CÍMKE: 'sok pénz'

Így alapozd meg családod életszínvonalát

Így alapozd meg családod életszínvonalát

Nem csak a lot­tó­nyer­te­sek­nek, de bár­mi­lyen...

Nem csak a lot­tó­nyer­te­sek­nek, de bár­mi­lyen be­vé­tel­lel ren­del­kező em­ber­nek meg­éri, hogy...

Ebbe fektetné a pénzét egy pénzügyi szakember, ha milliárdokat nyerne...

Ebbe fektetné a pénzét egy pénzügyi szakember, ha milliárdokat nyerne...

Min­dig is kí­ván­csiak vol­tunk, hogy egy profi szak­em­ber mihez is kez­dene...

Min­dig is kí­ván­csiak vol­tunk, hogy egy profi szak­em­ber mihez is kez­dene...

Ezekre muszáj figyelned, ha hirtelen milliárdos leszel...

Ezekre figyelj, ha hirtelen milliárdos leszel...

Ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét, aligha kell dol­goz­nod éle­ted hát­ra­lévő ré­szé­ben, de...

Ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét, aligha kell dol­goz­nod éle­ted hát­ra­lévő ré­szé­ben, de...

Rejtélyes idegen fizetett milliókat egy kis penészért

Rejtélyes idegen fizetett milliókat egy kis penészért

Per­sze azért nem akár­mi­lyen da­rab­ról van szó. Több mint 4 mil­liót fi­zet­tek az ős­régi pe­né­szért.

Per­sze azért nem akár­mi­lyen da­rab­ról van szó. Több mint 4 mil­liót fi­zet­tek az ős­régi pe­né­szért.

Maniméker: Érdekel, hol fekteti be a pénzét egy pénzügyi tanácsadó?

Maniméker: Érdekel, hol fekteti be a pénzét egy pénzügyi tanácsadó?

Sokan, ha na­gyobb összeg­hez jut­nak, rög­tön őrült köl­te­ke­zésbe kez­de­nek. Be­fek­tetni? Minek?

Ezt ne tedd, ha elvitted az lottóötöst!

Ezt ne tedd, ha elvitted az lottóötöst!

Füg­get­len pénz­ügyi ta­nács­adó mondja el, mire kell fi­gyel­ned...

Füg­get­len pénz­ügyi ta­nács­adó mondja el, mire kell fi­gyel­ned, és mit nem sza­bad ten­ned, ha si­ke­rül el­vin­ned a fő­nye­re­ményt!

Maniméker: Nyertél a lottón? Eláruljuk, melyik a legjobb befektetés!

Maniméker: Nyertél a lottón? Eláruljuk, melyik a legjobb befektetés!

Ha na­gyobb pénz­összeg­hez jutsz, vagy nyersz a lot­tón és be­fek­tet­néd, nem mind­egy, hogy mibe és ho­gyan te­szed ezt.

Nyertél a lottón? Ez a teendő, hogy soha ne fogyjon el a pénzed!

Nyertél a lottón? Ez a teendő, hogy soha ne fogyjon el a pénzed!

Hiába nyer va­laki mil­li­ár­do­kat a lot­tón, attól még nem lesz igazi mil­li­ár­dos... Sok lot­tó­nyer­tes ott követ el hibát, hogy azt hiszi, ha sok pénze van, akkor...