CÍMKE: 'startup'

Az önvezető autók után jönnek az "öntanuló" otthonok

Az önvezető autók után jönnek az "öntanuló" otthonok

Vi­lág­el­ső­ként fej­lesz­tett mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­cián ala­puló, ön­ta­nuló fű­tési sza­bá­lyo­zót egy ma­gyar star­tup.

Fű­tés­rend­sze­red meg­ta­nulja szo­ká­sa­i­dat - Vi­lág­el­ső­ként fej­lesz­tett mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­cián ala­puló, ön­ta­nuló fű­tési sza­bá­lyo­zót egy ma­gyar star­tup.

Kihirdették az MVM EDISON Light Up! nyerteseit - E-zászló

Kihirdették az MVM EDISON Light Up! nyerteseit - E-zászló

Lás­suk az E-zászló csa­pa­tá­nak vi­de­ó­ját!

Pa­ra­bo­li­kus nap­kol­lek­tort, e-zász­lót gyártó vál­lal­ko­zás, va­la­mint az IoT­rend Kft. EnergyAL és az IORA Smart Sys­tem nyerte a Ma­gyar Vil­la­mos Művek (MVM) EDISON Light Up! ener­ge­ti­kai star­tup idei ver­se­nyét. Lás­suk az E-zászló csa­pa­tá­nak vi­de­ó­ját!

Kihirdették az MVM EDISON Light Up! nyerteseit - összefoglaló

Kihirdették az MVM EDISON Light Up! nyerteseit - összefoglaló

Pa­ra­bo­li­kus nap­kol­lek­tor, az E-zászló, az IoT­rend Kft. EnergyAL és az IORA Smart Sys­tem let­tek az idei nyer­te­sek.

Kihirdették az MVM EDISON Light Up! nyerteseit - IoTrend Kft.-EnergyAL

Kihirdették az MVM EDISON Light Up! nyerteseit - IoTrend Kft.-EnergyAL

Lás­suk az IoT­rend Kft.-EnergyAL vi­de­ó­ját!

Pa­ra­bo­li­kus nap­kol­lek­tort, e-zász­lót gyártó vál­lal­ko­zás, va­la­mint az IoT­rend Kft. EnergyAL és az IORA Smart Sys­tem nyerte a Ma­gyar Vil­la­mos Művek (MVM) EDISON Light Up! ener­ge­ti­kai star­tup idei ver­se­nyét. Lás­suk az IoT­rend Kft.-EnergyAL vi­de­ó­ját!

Parabolikus napkollektor az egyik nyertes

Kihirdették az MVM EDISON Light Up! nyerteseit - Parabolikus napkollektor

Íme a vi­de­ó­juk.

Lás­suk a Pa­ra­bo­li­kus nap­kol­lek­tor csa­pa­tá­nak vi­de­ó­ját!