CÍMKE: 'sérültek'

Hivatalos: elfogták a párizsi merénylőt!

Hivatalos: elfogták a párizsi merénylőt!

El­fog­ták a férfit, aki szán­dé­ko­san ka­to­nák közé haj­tott a fő­vá­ros­ban. Rá kel­lett lő­niük, hogy meg tud­ják ál­lí­tani az au­tó­pá­lyán az or­szág északi ré­szén.

El­fog­ták a férfit, aki szán­dé­ko­san ka­to­nák közé haj­tott a fő­vá­ros­ban. Rá kel­lett lő­niük, hogy meg tud­ják ál­lí­tani az au­tó­pá­lyán az or­szág északi ré­szén.

Tömegbe hajtott egy furgon, súlyos sérültek is vannak

Most érkezett: tömegbe hajtott egy furgon, súlyos sérültek is vannak

Az em­be­rek egy jár­dára nyíló te­ra­szon va­cso­ráz­tak, ami­kor kö­zé­jük csa­pó­dott a jármű.

Az em­be­rek egy jár­dára nyíló te­ra­szon va­cso­ráz­tak, ami­kor a jármű kö­zé­jük csa­pó­dott.

Hosszú késsel kezdett vad kaszabolásba a plázában a férfi

Hosszú késsel kezdett vad kaszabolásba a plázában a férfi

Békés vá­sár­lókra tá­madt ve­szé­lyes fegy­ve­ré­vel, töb­ben saj­nos nem tud­tak el­ug­rani a penge elől.

Békés vá­sár­lókra tá­madt ve­szé­lyes fegy­ve­ré­vel, töb­ben saj­nos nem tud­tak el­ug­rani a penge elől.

Most érkezett: állomásba csapódott egy vonat, sok a sérült

Most érkezett: állomásba csapódott egy vonat, sok a sérült

Bar­ce­lo­ná­ban tör­tént a bal­eset.

A spa­nyol nagy­vá­ros­ban, Bar­ce­lo­ná­ban tör­tént az ért­he­tet­len bal­eset, amely­ben sokan igen sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ved­tek.

Megtudtuk, hogy van-e magyar sérültje a pusztító földrengésnek

Megtudtuk, hogy van-e magyar sérültje a pusztító földrengésnek

Ha­tal­mas föld­ren­gés rázta meg az Tö­­rök­or­­szág égei-ten­­geri part­­vi­­dé­­két, sok a sé­rült.

Ha­tal­mas föld­ren­gés rázta meg az Tö­­rök­or­­szág égei-ten­­geri part­­vi­­dé­­két, sok a sé­rült.

Több sérült, köztük gyerekek - Tűz a VII. kerületben!

Több sérült, köztük gyerekek - Tűz a VII. kerületben!

Ne­gye­dik eme­leti lakás ka­pott lángra.

Száz négy­zet­mé­te­tes lakás ka­pott lángra.

Borzalmas buszbaleset Pest megyében, nem tudni, hányan sérültek

Borzalmas buszbaleset Pest megyében, nem tudni, hányan sérültek

Töb­ben meg­sé­rül­tek, ami­kor fel­bo­rult egy busz Pest me­gyé­ben pén­te­ken.

Töb­ben meg­sé­rül­tek, ami­kor fel­bo­rult egy au­tó­busz Pest me­gyé­ben pén­te­ken. A sé­rül­tek száma még nem tisz­tá­zott.

Robbanás Párizsban - eddig 19 sebesült! - videó

Robbanás Párizsban - eddig 19 sebesült! - videó

Gye­re­kek is a sé­rül­tek kö­zött, a rob­ba­nást ka­me­rák rög­zí­tet­ték. Si­kítva me­ne­kül­tek a csa­lá­do­sok. Meg­rázó fel­vé­te­lek.

Gye­re­kek is a sé­rül­tek kö­zött, a rob­ba­nást ka­me­rák rög­zí­tet­ték. Si­kítva me­ne­kül­tek a csa­lá­do­sok.

Ennyi marad egy Ladából egy karambol után

Ennyi marad egy Ladából egy karambol után

Bru­tá­lis fotók az üt­kö­zés­ről.

Bru­tá­lis fotók az üt­kö­zés­ről, né­gyen is meg­sé­rül­tek.

Veronai busztragédia: koponyatöréssel engedik haza a sérültet

Veronai busztragédia: koponyatöréssel engedik haza a sérültet

A busz­bal­eset négy sé­rült­jét ke­zel­ték a Hon­véd­kór­ház­ban, kö­zü­lük ket­ten me­het­nek haza hét­főn.

Bréking! Terrortámadás a brit Parlamentnél!

Bréking! Terrortámadás a brit Parlamentnél!

Sok a sé­rült, meg­jöt­tek az első képek. Az ámok­futó ko­csi­val haj­tott a tö­megbe, majd lö­völ­dö­zés tört ki. Élő videó az ese­mé­nyek­ről!

Sok a sé­rült, meg­jöt­tek az első képek. Az ámok­futó ko­csi­val haj­tott a tö­megbe, majd lö­völ­dö­zés tört ki. A leg­fris­sebb hírek sze­rint a férfi au­tó­val haj­tott neki a Par­la­ment ke­rí­té­sé­nek is, a mi­nisz­ter­el­nö­köt ki kel­lett me­ne­kí­teni az épü­let­ből. Élő videó az ese­mé­nyek­ről!

Friss: ma már nem fog járni a metró, súlyos sérültjei is vannak a balesetnek!

Friss: ma már nem fog járni a metró, súlyos sérültjei is vannak a balesetnek!

A Pil­langó utcai bal­eset­ben sokan meg­sé­rül­tek...

A Pil­langó utcai bal­eset­ben sokan meg­sé­rül­tek... A város tel­je­sen meg­bé­nult!

A lángoló debreceni kolesz ablakán ugrott ki halálfélelmében egy diák

A lángoló debreceni kolesz ablakán ugrott ki halálfélelmében egy diák

Éjfél előtt ütött ki a tűz, össze­sen 35 ember szál­lí­tot­tak kór­házba, egyi­kük sé­rü­lése sem élet­ve­szé­lyes.

Trafikba lökte a villamost az ütköző busz Szegeden - sok a sérült

Trafikba lökte a villamost az ütköző busz Szegeden - sok a sérült

A szem­ta­núk sze­rint a busz pi­ro­son ment át.

Egy busz és egy vil­la­mos üt­kö­zött a Szé­che­nyi tér és Ke­le­men utca sar­kán. A szem­ta­núk sze­rint a busz pi­ro­son ment át.

Robbanás egy hétvégi házban, három embert vittek kórházba

Robbanás egy hétvégi házban

Fel­rob­ban egy hét­végi ház kan­dal­lója a Pest me­gyei Szi­get­mo­nos­to­ron. Három em­bert hoz­tak az épü­let­ből, akik meg­sé­rül­tek a bal­eset­ben.

272 halott: Megrázó képek az ecuadori földrengésről!

272 halott: Megrázó képek az ecuadori földrengésről!

Leg­ke­ve­sebb 272 ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telt a pusz­tító erejű, 7,8-es fo­ko­zatú föld­ren­gés Ecua­dor­ban, a sé­rül­tek száma pedig meg­ha­ladja a 2060-at.

Leg­ke­ve­sebb 272 ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telt a pusz­tító erejű, 7,8-es fo­ko­zatú föld­ren­gés Ecua­dor­ban, a sé­rül­tek száma pedig meg­ha­ladja a 2060-at.

Pesti vonatbaleset: 21 a sérültek száma

Pesti vonatbaleset: már 21 a sérültek száma - Fotók

A sé­rül­tek közül kettő sú­lyos, fe­le­lős egy­előre nincs.

A két jármű egy ka­nyar­ban ka­ram­bo­lo­zott. A sé­rül­tek közül kettő sú­lyos, fe­le­lős egy­előre nincs.