CÍMKE: 'savanyúság'

Most készíts kovászos káposztát, ez a szuper trükk segít

Most készíts kovászos káposztát, ez a szuper trükk segít

Té­ve­dés, ha azt hi­szed, hogy csak nyá­ron le­het­sé­ges! Még nincs késő a sa­va­nyú­ság el­ké­szí­té­sé­hez.

Meglepő, de ennyi mindenre használhatod a savanyúság levét

Meglepő, de ennyi mindenre használhatod a savanyúság levét

Senki sem gon­dolta volna, hogy ennyi min­denre fel lehet hasz­nálni, mi­u­tán meg­et­ted a benne lévő ubor­kát vagy bármi mást.

Össztűz zúdult a magyar háziasszonyra, kinek van igaza?

Össztűz zúdult a magyar háziasszonyra, kinek van igaza?

A vitát egy há­zi­lag el­tett sa­va­nyú­ság vál­totta ki. Va­lika mű­anyag fla­ko­nokba töm­ködte az ubor­kát.

A vitát egy há­zi­lag el­tett sa­va­nyú­ság vál­totta ki. Va­lika mű­anyag fla­ko­nokba töm­ködte az ubor­kát.

Most figyelj: tavasszal nagyot üt a kis piros retek

Most figyelj: tavasszal nagyot üt a kis piros retek

Íme, a leg­jobb re­cep­tek.

A hó­na­pos ret­ket sokan csak nyer­sen eszik, pedig sütve, sőt, sa­va­nyítva is na­gyon finom. Íme, a leg­jobb re­cep­tek, ami­ket gyor­san el tudsz ké­szí­teni ott­hon.

Így is mennyei a karfiol! Még ma tedd üvegbe!

Így is mennyei a karfiol! Még ma tedd üvegbe!

Nem­csak főzve és sütve remek!

Nem­csak főzve és sütve remek ez az egy­szerű és olcsó zöld­ség, hanem ece­tes sa­va­nyú­ság­ként is fan­tasz­ti­kus. Mu­ta­tunk né­hány szu­per vál­to­za­tot.

Ezt nézd, mire használja a magyar háziasszony az ásványvizes palackot!

Ezt nézd, mire használja a magyar háziasszony az ásványvizes palackot!

Zse­ni­á­lis újí­tás, erre biz­to­san nem gon­dol­tál eddig! Elő a fla­kon­nal!

Zse­ni­á­lis újí­tás, erre biz­to­san nem gon­dol­tál eddig! Elő a pa­lack­kal és a zöld­sé­gek­kel! Ké­szül­jön a leg­fi­no­mabb téli sa­va­nyú­ság!

Nem igaz, hogy mérgező a zöld paradicsom!

Nem igaz, hogy mérgező a zöld paradicsom!

Az egyik leg­fi­no­mabb téli sa­va­nyú­ság az ős­szel el­tett zöld pa­ra­di­csom, de most fel­röp­pent a hír, hogy fo­gyasz­tása tilos, mivel mér­ge­zést okoz­hat. Jó hí­rünk van, nem kell le­mon­da­nod róla.

Gondold újra a savanyúságot! Gyümölcsök ecetesen

Gondold újra a savanyúságot! Gyümölcsök ecetesen

Mennyei kom­pó­to­kat ké­szít­hetsz.

Sose ju­tott volna eszedbe ece­te­sen el­tenni a gyü­möl­csöt? Kü­lön­le­ges kom­pó­to­kat ké­szít­hetsz. Meg­mu­tat­juk, mi min­den­ből lehet ece­tes fi­nom­ság.

7 trükk, és tökéletes lesz a kovászos uborka

7 trükk, és tökéletes lesz a kovászos uborka

Imá­dod a ko­vi­u­bit? Itt az igazi!

Imá­dod a ko­vi­u­bit, de va­la­hogy sosem si­ke­rül tö­ké­le­tesre? Mu­tat­juk az arany­sza­bályt! Ha kö­ve­ted a le­írást, soha többé nem ron­tod el!