Baljós jelek érkeztek a túlvilágról, Amanda mindenkit figyelmeztet

Baljós jelek érkeztek a túlvilágról, Amanda mindenkit figyelmeztet

A nő a spi­ri­tu­á­lis sze­xet is ki­pró­bálta, de mint mondja, a más­vi­lág nem játék.

7 energiaközpont irányítja a tested: Ismerd meg az ősi keleti bölcseletet EZO

7 energiaközpont irányítja a tested: Ismerd meg az ősi keleti bölcseletet

7 energiaközpont irányítja a tested: Ismerd meg az ősi keleti bölcseletet

A ke­leti gyó­gyí­tók más­képp vi­szo­nyul­nak az em­beri egész­ség­hez, mint a ha­gyo­má­nyos or­vos­lás.

Ezért változik minden 7. évben az életünk EZO

Ezért változik minden 7. évben az életünk

Ezért változik minden 7. évben az életünk

A sejt­szintű és a lelki vál­to­zá­sok ki­ha­tás­sal van­nak egész élet­utunkra. Is­merd meg te is a fo­lya­ma­tot!

Így képes kommunikálni elhunyt édesanyjával Csonka András!

Így képes kommunikálni elhunyt édesanyjával Csonka András!

Sokan pró­bál­nak kap­cso­latba lépni ha­lott sze­ret­te­ik­kel. A sztár­szí­nész el­árulta, neki hogy si­ke­rül!

Elképesztő kijelentést tett Pataky Attila

Elképesztő kijelentést tett Pataky Attila

Rend­kí­vüli spi­ri­tu­á­lis él­mény­ben volt része.

Rend­kí­vüli spi­ri­tu­á­lis él­mény­ben volt része az EDDA éne­ke­sé­nek a mű­tő­asz­ta­lon.