CÍMKE: 'sorsolás'

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 3,773 milliárd forint?

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 3,773 milliárd forint?

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 14. já­ték­hé­ten ugyanis 3 mil­li­árd 773 mil­lió fo­rint volt!

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 3,414 milliárd forint?

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 3,414 milliárd forint?

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 12. já­ték­hé­ten ugyanis 3 mil­li­árd 414 mil­lió fo­rint volt.

FRISS HÍREK

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 2,895 milliárd forint?

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 2,895 milliárd forint?

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 9. já­ték­hé­ten ugyanis 2 mil­li­árd 895 mil­lió fo­rint volt!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 9. já­ték­hé­ten ugyanis 2 mil­li­árd 895 mil­lió fo­rint volt!

Még mindig nem volt ötös a lottón, tovább halmozódik a nyeremény

Még mindig nem volt ötös a lottón, tovább halmozódik a nyeremény

2 mil­li­árd 566 mil­lió fo­rintra nőtt az Ötös­lottó fő­nye­re­mé­nye

2 mil­li­árd 566 mil­lió fo­rintra nőtt az Ötös­lottó fő­nye­re­mé­nye

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd az 1 milliárd 681 millió forint?

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd az 1 milliárd 681 millió forint?

Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok emel­kedő sor­rend­ben!

Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok emel­kedő sor­rend­ben!

Értékes ajándékkal lepte meg rajongóját Király Viktor

Értékes ajándékkal lepte meg rajongóját Király Viktor

Ki­de­rült, kihez ke­rült a hang­szer.

Ki­rály Vik­tor hetek óta láz­ban tar­totta a kö­zön­sé­gét, de végre ki­de­rült, kihez ke­rült az éne­kes hang­szere.

Összeállt az álomcsapat: Berki segít Győzinek

Összeállt az álomcsapat: Berki segít Győzinek

Gás­pár Győző hiába van sok­kal ré­geb­ben a szak­má­ban, Krisz­tián va­la­hogy ügye­seb­ben mozog on­line.

Gás­pár Győző hiába van sok­kal ré­geb­ben a szak­má­ban, Krisz­tián va­la­hogy ügye­seb­ben mozog a kö­ve­tők to­bor­zá­sá­nak me­ze­jén.

Végre minden kiderül, izgalmas lesz a hétfő

Végre minden kiderül, izgalmas lesz a hétfő

A leg­iz­gal­ma­sabb sza­ka­szá­hoz ér­ke­zett a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája.

Az egye­nes ki­esé­ses, vagyis a leg­iz­gal­ma­sabb sza­ka­szá­hoz ér­ke­zett a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája. Min­den bi­zonnyal újra mil­li­ó­kat ültet a te­le­ví­ziók elé a sok ki­váló já­té­kos.

Tiéd lett a 210 mil­lió fo­rin­t? Íme a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

Tiéd lett a 210 mil­lió fo­rin­t? Íme a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

Lás­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye az 50. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 210 mil­­­­lió fo­­­rint volt. Lás­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

Eldőlt, Cristiano Ronaldo visszatér Madridba

Eldőlt, Cristiano Ronaldo visszatér Madridba

Hét­főn, Nyon­ban tar­tot­ták a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája ki­esé­ses sza­ka­szá­nak sor­so­lá­sát.

Hét­főn, Nyon­ban tar­tot­ták a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája ki­esé­ses sza­ka­szá­nak sor­so­lá­sát.

Ilyen még sosem volt, az időjárás is számít a sorsolásnál

Ilyen még sosem volt, az időjárás is számít a sorsolásnál

Ma kora dél­után meg­tud­juk, kik ellen kell ki­jut­nia a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak a foci-Eb-re.

Ma kora dél­után meg­tud­juk, kik ellen kell ki­jut­nia a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak a foci-Eb-re.

Ki vitte el a 277 mil­lió fo­rin­tot? Íme, a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

Ki vitte el a 277 mil­lió fo­rin­tot? Íme, a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

Lás­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 45. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 277 mil­­­­lió fo­­­rint volt. Lás­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai. Tiéd lett a 202 mil­lió?

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai. Tiéd lett a 202 mil­lió?

Mel­léd állt a sze­ren­cse?

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 40. já­­ték­­hé­­ten 202 mil­­lió fo­­rint volt, jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd az 1 milliárd 75 millió forint?

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 48. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 75 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 48. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 75 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, 1 mil­li­árd 715 mil­lió fo­rint a tét

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, 1 mil­li­árd 715 mil­lió fo­rint a tét

Ha For­tuna is­ten­asszony ma neked ked­ve­zett, ezek vol­tak a te szá­maid!

Ha For­tuna is­ten­asszony ma neked ked­ve­zett, ezek vol­tak a te szá­maid!

Eldőlt a Vidi sorsa, sztárok jönnek Budapestre

Eldőlt a Vidi sorsa, sztárok jönnek Budapestre

Hat év után ismét van ma­gyar lab­da­rúgó-csa­pat az Eu­rópa-liga fő­táb­lá­ján. Meg­tar­tot­ták a sor­so­lást.

Hat év után ismét van ma­gyar lab­da­rúgó-csa­pat az Eu­rópa-liga fő­táb­lá­ján. Meg­tar­tot­ták a sor­so­lást.

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, 1 milliárd 250 millió forint volt a tét

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, 1 milliárd 250 millió forint volt a tét

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 33. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 250 mil­lió fo­rint volt.

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, 800 mil­lió fo­rint volt a tét

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, 800 mil­lió fo­rint volt a tét

Vajon neked ked­ve­zett ma For­tuna?

Vajon neked ked­ve­zett ma For­tuna is­ten­asszony? Lás­suk, ezen a héten me­lyik öt szám te­he­tett gaz­daggá!

Tiéd lett a 215 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett a 215 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 24. já­ték­hé­ten ugyanis 215 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Tiéd lett a 890 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett a 890 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 16. já­ték­hé­ten ugyanis 890 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Tiéd az 1 mil­li­árd 661 mil­lió fo­rint? Íme az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai

Tiéd az 1 mil­li­árd 661 mil­lió fo­rint? Íme az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 22. já­­ték­­hé­­ten 1 mil­­li­árd 661 mil­­lió fo­­rint volt.

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 22. já­­ték­­hé­­ten 1 mil­­li­árd 661 mil­­lió fo­­rint volt.

Tiéd az 1 milliárd 535 millió forint? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd az 1 milliárd 535 millió forint? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 21. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 535 mil­lió fo­rint volt!

Tiéd lett az 1 milliárd 181 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett az 1 milliárd 181 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 18. já­ték­hé­ten ugyanis 890 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Csúnyán átverték Kelemen Annát, mindenről kitálalt!

Csúnyán átverték Kelemen Annát, mindenről kitálalt!

Az egy­kori play­mate hiába várt a part­ne­rére, az nem ment el a meg­be­szélt ta­lál­ko­zóra, csak egy le­ve­let kül­dött maga he­lyett.

Az egy­kori play­mate hiába várt a part­ne­rére, az nem ment el a meg­be­szélt ta­lál­ko­zóra, csak egy le­ve­let kül­dött maga he­lyett.

Tiéd lett a 650 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett a 650 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 14. já­ték­hé­ten ugyanis 650 mil­lió fo­rint volt!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 14. já­ték­hé­ten ugyanis 650 mil­lió fo­rint volt!

Tiéd lett a 550 mil­lió fo­rint? Mu­tat­juk az Ötös­lottó nye­rő­szá­mait

Tiéd lett a 550 mil­lió fo­rint? Mu­tat­juk az Ötös­lottó nye­rő­szá­mait

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye az 5. já­­ték­­hé­­ten 550 mil­­lió fo­­rint volt. Jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Nagyon rossz hírt kapott a magyar válogatott

Nagyon rossz hírt kapott a magyar válogatott

Nem jó elő­jel a mi­e­ink szá­mára.

Nem jó elő­jel a mi­e­ink szá­mára. Az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon elért 14. hely miatt nem volt ki­emelt a ma­gyar vá­lo­ga­tott. El­len­fe­lünk a 8. po­zí­ciót sze­rezte meg.

Tiéd az 540 millió forint? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Megnyerted az 540 millió forintot? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok emel­kedő szám­sor­rend­ben!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 13. já­ték­hé­ten ugyanis 540 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Lot­tó­mil­li­o­mos let­tél? Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait

Lot­tó­mil­li­o­mos let­tél? Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait

Lás­­suk a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

A te­­li­­ta­­lá­­la­­tos szel­­vény nem ke­­ve­­sebb, mint 525 mil­­lió fo­­rin­­tot ér. Lás­­suk a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

Lot­tó­mil­li­o­mos let­tél? Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

Lot­tó­mil­li­o­mos let­tél? Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 38. já­­­ték­­­hé­­­ten 375 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Ő lett az egymilliomodik magyar filmnéző, elképesztő, mit nyert

Ő lett az egymilliomodik magyar filmnéző, elképesztő, mit nyert

Az idén ki­emel­kedő né­zett­sé­get pro­du­káló ma­gyar fil­mek szü­let­tek.

Az idén ki­emel­kedő né­zett­sé­get pro­du­káló ma­gyar fil­mek kö­zött szá­mos el­ké­pesztő ered­mény szü­le­tett. A Kin­cse­met 450 ezren, a Pappa Piát 208 ezren, a Test­ről és lé­lekrőlt 85 ezren, a Bra­zi­lo­kat 75 ezren néz­ték meg.

Szomorú nap, nagy csalódások érték Dárdai Pált

Szomorú nap, nagy csalódások érték Dárdai Pált

Iga­zán nin­cse­nek nagy el­vá­rá­sai a Her­tha ma­gyar edző­jé­nek, de egyik kí­ván­sága sem tel­je­sült.

Nin­cse­nek nagy el­vá­rá­sai a Her­tha ma­gyar edző­jé­nek, de egyik kí­ván­sága sem tel­je­sült. Volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk rög­tön nyi­lat­ko­zott is a tör­tén­tek­ről.

Most érkezett: lázban a Vidi-szurkolók, Nikolics hazatér

Most érkezett: lázban a Vidi-szurkolók, Nikolics hazatér

Ki­sor­sol­ták a Vi­deo­ton el­len­fe­lét az Eu­rópa-li­gá­ban. A tét a fő­táb­lás sze­rep­lés és a vele járó száz­mil­liók.

Ki­sor­sol­ták a Vi­deo­ton el­len­fe­lét az Eu­rópa-li­gá­ban. A tét a fő­táb­lás sze­rep­lés és a vele járó száz­mil­liók.

Hírek az UEFA-tól, így még fájóbb a Fradi összeomlása

Hírek az UEFA-tól, így még fájóbb a Fradi összeomlása

Rosszabb is le­he­tett volna...

Fran­cia­or­szág, Len­gyel­or­szág, Bul­gá­ria vagy Lit­vá­nia lehet a kö­vet­kező ál­lo­más. Nem jár­tak rosszul eu­ró­pai ku­pa­csa­pa­ta­ink, de...

Vajon milliárdos lettél? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Vajon milliárdos lettél? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 25. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 798 mil­lió fo­rint volt.

Mil­li­ár­dos let­tél? Íme, az Ötös­lottó e heti nye­rő­szá­mai!

Mil­li­ár­dos let­tél? Íme, az Ötös­lottó e heti nye­rő­szá­mai!

1 mil­­li­árd 180 mil­­lió fo­­rint!

Az Ötös­­lottó 20. já­­ték­­he­­té­­nek fő­­nye­­re­­mé­­nye 1 mil­­li­árd 180 mil­­lió fo­­rint! Te nyer­ted meg ezt a ha­tal­mas össze­get?

Íme, az Ötös­lottó e heti nye­rő­szá­mai

Íme, az Ötös­lottó e heti nye­rő­szá­mai

Az Ötös­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 52. já­­­ték­­­hé­­­ten 550 mil­­­lió fo­­­rint!

Az Ötös­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 52. já­­­ték­­­hé­­­ten 550 mil­­­lió fo­­­rint! Most meg­­­mu­­­tat­­­juk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat.

Nyertél? Itt vannak a hatoslottó milliókat érő számai

Nyertél? Itt vannak a hatoslottó milliókat érő számai

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 18. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 70 mil­­­­lió fo­­­rint volt. Íme, a nyer­­tes szá­­mok!

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 18. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 70 mil­­­­lió fo­­­rint volt. Íme, a nyer­­tes szá­­mok!

Te lettél a milliomos?

Te lettél a milliomos? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 16. já­ték­hé­ten ugyanis 925 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 16. já­ték­hé­ten ugyanis 925 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Sorsoltak, csúcsrangadó jön a BL-ben!

Sorsoltak, csúcsrangadó jön a BL-ben!

Íme, a ne­gyed­döntő pá­ro­sí­tása.

Pén­te­ken el­ké­szí­tet­ték a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­nek sor­so­lá­sát.

Ma kiderül, hogy karácsonyra lottónyeremény kerül-e a fa alá

Ma kiderül, hogy karácsonyra lottónyeremény kerül-e a fa alá

Ha lot­tó­zol, fi­gyelj oda, mert más­kor húz­zák a nye­rő­szá­mo­kat.

Ha lot­tó­zol, fi­gyelj oda, mert a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. mó­do­sí­totta a sor­so­lási idő­pon­tot.

Csak nem te nyertél 315 milliót? Íme, a hatoslottó eheti nyerőszámai!

Csak nem te nyertél 315 milliót? Íme, a hatoslottó eheti nyerőszámai!

A 45. já­ték­hé­ten gran­di­ó­zus mé­retű össze­get le­he­tett ha­za­vinni.

A 45. já­ték­hé­ten gran­di­ó­zus mé­retű össze­get ka­pa­rint­ha­tott meg, aki jól tip­pelt.

Tiéd a 85 millió? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai!

Tiéd a 85 millió? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai!

Mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 38. já­ték­hé­ten ugyanis 85 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Ezzel a hat számmal válhattál egy csapásra milliomossá!

Ezzel a hat számmal válhattál egy csapásra milliomossá!

60 mil­lió fo­rint a tét, el­len­őrizd!

A 34. já­ték­hé­ten 60 mil­lió fo­rint bol­dog tu­laj­do­nosa lehet az, aki jól tip­pelt. Íme a nye­rő­szá­mok, első kéz­ből!

120 mil­­lió fo­­rint a tét! Mu­­tat­­juk a Ha­­tos­­lottó nye­­rő­­szá­­mait

120 mil­­lió fo­­rint a tét! Mu­­tat­­juk a Ha­­tos­­lottó nye­­rő­­szá­­mait

A Ha­­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 42. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 120 mil­­­­lió fo­­­­rint volt. Lás­­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

A Ha­­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 42. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 120 mil­­­­lió fo­­­­rint volt. Lás­­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

Volt telitalálat a hatoslottón! Te milliomos lettél?

Volt telitalálat a hatoslottón! Te milliomos lettél?

Nézd meg a nye­rő­szá­mo­kat, va­laki ugyanis mind a hatot el­ta­lálta! Te vagy a sze­ren­csés nyer­tes?

Nézd meg a nye­rő­szá­mo­kat, va­laki ugyanis mind a hatot el­ta­lálta!

262 mil­lió fo­rint a tét! Ezek a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai!

262 mil­lió fo­rint a tét! Ezek a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai!

Neked ked­ve­zett For­tuna?

A te­­li­­ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­vény fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 2016. 29. já­­­ték­­­hé­­­ten már 262 mil­­­lió fo­­rint! A nye­­­rő­­­szá­­­mok emel­­­kedő szám­­sor­­­rend­­­ben a kö­­­vet­­­ke­­­zők...

Lottómilliomos lettél? Mutatjuk a nyerőszámokat!

Lottómilliomos lettél? Mutatjuk a nyerőszámokat!

El­ta­lál­tad a szá­mo­kat?

A Ha­­­­­tos­­­­­lottó vár­­­­­ható fő­­­­­nye­­­­­re­­­­­mé­­­­­nye a 27. já­­­­­ték­­­­­hé­­­­­ten 125 mil­­­lió Ft volt. Lás­suk, si­ke­rült-e el­ta­lál­nod a szá­mo­kat!

393 mil­­­lió fo­­­rint a tét! Ezek a Ha­­­tos­­­lottó nye­­­rő­­­szá­­­mai!

393 mil­­­lió fo­­­rint a tét! Ezek a Ha­­­tos­­­lottó nye­­­rő­­­szá­­­mai!

A te­­­­li­­­­ta­­­­­lá­­­­­la­­­­­tos szel­­­­vény fő­­­­­nye­­­­­re­­­­­mé­­­­­nye a 2016. 31. já­­­­­ték­­­­­hé­­­­­ten már 393 mil­­­­­lió fo­­­­rint! A nye­­­­­rő­­­­­szá­­­­­mok emel­­­­­kedő szám­­­­sor­­­­­rend­­­­­ben a kö­­­­­vet­­­­­ke­­­­­zők...

A te­­­­li­­­­ta­­­­­lá­­­­­la­­­­­tos szel­­­­vény fő­­­­­nye­­­­­re­­­­­mé­­­­­nye a 2016. 31. já­­­­­ték­­­­­hé­­­­­ten már 393 mil­­­­­lió fo­­­­rint! A nye­­­­­rő­­­­­szá­­­­­mok emel­­­­­kedő szám­­­­sor­­­­­rend­­­­­ben a kö­­­­­vet­­­­­ke­­­­­zők...

Bajban a magyarok, brutális ellenfél jön

Bajban a magyar csapat, brutális ellenfél érkezik a 16 között

Na­gyon nem jött jól Ma­gyar­or­szág­nak, hogy Ang­lia nem verte meg a szlo­vá­ko­kat hétfő este. Eu­rópa három leg­jobb csa­pata mel­lett az an­go­lok le­het­nek Dzs­u­dzsá­kék el­len­fe­lei.

A to­vább­ju­tás már szinte biz­tos, de na­gyon nem jött jól Ma­gyar­or­szág­nak, hogy Ang­lia nem verte meg a szlo­vá­ko­kat hétfő este. Eu­rópa három leg­jobb csa­pata mel­lett az an­go­lok le­het­nek Ge­ráék el­len­fe­lei.

Van valami a levegőben! Újra elvitték a Hatoslottó főnyereményét!

Van valami a levegőben! Újra elvitték a Hatoslottó főnyereményét!

Idén már nyol­ca­dik al­ka­lom­mal vit­ték el a Ha­tos­lottó fő­nye­re­mé­nyét.

Idén már nyol­ca­dik al­ka­lom­mal vit­ték el a Ha­tos­lottó fő­nye­re­mé­nyét.

Ezek a szá­mok most 670 mil­liót értek az Ötös­lot­tón!

Ezek a szá­mok most 670 mil­liót értek az Ötös­lot­tón!

Mu­­tat­­juk is a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 22. já­­ték­­hé­­ten ugyanis 670 mil­­lió fo­­rint volt, mu­­tat­­juk is a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

Ezek a számok most 580 milliót értek az Ötöslottón!

Ezek a számok most 580 milliót értek az Ötöslottón!

Mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 21. já­ték­hé­ten ugyanis 580 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Ezt a számot ikszeld, ha nyerni akarsz a lottón!

Ezt a számot ikszeld, ha nyerni akarsz a lottón!

Mu­tat­juk, mi hoz­hat sze­ren­csét!

Va­ló­szí­nű­leg nem vé­let­len, hogy idén lép­tünk át a Majom évébe. Mu­tat­juk, mi hoz­hat ha­tal­mas sze­ren­csét!

Brutális ellenfelet dobhat a gép a Fradinak

Brutális ellenfelet dobhat a gép a Fradinak

For­tuna el­en­gedte a zöl­dek kezét.

Hiába erős csa­pat a ma­gyar baj­nok Fe­renc­vá­ros, úgy lát­szik, For­tuna kis­asszony nem Tho­mas Doll edzé­seit lá­to­gatja.

Te nyerted a 370 milliót? Mu­tat­juk az Ötös­lottó nye­rő­szá­mait!

Te nyerted a 370 milliót? Mu­tat­juk az Ötös­lottó nye­rő­szá­mait!

A 19. já­­ték­­hé­­ten az öt­­ta­­lá­­la­­tos szel­­vénnyel 370 mil­­lió fo­­rin­­tot vi­hetsz haza.

A 19. já­­ték­­hé­­ten az öt­­ta­­lá­­la­­tos szel­­vénnyel 370 mil­­lió fo­­rin­­tot vihet haza az, aki egye­­dül ta­­lálja el a szá­­mo­­kat!

Ellenőrizd, nyertél-e a Hatoslottón!

Ellenőrizd, nyertél-e a Hatoslottón!

Ezen a héten senki nem vi­hette haza a fő­nye­re­ményt.

Ezen a héten senki nem vi­hette haza a fő­nye­re­ményt, de az ötös is majd­nem egy­mil­liót fizet.

Lot­tó­mil­li­o­mos let­tél? Mu­tat­juk a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

Lot­tó­mil­li­o­mos let­tél? Mu­tat­juk a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

Lás­­suk a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

A Ha­­tos­­lottó vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 18. já­­ték­­hé­­ten 122 mil­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

Lot­tó­mil­li­o­mos let­tél? Mu­tat­juk a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

Lot­tó­mil­li­o­mos let­tél? Mu­tat­juk a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

A Ha­­tos­­lottó vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 17. já­­ték­­hé­­ten 60 mil­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

A Ha­­tos­­lottó vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 17. já­­ték­­hé­­ten 60 mil­­lió fo­­rint volt.

Megint volt hatos a lottón! Vajon tiéd lett a 63 millió?

Megint volt hatos a lottón! Vajon tiéd lett a 63 millió?

A 13. já­ték­hé­ten a Ha­tos­lottó fő­nye­re­mé­nye ki­csi­vel több mint 60 mil­lió fo­rint volt. Lás­­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

A 13. já­ték­hé­ten a Ha­tos­lottó fő­nye­re­mé­nye ki­csi­vel több mint 60 mil­lió fo­rint volt. Lás­­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

Nem kevés a tét a Hatoslottón! Íme, a nyerőszámok!

Nem kevés a tét a Hatoslottón! Íme, a nyerőszámok!

2015. 50. já­­ték­­hé­­ten: 60 mil­­lió Ft!

A 6 ta­­lá­­la­­tos vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 2015. 50. já­­ték­­hé­­ten: 60 mil­­lió Ft!

Csányi továbbjutást vár, Storck nehéz csoportról beszél

Csányi továbbjutást vár, Storck nehéz csoportról beszél

Por­tu­gá­lia, Iz­land és Auszt­ria jön.

Por­tu­gá­lia, Iz­land és Auszt­ria ellen fog ját­szani a ma­gyar vá­lo­ga­tott a 2016-os lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Még a Császár is csettintett: csúcsrangadók a BL-ben

Még a Császár is csettintett: csúcsrangadók a BL-ben

Be­le­hú­zott a leg­utóbbi két dön­tős a nyol­cad­dön­tő­ben.

Be­le­hú­zott a leg­utóbbi két dön­tős. A Bar­ce­lona és a Ju­ven­tus is nehéz el­len­fe­let ka­pott a Baj­no­kok Li­gája nyol­cad­dön­tő­jé­ben. Bog­dánék német, Vanc­zá­kék por­tu­gál csa­pat­tal akad­tak össze az Eu­rópa Li­gá­ban.

Örülhetünk az Eb-sorsolásnak, Ausztria ellen nyitunk

Örülhetünk az Eb-sorsolásnak, Ausztria ellen nyitunk

Szom­ba­ton tar­tot­ták a 2016-os, fran­cia­or­szági lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­ság sor­so­lá­sát.

Szom­ba­ton tar­tot­ták a 2016-os, fran­cia­or­szági lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­ság sor­so­lá­sát.

Már megint átvert minket az MLSZ

Már megint átverte az MLSZ a szurkolókat

A hét­közi for­du­lók annyira a szur­koló el­len­sé­gei, hogy né­gyet is ka­punk.

Ver­seny­bi­zott­ság kontra Storck: a hét­közi baj­noki for­du­lók annyira a szur­ko­lók el­len­sé­gei, hogy a feb­ruár 10-én kez­dődő "ta­vas­szal" né­gyet is ka­punk be­lő­lük.

Megtaláltuk a magyar válogatott álomellenfeleit az Eb-n!

Megtaláltuk a magyar válogatott álomellenfeleit az Eb-n!

Tel­jes az Eu­rópa-baj­nok­ság me­ző­nye, 24 csa­pat várja a de­cem­ber 12-i sor­so­lást. Nem vár­nak ránk könnyű el­len­fe­lek.

Gianni zászlót fordít: így várják sztárjaink az Eb-sorsolást

Gianni zászlót fordít: így várják sztárjaink az Eb-sorsolást

Ki­de­rül, kik ellen ját­sza­nak biz­to­san Dzs­u­dzsá­kék jövő nyá­ron Fran­cia­or­szág­ban.

Szom­bat este végre ki­sor­sol­ják a foci-Eb cso­port­jait. Ki­de­rül, kik ellen ját­sza­nak biz­to­san Dzs­u­dzsá­kék jövő nyá­ron Fran­cia­or­szág­ban. Olyan sztá­ro­kat is meg­kér­dez­tünk, akik két csa­pat­nak szur­kol­hat­nak a tor­nán.

Újabb pofon a magyar focinak: értünk imádkoznak a pótselejtezősök

Újabb pofon a magyar focinak: értünk imádkoznak a pótselejtezősök

Le­het­sé­ges Eb-pót­se­lej­te­zős ri­vá­li­sa­ink szá­mára a ma­gyar vá­lo­ga­tott az álom­el­len­fél.

840 millió forint a tét

840 millió forint a tét

Ezen a héten sincs te­li­ta­lá­la­tos a ha­tos­lot­tón.

Ezen a héten sincs te­li­ta­lá­la­tos a ha­tos­lot­tón. Egy hét múlva ilyen­kor mul­ti­mil­li­o­mos lehet a sze­ren­csés tip­pelő.

Simán kijuthatunk a foci vb-re!

Simán kijuthatunk a foci vb-re!

A ki­eme­lési rend­szer miatt könnyű el­len­fe­lek jö­het­nek.

Sze­ren­csés eset­ben könnyű cso­portba is ke­rül­het a ma­gyar fut­ball­vá­lo­ga­tott a 2018-as vi­lág­baj­nok­ság se­lej­te­zőin.

Botrány a tévében a legmagyarabb német focicsapat miatt

Botrány a német tévében a magyarok focicsapata miatt

Kínos je­le­net za­varta meg az ARD élő adá­sát. A mű­sor­ve­zető ne­he­zen fé­kezte meg az in­du­la­to­kat.