CÍMKE: 'sérültek'

Borzalmas buszbaleset Pest megyében, nem tudni, hányan sérültek

Borzalmas buszbaleset Pest megyében

Töb­ben meg­sé­rül­tek, ami­kor fel­bo­rult egy au­tó­busz Pest me­gyé­ben pén­te­ken.

Ennyi marad egy Ladából egy karambol után

Ennyi marad egy Ladából egy karambol után

Bru­tá­lis fotók az üt­kö­zés­ről.

Bru­tá­lis fotók az üt­kö­zés­ről, né­gyen is meg­sé­rül­tek.

Ismét beszámolt a gyermeksebész: újabb információk a manchesteri kórházból

Ismét beszámolt a gyermeksebész: újabb információk a manchesteri kórházból

Las­san sta­bi­li­zá­ló­dik a leg­több sé­rült ál­la­pota.

Las­san sta­bi­li­zá­ló­dik a leg­több sé­rült ál­la­pota.

Robbanás Párizsban - eddig 19 sebesült! - videó

Robbanás Párizsban - eddig 19 sebesült! - videó

Gye­re­kek is a sé­rül­tek kö­zött.

Gye­re­kek is a sé­rül­tek kö­zött, a rob­ba­nást ka­mera rög­zí­tette. Több ezren vet­tek részt azon a pá­ri­zsi kar­ne­vá­lon, ame­lyet főleg csa­lá­do­sok­nak szer­vez­tek.

Bréking! Terrortámadás a brit Parlamentnél!

Bréking! Terrortámadás a brit Parlamentnél!

Sok a sé­rült, meg­jöt­tek az első képek.

Sok a sé­rült, meg­jöt­tek az első képek. Az ámok­futó ko­csi­val haj­tott a tö­megbe, majd lö­völ­dö­zés tört ki. Élő videó az ese­mé­nyek­ről!

Veronai busztragédia: koponyatöréssel engedik haza a sérültet

Veronai busztragédia: koponyatöréssel engedik haza a sérültet

A busz­bal­eset négy sé­rült­jét ke­zel­ték a Hon­véd­kór­ház­ban.

A busz­bal­eset négy sé­rült­jét ke­zel­ték a Hon­véd­kór­ház­ban.

Friss: ma már nem fog járni a metró, súlyos sérültjei is vannak a balesetnek!

Friss: ma már nem fog járni a metró, súlyos sérültjei is vannak a balesetnek!

A Pil­langó utcai bal­eset­ben sokan meg­sé­rül­tek...

A Pil­langó utcai bal­eset­ben sokan meg­sé­rül­tek... A város tel­je­sen meg­bé­nult!

A lángoló debreceni kolesz ablakán ugrott ki halálfélelmében egy diák

A lángoló debreceni kolesz ablakán ugrott ki halálfélelmében egy diák

Éjfél előtt ütött ki a tűz, össze­sen 35 ember szál­lí­tot­tak kór­házba, egyi­kük sé­rü­lése sem élet­ve­szé­lyes.

Trafikba lökte a villamost az ütköző busz Szegeden - sok a sérült

Trafikba lökte a villamost az ütköző busz Szegeden - sok a sérült

A szem­ta­núk sze­rint a busz pi­ro­son ment át.

Egy busz és egy vil­la­mos üt­kö­zött a Szé­che­nyi tér és Ke­le­men utca sar­kán. A szem­ta­núk sze­rint a busz pi­ro­son ment át.

Robbanás egy hétvégi házban, három embert vittek kórházba

Robbanás egy hétvégi házban

Fel­rob­ban egy hét­végi ház kan­dal­lója a Pest me­gyei Szi­get­mo­nos­to­ron. Három em­bert hoz­tak az épü­let­ből, akik meg­sé­rül­tek a bal­eset­ben.

272 halott: Megrázó képek az ecuadori földrengésről!

272 halott: Megrázó képek az ecuadori földrengésről!

Leg­ke­ve­sebb 272 ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telt a pusz­tító erejű, 7,8-es fo­ko­zatú föld­ren­gés Ecua­dor­ban, a sé­rül­tek száma pedig meg­ha­ladja a 2060-at.

Leg­ke­ve­sebb 272 ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telt a pusz­tító erejű, 7,8-es fo­ko­zatú föld­ren­gés Ecua­dor­ban, a sé­rül­tek száma pedig meg­ha­ladja a 2060-at.

Pesti vonatbaleset: 21 a sérültek száma

Pesti vonatbaleset: már 21 a sérültek száma - Fotók

A sé­rül­tek közül kettő sú­lyos, fe­le­lős egy­előre nincs.

A két jármű egy ka­nyar­ban ka­ram­bo­lo­zott. A sé­rül­tek közül kettő sú­lyos, fe­le­lős egy­előre nincs.