CÍMKE: 'sport'

Meztelenül jógázott a szexi szépség! Azt hitte, senki sem látja

Meztelenül jógázott a szexi szépség! Azt hitte, senki sem látja

Pont ké­zen­ál­lás köz­ben ké­szült róla a fotó, amely meg­mu­tatja tö­ké­le­tes teste min­den rész­le­tét...

Zseniális ötlet: Így utaznak ingyen a moszkvai metrón

Zseniális ötlet: Így utaznak ingyen a moszkvai metrón

Fur­má­nyos mód­szer­rel ve­szik rá egy kis test­moz­gásra a moszk­vai metró uta­sait.

FRISS HÍREK

Magyar világsiker lett a balatoni beton pingpongasztalból

Magyar világsiker lett a balatoni beton pingpongasztalból

Ez köti össze Dzs­u­dzsá­kot és Ney­mart. Gyurta Dá­niel is a teq­ball csú­csát ün­ne­pelte Ja­kar­tá­ban.

Ez köti össze Dzs­u­dzsá­kot és Ney­mart. Gyurta Dá­niel is a teq­ball vi­lág­csú­csot je­lentő elő­re­lé­pé­sét ün­ne­pelte Ja­kar­tá­ban.

Besokallt Babos Tímea édesapja, keményen kiosztotta lánya zaklatóit

Besokallt Babos Tímea édesapja, keményen kiosztotta lánya zaklatóit

Babos Csa­bá­nak elege van a név­te­len gya­láz­ko­dá­sok­ból.

Babos Csa­bá­nak elege van a név­te­len gya­láz­ko­dá­sok­ból.

A hetedik Volkswagen-találkozó legfontosabb részletei - 1. rész

A hetedik Volkswagen-találkozó legfontosabb részletei - 1. rész

Szep­tem­ber 22-én újra meg­nyitja ka­puit a hazai au­tó­sport fel­leg­vára a kö­zön­ség előtt.

Szep­tem­ber 22-én újra meg­nyitja ka­puit a hazai au­tó­sport fel­leg­vára

Lefotózták, szinte ruha nélkül hajolt be Iszak Eszter

Lefotózták, szinte ruha nélkül hajolt be Iszak Eszter

Kro­ket­te­zés köz­ben kap­ták le.

Kro­ket­te­zés köz­ben kap­ták len­cse­végre a szexi mű­sor­ve­ze­tőt.

Felépült súlyos sérüléséből a magyar tévés

Felépült súlyos sérüléséből a magyar tévés

A mű­sor­ve­ze­tőn az utóbbi he­tek­ben jól lát­szott, hogy va­lami nincs rend­ben vele. Már újra tud spor­tolni...

A te­le­ví­ziós mű­sor­ve­ze­tőn az utóbbi he­tek­ben jól lát­szott, hogy va­lami nincs rend­ben vele. Ám már újra tud spor­tolni...

Durva, ami a narancsbőrről kiderült!

Durva, ami a narancsbőrről kiderült!

Szinte min­den nő baj­ló­dik vele.

A na­rancs­bőr­rel szinte min­den nőnek meg­gyű­lik a baja élete során leg­alább egy­szer. Tud­nod kell róla mind­azt, amit a tu­do­mány ki­de­rí­tett.

Nem hittünk a szemünknek: Mi történt Bódi Sylvi bőrével?

Nem hittünk a szemünknek: Mi történt Bódi Sylvi bőrével?

Bódi Sylvi szo­ká­sá­hoz hűen, idén nyá­ron is ször­fö­zik.

Bódi Sylvi szo­ká­sá­hoz hűen, idén nyá­ron is a ször­fö­zés­nek szen­teli az ide­jét.

Napi 15 perc, és bombaalakod lesz a strandon! Íme a legjobb gyakorlatok otthonra

Napi 15 perc, és bombaalakod lesz a strandon! Íme a legjobb gyakorlatok otthonra

Káp­rá­za­tos vál­to­zá­so­kat ér­hetsz el a tes­te­den.

Káp­rá­za­tos vál­to­zá­so­kat ér­hetsz el a tes­te­den, ha be­ik­ta­tod nap­ja­idba ezt az edzést.

Viszlát integetőháj! Napi 10 perc, és csodás lesz az alakod!

Viszlát integetőháj! Napi 10 perc, és csodás lesz az alakod!

Egy­szerű és ott­hon vé­gez­hető fel­adat­sort mu­ta­tunk, mellyel lát­vá­nyos ered­ményt ér­hetsz el.

Egy­szerű és ott­hon vé­gez­hető fel­adat­sort mu­ta­tunk, mellyel lát­vá­nyos ered­ményt ér­hetsz el.

Megmutatta kigyúrt felsőtestét a TV2 sztárja

Megmutatta kigyúrt felsőtestét a TV2 sztárja

Till At­tila nem bízza a vé­let­lenre, sok időt tölt a kon­di­te­rem­ben, hogy fit­ten tartsa magát.

Till At­tila nem bízza a vé­let­lenre, sok időt tölt a kon­di­te­rem­ben, hogy fit­ten tartsa magát.

Szomorú hír! Válik a magyar fitneszálompár!

Szomorú hír! Válik a magyar fitneszálompár!

Nem bír­ták to­vább együtt...

Az egy­kori sze­rel­me­sek több mint tíz évig éltek bol­do­gan, de már nem bír­ták to­vább együtt! A ra­jon­gó­ik­kal a kö­zös­ségi ol­da­lu­kon osz­tot­ták meg a rossz hírt!

Viszlát úszógumi! - Napi 7 perc, és karcsúbb leszel, mint valaha

Viszlát úszógumi! - Napi 7 perc, és karcsúbb leszel, mint valaha

Egy­szerű, ha­tá­sos és ott­hon vé­gez­hető gya­kor­la­tok, me­lyek cso­dá­san for­mál­nak.

Gyurta elárulta, ennek is köszönheti az olimpiai aranyérmét

Gyurta elárulta, ennek is köszönheti az olimpiai aranyérmét

Az olim­piai baj­nok Gyurta Dá­niel a riói olim­pia óta tagja a Nem­zet­közi Olim­piai Bi­zott­ság­nak.

Az olim­piai baj­nok Gyurta Dá­niel a riói olim­pia óta tagja a Nem­zet­közi Olim­piai Bi­zott­ság­nak.

Meglepő videón a várandós Kulcsár Edina, aggódnak a rajongók

Meglepő videón a várandós Kulcsár Edina, aggódnak a rajongók

Sokan fél­tik a szíve alatt mag­za­tot hordó mű­sor­ve­ze­tőt a kö­zös­ségi ol­da­lán meg­osz­tott leg­újabb fel­vé­tele miatt.

Megtörte a csendet: Kitálalt a betegségéről Iszak Eszter!

Megtörte a csendet: Kitálalt a betegségéről Iszak Eszter!

Vi­gyáz­nia kell, mi­lyen te­re­pen edz...

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető spor­to­lási szo­ká­sa­i­ról me­sélt la­punk­nak, köz­ben el­árulta: be­teg­sé­gei miatt vi­gyáz­nia kell ma­gára.

Megsérült Majka, a földön fekszik a fájdalomtól

Megsérült Majka, a földön fekszik a fájdalomtól

A mű­sor­ve­zető mel­lett ott volt Se­bes­tyén Ba­lázs is, aki vi­de­óra vett min­dent!

A mű­sor­ve­zető mel­lett ott volt Se­bes­tyén Ba­lázs is, aki vi­de­óra vett min­dent!

Így hozhatod formába magad, ha szinte semmi időd nincs

Így hozhatod formába magad, ha szinte semmi időd nincs

Az idő­hi­ány többé nem ki­fo­gás, hi­szen ezzel a mód­szer­rel né­hány per­ces edzé­sek­kel is for­mába hoz­ha­tod magad...

Az idő­hi­ány többé nem ki­fo­gás, hi­szen ezzel a mód­szer­rel né­hány per­ces edzé­sek­kel is for­mába hoz­ha­tod magad...

Fontos téli sportren- dezvény Budapesten - A műkorcsolyáé a főszerep!

Fontos téli sportrendezvény Budapesten - A műkorcsolyáé a főszerep!

Nem len­nénk meg­lepve, ha kor­cso­lya­spor­tok nép­sze­rű­sége lé­nye­ge­sen meg­ug­rana itt­hon.

Így néz ki sportolás közben a 72 éves Nagy Feró!

Így néz ki sportolás közben a 72 éves Nagy Feró!

A fi­a­ta­los kül­sőért és az el­ké­pesztő ener­gi­áért, amit a szín­pa­don nyújt, bi­zony ke­mé­nyen meg kell dol­goz­nia!

A fi­a­ta­los kül­sőért és az el­ké­pesztő ener­gi­áért, amit a szín­pa­don nyújt, bi­zony ke­mé­nyen meg kell dol­goz­nia!

Elárulta a titkát: Ezért nem öregszik Csisztu Zsuzsa

Elárulta a titkát: Ezért nem öregszik Csisztu Zsuzsa

Csisztu Zsu­zsa a na­pok­ban ün­ne­pelte negy­ven­he­te­dik szü­le­tés­nap­ját. A mű­sor­ve­zető ki­rob­banó for­má­ban van.

Csisztu Zsu­zsa a na­pok­ban ün­ne­pelte negy­ven­he­te­dik szü­le­tés­nap­ját. A mű­sor­ve­zető ki­rob­banó for­má­ban van.

Hírességek kampányolnak a napi testmozgásért

Hírességek kampányolnak a napi testmozgásért

A kez­de­mé­nye­zés mellé olyan pro­mi­nens sze­mé­lyek áll­tak mint pél­dául Ko­vács "Kokó" Ist­ván, Föld­házi Zsófia, Cseh László, Ver­rasztó Dávid.

Szeretsz futni? Akkor neked is tudnod kell, mi az a plogging

Szeretsz futni? Akkor neked is tudnod kell, mi az a plogging

Új fit­ne­sz­őrü­let hódít. Per­sze, hogy megint a své­dek kezd­ték! Lehet egy­szerre edzeni és vé­deni a kör­nye­ze­tet? Igen, lehet! Mu­tat­juk, ho­gyan.

Új fit­ne­sz­őrü­let hódít. Per­sze, hogy megint a své­dek kezd­ték! Lehet egy­szerre edzeni és vé­deni a kör­nye­ze­tet? Igen, lehet! Mu­tat­juk, ho­gyan.

Megszólalt Demcsák Zsuzsa, nagy változás történt az életében

Megszólalt Demcsák Zsuzsa, nagy változás történt az életében

Az egy­kori mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak a fej­le­mé­nyek­ről.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak a fej­le­mé­nyek­ről.

Riadó, napokon belül kirobban a doppingbotrány Magyarországon

Riadó, napokon belül kirobban a doppingbotrány Magyarországon

Min­denki ta­lál­gatni fog, ki lehet az érin­tett.

Min­denki ta­lál­gatni fog, ki lehet az érin­tett. A spor­to­lót akár már hét­főn fel­füg­geszt­he­tik.

Itt az új, 30 napos kihívás - feszes és lapos has napi 15 perc alatt!

Itt az új, 30 napos kihívás - feszes és lapos has napi 15 perc alatt!

Rövid idő alatt lát­vá­nyos ered­ményt ér­hetsz el, ha ve­lünk tar­tasz!

Rövid idő alatt lát­vá­nyos ered­ményt ér­hetsz el, ha ve­lünk tar­tasz!

Megdöbbentő: ilyen változást okoz a testeden a futás! - FOTÓK

Megdöbbentő: ilyen változást okoz a testeden a futás! - FOTÓK

Va­lódi em­be­rek va­lódi fo­tóin ve­he­ted szem­ügyre, mi­lyen vál­to­zást okoz tes­te­den a futás.

Gigantikusat pucsított meztelenül a gyönyörű légtornász

Gigantikusat pucsított meztelenül a gyönyörű légtornász

Ext­rém póz­ban fo­tóz­ták a te­to­vált spor­to­ló­nőt, aki sze­ren­csére a ra­jon­gók­kal is meg­osz­totta a fény­ké­pet...

Na­gyon ext­rém póz­ban fo­tóz­ták a te­to­vált spor­to­ló­nőt, aki sze­ren­csére a ra­jon­gók­kal is meg­osz­totta a fény­ké­pet...

Kéjesen mutogatja meztelen testét a dögös jógalány

Kéjesen mutogatja meztelen testét a dögös jógalány

Je­ka­tye­rina megint be­vál­la­lós volt.

Csak a mel­leit ta­karta el va­la­mennyire Je­ka­tye­rina Zu­jeva, aki büsz­kén szokta mu­to­gatni a tes­tét.

Napi cukiság, úszni tanítja kisbabáját Horváth Éva

Napi cukiság, úszni tanítja kisbabáját Horváth Éva

A spor­to­lás soha nem korai.

A spor­to­lást soha nem korai el­kez­deni és ezt Hor­váth Éva is így gon­dolja, ezért me­den­cébe ug­rott.

2018-ban legyél bombanő: ezek voltak 2017 leghatékonyabb edzései!

2018-ban legyél bombanő: ezek voltak 2017 leghatékonyabb edzései!

Nyerd el iga­zán dögös for­má­dat, nézz elé­ge­det­ten a tü­körbe!

Nyerd el iga­zán dögös for­má­dat, nézz elé­ge­det­ten a tü­körbe!

Új őrülettel támad Brüsszel: jön az EU-válogatott

Új őrülettel támad Brüsszel: jön az EU-válogatott

Ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a leg­újabb ötlet, amely a sport­ver­se­nyek meg­szo­kott rend­jét írná felül.

Ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a leg­újabb ötlet, amely a sport­ver­se­nyek meg­szo­kott rend­jét írná felül.

Szülinapot ünnepelt a világbajnok magyar csapat

Szülinapot ünnepelt a világbajnok magyar csapat

Tíz éve a ka­mi­on­sport él­vo­na­lá­ban.

Tíz éve van­nak jelen az eu­ró­pai ka­mi­on­sport él­vo­na­lá­ban. Az OXXO Ra­cing Team 2018-ban ismét ver­senybe száll az Eb-do­bo­góért.

Majka keményen elverte Sebestyén Balázst

Majka keményen elverte Sebestyén Balázst

Egy­más­nak fe­szült a két mű­sor­ve­zető, de csak az egyi­kük ke­rült ki győz­te­sen.

Egy­más­nak fe­szült a két mű­sor­ve­zető, de csak az egyi­kük ke­rült ki győz­te­sen.

15 perc naponta, és hasad feszesebb, formásabb, szebb lesz, mint valaha!

15 perc naponta, és hasad feszesebb, formásabb, szebb lesz, mint valaha!

A leg­jobb gya­kor­la­to­kat mu­tat­juk, me­lyek se­gí­te­nek el­érni bom­ba­for­má­dat.

A leg­jobb gya­kor­la­to­kat mu­tat­juk, me­lyek se­gí­te­nek el­érni bom­ba­for­má­dat.

Egyszerűen brutális, amit Rubint Réka művel!

Egyszerűen brutális, amit Rubint Réka művel!

Senki nem érhet a ma­gyar fit­nesz­ki­rálynő nyom­do­ka­iba. Hazai pá­lyán so­ka­dik éve nem akad le­győ­zője!

Senki nem érhet a ma­gyar fit­nesz­ki­rálynő nyom­do­ka­iba. Hazai pá­lyán so­ka­dik éve nem akad le­győ­zője!

Most minden nő szíve elolvad: Justin Timberlake ezt műveli a kisfiával

Most minden nő szíve elolvad: Justin Timberlake ezt műveli a kisfiával

Az apa-fiú kap­cso­lat na­gyon ér­té­kes dolog.

Az apa-fiú kap­cso­lat na­gyon ér­té­kes dolog. Úgy tűnik, Jus­tin Tim­ber­lake hi­he­tet­len sokat meg­tesz érte. A szu­per-apuka nem­csak a kö­te­lé­ket erő­síti maguk kö­zött, de még pél­dát is mutat!

3 zsírgyilkos gyakorlat: Szuper kerek lesz a popsid

3 zsírgyilkos gyakorlat: Szuper kerek lesz a popsid

Nincs időd el­menni edzeni? Ne ke­ress ki­fo­gást, vé­gezd el ott­hon ezt a 3 gya­kor­la­tot! Napi 20 perc, és ga­ran­tál­tan kerek lesz a pop­sid!

Nincs időd el­menni edzeni? Ne ke­ress ki­fo­gást, vé­gezd el ott­hon ezt a 3 gya­kor­la­tot! Napi 20 perc, és ga­ran­tál­tan kerek lesz a pop­sid! Lehet,hogy el­kez­deni nehéz, de már pár nap után hi­á­nyozni fog, ha nem csi­ná­lod. Nap­ról-napra látni fogod az apró de fo­lya­ma­tos vál­to­zást. Hajrá!

Elképesztő, mire képes 101 évesen ez a nő

Elképesztő, mire képes 101 évesen ez a nő

Az biz­tos, hogy ez a kissé koros, ámde na­gyon is fi­a­ta­los hoz­záál­lású hölgy téged is mo­ti­válni fog. Ha ő képes ön­ma­gát le­győzve futni és spor­tolni, akkor azt te miért ne te­het­néd meg? El­ké­pesztő sztori!

Az biz­tos, hogy ez a kissé koros, ámde na­gyon is fi­a­ta­los hoz­záál­lású hölgy téged is mo­ti­válni fog. Ha ő képes ön­ma­gát le­győzve futni és spor­tolni, akkor azt te miért ne te­het­néd meg? El­ké­pesztő sztori!

Kire legyünk irigyek: Ez a bombázó izzasztja meg Árpa Attilát

Kire legyünk irigyek: Ez a bombázó izzasztja meg Árpa Attilát

Árpa At­tila ki­tűzte a célt és el­érte.

Árpa At­tila ki­tűzte a célt és el­érte, de nem akár­ki­nek kö­szön­heti a vég­ered­ményt.

Adj egy ötöst!

Adj egy ötöst!

A Sport11 ren­dez­vény­köz­pont­ban, a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. által tá­mo­ga­tott prog­ram díj­ki­osz­tó­ján vol­tunk

A Sport11 ren­dez­vény­köz­pont­ban, a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. által tá­mo­ga­tott Adj egy ötöst! prog­ram díj­ki­osz­tó­ján vol­tunk

Elképesztő változás: így alakul át a feneked 1 hónapnyi guggolástól

Elképesztő változás: így alakul át a feneked 1 hónapnyi guggolástól

Nézd meg az alábbi fo­tó­kat, és döb­benj meg te is, mi­lyen cso­dát művel pop­sid­dal ez a fel­adat.

Nézd meg az alábbi fo­tó­kat, és döb­benj meg te is, mi­lyen cso­dát művel pop­sid­dal ez a fel­adat.

Ezt tette a szerelem Király Viktorral

Ezt tette a szerelem Király Viktorral

Ki­rály Vik­tor nem ki­fe­je­zet­ten sze­reti az in­ten­zív spor­to­kat, így be­val­lot­tan csak akkor megy kon­di­te­rembe, ha már ég a ház.

Ki­rály Vik­tor nem ki­fe­je­zet­ten sze­reti az in­ten­zív spor­to­kat, így be­val­lot­tan csak akkor megy kon­di­te­rembe, ha már ég a ház.

Döbbenetes átváltozás: így formálja és szépíti meg testedet a futás!

Döbbenetes átváltozás: így formálja és szépíti meg testedet a futás!

Va­lódi tör­té­ne­tek sze­rep­lőit mu­tat­juk meg. Olya­no­két, akik éle­té­ben ha­tal­mas vál­to­zást ho­zott a futás.

Gyerekjáték a futás, ha ezt a zenelistát hallgatod! Íme az őszi slágerarzenál

Gyerekjáték a futás, ha ezt a zenelistát hallgatod! Íme az őszi slágerarzenál

Kapd elő a fu­tó­ci­pőt, él­vezd ki a tö­ké­le­tes hő­mér­sék­le­tet, és nyerj len­dü­le­tet az új ze­nék­ből, me­lyek a fü­led­ben szól­nak.

Itt a megoldás, hogy többet ne kelljen sportolni, mégis fogyni kezdj

Itt a megoldás, hogy többet ne kelljen sportolni, mégis fogyni kezdj

Jó lenne, ha úgy le­hetne fe­szes tes­ted, hogy ehhez nem kell tor­náz­nod?

Jó lenne, ha úgy le­hetne fe­szes tes­ted, hogy ehhez nem kell rend­sze­re­sen tor­náz­nod? Egy ame­ri­kai ku­tató ki­fej­lesz­tett egy olyan ha­tó­anya­got, amely képes a tes­tet olyan ál­la­potba hozni, ami­lyenbe ae­ro­bedzés ha­tá­sára kerül.

15. Hegyvidéki fitparádé a Mom Sportban

15. Hegyvidéki fitparádé a Mom Sportban

A Fit­pa­rádé két napos, nem­zet­közi mul­tis­port fesz­ti­vál, ame­lyet im­má­ron 15 éve nagy si­ker­rel ren­dez­nek meg

A Fit­pa­rádé két napos, nem­zet­közi mul­tis­port fesz­ti­vál, ame­lyet im­má­ron 15 éve nagy si­ker­rel ren­dez­nek meg ok­tó­ber má­so­dik hét­vé­gé­jén

Csisztu Zsuzsa elhagyja Magyarországot

Csisztu Zsuzsa elhagyja Magyarországot

Csisztu Zsu­zsa a sport­ból él.

Csisztu Zsu­zsa mos­ta­ná­ban leg­in­kább a sport­ból él. Tele a ha­tár­idő­nap­lója: a kö­vet­kező idő­szak­ban szá­mos kül­földi meg­hí­vás­nak tesz ele­get.

Bordatörése miatt állt meg a fogyásban Zalatnay Cini!

Bordatörése miatt állt meg a fogyásban Zalatnay Cini!

Élet­mó­dot kel­lett vál­ta­nia!

Az éne­kes­nő­nek élet­mó­dot kel­lett vál­ta­nia bal­esete után! Még min­dig a bor­da­tö­rés kö­vet­kez­mé­nyeit vi­seli.

Most már biztos,
ez a legjobb sport,
ha fogyni szeretnél

Most már biztos,
ez a legjobb sport,
ha fogyni szeretnél

Ré­góta po­ro­so­dik a bi­cik­lid a ga­rázs­ban? A szo­ba­bi­ca­jo­don ruhák szá­rad­nak? Ideje mind­ket­tőt elő­ven­ned.

Ré­góta po­ro­so­dik a bi­cik­lid a ga­rázs­ban? A szo­ba­bi­ca­jo­don ruhák szá­rad­nak? Ideje mind­ket­tőt elő­ven­ned, mert ha fogyni akarsz, ez a leg­ha­té­ko­nyabb sport, amit csak el lehet kép­zelni.

Gömbölyű és feszes fenék napi 10 perc alatt? Íme a megoldás!

Gömbölyű és feszes fenék napi 10 perc alatt? Íme a megoldás!

A leg­jobb gya­kor­la­to­kat gyűj­töt­tük össze neked, hogy pop­sid tö­ké­le­te­sebb le­gyen, mint va­laha.

A leg­jobb gya­kor­la­to­kat gyűj­töt­tük össze neked, hogy pop­sid tö­ké­le­te­sebb le­gyen, mint va­laha.

Viszlát, úszógumi! Lapos, kockás, szexi has otthon, napi 10 percben

10 perc naponta, és viszlát, úszógumi! Lapos, kockás, szexi has

Ezek a gya­kor­la­tok se­gí­teni fog­nak abban, hogy hasad gyö­nyörű, for­más és szexi le­gyen. Tarts ve­lünk!

Ezek a gya­kor­la­tok se­gí­teni fog­nak abban, hogy hasad gyö­nyörű, for­más és szexi le­gyen. Ru­bint Réka segít, tarts ve­lünk!

A Totó és a Tippmix jubileumot ünnepelt

A Totó és a Tippmix jubileumot ünnepelt

Saj­tó­reg­ge­li­vel kö­szön­töt­ték a 70 éves Totót és a 20 éves Tipp­mix-et

Kü­lön­le­ges saj­tó­reg­ge­li­vel kö­szön­töt­ték az idén 70 éves Totót és a 20 éves Tipp­mix-et, me­lyen fel­ele­ve­ní­tet­ték a hazai sport­fo­ga­dás fej­lő­dé­sét a kez­de­tek­től nap­ja­in­kig

Karcsú, feszes, izmos lábak? Ezekkel a gyakorlatokkal nyert ügyed lesz!

Karcsú, feszes, izmos lábak? Ezekkel a gyakorlatokkal nyert ügyed lesz!

Hordd bát­ran a rövid szok­nyá­kat, for­máld cso­dássá lá­baid! Mu­tat­juk, ho­gyan jutsz si­kerre.

Elképesztő fogyás: húsz kilótól szabadult meg Bagi Iván!

Elképesztő fogyás: húsz kilótól szabadult meg Bagi Iván!

De­cem­ber­ben, egy fel­lé­pés során lett rosszul, ekkor ki­de­rült, hogy magas vér­nyo­mása miatt kény­te­len le­fogyni.

A hu­mo­rista de­cem­ber­ben, egy fel­lé­pés során lett rosszul, ekkor ki­de­rült, hogy magas vér­nyo­mása miatt kény­te­len le­fogyni.

Legendás elődök nyomában Hanga Ádám

Legendás elődök nyomában Hanga Ádám

To­vább­vinné a ha­gyo­má­nyo­kat.

A ma­gyar spor­to­lók mély nyo­mo­kat hagy­tak a Bar­ce­lona tör­té­ne­té­ben. Lab­da­rú­gás­ban és ké­zi­lab­dá­ban is le­gen­dá­kat adott Ma­gyar­or­szág a Bar­cá­nak.

Félmillióval támogat egy tatai gyermeket a magyar sztársportoló!

Félmillióval támogat egy tatai gyermeket a magyar sztársportoló!

Kiáll a jó ügy ér­de­ké­ben.

Az M4 Sport nép­szerű kom­men­tá­tora fon­tos­nak tartja, hogy a gye­re­kek egész­ség­tu­da­to­san nő­je­nek fel.

Most megmutatta: Liptai Claudia bekeményített

Most megmutatta: Liptai Claudia bekeményített

A mű­sor­ve­zető ha las­san is, de ké­szül va­la­mi­féle vissza­té­résre. Erre utal a posztja is.

A mű­sor­ve­zető ha las­san is, de ké­szül va­la­mi­féle vissza­té­résre. Erre utal, hogy el­kez­dett edzeni, rá­adá­sul mind­járt egy ütős sport­ágba kós­tolt bele.

Nagy bejelentést tett Demcsák Zsuzsa, ezt nem gondoltad volna

Nagy bejelentést tett Demcsák Zsuzsa, ezt nem gondoltad volna

A nép­szerű tévés ko­moly dön­tést ho­zott a na­pok­ban. Azt is el­árulta, miért dön­tött így!

A nép­szerű tévés ko­moly dön­tést ho­zott a na­pok­ban. Azt is el­árulta, miért dön­tött így!

Így flörtölnek a külföldi sportolók Kiszel Tündével!

Így flörtölnek a külföldi sportolók Kiszel Tündével!

Csap­ják neki a sze­let...

A nap­tár­dí­vára már a kül­földi spor­to­lók is felfi­gyel­tek! Csap­ják is neki a sze­let...

Ez az édesanya csak 4 ételről mondott le, mégis karcsú lett

Ez az édesanya csak 4 ételről mondott le, mégis karcsú lett

Éhe­zés nél­kül adta le a ki­ló­kat!

Ezt az anyu­kát a ba­bája egy­éves szü­le­tés­napi par­ti­ján ké­szült képek döb­ben­tet­ték rá, mennyire meg­hí­zott.

Itt a legújabb kihívás: 5 hét alatt feszes has

Itt a legújabb kihívás: 5 hét alatt feszes has

Mu­tat­juk a leg­ha­té­ko­nyabb gya­kor­la­to­kat, ami­vel el­ér­he­ted az áhí­tott, lapos és koc­kás hasat. Menni fog! Vágj bele!

Mu­tat­juk a leg­ha­té­ko­nyabb gya­kor­la­to­kat, ami­vel el­ér­he­ted az áhí­tott, lapos és koc­kás hasat. Menni fog! Vágj bele!

Pörögj fel! Ezzel a nyári zenelistával gyerekjáték lesz a futás!

Pörögj fel! Ezzel a nyári zenelistával gyerekjáték lesz a futás!

Él­vezd a kora reg­geli és a késő esti órák fris­ses­sé­gét, elő a fu­tó­ci­pők­kel, és hall­gass hozzá szu­per da­lo­kat.

Él­vezd a kora reg­geli és a késő esti órák fris­ses­sé­gét, elő a fu­tó­ci­pők­kel, és hall­gass hozzá szu­per da­lo­kat.

Hisztirohamot kapott Debreczeni Zita

Hisztirohamot kapott Debreczeni Zita

Nem min­den­napi hob­biba vá­gott bele Deb­rec­zeni Zita. A csi­nos sztár ször­fözni tanul, de nem olyan egy­szerű, mint azt gon­dolta.

Nem min­den­napi hob­biba vá­gott bele Deb­rec­zeni Zita. A csi­nos sztár ször­fözni tanul, de nem olyan egy­szerű, mint azt gon­dolta.