CÍMKE: 'sülysáp'

Felmenthetik a csecsemőgyilkos anyát

Felmenthetik a csecsemőgyilkos anyát

Za­var­tan kó­vály­gott a gyil­kos­ság után az anya...

Za­var­tan kó­vály­gott a gyil­kos­ság után az a süly­sápi asszony...

Borzalmas részletek: Ő fojthatta meg a sülysápi csecsemőt

Borzalmas részletek: Ő fojthatta meg a sülysápi csecsemőt

A ha­lál­eset kö­rül­mé­nyeit a Pest Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság bün­te­tő­el­já­rás ke­re­té­ben vizs­gálja.