CÍMKE: 'seprű'

Seprűn utazza körbe a földet a japán Harry Potter

Seprűn utazza körbe a földet a japán Harry Potter

Ins­tag­ram­ján do­ku­men­tálja egy japán fiú, ho­gyan utazza körül a föl­det lát­szó­lag a sep­rű­nye­lén. Az első képet még 2011-ben ké­szí­tette, azóta több száz­ez­ren kö­ve­tik a lát­vá­nyos "uta­zást".

Az első képet még 2011-ben ké­szí­tette, azóta több száz­ez­ren kö­ve­tik a lát­vá­nyos "uta­zást".