CÍMKE: 'szakítás'

Pamela vallomása: Belebetegedtem abba, amit gondolnak rólam

Pamela vallomása: Belebetegedtem abba, amit gondolnak rólam

Hiába tűnik úgy, hogy Hódi Pa­mela és Berki Krisz­tián kö­zött kezd hely­re­állni a béke...

FRISS HÍREK

Már nem bánkódik Kiskeró után: meglepő, ki segíti Dancs Annamarit!

Már nem bánkódik Kiskeró után: meglepő, ki segíti Dancs Annamarit!

A szí­nésznő meg­lepő hely­ről ka­pott se­gít­sé­get.

A szí­nésznő meg­lepő hely­ről ka­pott se­gít­sé­get: míg há­zas­sága egy év után tönk­re­ment, addig új csa­lád­tagja min­den­ben tá­mo­gatja.

Kiderült az igazi ok: emiatt lett vége a szexi énekesnő kapcsolatának

Kiderült az igazi ok: emiatt lett vége a szexi énekesnő kapcsolatának

Egyál­ta­lán nem Se­lena Gomez anyja miatt ment szét az álom­pár.

Egyál­ta­lán nem Se­lena Gomez anyja miatt ment szét az álom­pár.

Botrányos szakítás Manchesterben, kirúgták a United sztárját

Botrányos szakítás Manchesterben, kirúgták a United sztárját

Piros lapot ka­pott ba­rát­nő­jé­től az angol vá­lo­ga­tott fo­cista.

Piros lapot ka­pott ba­rát­nő­jé­től a vá­lo­ga­tott fo­cista. Nem csak pár meccsre, örökre szól a bün­te­tés.

Megtalálták a januárban eltűnt fiú holttestét?

Megtalálták a januárban eltűnt fiú holttestét?

Ba­rá­tai gyá­szol­ják.

Ba­rá­tai gyá­szol­ják a ja­nu­ár­ban el­tűnt jász­be­ré­nyi Zsol­tot. Úgy tud­ják, a fiú holt­tes­tét ta­lál­ták meg a rend­őrök, sőt azt is tudni vélik, miért le­he­tett ön­gyil­kos.

Nem kívánja a szexet a népszerű énekes

Nem kívánja a szexet a népszerű énekes

A sztár­pár hat év után vég­leg bú­csút in­tett egy­más­nak. A sza­kál­las elő­adó azt mondja: a sza­kí­tás óta egy­ál­ta­lán nem vá­gyik szexre! Sőt, egész más hajtja...

A sztár­pár hat év után vég­leg bú­csút in­tett egy­más­nak. A sza­kál­las elő­adó azt mondja: a sza­kí­tás óta egy­ál­ta­lán nem vá­gyik szexre! Egész más hajtja...

Titokban már a szakításon gondolkodsz? Nem vagy egyedül!

Titokban már a szakításon gondolkodsz? Nem vagy egyedül!

Vajon tény­leg úgy tisz­tes­sé­ges, hogy nyíl­tan kö­zöl­jük pá­runk­kal a sza­kí­tást, ha el­jött az idő? Az érin­tet­tek me­sél­nek.

Kérészéletű szerelmek: sztárok, akik nem bírták egymás mellett!

Kérészéletű szerelmek: sztárok, akik nem bírták egymás mellett!

Össze­ál­lí­tá­sunk­ban olyan hí­res­sé­ge­ket gyűj­töt­tünk össze, akik­nél dúlt a sze­re­lem, ám egyik nap­ról a má­sikra sza­kí­tot­tak.

Ez a teljes igazság: kitálalt szakításáról Varga Viktor

Ez a teljes igazság: kitálalt szakításáról Varga Viktor

Közel egy hó­napja rob­bant a hír, hogy ismét véget ért a sztár­pár kap­cso­lata. Azóta egyik fél sem nyi­lat­ko­zott a tör­tén­tek­ről. Egé­szen mos­ta­náig.

Közel egy hó­napja rob­bant a hír, hogy ismét véget ért a sztár­pár kap­cso­lata. Azóta egyik fél sem nyi­lat­ko­zott a tör­tén­tek­ről. Egé­szen mos­ta­náig.

Lebukott, így vigasztalódik a szakítás után Jennifer Aniston

Lebukott, így vigasztalódik a szakítás után Jennifer Aniston

A szí­nésznő ren­ge­teg se­gít­sé­get kap a ba­rát­nő­i­től.

A szí­nésznő ren­ge­teg se­gít­sé­get kap a ba­rát­nő­i­től, akik egy pil­la­natra sem hagy­ják ma­gára a sztárt.

Élő adásban tálalt ki Baukó Éva a szakításról, durva, amit mondott!

Élő adásban tálalt ki Baukó Éva a szakításról, durva, amit mondott!

A hí­res­ség­nek újabb kap­cso­lata fu­tott zá­tonyra, ami miatt szá­mot ve­tett mos­tani éle­té­vel.

Berki Krisztián reagált Pamela kirohanására

Berki Krisztián reagált Pamela kirohanására

Né­hány napig úgy tűnt, Pa­mela mél­tó­ság­gal vi­seli a dol­gok ala­ku­lá­sát.

Né­hány napig úgy tűnt, Pa­mela mél­tó­ság­gal vi­seli, hogy volt ked­vese újra sze­rel­mes. A hét­vé­gén azon­ban nem tudta kor­dá­ban tar­tani in­du­la­tait.

Ezt érzik szakítás után az emberek: 17 őszinte vallomás

Ezt érzik szakítás után az emberek: 17 őszinte vallomás

A tönk­re­ment kap­cso­la­tok is jók va­la­mire. A sza­kí­tás sok­szor tanít ne­künk va­lami fon­to­sat az éle­tünk­ről.

A tönk­re­ment kap­cso­la­tok is jók va­la­mire. A sza­kí­tás sok­szor tanít ne­künk va­lami fon­to­sat az éle­tünk­ről - ezt me­sél­ték az érin­tet­tek arról, ho­gyan érez­ték ma­gu­kat a vég­le­ges szét­vá­lást kö­ve­tően. Ta­nul­sá­gos tör­té­ne­tek kö­vet­kez­nek, talán te is ma­gadra is­mersz ben­nük.

Szakítása miatt dühöng Baukó Éva, mindent kitálalt

Szakítása miatt dühöng Baukó Éva, mindent kitálalt

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő most is el­mondta ken­dő­zet­le­nül a vé­le­mé­nyét.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő most is el­mondta ken­dő­zet­le­nül a vé­le­mé­nyét.

Némán üvölt a tested: Vége a kapcsolatodnak, figyeld a jeleket

Némán üvölt a tested: Vége a kapcsolatodnak, figyeld a jeleket

Oly­kor po­koli nehéz be­látni, hogy ideje véget vetni a meg­rom­lott vi­szony­nak.

Oly­kor po­koli nehéz be­látni, hogy ideje véget vetni a meg­rom­lott vi­szony­nak, hogy to­vább kell lépni.

Hatalmas kebleit kitéve tudatta Baukó Éva, hogy újra szingli

Hatalmas kebleit kitéve tudatta Baukó Éva, hogy újra szingli

A va­ló­ság­show-hős sza­kí­tott pár­já­val.

A va­ló­ság­show-hős egy hó­nap­pal ez­előtt je­len­tette be, hogy rá­ta­lált a sze­re­lem. De most Fa­ce­book-ol­da­lán kö­zölte ra­jon­gó­i­val, hogy ki­adta párja útját.

Újabb sztárpár szakított, hihetetlen okból ért véget a kapcsolatuk

Újabb sztárpár szakított, hihetetlen okból ért véget a kapcsolatuk

A vi­lág­hírű szí­nész, Ewan McG­re­gor az új sze­re­lem miatt adta be a vá­ló­ke­re­se­tet, de ez nem tudta meg­men­teni kap­cso­la­tát.

Mindenki szomorkodik a népszerű magyar rapper miatt

Mindenki szomorkodik a népszerű magyar rapper miatt

A ra­jon­gók az Ins­tag­ram-ol­da­lon írták le vé­le­mé­nyü­ket a rap­per dön­té­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Meghatóan vallott kisfiáról Kerényi Miklós Máté elhagyott felesége!

Meghatóan vallott kisfiáról Kerényi Miklós Máté elhagyott felesége!

A szí­nésznő egy évvel ez­előtt adott éle­tet közös gyer­me­kük­nek, aki a vi­lá­gon a leg­fon­to­sabb szá­mára.

Bevallotta, elhagyta feleségét a népszerű magyar énekes

Bevallotta, elhagyta feleségét a népszerű magyar énekes

Bár Rácz Béla két éve má­sod­szorra is fe­le­sé­gül vette kis­lá­nya édes­any­ját, Adrit, há­zas­sá­guk zá­tonyra fu­tott.

Bár Rácz Béla két éve má­sod­szorra is fe­le­sé­gül vette kis­lá­nya édes­any­ját, Adrit, há­zas­sá­guk zá­tonyra fu­tott.

Menekülj, ha ezeket a jeleket fedezed fel a párodon!

Menekülj, ha ezeket a jeleket fedezed fel a párodon!

Védd magad, vedd észre a je­le­ket.

Védd magad, vedd észre a je­le­ket, és lépj ki a kap­cso­lat­ból, amíg nem késő!

Újra összejön az álompár? Váratlanul mindkét sztárszínész szingli lett

Újra összejön az álompár? Váratlanul mindkét sztárszínész szingli lett

Brad Pitt és Jen­ni­fer Anis­ton szing­li­sége fel­tü­zelte a ra­jon­gó­kat.

Brad Pitt és Jen­ni­fer Anis­ton szing­li­sége fel­tü­zelte a ra­jon­gó­kat.

Szétment a sztárpár, Jennifer Aniston azonnal súlyos döntést hozott

Szétment a sztárpár, Jennifer Aniston azonnal súlyos döntést hozott

A szí­nésznő és férje közös ott­ho­nuk­ban mond­ták ki a bol­do­gító igent.

A szí­nésznő és férje közös ott­ho­nuk­ban mond­ták ki a bol­do­gító igent, kap­cso­la­tuk azon­ban most véget ért, így Anis­ton a ház­tól is sza­ba­dulni akar.

Újra együtt az álompár? Forró nyaraláson buktak le

Újra együtt az álompár? Forró nyaraláson buktak le

Nem múlt el a sze­re­lem.

Az éne­kesnő, Katy Perry és a szí­nész, Or­lando Bloom egy évvel ez­előtt sza­kí­tot­tak, ugyan­ak­kor ba­rá­taik sze­rint nem múlt el a sze­re­lem.

Lebukott, szakítása után új pasit talált magának Dér Heni

Lebukott, szakítása után új pasit talált magának Dér Heni

Kény­te­len volt be­val­lani.

Az éne­kes­nő­nek sze­rel­mes le­ve­let kül­dött a ked­vese. Így kény­te­len volt be­val­lani, hogy ismét pár­kap­cso­lat­ban él.

Nem titok többé, 7 év után szakított párjával Jennifer Aniston

Nem titok többé, 7 év után szakított párjával Jennifer Aniston

Hiába a habos-babos vil­lám­es­küvő, el­hi­de­gül­tek egy­más­tól.

Hiába a habos-babos vil­lám­es­küvő, sze­rel­mük nem bírta ki a kri­ti­kus­nak szá­mító 7. évet.

Kerényi Miklós Máté: Mindent megtettem a házasságomért

Kerényi Miklós Máté: Mindent megtettem a házasságomért

Az Ope­rett­szín­ház ün­ne­pelt sztár­já­ból pil­la­na­tok alatt lett meg­osztó sze­mé­lyi­ség.

Az Ope­rett­szín­ház ün­ne­pelt sztár­já­ból pil­la­na­tok alatt lett meg­osztó sze­mé­lyi­ség.

Vége a szerelemnek, szakított a TV2 álompárja!

Vége a szerelemnek, szakított a TV2 álompárja!

Túl kü­lön­bö­zően gon­dol­kod­tak.

Az éne­kesnő és ked­vese túl­sá­go­san kü­lön­bö­zően gon­dol­kod­tak, ez ve­tett véget a bol­dog­sá­guk­nak.

Nehéz időszak előtt áll L.L. Junior, ez az oka

Nehéz időszak előtt áll L.L. Junior, ez az oka

Nem­ré­gi­ben má­sod­szorra is fel­bon­totta je­gyes­sé­gét.

Nem­ré­gi­ben má­sod­szorra is fel­bon­totta je­gyes­sé­gét Kört­vé­lyessy Zsolt lá­nyá­val, Kin­gá­val.

Óriási fordulat Cserpes Laura és Gyurta Dani kapcsolatában

Óriási fordulat Cserpes Laura és Gyurta Dani kapcsolatában

Úgy tűnik, az éne­kesnő min­dent meg­tesz, hogy vissza­kapja az olim­pi­kont.

Úgy tűnik, az éne­kesnő min­dent meg­tesz, hogy vissza­kapja az olim­pi­kont.

Így éli túl a szakítást Dancs Annamari: Egyedül maradt babájával!

Így éli túl a szakítást Dancs Annamari: Egyedül maradt babájával!

Bor­zasz­tóan nehéz idő­sza­kot tud­hat maga mö­gött...

Bor­zasz­tóan nehéz idő­sza­kot tud­hat maga mö­gött a szí­nésznő, aki­nek még min­dig van­nak nehéz pil­la­na­tai!

Ezzel vége: szakított a magyar műsorvezető, de nem bánkódott sokáig

Ezzel vége: szakított a magyar műsorvezető, de nem bánkódott sokáig

Orosz Bar­bara úgy ter­vezte, hogy ad elég időt a "gyász­nak".

Orosz Bar­bara úgy ter­vezte, hogy ad elég időt a "gyász­nak".

Itt az első fotó: vele vigasztalódik szakítása után Cinthya Dictator

Itt az első fotó: vele vigasztalódik szakítása után Cinthya Dictator

Re­mél­jük, így ha­ma­rabb si­ke­rül el­fe­lej­te­nie Varga Vik­tort, aki­vel éve­kig élt se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban.

Tönkrement a kapcsolatod? Így éld túl a szakítást, így kezdd újra az életed!

Tönkrement a kapcsolatod? Így éld túl a szakítást, így kezdd újra az életed!

Fáj­dal­mas, de tény, hogy a há­zas­sá­gok fele vá­lás­sal vég­ző­dik. A pár­kap­cso­la­tok­nak pedig ennél is na­gyobb há­nyada.

Hatalmasat csalódott, ezért szakított menyasszonyával L.L. Junior!

Hatalmasat csalódott, ezért szakított menyasszonyával L.L. Junior!

A rap­per és fi­a­tal ked­vese nem elő­ször in­tet­tek bú­csút egy­más­nak, ám most sú­lyo­sabb a hely­zet, mint eddig bár­mi­kor.

Esküvő lefújva, napokkal a lagzi előtt dobták a sármos színészt

Esküvő lefújva, napokkal a lagzi előtt dobták a sármos színészt

A 30 éves Jos­hua Sas­sé­nak Kylie Mi­nogue is ki­adta az útját.

A 30 éves Jos­hua Sas­sét szinte napra pon­to­san egy évvel az­után tet­ték ki ismét, hogy Kylie Mi­nogue ki­adta az útját.

Először beszélt élő adásban Kiskeró, ezért hagyta el a feleségét!

Először beszélt élő adásban Kiskeró, ezért hagyta el a feleségét!

Nem érzi jól magát.

A szí­nész négy hó­na­pos gyer­me­kük­kel hagyta ma­gára Dancs An­na­ma­rit, de nem érzi jól magát.

Nem titkolózik tovább, szakított a szerelmével Szabó Ádám!

Nem titkolózik tovább, szakított a szerelmével Szabó Ádám!

A hí­res­ség együtt ne­velte ked­ve­sé­vel annak gyer­me­két, most azon­ban már külön uta­kon jár­nak.

Kiderült, miért hagyta el feleségét Kerényi Miklós Máté!

Kiderült, miért hagyta el feleségét Kerényi Miklós Máté!

A há­zas­pár gyer­meke, Ádám csu­pán négy hó­na­pos volt, ami­kor édes­apja ke­mény dön­tést ho­zott.

A há­zas­pár gyer­meke, Ádám csu­pán négy hó­na­pos volt, ami­kor édes­apja ke­mény dön­tést ho­zott.

Itt a vége: Megint szakított a magyar sztárpár

Itt a vége: Megint szakított a magyar sztárpár

Igazi se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat az övék, de most úgy tűnik, vég­ér­vé­nye­sen bú­csút in­tet­tek egy­más­nak.

Igazi se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat az övék, de most úgy tűnik, vég­ér­vé­nye­sen bú­csút in­tet­tek egy­más­nak.

Curtisék csókjától még a monitorod is elolvad

Curtisék csókjától még a monitorod is elolvad

Lán­gol a sze­re­lem köz­tük.

To­vábbra is lán­gol a sze­re­lem a rap­per és ba­rát­nője kö­zött. Cur­tis előző kap­cso­lata na­gyon vi­ha­ros volt, több­ször új­ra­kezd­ték, majd vég­leg sza­kí­tot­tak.

Hátborzongató utolsó üzenet: rettenetes dolog történt a diáklánnyal

Hátborzongató utolsó üzenet: rettenetes dolog történt a diáklánnyal

Tin­de­ren is­merte meg pár­ját, aki­vel egy da­ra­big na­gyon sze­rel­me­sek vol­tak, ám a sza­kí­tás után rosszra for­dul­tak a dol­gok.

Magánéleti dráma: szakított menyasszonyával L.L. Junior?

Magánéleti dráma: szakított menyasszonyával L.L. Junior?

Úgy tűnik, újra fel­bon­totta el­jegy­zé­sét a rap­per.

Úgy tűnik, újra fel­bon­totta el­jegy­zé­sét L.L. Ju­nior és meny­asszo­nya, Kört­vé­lyessy Kinga!

Vége, ezért szakított Gyurta Dani és Cserpes Laura

Vége, ezért szakított Gyurta Dani és Cserpes Laura

Hiába a ha­tal­mas ér­zel­mek, a fi­a­ta­lok úgy dön­töt­tek, külön uta­kon foly­tat­ják.

Hiába a nagy ér­zel­mek, az olim­piai baj­nok úszó és az éne­kesnő sze­relme már a múlté. Úgy dön­töt­tek, külön uta­kon foly­tat­ják.

Íme a biztos jel, hogy tényleg ideje szakítanod

Íme a biztos jel, hogy tényleg ideje szakítanod

Ha úgy érzed, bol­dog­ta­lan vagy, ha félsz cse­le­kedni, akkor se­gí­tünk, hogy tisz­táb­ban lásd, vajon tény­leg ko­moly-e a gond.

Szakításáról vallott Zsidró Tamás, exével megjárta a poklot!

Szakításáról vallott Zsidró Tamás, exével megjárta a poklot!

Csú­nya sza­kí­tás lett a vége.

A mes­ter­fod­rász éle­té­ben is akadt olyan kap­cso­lat, ami­nek csú­nya sza­kí­tás lett a vége.

Ezzel vége: szakított és elköltözött a magyar színésznő

Ezzel vége: szakított és elköltözött a magyar színésznő

Szor­csik H. Viki nem­rég még azt nyi­lat­kozta, végre meg­ta­lálta élete sze­rel­mét.

Szor­csik H. Viki nem­rég még azt nyi­lat­kozta, végre meg­ta­lálta élete sze­rel­mét.

Újabb fordulat a negyedikről kizuhant 3 éves kislány ügyében

Újabb fordulat a negyedikről kizuhant 3 éves kislány ügyében

Panna el­vesz­té­sét nem tud­ják fel­dol­gozni, ezért kü­lön­vál­tak a szü­lők...

Kis­lá­nyuk el­vesz­té­sét nem tud­ják kö­zö­sen fel­dol­gozni, ezért kü­lön­vál­tak a szü­lők. Ki­de­rült az is, hogy a gyer­mek vé­ré­ben ta­lált al­ko­hol­szint magas volt...

Komoly döntést hozott magánéletében és munkájában is Tücsi

Komoly döntést hozott magánéletében és munkájában is Tücsi

Pár hét alatt több ko­moly vál­to­zás is tör­tént az eg­zo­ti­kus szép­ségű mű­sor­ve­zető éle­té­ben.

Pár hét alatt több ko­moly vál­to­zás is tör­tént az eg­zo­ti­kus szép­ségű mű­sor­ve­zető éle­té­ben.

Szakítása után újra becsajozott Damu Roland

Szakítása után újra becsajozott Damu Roland

A hír­ről egy kö­zeli barát szá­molt be.

A hír­ről egy kö­zeli barát szá­molt be a Ri­post­nak. A szí­nészre hamar rá­ta­lált újra a sze­re­lem!

Megalázó részletek: így hagyta faképnél feleségét Kerényi Miklós Máté!

Megalázó részletek: így hagyta faképnél feleségét Kerényi Miklós Máté!

Dancs An­na­mari min­dent meg­tett azért, hogy férje meg­gon­dolja magát és ne hagyja ma­gára új­szü­lött fi­uk­kal.

Ezek történtek tavaly a magyar sztárvilágban

Ezek történtek tavaly a magyar sztárvilágban

Íme 2017 új sze­rel­mei és sza­kí­tá­sai.

Le­fújt es­kü­vők, szét­hul­lott há­zas­sá­gok és fel­me­le­gí­tett kap­cso­la­tok: íme 2017 új sztár­sze­rel­mei és sza­kí­tá­sai...

Először beszélt szakításáról Lola

Először beszélt szakításáról Lola

Vő­­le­­gé­­nyé­­vel már az es­­kü­­vőre ké­­szül­­tek.

Nem­­ré­­gi­­ben ért véget a kap­­cso­­lata, vő­­le­­gé­­nyé­­vel már az es­­kü­­vőre ké­­szül­­tek.

Fordulat Iszak Eszti és Dobrády Ákos kapcsolatában, ez történt velük

Fordulat Iszak Eszti és Dobrády Ákos kapcsolatában, ez történt velük

Szo­morú pletyka ter­jed a sztár­pár­ról, akik ja­nu­ár­ban még együtt utaz­tak.

Szo­morú pletyka ter­jed a sztár­pár­ról, akik ja­nu­ár­ban még bol­do­gan utaz­tak el együtt Hol­ly­woodba...

Ez az 5 jel azt mutatja, végérvényesen annyi a kapcsolatodnak

Ez az 5 jel azt mutatja, végérvényesen annyi a kapcsolatodnak

A sza­kí­tás­ról nem könnyű dön­tést hozni, de a meg­szo­kás nem jó indok arra, hogy benne ma­radj egy rossz kap­cso­lat­ban.

Szakítása után új pasit talált magának Szőcs Reni

Szakítása után új pasit talált magának Szőcs Reni

A TV2 te­het­ség­ku­ta­tó­já­nak nyer­tese újra bol­dog. Erről árul­ko­dik a leg­fris­sebb Fa­ce­book-be­jegy­zése.

A TV2 te­het­ség­ku­ta­tó­já­nak nyer­tese újra bol­dog. Erről árul­ko­dik a leg­fris­sebb Fa­ce­book-be­jegy­zése.

Vége a szerelemnek: Szakított a magyar énekes

Vége a szerelemnek: Szakított a magyar énekes

A Fi­a­tal éne­kes más­fél éven át élt bol­dog pár­kap­cso­lat­ban, de nem­rég ész­re­vette, hogy ki­hűl­tek az ér­zel­mek.

A Fi­a­tal éne­kes más­fél éven át élt bol­dog pár­kap­cso­lat­ban, de nem­rég ész­re­vette, hogy ki­hűl­tek az ér­zel­mek.

Most szakított, de máris menyasszonyi ruhát öltött a magyar énekesnő!

Most szakított, de máris menyasszonyi ruhát öltött a magyar énekesnő!

Nem­ré­gi­ben ért véget egy hosszú kap­cso­lata, vő­le­gé­nyé­vel már az es­kü­vőre ké­szül­tek.

Világgá kürtölte boldogságát Hujber felesége, ezt a férfit szereti!

Világgá kürtölte boldogságát Hujber felesége, ezt a férfit szereti!

Több mint fél évvel az­után, hogy vég­le­ge­sen meg­rom­lott a vi­szony Huj­ber Fe­renc és fe­le­sége kö­zött, Cynthia ismét sze­rel­mes.

Hódi Pamela élő adásban tálalt ki: Berkinek új barátnője van!

Hódi Pamela élő adásban tálalt ki: Berkinek új barátnője van!

"Soha nem fo­gunk ki­bé­külni! Soha!" - kö­zölte.

Hódi Pa­mela a TV2 Mokka című mű­so­rá­ban ön­tött tiszta vizet a po­hárba, ami a volt pár­já­val, Berki Krisz­ti­án­nal való né­zet­el­té­ré­se­ket il­leti. Már a be­szél­ge­tés előtt lát­szott, Pam­e­lá­ban bi­zony forr a düh, és min­den­nek han­got is adott a ké­sőb­bi­ek­ben.

Új életet kezdett, már nem titkolózik tovább Hujber Ferenc felesége!

Új életet kezdett, már nem titkolózik tovább Hujber Ferenc felesége!

Cynthia tel­je­sen maga mö­gött hagyta a múl­tat.

Cynthia tel­je­sen maga mö­gött hagyta a múl­tat, már másik férfi ol­da­lán bol­dog.

Drámai találkozás, összefutott exével a leszbikus magyar színésznő!

Drámai találkozás, összefutott exével a leszbikus magyar színésznő!

A híres mű­vésznő egy hűvös őszi éj­sza­kán ta­lál­ko­zott ismét a fi­a­tal lánnyal.

Kitálalt Ganxsta Zolee, mindent elmondott a válásáról!

Kitálalt Ganxsta Zolee, mindent elmondott a válásáról!

Jót tett neki a sza­kí­tás.

A rap­per­nek és volt ne­jé­nek a válás után lett iga­zán jó a kap­cso­lata egy­más­sal.

Dúl a szerelem a Sztárban Sztár meg egy kicsi stúdiójában

Dúl a szerelem a Sztárban Sztár meg egy kicsi stúdiójában

Az éne­kes és fe­le­sége ko­ráb­ban sza­kí­tott, és mind­ket­ten más mel­lett ke­res­ték a bol­dog­sá­got. A krí­zis­nek mára nyoma sincs.

Az éne­kes és fe­le­sége ko­ráb­ban sza­kí­tott, és mind­ket­ten más mel­lett ke­res­ték a bol­dog­sá­got. A krí­zis­nek mára nyoma sincs.

Megszólalt a család, összeomlott Dancs Annamari

Megszólalt a család, összeomlott Dancs Annamari

Meg­szó­lalt a férje által el­ha­gyott Dancs An­na­mari édes­apja. A csa­lád már rég­óta tudta, hogy a fi­a­ta­lok nem élnek együtt.

Meg­szó­lalt a férje által el­ha­gyott Dancs An­na­mari édes­apja. A csa­lád már rég­óta tudta, hogy a fi­a­ta­lok nem élnek együtt.

Vége! Szakított az álompár!

Vége! Szakított az álompár!

Zá­tonyra fu­tott a nép­szerű sztár­pár há­zas­sága. Az Ope­rett­szín­ház­ban tö­ké­le­tes pár­nak tar­tot­ták őket. A mos­tani dön­tés, ame­lyet a férj a kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tett be: meg­döb­bentő.

Zá­tonyra fu­tott a nép­szerű sztár­pár há­zas­sága. Az Ope­rett­szín­ház­ban tö­ké­le­tes pár­nak tar­tot­ták őket. A mos­tani dön­tés, ame­lyet a férj a kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tett be: meg­döb­bentő.

Vajon mennyire jó ötlet szakítás után barátként megtartani az exedet?

Vajon mennyire jó ötlet szakítás után barátként megtartani az exedet?

Sza­kí­tot­ta­tok, de még be­szél­tek te­le­fo­non? Eset­leg hozzá for­dulsz, ha meg kell ja­ví­tani va­la­mit a la­kás­ban?

Hódi Pamela az új szerelemről: Nekem is tartogat valakit az élet!

Hódi Pamela az új szerelemről: Nekem is tartogat valakit az élet!

A csi­nos anyuka már képes ki­tárni a szí­vét a bol­dog­ság előtt, tudja, hogy meg­ér­demli az Iga­zit.

Meglepő bejelentést tettek: szakított a hollywoodi álompár

Meglepő bejelentést tettek: szakított a hollywoodi álompár

A kap­cso­la­tuk is csen­des volt.

A kap­cso­la­tuk is csen­des volt, és a válás sem tör­tént vi­ha­ro­san.

Csalódás elől menekült Ázsiába a Jóban Rosszaban sztárja

Csalódás elől menekült Ázsiába a Jóban Rosszaban sztárja

Re­beka na­gyon rossz passz­ban volt, ami­kor meg­ke­res­ték az ázsiai ka­land le­he­tő­sé­gé­vel. Azóta újra sze­rel­mes.

Kőkeményre gyúrt fenekét mutogatja a neten Tóth Gabi

Kőkeményre gyúrt fenekét mutogatja a neten Tóth Gabi

Az éne­kesnő sza­kí­tása után ki­csit el­en­gedte magát, fel­sze­dett pár kilót. Ezért edzeni és di­é­tázni kez­dett.

Az éne­kesnő sza­kí­tása után ki­csit el­en­gedte magát, fel­sze­dett pár kilót. Mi­köz­ben nő­vére, Tóth Vera lát­vá­nyo­san le­fo­gyott ő ki­csit ki­ke­re­ke­dett.

Durva hírt közölt az egyik legszexibb sportolónő

Durva hírt közölt az egyik legszexibb sportolónő

Pedig a sík­irálynő min­dent be­le­adott.

Újra szingli lett Tiger Woods egy­kori sze­relme. Pedig a gyö­nyörű sík­irálynő min­dent be­le­adott, hogy meg­mentse a kap­cso­la­tát, mégis ez lett a vége.

Ezt a magyar hírességet csókolta Tóth Vera

Ezt a magyar hírességet csókolta Tóth Vera

Együtt bu­li­zott a pesti éj­sza­ká­ban.

A két ma­gyar hí­res­ség együtt bu­li­zott a pesti éj­sza­ká­ban.

Fájdalmas szakítás: barátja hagyta ott a gyönyörű énekesnőt

Fájdalmas szakítás: barátja hagyta ott a gyönyörű énekesnőt

Egy ideje már el­tá­vo­lod­tak egy­más­tól, így egy­ér­telmű volt, hogy a kap­cso­lat­nak vége. Pon­tot pedig The We­eknd tett a vé­gére.

Egy ideje már el­tá­vo­lod­tak egy­más­tól, így egy­ér­telmű volt, hogy a kap­cso­lat­nak vége. Pon­tot pedig The We­eknd tett a vé­gére.

Párod már másra vágyik? Vége a kapcsolatodnak? Íme a jelek, melyekre figyelj!

Párod már másra vágyik? Vége a kapcsolatodnak? Íme a jelek, melyekre figyelj!

Ne hagyd, hogy kap­cso­la­tod zá­tonyra fus­son! Mentsd meg, amíg még tudod.

Ne hagyd, hogy kap­cso­la­tod zá­tonyra fus­son! Mentsd meg, amíg még tudod. Se­gí­tünk!

Először beszélt szakításáról Berkes Olivér!

Először beszélt szakításáról Berkes Olivér!

Nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül.

A hí­res­ség nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, nyolc hónap után véget ért a kap­cso­lata.

Nem titkolóznak tovább, ő a sztárszínész új barátnője

Nem titkolóznak tovább, ő a sztárszínész új barátnője

Két év szing­li­ség után újra rá­ta­lált a sze­re­lem a nép­szerű szí­nészre.

Két év szing­li­ség után újra rá­ta­lált a sze­re­lem a nép­szerű szí­nészre. Nagy Sanyi 2013-ban jött össze Gubik Petra éne­kes­nő­vel, de 2015 jú­ni­u­sá­ban sza­kí­tot­tak. A szí­nész ma­gán­éle­té­ről utána so­káig sem­mit nem le­he­tett hal­lani.

Magánéleti dráma, szakított Berkes Olivér

Magánéleti dráma, szakított Berkes Olivér

Nem­ré­gi­ben még min­den a leg­na­gyobb rend­ben volt kö­zöt­tük. A nép­szerű éne­kes több mint fél évig al­ko­tott egy párt Kit­ti­vel.

Nem­ré­gi­ben még min­den a leg­na­gyobb rend­ben volt kö­zöt­tük. A nép­szerű éne­kes több mint fél évig al­ko­tott egy párt Kit­ti­vel.

Magánéleti dráma: Szakított vőlegényével Dér Heni!

Magánéleti dráma: Szakított vőlegényével Dér Heni!

Itt tény­leg nem lesz es­küvő!

Az éne­kesnő is­me­rőse arról szá­molt be la­punk­nak: vő­le­gé­nyé­vel ismét sza­kí­tot­tak. Úgy tűnik, itt tény­leg nem lesz es­küvő!

Kiderült az igazság, szakításáról vallott Damu Roland

Kiderült az igazság, szakításáról vallott Damu Roland

Zá­tonyra fu­tott a szí­nész kap­cso­lata.

Zá­tonyra fu­tott a szí­nész kap­cso­lata. Hét hónap után sza­kí­tott ked­ve­sé­vel.

Az utolsó pillanatban fújták le az esküvőt

Az utolsó pillanatban fújták le az esküvőt

Az év ele­jén úgy tűnt, hogy az idei esz­tendő lesz az es­kü­vők éve, ám a sztá­rok sorra mond­ják le lag­zi­ja­i­kat. Íme a lista, akik már biz­to­san nem fo­gad­nak örök hű­sé­get egy­más­nak.

Az év ele­jén úgy tűnt, hogy az idei esz­tendő lesz az es­kü­vők éve, ám a sztá­rok sorra mond­ják le lag­zi­ja­i­kat. Íme a lista, akik már biz­to­san nem fo­gad­nak örök hű­sé­get egy­más­nak.