CÍMKE: 'sivatag'

Döbbenetes teljesítményre képes ez a háromgyerekes anya

Döbbenetes teljesítményre képes ez a háromgyerekes anya

Anya, fe­le­ség, fog­or­vos, mo­ti­vá­ciós elő­adá­so­kat tart, köny­vet ír és még a fu­tásra is jut ideje.

Leleplező fotó: érdekes helyen romantikázott Lewis Hamilton

Leleplező fotó: érdekes helyen romantikázott Lewis Hamilton

A négy­sze­res Forma-1-es vi­lág­baj­nok pi­lóta a si­va­tag­ban ke­rült kö­zeli kap­cso­latba Nicki Mi­najzsal.

A négy­sze­res Forma-1-es vi­lág­baj­nok pi­lóta a si­va­tag­ban ke­rült kö­zeli kap­cso­latba Nicki Mi­najzsal.

Rettenetes látvány, megrendítő, mire bukkantak a sivatagban

Rettenetes látvány, megrendítő, mire bukkantak a sivatagban

Senki sem gon­dolta, hogy a ki­et­len te­rü­let bor­zal­mak hely­színe le­he­tett.

Senki sem gon­dolta, hogy a ki­et­len te­rü­let ilyen bor­zal­mak hely­színe le­he­tett. De ezzel még nincs vége!

Hihetetlen látvány: Így néz ki a Szahara, amikor hó fedi! - videó

Hihetetlen látvány: Így néz ki a Szahara, amikor hó fedi! - videó

Egy kü­lö­nös úton mozgó me­di­ter­rán cik­lon okozta a si­va­tag­ban a hó­esést, a tu­ris­ták leg­na­gyobb örö­mére!

Egy kü­lö­nös úton mozgó me­di­ter­rán cik­lon okozta a si­va­tag­ban a hó­esést, a tu­ris­ták leg­na­gyobb örö­mére!

Csoda történt a sivatagban!

Nem hittek a szemüknek: csoda történt a sivatagban!

Egyet­len egy­szer tör­tént ilyen, mióta világ a világ: hó esett a Sza­ha­rá­ban!

Egyet­len egy­szer tör­tént ilyen, mióta világ a világ: hó esett a Sza­ha­rá­ban!

Egy szál bugyiban élvezi a sivatagot a TV2 egykori sztárja

Egy szál bugyiban élvezi a sivatagot a TV2 egykori sztárja

Ennél sze­xibb ma már nem lesz! Szor­csik Vik­tó­ria egy nya­ra­lá­son dobta le ru­háit...

Ennél sze­xibb ma már nem lesz! Szor­csik Vik­tó­ria egy nya­ra­lá­son dobta le ru­háit... Ga­ran­tál­tan fel­forr tőle a le­vegő!

Nagy a baj: Életveszélyben van a sivatagban eltűnt magyar túrázó!

Nagy a baj: Életveszélyben van a sivatagban eltűnt magyar túrázó!

Már öt napja semmi hír Ko­­vács Lász­ló­ról, aki a tel­je­sen la­kat­lan bo­lí­viai só­si­va­tag­nak vá­gott neki va­sár­nap este.

Titkos, sivatagi ufóbázist lepleztek le a Google térképével!

Titkos, sivatagi ufóbázist lepleztek le a Google térképével!

El­ké­pesztő dol­gokra buk­kan­tak...

Lel­kes ufó­va­dá­szok el­ké­pesztő dol­gokra buk­kan­tak a Go­ogle Earth tér­ké­peit bön­gészve a Góbi si­va­tag kínai ré­szén. Ti­tok­za­tos bá­zi­sok, fur­csa jár­mű­vek...

Megjósolta, hogy baj lesz: Indulása előtt nyilatkozott a Ripostnak az eltűnt magyar extrémtúrázó

Megjósolta, hogy baj lesz: Indulása előtt nyilatkozott a Ripostnak az eltűnt magyar extrémtúrázó

Ami el­ro­mol­hat, az el is rom­lik.

Ami el­ro­mol­hat, az ilyen ki­éle­zett szi­tu­á­ci­ó­ban el is rom­lik. Így fo­gal­ma­zott Ko­vács László ext­rém­spor­toló, mi­előtt el­in­dult Bo­lí­vi­ába, hogy át­kel­jen a só­si­va­ta­gon.

Katari foci-vb: a szurkolóknak csak a sivatagban jut hely

Katari foci-vb: a szurkolóknak csak a sivatagban jut hely

Nem lesz elég szál­lás­hely.

Min­denre gon­dol­tak a 2022-es vb ren­de­zői, csak a né­zőkre nem. Hiába a nagy épít­ke­zé­sek, nem lesz elég szál­lás­hely, csak sát­rak­ban vagy ha­jó­kon.

Vörös eső hullott az égből Nógrád megyében

Vörös eső hullott az égből Nógrád megyében

Sár­gás-vö­rö­ses nyo­mott ha­gyott.

Egye­ne­sen Af­ri­ká­ból si­va­tagi ho­mo­kot ho­zott a mai eső. Min­den­hol sár­gás-vö­rö­ses nyo­mott ha­gyott, ahol esett.

Megdöbbentő: Jeges folyó hömpölygött a szaudi sivatagban!

Megdöbbentő: Jeges folyó hömpölygött a szaudi sivatagban!

Senki sem tudja, ho­gyan ke­rült oda.

Senki sem tudja, ho­gyan ke­rült oda, hir­te­len meg­je­lent. A jég­go­lyók­ból és ho­mok­ból álló fo­lyam vadul taj­té­kozva zú­dult ke­resz­tül a si­va­ta­gon.