CÍMKE: 'rúzs'

Szexi vérvörösre váltott Katinka, sistereg az internet

Szexi vérvörösre váltott Katinka, sistereg az internet

Dögös fo­tó­val je­lent­ke­zett Ins­tag­ram-ol­da­lán a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

Ez a menő rúzs lesz az idei nyár nagy divatja

Ez a menő rúzs lesz az idei nyár nagy divatja

Vá­lassz egy erős színt, de ne vidd túl­zásba! Egy jó nyár rúz­zsal az aj­ka­don szép és nőies le­hetsz.

Üvegrúzs lett az új divat. Így lehetsz szexi 2018-ban

Üvegrúzs lett az új divat. Így lehetsz szexi 2018-ban

Dús és tö­ké­le­tes ajkak, akár szí­nek nél­kül - ez a ki­fu­tók új trendje Ch­ris­tian Di­or­tól Guc­cin át Va­len­ti­nóig.

Dús és tö­ké­le­tes ajkak, akár szí­nek nél­kül - ez a ki­fu­tók új trendje Ch­ris­tian Di­or­tól Guc­cin át Va­len­ti­nóig.

Kipróbált egy mintát, gyógyíthatatlan betegséget kapott a boltban

Kipróbált egy mintát, gyógyíthatatlan betegséget kapott a boltban

A nő csak az ide­á­lis rúzst sze­rette volna ki­vá­lasz­tani.

A nő csak az ide­á­lis rúzst sze­rette volna ki­vá­lasz­tani, de ha­za­érve fur­csa tü­ne­te­ket vett észre magán.

Ettől a látványos sminktrükktől leszel bombázó idén ősszel

Ettől a látványos sminktrükktől leszel bombázó idén ősszel

Bá­mu­la­tos, ahogy meg­vál­toz­tatja az arcod ez a szín, emel­kedj ki a tö­meg­ből. Szí­nezd át az őszt, mo­so­lyogj a vi­lágra, meg­mu­tat­juk, ho­gyan le­gyél di­va­tos.

Új őrület, mellbimbószínűre festik az ajkukat a nők

Új őrület, mellbimbószínűre festik az ajkukat a nők

Sze­retsz kí­sér­le­tezni? Lás­suk, neked bejön-e a mell­bimbó szí­né­hez iga­zí­tott rúzs?

Sze­retsz kí­sér­le­tezni? Lás­suk, neked bejön-e a mell­bimbó szí­né­hez iga­zí­tott rúzs?

5 rúzsárnyalat, ami minden nőnek jól áll

5 rúzsárnyalat, ami minden nőnek jól áll

Nem tudod, me­lyik rúzs illik hoz­zád? Nem kell sokat gon­dol­kod­nod!

Nem tudod, me­lyik rúzs illik hoz­zád? Nem kell sokat gon­dol­kod­nod, ezek­kel az ár­nya­la­tok­kal nem nyúlsz mellé.

Na, ne már! Unikornis könnyekkel kenik magukat a nők

Na, ne már! Unikornis könnyekkel kenik magukat a nők

El­ké­pesztő ár­nya­latú cso­da­rúzs!

El­ké­pesztő ár­nya­latú cso­da­rúzst do­bott pi­acra egy bátor koz­me­ti­kai cég. Fel­kenve ál­lí­tó­lag min­dig más ár­nya­la­túak lesz­nek tőle az ajkak. Iz­gal­mas és csá­bító!

Hihetetlen, de visszatér a 90-es évek meghökkentő divatja

Hihetetlen, de visszatér a 90-es évek meghökkentő divatja

Már nem­csak a sztár­vi­lág­ban, de az utcán is vissza­kö­szön­nek a 90-es évek leg­jel­lem­zőbb stí­lus­ele­mei! Fi­gyeld a fri­zu­rát, a smin­ket és a ki­egé­szí­tő­ket!

Már nem­csak a sztár­vi­lág­ban, de az utcán is vissza­kö­szön­nek a 90-es évek leg­jel­lem­zőbb stí­lus­ele­mei! Fi­gyeld a fri­zu­rát, a smin­ket és a ki­egé­szí­tő­ket! Járj nyi­tott szem­mel , és máris össze­szed­he­ted a neked meg­fe­lelő, és tet­sző ma is di­va­tos da­ra­bo­kat. Mi is meg­mu­ta­tunk be­lőle né­há­nyat!

Pasikonty után férfirúzs! Itt az új őrület!

Pasikonty után férfirúzs! Itt az új őrület!

50 szín­ár­nya­lat­ból álló rúzs­kol­lek­ciót do­bott pi­acra egy ame­ri­kai di­vat­ter­vező, pa­sik­nak.

50 szín­ár­nya­lat­ból álló rúzs­kol­lek­ciót do­bott pi­acra egy ame­ri­kai di­vat­ter­vező, pa­sik­nak.

Lecsókolták a rúzst Tóth Vera duzzadt ajkairól! - Fotó

Lecsókolták a rúzst Tóth Vera duzzadt ajkairól! - Fotó

Az éne­kesnő arc­pi­rító képet mu­ta­tott.

Az éne­kesnő arc­pi­rító képet mu­ta­tott a kö­zös­ségi ol­da­lon. Mi ta­ga­dás, Vera most is va­dító, ám mintha hi­á­nyozna egy kicsi a rú­zsá­ból...

Eltörött a rúzsod? Ki ne dobd, meg lehet menteni!

Eltörött a rúzsod? Ki ne dobd, meg lehet menteni!

Sze­ren­csére van meg­ol­dás!

Hi­he­tet­le­nül bosszantó, mikor a ked­venc rú­zsod ket­té­tö­rik. Sze­ren­csére lé­te­zik egy egy­szerű trükk, ami­vel nem kell azon­nal, és nehéz szív­vel a ku­kába ha­jí­ta­nod.

Elképesztő, újra itt a 90-es évek sötét divatja!

Elképesztő, újra itt a 90-es évek sötét divatja!

Em­lék­szel a 90-es évek leg­di­va­to­sabb rú­zsár­nya­la­ta­ira? A szil­vára, a tég­la­vö­rösre, a mál­nára? Jó hí­rünk van, újra itt van­nak.

Em­lék­szel a 90-es évek leg­di­va­to­sabb rú­zsár­nya­la­ta­ira? A mély, sötét szí­nekre, a szil­vára, a tég­la­vö­rösre, a mál­nára? Jó hí­rünk van, újra itt van­nak. Per­sze, mint min­dig, most is egy ki­csit más­ként, mint ak­ko­ri­ban. Fi­gyelj, meg­mu­tat­juk!

Kenj rúzst a szemedre, és meg fogsz lepődni!

Kenj rúzst a szemedre, és meg fogsz lepődni!

Nem is gon­dol­nád, de rúzst a szá­don kívül arcod más ré­szére is hasz­nál­hatsz! Visz­lát ka­ri­kák!

8 dolog, amit a csókod nyoma elárul rólad

8 dolog, amit a csókod nyoma elárul rólad

Gon­dol­tad volna, hogy a rúzs­nyo­mod árul­ko­dik a sze­mé­lyi­sé­ged­ről?

Így marad szép sokáig a rúzsod: mutatjuk a trükköt!

Így marad szép sokáig a rúzsod: mutatjuk a trükköt!

A rúz­zsal min­dig baj van: ma­sza­to­ló­dik, el­fo­lyik, vagy egy­sze­rűen el­tű­nik a szád­ról.

Vadító vörössel így hódíthatsz

Vadító vörössel így hódíthatsz

Egy igazi rúzst fel­kenni nem ki fel­adat. Íme, a nagy trükk.

Hi­he­tet­len ener­gi­á­val rob­bant az álmos ta­vasz vé­gébe az új di­vat­trend, a vörös rúzs. bát­ran hasz­nál­ha­tod te is, per­sze nem árt, ha tudod, ho­gyan!