú Katinka borított: inkább egy marslakó, mint Tusup

Hosszú Katinka borított: inkább egy marslakó, mint Tusup

Úszó­sztá­runk végre nyi­lat­ko­zott a bot­rá­nyos sza­kí­tás hát­te­ré­ről. Hogy ho­gyan to­vább, ki­de­rül.

Úszó­sztá­runk végre nyi­lat­ko­zott a bot­rá­nyos sza­kí­tás hát­te­ré­ről. Hogy ho­gyan to­vább, ki­de­rül.

Eddig titkolta, most bevallotta, szakított párjával a TV2 sztárja

Eddig titkolta, most bevallotta, szakított párjával a TV2 sztárja

Feb­ru­ár­ban men­tek szét.

Más­fél év után dön­tött úgy a mű­sor­ve­zető, hogy jobb lesz, ha külön uta­kon foly­tat­ják. Mis­ko­vits Marci a TV2-ben is­mer­ke­dett meg Pet­rá­val.

Nincs visszaút: árulja otthonát a magyar álompár

Nincs visszaút: máris árulja otthonát a magyar álompár

A két éne­kes osz­toz­ko­dik...

A két éne­kes majd más­fél év­ti­zed­nyi sze­re­lem és négy év há­zas­ság után dön­tött a sza­kí­tás mel­lett. Az ügy ko­moly­sá­gát jelzi ez a lépés is.

Megtudtuk: most szakított, máris Palvin Barbival csetel Miskovits Marci

Megtudtuk: most szakított, máris Palvin Barbival csetel Miskovits Marci

A vi­lág­hírű mo­dell és a mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ra­mon flör­töl­tek egy­más­sal.

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell és a mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ra­mon flör­töl­tek egy­más­sal.

Ezzel vége: hihetetlen, miért szakított egy év után az álompár

Ezzel vége: hihetetlen, miért szakított egy év után az álompár

Úgy tűnik, a nép­szerű éne­kesnő most sem ta­lálta meg az iga­zit. Elege lett, to­vább­lé­pett.

Úgy tűnik, a nép­szerű éne­kesnő most sem ta­lálta meg az iga­zit. Elege lett, to­vább­lé­pett.

Véget ért a szerelem, a TV2 sztárja ismét szingli

Véget ért a szerelem, a TV2 sztárja ismét szingli

Azóta be­le­ve­tette magát a mun­kába.

A csi­nos mű­sor­ve­zető azóta be­le­ve­tette magát a mun­kába.

Újra facér a magyar sztárfocista, magányosan utazgat a világban

Újra facér a magyar sztárfocista, magányosan utazgat a világban

Egy fo­tó­ból de­rült ki, hogy vége Sza­lai Ádám kap­cso­la­tá­nak a német bom­bá­zó­val.

Fájdalmas bejelentést tett a magyar műsorvezető, ezért válik el férjétől

Fájdalmas bejelentést tett a magyar műsorvezető, ezért válik el férjétől

Ki­de­rült, hogy meg­rom­lott a kap­cso­la­tuk, és már nem is élnek együtt.

Ki­de­rült, hogy na­gyon meg­rom­lott a kap­cso­la­tuk, és már nem is élnek együtt. Hiába pró­bál­ták hely­re­hozni éle­tü­ket.

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett, ami­kor kö­zös­ségi ol­da­lán be­je­len­tette, ki­száll a szó­ra­koz­ta­tó­ipar­ból és nem lép fel töb­bet fér­jé­vel.

Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett, ami­kor kö­zös­ségi ol­da­lán be­je­len­tette, ki­száll a szó­ra­koz­ta­tó­ipar­ból és nem lép fel töb­bet fér­jé­vel.

A világ legrövidebb házassága: Ezért vált el 15 perc után párjától a dühös férfi!

A világ legrövidebb házassága: Ezért vált el 15 perc után párjától a dühös férfi!

A fös­vény após a há­zas­ság­kö­tést kö­ve­tően azon­nal kö­ve­te­lő­zött...

A fös­vény após a há­zas­ság­kö­tést kö­ve­tően azon­nal kö­ve­te­lő­zött...

Pirner Alma őszinte vallomása: Ezért múlt el a nagy szerelem!

Pirner Alma őszinte vallomása: Ezért múlt el a nagy szerelem!

Saját ta­pasz­ta­la­ta­i­ról szá­molt be.

A csi­nos hí­res­ség sze­rint ha­tal­mas munka meg­tar­tani a szen­ve­délyt egy kap­cso­lat­ban, ennek ap­ro­pó­ján pedig saját ta­pasz­ta­la­ta­i­ról is be­szá­molt.

Hosszú Katinka még nem törölte ki Shane Tusupot

Hosszú Katinka még nem törölte ki Shane Tusupot

A ké­pe­ket nem tö­rölte az Iron Lady.

A múlt héten je­len­tette be kö­zös­ségi ol­da­lán Hosszú Ka­tinka, hogy min­den téren véget ért a kap­cso­lata Shane Tu­sup­pal. A képek még ma­rad­tak.

Vége, váratlanul szakított a hollywoodi álompár

Vége, váratlanul szakított a hollywoodi álompár

Mind­össze fél évig vol­tak együtt.

A fi­a­tal szí­nész­pá­ros mind­össze fél évig volt együtt, ám ez­alatt is ren­ge­teg időt töl­töt­tek egy­más­sal.

Árulkodó fotó, új szerelme van, de volt feleségével ünnepelt Young G!

Árulkodó fotó, új szerelme van, de volt feleségével ünnepelt Young G!

A rap­per feb­ru­ár­ban je­len­tette be, hogy nyolc év után el­hagyta ked­ve­sét, és egy új hölgy mel­lett ta­lálta meg a bol­dog­sá­got.

Kiderült, ezért nem válhat el soha Debreczeni Zita és Gianni!

Kiderült, ezért nem válhat el soha Debreczeni Zita és Gianni!

Az ét­te­rem­tu­laj­do­nos több mint egy éve vette fe­le­sé­gül ked­ve­sét.

Az ét­te­rem­tu­laj­do­nos több mint egy éve vette fe­le­sé­gül ked­ve­sét.

Itt a szakítás új formája: Egyre több nő alkalmazza ezt a módszert

Itt a szakítás új formája: Egyre több nő alkalmazza ezt a módszert

Véget ért a sze­re­lem, s azon­nal egy új kap­cso­latba ug­rasz? Nem vagy egye­dül. A szak­nyelv so­ro­zat­mo­no­gá­mi­á­nak hívja ezt.

Itt az első fotó: szakítása után újra bepasizott Lola

Itt az első fotó: szakítása után újra bepasizott Lola

Újra bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él.

Azt már sej­teni le­he­tett, hogy újra pár­kap­cso­lat­ban él. Most fo­tó­val is bi­zo­nyítja.

Weisz Fanni párja kitálalt, valójában így jöttek össze

Weisz Fanni párja kitálalt, valójában így jöttek össze

A gyö­nyörű mo­dell és ked­vese, Haj­másy Péter meg­is­mer­ke­dé­sük­ről eddig nem sokat le­he­tett tudni.

A gyö­nyörű mo­dell és ked­vese, Haj­másy Péter meg­is­mer­ke­dé­sük­ről eddig nem sokat le­he­tett tudni, azt sem, hogy let­tek egy pár.

Úgy érezte, nem az igazi: Szakított Hódi Pamela

Úgy érezte, nem az igazi: Szakított Hódi Pamela

Hódi Pa­mela áldja az eszét, hogy nem ment férj­hez. A mo­dell maga mö­gött hagyta a múl­tat, fülig sze­rel­mes.

Hódi Pa­mela áldja az eszét, hogy nem ment férj­hez. A mo­dell maga mö­gött hagyta a múl­tat, fülig sze­rel­mes.

Botrány, kitálalt a magyar sztár: Megbetegített a volt feleségem!

Botrány, kitálalt a magyar sztár: Megbetegített a volt feleségem!

A rap­per ál­lítja, exe egy­ál­ta­lán nem tö­rő­dik úgy az öt­éves kis­lá­nyuk­kal, mint ál­lítja, sőt, min­den fó­ru­mon meg­pró­bálja le­já­ratni.

Támadják az interneten: Kiborult a nagybeteg Orbán Józsi kedvese

Támadják az interneten: Kiborult a nagybeteg Orbán Józsi kedvese

And­rea hosszú éve­ken ke­resz­tül csönd­ben ma­radt.

And­rea hosszú éve­ken ke­resz­tül csönd­ben ma­radt, de most be­telt nála a pohár.

Ezzel vége: szakított az álompár, nem tudták áthidalni ezt a problémát

Ezzel vége: szakított az álompár, nem tudták áthidalni ezt a problémát

Két év után újra szingli lett a fi­a­tal éne­kesnő, Ariana Grande.

Két év után újra szingli lett a fi­a­tal éne­kesnő, Ariana Grande. Meg­vi­sel­ték a tör­tén­tek.

Borzalom, mire képesek szakítás után a nők: Kipakolnak a férfiak

Borzalom, mire képesek szakítás után a nők: Kipakolnak a férfiak

El­ké­pesztő val­lo­má­sok kö­vet­kez­nek azok­tól a pa­sik­tól, aki­ken durva bosszút áll­tak az el­ha­gyott nők.

Őszinte vallomás: ezért ment tönkre Rózsa György kapcsolata

Őszinte vallomás: ezért ment tönkre Rózsa György kapcsolata

A le­gen­dás tévés magát okolja, hogy szét­men­tek élete utolsó nagy sze­rel­mé­vel.

Mégsem akadály a 22 év, kibékült exével a magyar sztárszínésznő

Mégsem akadály a 22 év, kibékült exével a magyar sztárszínésznő

Hús­vét­kor je­len­tette be Janza Kata, hogy már nem al­kot­nak egy párt kol­lé­gá­já­val, Pesák Ádám­mal.

Hús­vét­kor je­len­tette be Janza Kata, hogy már nem al­kot­nak egy párt kol­lé­gá­já­val, Pesák Ádám­mal. A sza­kí­tást a szí­nésznő azzal ma­gya­rázta, hogy a hu­szon­két év kor­kü­lönb­ség miatt éle­tük más sza­kasz­ban jár.

Meglepő pletyka terjeng Janza Katáról, ezt ki gondolta volna?

Meglepő pletyka terjeng Janza Katáról, ezt ki gondolta volna?

Szín­házi ber­kek­ben ér­de­kes szó­be­széd ütötte fel a fejét a szí­nész­nő­ről és hu­szon­két évvel fi­a­ta­labb exé­ről.

Szín­házi ber­kek­ben ér­de­kes szó­be­széd ütötte fel a fejét a szí­nész­nő­ről és hu­szon­két évvel fi­a­ta­labb exé­ről.

Nyílt utcán ölte meg szerelmét, brutális részletek derültek ki a gyilkosságról

Nyílt utcán ölte meg szerelmét, brutális részletek derültek ki a gyilkosságról

A nő két­ség­be­esve ki­a­bált se­gít­sé­gért, Tibor át­vágta sze­relme nya­kát...

A nő két­ség­be­esve ki­a­bált se­gít­sé­gért, ami­kor a szom­széd men­tőt hí­vott, Tibor át­vágta sze­relme nya­kát...

Ezt nézd: Így örül Hódi Pamela szerelme ajándékának

Ezt nézd: Így örül Hódi Pamela szerelme ajándékának

Hódi Pa­mela másik arcát mu­tatja.

Hódi Pa­mela mos­ta­ná­ban egy másik arcát mu­tatja, de az is lehet, hogy ez az igazi?

Nem bírták egymás nélkül: kibékült szerelmével Kárpáti Rebeka

Nem bírták egymás nélkül: kibékült szerelmével Kárpáti Rebeka

A Nagy Duett új­don­sült ri­por­ter­nője a Ri­post­nak be­szélt a tör­tén­tek­ről.

Intim titkok, szakítás után talált vissza párjához a TV2 sztárja

Intim titkok, szakítás után talált vissza párjához a TV2 sztárja

A 7. évben va­lami el­rom­lott...

A filmbe illő ro­mánc egy há­zi­bu­li­ban in­dult, ám a kri­ti­kus­nak szá­mító 7. évben hir­te­len min­den meg­vál­to­zott.

Törölte a közös fotókat, szakított focista szerelmével a magyar műsorvezető

Törölte a közös fotókat, szakított focista szerelmével a magyar műsorvezető

A fi­a­tal szép­ség be­val­lotta, hogy nehéz erről ér­zel­mek nél­kül be­szél­nie, azok ugyanis még min­dig jelen van­nak.

Kiderült a titok, ezért nem áll szóba az exével Hajdú Péter!

Kiderült a titok, ezért nem áll szóba az exével Hajdú Péter!

Egy ki­vé­te­lé­vel min­den volt ba­rát­nő­jé­vel nor­má­lis vi­szonyt tu­dott ki­ala­kí­tani.

Egy ki­vé­te­lé­vel min­den volt ba­rát­nő­jé­vel nor­má­lis vi­szonyt tu­dott ki­ala­kí­tani.

Vége, elbúcsúzott a leszbikus magyar színésznő egykori kedvese!

Vége, elbúcsúzott a leszbikus magyar színésznő egykori kedvese!

A fi­a­tal nőnek elege van az el­múlt idő­szak­ban őt ért vá­dak­ból, ide­ig­le­ne­sen vissza­vo­nult, emi­att nagy könnyebb­sé­get érez.

Kétségbeesett Hódi Pamela: elmondta, milyen ember valójában Berki!

Kétségbeesett Hódi Pamela: elmondta, milyen ember valójában Berki!

A mo­dell­nek elege van abból, hogy egy­kori párja hó­na­pok óta le­ala­cso­nyí­tóan be­szél róla, ezért úgy dön­tött, ő sem tesz la­ka­tot a szá­jára.

Összetörték a szívét! Elárulta szerelme Bereczki Zolit!

Összetörték a szívét! Elárulta szerelme Bereczki Zolit!

A szí­nész ke­ve­set be­szél ma­gán­éle­té­ről, most azon­ban el­árulta, hogy na­gyon meg­bán­totta sze­relme, ami miatt nem má­szott ki a gö­dör­ből...

A szí­nész ke­ve­set be­szél ma­gán­éle­té­ről, most azon­ban el­árulta, hogy na­gyon meg­bán­totta sze­relme, ami miatt nem má­szott ki a gö­dör­ből...

Hiába szakítottak, a mai napig összejár gyermeke apjával Hernádi Judit!

Hiába szakítottak, a mai napig összejár gyermeke apjával Hernádi Judit!

Har­minc éve ve­tet­tek véget a kap­cso­la­tuk­nak.

A szí­nésznő és az ope­ra­éne­kes har­minc éve ve­tet­tek véget a kap­cso­la­tuk­nak, ám ez nem je­lenti azt, hogy gyű­lö­lik egy­mást.

Intim titkokat árult el új szerelméről Hódi Pamela

Intim titkokat árult el új szerelméről Hódi Pamela

Hódi Pa­mela hó­na­pok óta sze­rel­mes.

Hódi Pa­mela hó­na­pok óta sze­rel­mes, egy spor­toló ra­bolta el a szí­vét.

"Jött egy harmadik" - ezért szakított váratlanul Lola és vőlegénye

"Jött egy harmadik" - ezért szakított váratlanul Lola és vőlegénye

A fi­a­tal éne­kesnő azt mondja, biz­tos benne, hogy amúgy sem há­za­sod­tak volna össze, mert min­dig jött va­lami ga­liba.

Kitálalt a barát, ezért szakított fiatal kedvesével Janza Kata!

Kitálalt a barát, ezért szakított fiatal kedvesével Janza Kata!

Az Ope­rett­szín­ház sztár­jait már csak a közös munka köti össze, de van­nak, akik még hisz­nek az új­ra­kez­dés­ben.

Az Ope­rett­szín­ház sztár­jait már csak a közös munka köti össze, de van­nak, akik még hisz­nek az új­ra­kez­dés­ben.

Óriáskígyó a hálószobában: Bizarr kérés miatt szakított a pár

Óriáskígyó a hálószobában: Bizarr kérés miatt szakított a pár

Nem min­dig van­nak egy hul­lám­hosszon a párok a há­zi­ál­la­tok miatt.

Nem min­dig van­nak egy hul­lám­hosszon a párok a há­zi­ál­la­tok­kal kap­cso­lat­ban.

Óriási bejelentést tett Hódi Pamela, de mit szól ehhez Berki?

Óriási bejelentést tett Hódi Pamela, de mit szól ehhez Berki?

Nem vé­let­le­nül csil­lo­gott a szeme!

Nem vé­let­le­nül csil­lo­gott annyira a szeme a Mokka né­hány hét­tel ez­előtti adá­sá­ban!

Így reagált a szakításáról szóló pletykákra Pintér Tibor

Így reagált a szakításáról szóló pletykákra Pintér Tibor

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tója a Ri­post­nak be­szélt a tör­tén­tek­ről.

El se hisszük, mi történt: kitálalt szakításáról Lola

El se hisszük, mi történt: kitálalt szakításáról Lola

Több, mint fél évvel a tör­tén­tek után be­szélt elő­ször a szo­morú rész­le­tek­ről a sztár­éne­kesnő.

Több, mint fél évvel a tör­tén­tek után be­szélt elő­ször a szo­morú rész­le­tek­ről a sztár­éne­kesnő.