CÍMKE: 'sportriporter'

Brutális gyilkosság áldozata lett a közismert riporter

Brutális gyilkosság áldozata lett a közismert riporter

Omar Iván Ca­ma­c­hót agyon­ver­ték, a holt­tes­tére egy híd kö­ze­lé­ben ta­lál­tak rá.

Csatornát vált a népszerű dögös sportriporternő

Csatornát vált a népszerű dögös sportriporternő

Fo­ci­mű­so­rok­nak kö­szön­heti a nép­sze­rű­sé­gét a szőke szép­ség, aki a jö­vő­ben új he­lyen tűnik fel.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a legendás sportriporter

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a legendás sportriporter

76 éves volt a ki­váló ri­por­ter, aki­nek egyik leg­hí­re­sebb ri­port­ala­nya Hulk Hogen volt.

76 éves volt a ki­váló ri­por­ter, aki­nek egyik leg­hí­re­sebb ri­port­ala­nya Hulk Hogen volt.

Vallott a legendás magyar sportriporter, ezért adta fel pályafutását

Vallott a legendás magyar sportriporter, ezért adta fel pályafutását

"Nincs szá­nal­ma­sabb annál, ha az ember csal­ha­tat­lan­nak érzi magát."

"Nincs szá­nal­ma­sabb annál, ha az ember csal­ha­tat­lan­nak érzi magát."

Váratlan bejelentés: otthagyja a médiát a magyar tévés sztár

Váratlan bejelentés: otthagyja a médiát a magyar tévés sztár

Hátat for­dít min­den mé­di­á­nak Szántó Dávid. A jö­vő­ben a Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség­nél dol­go­zik majd.

Hátat for­dít min­den mé­di­á­nak Szántó Dávid. A jö­vő­ben a Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség­nél dol­go­zik majd.

Gyászol a sportvilág, elhunyt a legendás magyar tévés

Gyászol a sportvilág, elhunyt a legendás magyar tévés

Évek óta küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel.

Évek óta küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel a Pus­kás- és fo­ci­ra­jongó sport­ri­por­ter. Ő volt a fut­ball hangja a kon­ti­nens­nyi or­szág­ban.

Hallgasd a világ legőrültebb sportriportereit!

Hallgasd a világ legőrültebb sportriportereit!

Tripla ka­pu­fá­tól a német Sze­pe­sin át a Kop­lár­ovics-gólig: nagy show-t csi­nál­nak a meccsek­ből.

Váratlan fordulat Zelinka Ildikó kirúgása ügyében

Váratlan fordulat Zelinka Ildikó kirúgása ügyében

A csa­torna egy hi­va­ta­los nyi­lat­ko­zat­ban cá­folta az ed­digi hí­resz­te­lé­se­ket.

Kitálalt váratlan kirúgásáról Zelinka Ildikó!

Kitálalt váratlan kirúgásáról Zelinka Ildikó!

Tel­je­sen vé­let­le­nül, párja szü­le­tés­nap­ján tudta meg, hogy már nem szá­mít rá az MTVA.

Kovács Koko a magyar sportért dolgozik

Kovács Koko a magyar sportért dolgozik

Szá­mára a lé­nyeg, hogy a néző jól érezze magát.

A lé­nyeg, hogy a néző jól érezze magát - vallja Ko­vács Koko Ist­ván boksz­le­genda.