CÍMKE: 'slovan bratislava'

Magyar focisiker külföldön, ünnepelhet a két válogatott játékos

Magyar focisiker külföldön, ünnepelhet a két válogatott játékos

Hol­man Dávid és Guz­mics Ri­chárd csa­pata, a Slo­van meg­nyerte a szlo­vák baj­nok­sá­got.

Ez kínos, nem kért Hosszú Katinkából a szlovák tévé

Ez kínos, nem kért Hosszú Katinkából a szlovák tévé

Hosszú Ka­tinka vé­gezte el a kez­dő­rú­gást a szom­bati ma­gyar-szlo­vák rang­adón.

FRISS HÍREK

Csodás hangulat, tízezer magyar ünnepelt Dunaszerdahelyen

Csodás hangulat, tízezer magyar ünnepelt Dunaszerdahelyen

Ha­tal­mas han­gu­lat­ban ját­szot­ták a ma­gyar-szlo­vák fo­ci­rang­adót.

Ha­tal­mas han­gu­lat­ban ját­szot­ták a ma­gyar-szlo­vák fo­ci­rang­adót a Fel­vi­dé­ken.

Ez kínos, videóban alázzák a szlovákok magyar focistáját

Ez kínos, videóban alázzák a szlovákok magyar focistáját

Guz­mics Ri­chár­dot régi ba­ki­jára em­lé­kez­te­tik Du­na­szer­da­he­lyen.

Guz­mics Ri­chár­dot régi ba­ki­jára em­lé­kez­te­tik Du­na­szer­da­he­lyen.

Szétszedik a szurkolók a magyar válogatott focistát, ez az oka

Szétszedik a szurkolók a magyar válogatott focistát, ez az oka

Guz­mics Ri­chárd vissza­tért Eu­ró­pába, azon­ban vá­rat­lan he­lyen buk­kant fel.

Guz­mics Ri­chárd vissza­tért Eu­ró­pába, azon­ban vá­rat­lan he­lyen buk­kant fel.

Két magyar is a legdrágább focisták között külföldön

Két magyar is a legdrágább focisták között külföldön

Ki­váló for­má­ban ját­szot­tak az ős­szel.

Hol­man Dávid és Kal­már Zsolt holt­ver­seny­ben a szlo­vák lab­da­rúgó-baj­nok­ság har­ma­dik leg­drá­gább já­té­ko­sai let­tek. Ki­váló for­má­ban ját­szot­tak az ős­szel.

Bombaigazolásra készül a Ferencváros

Bombaigazolásra készül a Fradi, sztárcsatár érkezhet a csapathoz

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója nem zár­kózna el a klub­vál­tás­tól.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója konk­ré­tu­mot nem tu­dott mon­dani, de nem zár­kózna el a klub­vál­tás­tól.

Rémálom a ráadásban, elúszik a magyar focista aranya

Rémálom a ráadásban, elúszik a magyar focista aranya

Már csak a csoda se­gít­het.

Már csak a csoda se­gít­het a szlo­vák él­csa­pa­ton. Pris­kin Tamás együt­tese a le­hető leg­rosszabb­kor ve­szí­tett pon­tot.

Baljóslatú meccset közvetít a tévé szombaton

Baljóslatú meccset közvetít a tévé szombaton

Bot­rá­nyos em­lékű ta­lál­kozó...

A ma­gyar és a szlo­vák te­le­ví­zió is köz­ve­títi a bot­rá­nyos em­lékű ta­lál­ko­zót.