CÍMKE: 'szabadulószoba'

Hűha, felnőtt szórakozással lepte meg szülinapos lányát Angelina Jolie

Hűha, felnőtt szórakozással lepte meg szülinapos lányát Angelina Jolie

A szí­nésznő sze­rette volna, ha lánya 13. szü­le­tés­napja em­lé­ke­ze­tesre si­ke­rül.

Nem hiszed el, miért került rács mögé a Viszkis!

Nem hiszed el, miért került rács mögé a Viszkis!

Ez­út­tal ön­ként vá­lasz­totta a bör­tönt, de a való élet­ben átélt em­lé­keit pró­bálta fel­idézni.

Váratlan fordulat az öt tinilány halálát okozó pénteki tűzvész ügyében

Váratlan fordulat az öt tinilány halálát okozó pénteki tűzvész ügyében

Egy len­gyel­or­szági sza­ba­du­ló­szo­bá­ban tör­tént múlt héten a tra­gé­dia.

Egy len­gyel­or­szági sza­ba­du­ló­szo­bá­ban tör­tént múlt héten a tra­gé­dia.

Nálunk biztonságosabbak a szabadulószobák, mint Lengyelországban

Nálunk biztonságosabbak a szabadulószobák, mint Lengyelországban

Gyá­szol egész Len­gyel­or­szág. Öt lány halt meg egy sza­ba­du­ló­szo­bá­ban.

Gyá­szol egész Len­gyel­or­szág, 5 lány halt meg egy szab­du­ló­szo­bá­ban.

Ezért kellett meghalniuk a lányoknak a szabadulószobában

Ezért kellett meghalniuk a lányoknak a szabadulószobában

Hi­á­nyos­sá­go­kat ta­lál­tak, ame­lyek miatt a gyors men­tés sem se­gí­tett.

Hi­á­nyos­sá­go­kat ta­lál­tak, ame­lyek miatt a gyors men­tés sem se­gí­tett.

Brutális halált halt öt fiatal lány egy szabadulószobában

Brutális halált halt öt fiatal lány egy szabadulószobában

Öt ti­né­dzser­korú lány vesz­tette éle­tét.

Öt ti­né­dzser­korú lány vesz­tette éle­tét, egy férfi pedig meg­se­be­sült pén­te­ken egy sza­ba­du­ló­szo­bá­ban ki­tört tűz­vész kö­vet­kez­té­ben.

Rács mögé került Iszak Eszti!

Rács mögé került Iszak Eszti

Va­laki már fel is aján­lott óva­dé­kot...

Va­laki már fel is aján­lott óva­dé­kot, egy másik ra­jongó pedig bab­le­vest vinne a mo­dell­nek.

Szexuális szabadulás, megdöbbensz a korábbi focikapitány új munkájától

Szexuális szabadulás, megdöbbensz a korábbi focikapitány új munkájától

Csábi Jó­zsef ugyan ma­radt a fut­ball­ban, de emel­lett egy ér­de­kes üz­le­tet nyi­tott meg lá­nyá­val.

Magyarok miatt pánikol az USA!

Magyarok miatt pánikol az USA!

Saját film­jük sze­rep­lő­jévé vál­nak a já­té­kos kedvű csa­pa­tok.

Saját film­jük sze­rep­lő­jévé vál­nak a já­té­kos kedvű csa­pa­tok a két ma­gyar fi­a­tal egye­dei ter­ve­zésű me­ne­külő szo­bá­já­ban, a PANIQ ROOM-ban.

Pénzért zárnak pincébe, menekülj! Ám, ha nem sikerül, jöhet a pánikgomb

Pénzért zárnak pincébe, menekülj!

A 2011 után meg­nyíló első né­hány ki­ju­tós játék si­ke­rén fel­buz­dulva gom­ba­mód sza­po­rod­nak az ezzel fog­lal­kozó vál­lal­ko­zá­sok. Van­nak, akik ebből élnek, más já­ték­szer­ve­zők in­kább maguk is egy jó bu­li­nak te­kin­tik a pro­jekt­jü­ket.

A 2011 után meg­nyíló első né­hány ki­ju­tós játék si­ke­rén fel­buz­dulva gom­ba­mód sza­po­rod­nak az ezzel fog­lal­kozó vál­lal­ko­zá­sok. Van­nak, akik ebből élnek, nem is rosszul...