CÍMKE: 'savanyúság'

Trükkös magyar háziasszony: Őrület, miben teszi el télire az uborkát

Trükkös magyar háziasszony: Őrület, miben teszi el télire az uborkát

Itt a nyár, de máris ké­szül a téli sa­va­nyú­ság! És most mu­ta­tunk egy fan­tasz­ti­kus öt­le­tet.

Nemcsak uborkát lehet kovászolni: Tarol az új nyári savanyúság!

Nemcsak uborkát lehet kovászolni: Tarol az új nyári savanyúság!

A ko­vi­ubi kel­le­mes ko­vá­szos íze jól áll a ká­posz­tá­nak is. Sok ka­por­ral el­ké­szítve va­lami zse­ni­á­lis! Rá­adá­sul na­gyon fi­no­ma­kat főz­hetsz be­lőle. Ezt nézd, ez csúcs!

Össztűz zúdult a magyar háziasszonyra, kinek van igaza?

Össztűz zúdult a magyar háziasszonyra, kinek van igaza?

A vitát egy há­zi­lag el­tett sa­va­nyú­ság vál­totta ki. Va­lika mű­anyag fla­ko­nokba töm­ködte az ubor­kát.

A vitát egy há­zi­lag el­tett sa­va­nyú­ság vál­totta ki. Va­lika mű­anyag fla­ko­nokba töm­ködte az ubor­kát.

Ezt nézd, mire használja a magyar háziasszony az ásványvizes palackot!

Ezt nézd, mire használja a magyar háziasszony az ásványvizes palackot!

Zse­ni­á­lis újí­tás, erre biz­to­san nem gon­dol­tál eddig! Elő a pa­lack­kal és a zöld­sé­gek­kel! Ké­szül­jön a finom téli sa­va­nyú­ság!

Így is mennyei a karfiol! Még ma tedd üvegbe!

Így is mennyei a karfiol! Még ma tedd üvegbe!

Nem­csak főzve és sütve remek ez az egy­szerű és olcsó zöld­ség, hanem ece­tes sa­va­nyú­ság­ként is.

Nem igaz, hogy mérgező a zöld paradicsom!

Nem igaz, hogy mérgező a zöld paradicsom!

Jó hí­rünk van, nem kell le­mon­da­nod róla. Mu­tat­juk a leg­jobb re­cep­te­ket!

Gondold újra a savanyúságot! Gyümölcsök ecetesen

Gondold újra a savanyúságot! Gyümölcsök ecetesen

Kü­lön­le­ges kom­pó­to­kat ké­szít­hetsz. Meg­mu­tat­juk, mi min­den­ből lehet ece­tes fi­nom­ság.

7 trükk a tökéletes kovászos uborkáért

7 trükk, és tökéletes lesz a kovászos uborka

Ha kö­ve­ted a le­írást, soha többé nem ron­tod el!

Imá­dod a ko­vi­u­bit, de va­la­hogy sosem si­ke­rül tö­ké­le­tesre? Mu­tat­juk az arany­sza­bályt! Ha kö­ve­ted a le­írást, soha többé nem ron­tod el!