CÍMKE: 'sorsolás'

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd az 1 milliárd 681 millió forint?

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd az 1 milliárd 681 millió forint?

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye az 1. já­ték­hé­ten ugyanis 1,681 mil­li­árd fo­rint volt.

Összeállt az álomcsapat: Berki segít Győzinek

Összeállt az álomcsapat: Berki segít Győzinek

Gás­pár Győző hiába van sok­kal ré­geb­ben a szak­má­ban, Krisz­tián va­la­hogy ügye­seb­ben mozog on­line.

Gás­pár Győző hiába van sok­kal ré­geb­ben a szak­má­ban, Krisz­tián va­la­hogy ügye­seb­ben mozog a kö­ve­tők to­bor­zá­sá­nak me­ze­jén.

Eldőlt, Cristiano Ronaldo visszatér Madridba

Eldőlt, Cristiano Ronaldo visszatér Madridba

Hét­főn, Nyon­ban tar­tot­ták a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája ki­esé­ses sza­ka­szá­nak sor­so­lá­sát.

Hét­főn, Nyon­ban tar­tot­ták a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája ki­esé­ses sza­ka­szá­nak sor­so­lá­sát.

Végre minden kiderül, izgalmas lesz a hétfő

Végre minden kiderül, izgalmas lesz a hétfő

A leg­iz­gal­ma­sabb sza­ka­szá­hoz ér­ke­zett a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája.

Az egye­nes ki­esé­ses, vagyis a leg­iz­gal­ma­sabb sza­ka­szá­hoz ér­ke­zett a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája. Min­den bi­zonnyal újra mil­li­ó­kat ültet a te­le­ví­ziók elé a sok ki­váló já­té­kos.

Tiéd lett a 210 mil­lió fo­rin­t? Íme a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

Tiéd lett a 210 mil­lió fo­rin­t? Íme a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye az 50. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 210 mil­­­­lió fo­­­rint volt. Lás­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye az 50. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 210 mil­­­­lió fo­­­rint volt. Lás­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd az 1 milliárd 75 millió forint?

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd az 1 milliárd 75 millió forint?

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 48. já­ték­hé­ten 1 mil­li­árd 75 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Ki vitte el a 277 mil­lió fo­rin­tot? Íme, a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

Ki vitte el a 277 mil­lió fo­rin­tot? Íme, a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

Lás­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 45. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 277 mil­­­­lió fo­­­rint volt. Lás­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

Ilyen még sosem volt, az időjárás is számít a sorsolásnál

Ilyen még sosem volt, az időjárás is számít a sorsolásnál

Ma kora dél­után meg­tud­juk, kik ellen kell ki­jut­nia a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak a foci-Eb-re.

Ma kora dél­után meg­tud­juk, kik ellen kell ki­jut­nia a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak a foci-Eb-re.

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai. Tiéd lett a 202 mil­lió?

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai. Tiéd lett a 202 mil­lió?

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 40. já­­ték­­hé­­ten 202 mil­­lió fo­­rint volt, jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 40. já­­ték­­hé­­ten 202 mil­­lió fo­­rint volt.

Eldőlt a Vidi sorsa, sztárok jönnek Budapestre

Eldőlt a Vidi sorsa, sztárok jönnek Budapestre

Meg­tar­tot­ták az EL-sor­so­lást.

Hat év után ismét van ma­gyar lab­da­rúgó-csa­pat az Eu­rópa-liga fő­táb­lá­ján. Meg­tar­tot­ták a sor­so­lást.

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, 1 milliárd 250 millió forint volt a tét

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, 1 milliárd 250 millió forint volt a tét

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 33. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 250 mil­lió fo­rint volt.

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, 1 mil­li­árd 715 mil­lió fo­rint a tét

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, 1 mil­li­árd 715 mil­lió fo­rint a tét

Ha For­tuna is­ten­asszony ma neked ked­ve­zett, ezek vol­tak a te szá­maid!

Ha For­tuna is­ten­asszony ma neked ked­ve­zett, ezek vol­tak a te szá­maid!

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, 800 mil­lió fo­rint volt a tét

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, 800 mil­lió fo­rint volt a tét

Vajon neked ked­ve­zett ma For­tuna is­ten­asszony? Lás­suk, ezen a héten me­lyik öt szám te­he­tett gaz­daggá!

Vajon neked ked­ve­zett ma For­tuna is­ten­asszony? Lás­suk, ezen a héten me­lyik öt szám te­he­tett gaz­daggá!

Tiéd lett a 215 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett a 215 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 24. já­ték­hé­ten ugyanis 215 mil­lió fo­rint volt!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 24. já­ték­hé­ten ugyanis 215 mil­lió fo­rint volt!

Tiéd az 1 mil­li­árd 661 mil­lió fo­rint? Íme az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai

Tiéd az 1 mil­li­árd 661 mil­lió fo­rint? Íme az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 22. já­­ték­­hé­­ten 1 mil­­li­árd 661 mil­­lió fo­­rint volt.

Tiéd az 1 milliárd 535 millió forint? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd az 1 milliárd 535 millió forint? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 21. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 535 mil­lió fo­rint volt!

Tiéd lett az 1 milliárd 181 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett az 1 milliárd 181 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 18. já­ték­hé­ten ugyanis 890 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Megnyerted az 540 millió forintot? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Megnyerted az 540 millió forintot? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 13. já­ték­hé­ten ugyanis 540 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Tiéd lett a 890 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett a 890 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 16. já­ték­hé­ten ugyanis 890 mil­lió fo­rint volt.

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 16. já­ték­hé­ten ugyanis 890 mil­lió fo­rint volt.

Csúnyán átverték Kelemen Annát, mindenről kitálalt!

Csúnyán átverték Kelemen Annát, mindenről kitálalt!

Hiába várt a part­ne­rére.

Az egy­kori play­mate hiába várt a part­ne­rére, az nem ment el a meg­be­szélt ta­lál­ko­zóra, csak egy le­ve­let kül­dött maga he­lyett.

Tiéd lett a 650 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett a 650 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 14. já­ték­hé­ten ugyanis 650 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Tiéd lett a 550 mil­lió fo­rint? Mu­tat­juk az Ötös­lottó nye­rő­szá­mait

Tiéd lett a 550 mil­lió fo­rint? Mu­tat­juk az Ötös­lottó nye­rő­szá­mait

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye ezen a héten 550 mil­­lió volt.

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye az 5. já­­ték­­hé­­ten 550 mil­­lió fo­­rint volt. Jöj­­je­­nek a szá­­mok!

Nagyon rossz hírt kapott a magyar válogatott

Nagyon rossz hírt kapott a magyar válogatott

Nem jó elő­jel a mi­e­ink szá­mára. Az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon elért 14. hely miatt nem volt ki­emelt a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

Nem jó elő­jel a mi­e­ink szá­mára. Az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon elért 14. hely miatt nem volt ki­emelt a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

Ő lett az egymilliomodik magyar filmnéző, elképesztő, mit nyert

Ő lett az egymilliomodik magyar filmnéző, elképesztő, mit nyert

Az idén ki­emel­kedő né­zett­sé­get pro­du­káló ma­gyar fil­mek kö­zött szá­mos el­ké­pesztő ered­mény szü­le­tett.

Lot­tó­mil­li­o­mos let­tél? Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait

Lot­tó­mil­li­o­mos let­tél? Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait

Lás­­suk a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

A te­­li­­ta­­lá­­la­­tos szel­­vény nem ke­­ve­­sebb, mint 525 mil­­lió fo­­rin­­tot ér. Lás­­suk a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

Eldől Dzsudzsákék sorsa, csak a győzelem számít

Eldől Dzsudzsákék sorsa, csak a győzelem számít

Csak a cso­port­győz­te­sek jut­nak to­vább biz­to­san a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gá­já­ból, amely­nek sor­so­lá­sát szer­dán La­u­sanne-ban tart­ják.

Csak a cso­port­győz­te­sek jut­nak to­vább biz­to­san a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gá­já­ból, amely­nek sor­so­lá­sát szer­dán La­u­sanne-ban tart­ják.

Lot­tó­mil­li­o­mos let­tél? Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

Lot­tó­mil­li­o­mos let­tél? Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 38. já­­­ték­­­hé­­­ten 375 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 38. já­­­ték­­­hé­­­ten 375 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Most érkezett: lázban a Vidi-szurkolók, Nikolics hazatér

Most érkezett: lázban a Vidi-szurkolók, Nikolics hazatér

Ki­sor­sol­ták a Vi­deo­ton el­len­fe­lét.

Ki­sor­sol­ták a Vi­deo­ton el­len­fe­lét az Eu­rópa-li­gá­ban. A tét a fő­táb­lás sze­rep­lés és a vele járó száz­mil­liók.

Hírek az UEFA-tól, így még fájóbb a Fradi összeomlása

Hírek az UEFA-tól, így még fájóbb a Fradi összeomlása

Rosszabb is le­he­tett volna...

Fran­cia­or­szág, Len­gyel­or­szág, Bul­gá­ria vagy Lit­vá­nia lehet a kö­vet­kező ál­lo­más. Nem jár­tak rosszul eu­ró­pai ku­pa­csa­pa­ta­ink, de...

Szomorú nap, nagy csalódások érték Dárdai Pált

Szomorú nap, nagy csalódások érték Dárdai Pált

Iga­zán nin­cse­nek nagy el­vá­rá­sai a Her­tha ma­gyar edző­jé­nek, de egyik kí­ván­sága sem tel­je­sült.

Nin­cse­nek nagy el­vá­rá­sai a Her­tha ma­gyar edző­jé­nek, de egyik kí­ván­sága sem tel­je­sült. Volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk rög­tön nyi­lat­ko­zott is a tör­tén­tek­ről.

Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Vajon milliárdos lettél? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 25. já­ték­hé­ten 1 mil­li­árd 798 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek is a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 25. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 798 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek is a nyer­tes szá­mok!

Mil­li­ár­dos let­tél? Íme, az Ötös­lottó e heti nye­rő­szá­mai!

Mil­li­ár­dos let­tél? Íme, az Ötös­lottó e heti nye­rő­szá­mai!

Az Ötös­­lottó 20. já­­ték­­he­­té­­nek fő­­nye­­re­­mé­­nye 1 mil­­li­árd 180 mil­­lió fo­­rint! Te nyer­ted meg ezt a ha­tal­mas össze­get?

Az Ötös­­lottó 20. já­­ték­­he­­té­­nek fő­­nye­­re­­mé­­nye 1 mil­­li­árd 180 mil­­lió fo­­rint! Te nyer­ted meg ezt a ha­tal­mas össze­get?

Nyertél? Itt vannak a hatoslottó milliókat érő számai

Nyertél? Itt vannak a hatoslottó milliókat érő számai

70 mil­­­­lió fo­­­rint volt a tét.

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 18. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 70 mil­­­­lió fo­­­rint volt. Íme, a nyer­­tes szá­­mok!

Te lettél a milliomos?

Te lettél a milliomos? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 16. já­ték­hé­ten ugyanis 925 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 16. já­ték­hé­ten ugyanis 925 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Sorsoltak, csúcsrangadó jön a BL-ben!

Sorsoltak, csúcsrangadó jön a BL-ben!

Íme, a ne­gyed­döntő pá­ro­sí­tása.

Pén­te­ken el­ké­szí­tet­ték a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­nek sor­so­lá­sát.

120 mil­­lió fo­­rint a tét! Mu­­tat­­juk a Ha­­tos­­lottó nye­­rő­­szá­­mait

120 mil­­lió fo­­rint a tét! Mu­­tat­­juk a Ha­­tos­­lottó nye­­rő­­szá­­mait

Mel­léd állt For­tuna?

A Ha­­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 42. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 120 mil­­­­lió fo­­­­rint volt. Lás­­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

Íme, az Ötös­lottó e heti nye­rő­szá­mai

Íme, az Ötös­lottó e heti nye­rő­szá­mai

Az Ötös­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 52. já­­­ték­­­hé­­­ten 550 mil­­­lió fo­­­rint! Most meg­­­mu­­­tat­­­juk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat, hátha te is mil­li­o­mos let­tél!

Az Ötös­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 52. já­­­ték­­­hé­­­ten 550 mil­­­lió fo­­­rint! Most meg­­­mu­­­tat­­­juk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat.

Ma kiderül, hogy karácsonyra lottónyeremény kerül-e a fa alá

Ma kiderül, hogy karácsonyra lottónyeremény kerül-e a fa alá

Ha lot­tó­zol, fi­gyelj oda, mert a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. mó­do­sí­totta a sor­so­lási idő­pont­ját az ün­ne­pek alatt.

Csak nem te nyertél 315 milliót? Íme, a hatoslottó eheti nyerőszámai!

Csak nem te nyertél 315 milliót? Íme, a hatoslottó eheti nyerőszámai!

A 45. já­ték­hé­ten gran­di­ó­zus mé­retű össze­get ka­pa­rint­ha­tott meg, aki jól tip­pelt.

Tiéd a 85 millió? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai!

Tiéd a 85 millió? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 38. já­ték­hé­ten ugyanis 85 mil­lió fo­rint volt.

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 38. já­ték­hé­ten ugyanis 85 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Ezzel a hat számmal válhattál egy csapásra milliomossá!

Ezzel a hat számmal válhattál egy csapásra milliomossá!

A 34. já­ték­hé­ten 60 mil­lió fo­rint bol­dog tu­laj­do­nosa lehet az, aki jól tip­pelt. Íme a nye­rő­szá­mok, első kéz­ből!

A 34. já­ték­hé­ten 60 mil­lió fo­rint bol­dog tu­laj­do­nosa lehet az, aki jól tip­pelt. Íme a nye­rő­szá­mok, első kéz­ből!

393 mil­­­lió fo­­­rint a tét! Ezek a Ha­­­tos­­­lottó nye­­­rő­­­szá­­­mai!

393 mil­­­lió fo­­­rint a tét! Ezek a Ha­­­tos­­­lottó nye­­­rő­­­szá­­­mai!

Neked ked­ve­zett ma For­tuna?

A te­­­­li­­­­ta­­­­­lá­­­­­la­­­­­tos szel­­­­vény fő­­­­­nye­­­­­re­­­­­mé­­­­­nye a 2016. 31. já­­­­­ték­­­­­hé­­­­­ten már 393 mil­­­­­lió fo­­­­rint! A nye­­­­­rő­­­­­szá­­­­­mok emel­­­­­kedő szám­­­­sor­­­­­rend­­­­­ben a kö­­­­­vet­­­­­ke­­­­­zők...

262 mil­lió fo­rint a tét! Ezek a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai!

262 mil­lió fo­rint a tét! Ezek a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai!

Neked ked­ve­zett For­tuna?

A te­­li­­ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­vény fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 2016. 29. já­­­ték­­­hé­­­ten már 262 mil­­­lió fo­­rint! A nye­­­rő­­­szá­­­mok emel­­­kedő szám­­sor­­­rend­­­ben a kö­­­vet­­­ke­­­zők...

Volt telitalálat a hatoslottón! Te milliomos lettél?

Volt telitalálat a hatoslottón! Te milliomos lettél?

Nézd meg a nye­rő­szá­mo­kat, va­laki ugyanis mind a hatot el­ta­lálta! Te vagy a sze­ren­csés?

Nézd meg a nye­rő­szá­mo­kat, va­laki ugyanis mind a hatot el­ta­lálta! Te vagy a sze­ren­csés nyer­tes?

Lottómilliomos lettél? Mutatjuk a nyerőszámokat!

Lottómilliomos lettél? Mutatjuk a nyerőszámokat!

A Ha­­­­­tos­­­­­lottó vár­­­­­ható fő­­­­­nye­­­­­re­­­­­mé­­­­­nye a 27. já­­­­­ték­­­­­hé­­­­­ten 125 mil­­­lió Ft volt. Lás­suk, si­ke­rült-e el­ta­lál­nod a szá­mo­kat!

A Ha­­­­­tos­­­­­lottó vár­­­­­ható fő­­­­­nye­­­­­re­­­­­mé­­­­­nye a 27. já­­­­­ték­­­­­hé­­­­­ten 125 mil­­­lió Ft volt. Lás­suk, si­ke­rült-e el­ta­lál­nod a szá­mo­kat!

Van valami a levegőben! Újra elvitték a Hatoslottó főnyereményét!

Van valami a levegőben! Újra elvitték a Hatoslottó főnyereményét!

Idén már nyol­ca­dik al­ka­lom­mal vit­ték el a Ha­tos­lottó fő­nye­re­mé­nyét, ez már re­kord­nak szá­mít!

Ezek a szá­mok most 670 mil­liót értek az Ötös­lot­tón!

Ezek a szá­mok most 670 mil­liót értek az Ötös­lot­tón!

Mu­­tat­­juk is a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 22. já­­ték­­hé­­ten ugyanis 670 mil­­lió fo­­rint volt, mu­­tat­­juk is a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

Bajban a magyarok, brutális ellenfél jön

Bajban a magyar csapat, brutális ellenfél érkezik a 16 között

Na­gyon nem jött jól Ma­gyar­or­szág­nak, hogy Ang­lia nem verte meg a szlo­vá­ko­kat hétfő este. Eu­rópa három leg­jobb csa­pata mel­lett az an­go­lok le­het­nek Dzs­u­dzsá­kék el­len­fe­lei.

A to­vább­ju­tás már szinte biz­tos, de na­gyon nem jött jól Ma­gyar­or­szág­nak, hogy Ang­lia nem verte meg a szlo­vá­ko­kat hétfő este. Eu­rópa három leg­jobb csa­pata mel­lett az an­go­lok le­het­nek Ge­ráék el­len­fe­lei.

Ezek a számok most 580 milliót értek az Ötöslottón!

Ezek a számok most 580 milliót értek az Ötöslottón!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 21. já­ték­hé­ten ugyanis 580 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 21. já­ték­hé­ten ugyanis 580 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Ezt a számot ikszeld, ha nyerni akarsz a lottón!

Ezt a számot ikszeld, ha nyerni akarsz a lottón!

Va­ló­szí­nű­leg nem vé­let­len, hogy idén lép­tünk át a Majom évébe. Mu­tat­juk, mi hoz­hat ha­tal­mas sze­ren­csét!

Va­ló­szí­nű­leg nem vé­let­len, hogy idén lép­tünk át a Majom évébe. Mu­tat­juk, mi hoz­hat ha­tal­mas sze­ren­csét!

Te nyerted a 370 milliót? Mu­tat­juk az Ötös­lottó nye­rő­szá­mait!

Te nyerted a 370 milliót? Mu­tat­juk az Ötös­lottó nye­rő­szá­mait!

A 19. já­­ték­­hé­­ten az öt­­ta­­lá­­la­­tos szel­­vénnyel 370 mil­­lió fo­­rin­­tot vihet haza az, aki egye­­dül ta­­lálja el a szá­­mo­­kat!

Ellenőrizd, nyertél-e a Hatoslottón!

Ellenőrizd, nyertél-e a Hatoslottón!

Ezen a héten senki nem vi­hette haza a fő­nye­re­ményt.

Ezen a héten senki nem vi­hette haza a fő­nye­re­ményt, de az ötös is majd­nem egy­mil­liót fizet.

Lot­tó­mil­li­o­mos let­tél? Mu­tat­juk a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

Lot­tó­mil­li­o­mos let­tél? Mu­tat­juk a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

Lás­­suk a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

A Ha­­tos­­lottó vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 18. já­­ték­­hé­­ten 122 mil­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

Még a Császár is csettintett: csúcsrangadók a BL-ben

Még a Császár is csettintett: csúcsrangadók a BL-ben

Be­le­hú­zott a leg­utóbbi két dön­tős. A Bar­ce­lona és a Ju­ven­tus is nehéz el­len­fe­let ka­pott a Baj­no­kok Li­gája nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Lot­tó­mil­li­o­mos let­tél? Mu­tat­juk a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

Lot­tó­mil­li­o­mos let­tél? Mu­tat­juk a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

A Ha­­tos­­lottó vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 17. já­­ték­­hé­­ten 60 mil­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

Megint volt hatos a lottón! Vajon tiéd lett a 63 millió?

Megint volt hatos a lottón! Vajon tiéd lett a 63 millió?

Több mint 60 mil­lió a nyer­tesé.

Mivel a múlt héten egy já­té­kos el­vitte a 355 mil­lió fo­rin­tos fő­dí­jat, a 13. já­ték­hé­ten a Ha­tos­lottó fő­nye­re­mé­nye ki­csi­vel több mint 60 mil­lió fo­rint volt.

Nem kevés a tét a Hatoslottón! Íme, a nyerőszámok!

Nem kevés a tét a Hatoslottón! Íme, a nyerőszámok!

A 6 ta­­lá­­la­­tos vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 2015. 50. já­­ték­­hé­­ten: 60 mil­­lió Ft! Múlt héten volt te­li­ta­lá­lat.

A 6 ta­­lá­­la­­tos vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 2015. 50. já­­ték­­hé­­ten: 60 mil­­lió Ft! Múlt héten volt te­li­ta­lá­lat.

Csányi továbbjutást vár, Storck nehéz csoportról beszél

Csányi továbbjutást vár, Storck nehéz csoportról beszél

Por­tu­gá­lia, Iz­land és Auszt­ria ellen fog ját­szani a ma­gyar vá­lo­ga­tott a 2016-os lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Por­tu­gá­lia, Iz­land és Auszt­ria ellen fog ját­szani a ma­gyar vá­lo­ga­tott a 2016-os lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Gianni zászlót fordít: így várják sztárjaink az Eb-sorsolást

Gianni zászlót fordít: így várják sztárjaink az Eb-sorsolást

Ki­sor­sol­ják a foci-Eb cso­port­jait.

Ki­de­rül, kik ellen ját­sza­nak biz­to­san Dzs­u­dzsá­kék jö­vőre Fran­cia­or­szág­ban. Olyan sztá­ro­kat is meg­kér­dez­tünk, akik két csa­pat­nak szur­kol­hat­nak a tor­nán.

Már megint átvert minket az MLSZ

Már megint átverte az MLSZ a szurkolókat

A hét­közi for­du­lók annyira a szur­koló el­len­sé­gei, hogy né­gyet is ka­punk.

Ver­seny­bi­zott­ság kontra Storck: a hét­közi baj­noki for­du­lók annyira a szur­ko­lók el­len­sé­gei, hogy a feb­ruár 10-én kez­dődő "ta­vas­szal" né­gyet is ka­punk be­lő­lük.

Örülhetünk az Eb-sorsolásnak, Ausztria ellen nyitunk

Örülhetünk az Eb-sorsolásnak, Ausztria ellen nyitunk

Szom­ba­ton tar­tot­ták a 2016-os, fran­cia­or­szági lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­ság sor­so­lá­sát.

Szom­ba­ton tar­tot­ták a 2016-os, fran­cia­or­szági lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­ság sor­so­lá­sát. A ma­gyar vá­lo­ga­tott 44 év után vehet részt a vi­a­da­lon, és nem ke­rült ha­lál­cso­portba.

Megtaláltuk a magyar válogatott álomellenfeleit az Eb-n!

Megtaláltuk a magyar válogatott álomellenfeleit az Eb-n!

Tel­jes az Eu­rópa-baj­nok­ság me­ző­nye, 24 csa­pat várja a sor­so­lást.

Tel­jes az Eu­rópa-baj­nok­ság me­ző­nye, 24 csa­pat várja a de­cem­ber 12-i sor­so­lást. A ma­gyar vá­lo­ga­tottra nem vár­nak könnyű el­len­fe­lek, de ezzel együtt is ké­pe­sek va­gyunk ide­á­lis cso­por­tot össze­ál­lí­tani.

840 millió forint a tét

840 millió forint a tét

Ezen a héten sincs te­li­ta­lá­la­tos a ha­tos­lot­tón. Egy hét múlva ilyen­kor mul­ti­mil­li­o­mos lehet a sze­ren­csés tip­pelő.

Ezen a héten sincs te­li­ta­lá­la­tos a ha­tos­lot­tón. A nye­re­mény hal­mo­zó­dik, egy hét múlva ilyen­kor mul­ti­mil­li­o­mos lehet a sze­ren­csés tip­pelő.

Bármikor összeomolhat az MLSZ kártyavára

Bármikor összeomolhat az MLSZ kártyavára

Az NB I idei sze­zonja attól függ, hogy re­kor­denyhe lesz-e a tél. Ha nem, azt min­denki na­gyon meg­szívja.

Az NB I idei sze­zonja attól függ, hogy re­kor­denyhe lesz-e a tél. Az MLSZ be­te­ge­sen op­ti­mista sor­so­lá­sát akár egyet­len el­ha­lasz­tott for­duló is össze­zúz­hatja.

Simán kijuthatunk a foci vb-re!

Simán kijuthatunk a foci vb-re!

A ki­eme­lési rend­szer miatt könnyű cso­portba is ke­rül­he­tünk.

Sze­ren­csés eset­ben könnyű cso­portba is ke­rül­het a ma­gyar fut­ball­vá­lo­ga­tott a 2018-as vi­lág­baj­nok­ság se­lej­te­zőin. Nem csak sztár­csa­pa­to­kat kap­ha­tunk.

Értünk imádkoznak a pótselejtezős csapatok

Újabb pofon a magyar focinak: értünk imádkoznak a pótselejtezősök

Le­het­sé­ges Eb-pót­se­lej­te­zős ri­vá­li­sa­ink szá­mára a ma­gyar vá­lo­ga­tott az álom­el­len­fél. Négy or­szág is ér­tünk epe­ke­dik a va­sár­napi sor­so­lás előtt.

Le­het­sé­ges Eb-pót­se­lej­te­zős ri­vá­li­sa­ink szá­mára a ma­gyar vá­lo­ga­tott az álom­el­len­fél. Négy or­szág is ér­tünk epe­ke­dik a va­sár­napi sor­so­lás előtt. Nem a leg­jobb, hanem egye­ne­sen a leg­rosszabb a meg­íté­lé­sünk.

Botrány a tévében a legmagyarabb német focicsapat miatt

Botrány a tévében a legmagyarabb német focicsapat miatt

A mű­sor­ve­zető fé­kezte meg a bal­hét.

Kínos je­le­net za­varta meg az ARD adá­sá­ban a lab­da­rúgó Német Kupa 1. for­du­ló­já­nak sor­so­lá­sát. A mű­sor­ve­zető fé­kezte meg az in­du­la­to­kat.