CÍMKE: 'stewardess'

Percekig erőszakoskodott a magyar lánnyal!

Az afgán 27 percig erőszakoskodott a mosdóban a magyar lánnyal!

A Ri­post bir­to­kába ju­tott egy fel­vé­tel.

A Ri­post bir­to­kába ju­tott a Döner Kebab vi­de­ó­ka­me­rá­já­nak fel­vé­tele, ami tisz­tán meg­mu­tatja, mi is tör­tént va­sár­nap.

6 dolog, amit nem tudtál a repülésről!

6 dolog, amit nem tudtál a repülésről!

Lé­gi­utas-kí­sé­rők árul­ják el a bi­zal­mas, el­tit­kolt in­for­má­ci­ó­kat!

Lé­gi­utas-kí­sé­rők árul­ják el a bi­zal­mas, uta­zó­kö­zön­ség elől el­tit­kolt in­for­má­ci­ó­kat. Árt-e a lég­ör­vény a gép­nek, miért kés­nek a leg­gyak­rab­ban a re­pü­lők? Most ki­de­rül!