CÍMKE: 'sláger'

Magyar sláger készült a Despacitoból - ezt a dalt hallanod kell!

Magyar sláger készült a Despacitoból - ezt a dalt hallanod kell!

Megér­ke­zett a nyár slá­gere ma­gya­rul! Őrü­le­tes dal szü­le­tett a Des­pa­cito min­tá­jára.

Így alázta meg Puzsér Róbert Kiszel Tündét

Így alázta meg Puzsér Róbert Kiszel Tündét

A kri­ti­kus nem áll le. Újabb hazai hí­res­ség mun­kás­sá­gát becs­mé­relte.

Milliók nézik - ő az új Kis Grófo!

Milliók nézik - ő az új Kis Grófo!

En­rikó slá­gere min­dent visz. A Légy az enyém című dalt Dani Fa­mily­vel kö­zö­sen jegyzi, négy­mil­li­óan már imád­ják. Kis Gró­fó­nak ko­moly kon­ku­ren­ci­ája akadt.

En­rikó slá­gere min­dent visz. A Légy az enyém című dalt Dani Fa­mily­vel kö­zö­sen jegyzi, négy­mil­li­óan már imád­ják. Kis Gró­fó­nak ko­moly kon­ku­ren­ci­ája akadt.

Megvan az eszköz, ami mindenkinek kell!

Megvan az eszköz, ami mindenkinek kell!

A gö­rög­dinnye szinte min­den csa­lád­nak a nyár meg­ha­tá­rozó táp­lá­léka, sok­szor fő­ét­ke­zé­sek he­lyett is egy ha­tal­mas darab kerül az asz­talra. Itt a tuti esz­köz hozzá.

A gö­rög­dinnye szinte min­den csa­lád­nak a nyár meg­ha­tá­rozó táp­lá­léka, sok­szor fő­ét­ke­zé­sek he­lyett is egy ha­tal­mas darab kerül az asz­talra.

Megtaláltuk az Eb-himnusz szerzőjét

Megtaláltuk az Eb-himnusz szerzőjét

El sem hin­néd, hon­nan nézte Náksi At­tila az Iz­land el­leni meccset.

El sem hin­néd, hon­nan nézte Náksi At­tila az Iz­land el­leni cso­port­meccsün­ket. A ze­nész tudja, az éjjel idén nyá­ron biz­to­san nem ér véget...

A legjobbkor nevettették meg Majkát!

A legjobbkor nevettették meg Majkát!

A srá­cok nem elő­ször nyúl­nak Majka dal­hoz.

A srá­cok nem elő­ször nyúl­nak Majka dal­hoz, és ha meg­te­szik az biz­tos, hogy könnyesre rö­högi magát

Ha nyugodt napod van, hallgasd meg Berki Krisztián dalát!

Ha nyugodt napod van, hallgasd meg Berki Krisztián dalát!

Az Édes Élet sztárja el­ha­tá­rozta, hogy top­lis­tás slá­gere lesz, ezért Laj­tai Ka­ti­val gya­ko­rolt.

Mulatós sláger lett Kárász Robiból

Mulatós sláger lett Kárász Robiból

Ro­berto, a mu­la­tós masszőr di­csőítő dalt írt a té­vés­ről.

Ro­berto, a mu­la­tós masszőr Hajdú Pé­ter­ről és csi­nos fe­le­sé­gé­ről már írt egy dalt, most pedig Ká­rász Robi di­csőí­té­sé­vel foly­tatta mun­kás­sá­gát.

Magyar srác Jackson-feldolgozása hódítja meg éppen a világot - VIDEÓ

Magyar srác Michael Jackson feldolgozása hódítja meg éppen a világot - videó!

Péter Bence fel­vé­te­lé­ért meg­őrül az in­ter­net, és ha meg­hall­ga­tod, te is ámulni fogsz!