CÍMKE: 'schalke'

Óriási magyar focisiker, válogatott légiósunkat ünneplik a topligában

Óriási magyar focisiker, válogatott légiósunkat ünneplik a topligában

Mér­föld­kő­höz ér­ke­zett a Bun­des­li­gá­ban az egyik leg­na­gyobb kar­ri­ert be­fu­tott lab­da­rú­gónk.

Gyászol Szalai Ádám volt csapata, meghalt a német foci legendája

Gyászol Szalai Ádám volt csapata, meghalt a német foci legendája

El­hunyt Rudi As­sa­uer, aki UEFA-kupa- és Német Kupa-győ­zel­met is ün­ne­pel­he­tett a Schal­ké­val.

Dárdai libabőrös, alig bír magával az örömtől

Dárdai libabőrös, alig bír magával az örömtől

Sze­rinte az év­ti­zed gól­ját lőtte a csa­pata - mu­tat­juk! A Her­tha ma­gyar edzője a hazai pont­vesz­tés el­le­nére is lel­ken­dezve nyi­lat­ko­zott.

Sze­rinte az év­ti­zed gól­ját lőtte a csa­pata - mu­tat­juk! A Her­tha ma­gyar edzője a hazai pont­vesz­tés el­le­nére is lel­ken­dezve nyi­lat­ko­zott.

Szalai Ádám nagy dobásra készül, ebből óriási ünneplés lesz

Szalai Ádám nagy dobásra készül, ebből óriási ünneplés lesz

Már szil­vesz­ter előtt jöhet a pezs­gő­zés? Ha ez össze­jön, még öröm­te­libbé teszi a ka­rá­csonyt is.

Már szil­vesz­ter előtt jöhet a pezs­gő­zés? Ha ez össze­jön, még öröm­te­libbé teszi a ka­rá­csonyt is.

Rémálom a stadionban, szexbotrány áldozata lett a fiatal lány

Rémálom a stadionban, szexbotrány áldozata lett a lány

Nyo­moz­nak az aljas zak­lató és tár­sai ellen.

Nyo­moz­nak az aljas zak­lató ellen. Most elő­ször és utol­jára en­gedte egye­dül Kat­hit a ba­rátja a le­lá­tóra.

Káosz a reptéren, fociszurkolók a hunyók

Káosz a reptéren, fociszurkolók a hunyók

Tö­meg­ve­re­ke­dést szer­vez­tek.

Meccs nél­kül is óri­ási tö­meg­ve­re­ke­dést szer­vez­tek a hu­li­gá­nok. Szá­zá­val raj­zot­tak a had­szín­térre.

Gyász, meghalt a németek legendás labdarúgója

Gyász, meghalt a németek legendás labdarúgója

A Schalke egy­kori já­té­kosa tíz éven ke­resz­tül ját­szott a gel­sen­kir­cheni csa­pat­ban.

A Schalke egy­kori já­té­kosa tíz éven ke­resz­tül ját­szott a gel­sen­kir­cheni csa­pat­ban, ahol majd­nem 200 meccset ját­szott.

Dárdaiékat már a főnök is kritizálja

Teljes a káosz, Dárdaiékat már a főnök is kritizálja

Mintha a pá­lyán sem lett volna a Her­tha Ber­lin.

Mintha a pá­lyán sem lett volna a Her­tha Ber­lin. Bőven van mit ja­ví­tani a Bayern el­leni csúcs­meccs előtt.

Folytatódik a Hertha-csoda, Dárdai már a Bayernre feni a fogát

Folytatódik a Hertha-csoda, Dárdai már a Bayernre feni a fogát

Her­tha: há­rom­ból három!

Her­tha: há­rom­ból három! A Dár­dai-csa­pat Schalke-ve­rés­sel, az edző sze­rint bó­nusz­pon­tok­kal han­golt Mün­chenre.

Világbotrány a stadionban, ebből diplomáciai balhék lehetnek

Világbotrány a stadionban, ebből diplomáciai balhék lehetnek

Hit­ler-baj­szos Mer­kel, ná­ci­zás és po­li­ti­kai üze­ne­tek a le­lá­tón.

Na­gyon ki­húz­ták a gyu­fát a PAOK-szur­ko­lók. Hit­ler-baj­szos Mer­kel, ná­ci­zás és po­li­ti­kai üze­ne­tek a le­lá­tón. Az a mi­ni­mum, hogy az UEFA el­me­szeli a gö­rö­gö­ket.

Dzsudzsák hoppon marad? Óriási fordulat az ügyében!

Dzsudzsák hoppon marad? Óriási fordulat történt az ügyében!

Kamu volt az egész? Pedig mi­lyen szép lett volna, ha igaz! Mi lesz így Ba­láz­zsal?

Kamu volt az egész? Pedig mi­lyen szép lett volna, ha igaz! Mi lesz így Ba­láz­zsal?

Így ünnepel Dárdai! Leesett az álluk a németeknek

Így ünnepel Dárdai! Leesett az álluk a németeknek

Leg­fel­jebb új si­ke­rekre lesz éhes.

A Her­tha edzője a kö­vet­kező he­tek­ben leg­fel­jebb to­vábbi si­ke­rekre lesz éhes. Pécs­ről ér­ke­zett a fi­nom­sá­gok sora.

Micsoda gólok! Leolvastuk Dárdai szájáról, mit ordított

Micsoda gólok! Leolvastuk Dárdai szájáról, mit ordított

Nézd meg a Her­tha-győ­ze­lem gól­jait!

Szebb­nél szebb Her­tha-gólok, örö­mé­ben ki­a­báló, já­té­ko­sát csó­koló és tán­coló edző. Nézd meg a Schalke-verés lé­nye­gét!

Dzsudzsákot sztárcsapat vinné! Végre jól dönt?

Dzsudzsákot sztárcsapat vinné! Végre jól dönt?

Utóbbi három klub­já­nál idő előtt fe­je­ző­dött be Dzs­u­dzsák Ba­lázs ka­landja. Ez­út­tal egy elit­baj­nok­ság sztár­csa­pata tett aján­la­tot érte.

Utóbbi három klub­já­nál idő előtt fe­je­ző­dött be Dzs­u­dzsák Ba­lázs ka­landja. Ez­út­tal egy elit­baj­nok­ság sztár­csa­pata tett aján­la­tot érte.

Ez fájt! Csúnyán beletapostak Matthäusba

Ez fájt! Csúnyán beletapostak Matthäusba

Ez fájt! Csúnyán beletapostak Matthäusba

Ex­ka­pi­tá­nyunk most az egy­szer alul­ma­radt az üzen­ge­tés­ben. Ezek után, leg­kö­ze­lebb két­szer is meg­gon­dolja, kibe köt bele.

Csí­pős nyelvű ex­ka­pi­tá­nyunk most az egy­szer alul­ma­radt az üzen­ge­tés­ben. Ezek után, leg­kö­ze­lebb két­szer is meg­gon­dolja, kibe köt bele.

Interjú közben lopták meg a focistát a pofátlan tolvajok

Interjú közben lopták meg a focistát

Míg több ka­mera előtt nyi­lat­ko­zott, meg­fúj­ták a tás­ká­ját. A pan­cser tet­te­sek több fel­vé­te­len is lát­sza­nak.

Míg a német sztár több ka­mera előtt nyi­lat­ko­zott, meg­fúj­ták a tás­ká­ját. A pan­cser tet­te­sek több fel­vé­te­len is lát­sza­nak.

Dárdai dühbe gurult, több fronton háborúzik

Dárdai dühbe gurult, több fronton háborúzik

Gond, gond hátán a Hert­há­nál.

Gond, gond hátán a Hert­há­nál. A gyenge rajt után kop­pin­tás­sal vá­dol­ták, rá­adá­sul egy ri­vá­lis klub­bal is ha­da­koz­hat a nem­rég még ün­ne­pelt ma­gyar edző.

Levél takarja a focista nagymellű kedvesét

Csak egy levél takarja a focista nagymellű kedvesét

Irigy­ked­jünk né­hány per­cig Kevin-Prince Bo­a­tengre!

Irigy­ked­jünk né­hány per­cig Kevin-Prince Bo­a­tengre! A Schalke 04 ghá­nai fo­cis­tá­já­nak ter­mé­szet­ked­velő ked­vese, Me­l­issa Satta ez­út­tal egy le­vél­lel ta­karta el dús keb­leit.

Szalaiéknál nagyon nem stimmel valami

Szalaiéknál nagyon nem stimmel valami

A já­té­kos­tár­sai a so­ka­dik ve­re­ség után is szinte győz­tes­ként fé­nyez­ték ma­gu­kat.

Békával sokkolta csapattársát a Bundesliga-sztár

Békával sokkolta csapattársát a Bundesliga-sztár

Úgy meg­ijedt a meg­vic­celt fo­cista, hogy ri­ad­tá­ban le­kapta ma­gá­ról a mezt is.

Matthäus-bravúr: egyszerre öt embert osztott ki

Matthäus-bravúr: egyszerre öt embert osztott ki

Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk len­dü­let­ből be­szólt min­den­ki­nek, aki eszébe ju­tott.

Dzsudzsák helyett balhés sztárt sóznak Dárdai nyakába?

Dzsudzsák helyett balhés sztárt sóznak Dárdai nyakába?

A Her­tha ma­gyar edző­jé­nek kell meg­ne­vel­nie a Bun­des­liga rosszfi­ú­ját? A Schalke sza­ba­dulna tőle.