CÍMKE: 'showman'

Rendezni kell a sorait: A NAV-ból üzent Győzike

Rendezni kell a sorait: A NAV-ból üzent Győzike

Gás­pár Győző nem bírt ma­gá­val, vi­deót ké­szí­tett és a NAV-ból üzent ra­jon­gó­i­nak.

Elege lett a csalásból: Ügyvédhez fordult Gáspár Bea

Elege lett a csalásból: Ügyvédhez fordult Gáspár Bea

Gás­pár Bea nem vesz min­dent ma­gára, de ezt a hely­ze­tet már ő sem tűr­hette to­vább.

Gás­pár Bea nem vesz min­dent ma­gára, de ezt a hely­ze­tet már ő sem tűr­hette to­vább.

Óriási bulira készül Budapesten a világsztár

Óriási bulira készül Budapesten a világsztár

Ke­ve­sen tud­ják, hogy a Macska-jaj című kul­tuszfilm vi­lág­hírű ren­de­zője ze­nész­ként is meg­állja a he­lyét.

Ke­ve­sen tud­ják, hogy a Macska-jaj című kul­tuszfilm vi­lág­hírű ren­de­zője ze­nész­ként is meg­állja a he­lyét.

Váratlan fordulat a NAV-os botrányban: Győzike dönthet

Váratlan fordulat a NAV-os botrányban: Győzike dönthet

Gás­pár Győző harca.

Gás­pár Győző harca több-ke­ve­sebb si­ker­rel las­san egy éve tart az adó­ha­tó­ság­gal.

Óriási tragédia: Balesetben vesztették el gyermeküket Gáspár Győzőék

Óriási tragédia: Balesetben vesztették el gyermeküket Gáspár Győzőék

Gás­pár Győző nem szí­ve­sen be­szél a tör­tén­tek­ről, mert máig nem dol­gozta fel a vesz­te­sé­get.

Drámai részletek: Súlyos trauma érte Gáspár Győzőt

Drámai részletek: Súlyos trauma érte Gáspár Győzőt

Gás­pár Győző nagy­du­más, de ez csak a lát­szat, leg­be­lül ér­zé­keny ember, akit meg­vi­sel­nek bi­zo­nyos dol­gok.

Gás­pár Győző nagy­du­más, de ez csak a lát­szat, leg­be­lül ér­zé­keny ember, akit meg­vi­sel­nek bi­zo­nyos dol­gok.

Így kért bocsánatot élő adásban Gáspár Győző

Így kért bocsánatot élő adásban Gáspár Győző

Gás­pár Győző csak az iga­záért har­col, de nem min­dig gon­dolja át, hogy mit be­szél, emi­att ke­rült most is bajba. Be­pe­rel­ték.

Gás­pár Győző csak az iga­záért har­col, de nem min­dig gon­dolja át, hogy mit be­szél, emi­att ke­rült most is bajba. Be­pe­rel­ték.

Szomorú hír: Nagy veszteség érte Gáspár Beát

Szomorú hír: Nagy veszteség érte Gáspár Beát

Gás­pár Be­á­nak szer­te­fosz­lott az álma.

Gás­pár Be­á­nak szer­te­fosz­lott min­den álma. Győ­zike neje ka­rá­csonyra ter­vezte ki­adatni első sza­kács­köny­vét.

Hihetetlen fordulat: Gáspár Győző visszakapja a 11 kiló aranyat

Hihetetlen fordulat: Gáspár Győző visszakapja a 11 kiló aranyat

Erre senki nem szá­mí­tott, de Gás­pár Győző mind­vé­gig ál­lí­totta, a NAV jog­ta­la­nul vette el a csa­ládi ék­sze­re­ket.

Hihetetlen fotó: Hajdú Péter megkóstolta Győzike kolbászát

Hihetetlen fotó: Hajdú Péter megkóstolta Győzike kolbászát

Gás­pár Győző iga­zán jó ven­dég­látó, ahol ő jelen van, min­denki jól­la­kik. A show­man min­dig tud meg­le­pe­tést sze­rezni.

Gás­pár Győző iga­zán jó ven­dég­látó, ahol ő jelen van, min­denki jól­la­kik. A show­man min­dig tud meg­le­pe­tést sze­rezni.

Kínos, kidobták Gáspár Győzőt egy kávézóból

Kínos, kidobták Gáspár Győzőt egy kávézóból

Gás­pár Bea ki­kelt ma­gá­ból, mél­tat­la­nul bán­tak csa­lád­tag­ja­i­val.

Megdöbbentő titokra derült fény Friderikusz Sándorról

Megdöbbentő titokra derült fény Friderikusz Sándorról

Az is­mert tévés múlt­já­ból alig ta­lálni fel­vé­te­le­ket az in­ter­ne­ten. Nem vé­let­len, hogy ezek el­tűn­tek?