CÍMKE: 'röplabda'

Kukkants be: pucéran fotózkodtak öltözőjükben a röpis lányok

Kukkants be: pucéran fotózkodtak öltözőjükben a röpis lányok

Min­den ru­há­juk­tól meg­sza­ba­dul­tak az olasz baj­nok­csa­pat hosszú combú bom­bá­zói.

Magyar lányról beszélnek Németországban, ez az oka

Magyar lányról beszélnek Németországban, ez az oka

A ma­­gyar női röp­­labda-vá­­lo­­ga­­tott sztárja ran­gos el­is­me­rés­ben ré­sze­sült a német baj­noki dön­tő­ben.

Ezt látni kell, különös dologra vállalkozott a magyar szépség

Különös dologra vállalkozott a magyar szépség

Szak­máry Gréta el­sza­valta az egyik ked­venc ver­sét. A ma­gyar röpis kis­gye­rek kora óta sze­reti a szép­iro­dal­mat.

Szak­máry Gréta el­sza­valta az egyik ked­venc ver­sét. A ma­gyar röpis kis­gye­rek kora óta sze­reti a szép­iro­dal­mat.

Megvan a diagnózis, borzasztó hírt kapott a magyar válogatott játékos

Megvan a diagnózis, borzasztó hírt kapott a magyar válogatott játékos

Szed­mák Ré­kára műtét és hosszú ki­ha­gyás vár rá.

Szed­mák Ré­ká­nak el­sza­kadt a ke­reszt­sza­lagja, műtét és hosszú ki­ha­gyás vár rá.

Felkavaró videó, fiatal lányok életét mentette meg Zoltán

Felkavaró videó, fiatal lányok életét mentette meg Zoltán

Du­na­új­vá­ros­ban díjat ka­pott az a férfi, aki meg­aka­dá­lyozta a tra­gi­kus bal­ese­tet.

Du­na­új­vá­ros­ban díjat ka­pott az a férfi, aki meg­aka­dá­lyozta a tra­gi­kus bal­ese­tet.

Adományt gyűjtenek a balesetben megsérült magyar sportolónak

Adományt gyűjtenek a balesetben megsérült magyar sportolónak

Pár hó­napja szen­ve­dett bal­ese­tet.

A 19 éves röp­lab­dázó pár hó­napja szen­ve­dett bal­ese­tet. A te­het­sé­ges spor­toló szá­mára ado­mányt gyűj­te­nek.

Hatalmas botrány, ezt nem hagyja annyiban a magyar szövetség

Hatalmas botrány, ezt nem hagyja annyiban a magyar szövetség

Filip Desz­po­tovszki su­nyi­sága miatt ka­pott ki a ma­gyar férfi röp­labda-vá­lo­ga­tott.

Filip Desz­po­tovszki su­nyi­sága miatt ka­pott ki a ma­gyar férfi röp­labda-vá­lo­ga­tott.

Szomorkodhatnak a férfiak, férjhez ment a szexi magyar sportolónő

Szomorkodhatnak a férfiak, férjhez ment a szexi magyar sportolónő

Má­jus­ban je­len­tette be, hogy be­fe­jezi a pá­lya­fu­tá­sát. Ko­ráb­ban a párja is spor­toló volt.

Vadítóan szexi a röpis lány bikinis képe, de mi nem stimmel?

Vadítóan szexi a röpis lány bikinis képe, de mi nem stimmel?

Nem­rég még Rod­ri­gó­nak hív­ták.

Ti­fanny nem csak a férfi ra­jon­gó­kat, de a női el­len­fe­le­ket is fel­ka­varja. Nem­rég még Rod­ri­gó­nak hív­ták. Ki akar­ják zá­ratni a baj­nok­ság­ból.

Aljas húzás miatt bukhatja az Eb-t a magyar válogatott

Aljas húzás miatt bukhatja az Eb-t a magyar válogatott

Ez a fi­a­tal­em­ber szán­dé­ko­san, aljas módon ve­zette félre a bí­ró­kat, ezen múl­hat az egész Eb-sze­rep­lé­sünk.

Ez a fi­a­tal­em­ber szán­dé­ko­san, aljas módon ve­zette félre a bí­ró­kat, ezen múl­hat az egész Eb-sze­rep­lé­sünk.

Szívükhöz kaptak a rajongók: drámai lépésre készül a magyar sztár?

Szívükhöz kaptak a rajongók: drámai lépésre készül a magyar sztár?

Könnyen lehet, hogy be­fe­jezi pá­lya­fu­tá­sát Dobi Edina.

Könnyen lehet, hogy be­fe­jezi pá­lya­fu­tá­sát Dobi Edina. A ka­pi­tány sza­va­i­ból erre lehet kö­vet­kez­tetni.

Ismert sportoló került kómába a münsteri terror után

Ismert sportoló került kómába a münsteri terror után

Sú­lyos fej­sé­rü­lést szen­ve­dett.

Sú­lyos fej­sé­rü­lést szen­ve­dett a Bun­des­li­gá­ban ját­szó röp­lab­dá­zónő. Agya vé­del­mé­ben mélyal­ta­tás­ban tart­ják.

Sikeredző lehet a magyar válogatott régi-új kapitánya

Külföldi sikeredző lehet a magyar válogatott régi-új kapitánya

Jan De Brandt dol­go­zott már ná­lunk.

Jan De Brandt dol­go­zott már ná­lunk, szép si­ker­rel. Klub­edzői ál­lása pedig nincs is most.

Bugyi nélkül, anyaszült meztelenül fotózták le a dögös sportolónőt

Bugyi nélkül, anyaszült meztelenül fotózták le a dögös sportolónőt

Nem min­den­napi mód­ját vá­lasz­totta az ün­nep­lés­nek Jo­anna Wo­losz.

Nem min­den­napi mód­ját vá­lasz­totta az ün­nep­lés­nek Jo­anna Wo­losz.

Őrülten szexi sportolónőt vesz feleségül Szávay Ági focista exe

Őrülten szexi sportolónőt vesz feleségül Szávay Ági focista exe

Ko­rábbi NB I-es lab­da­rúgó kérte meg a szép röp­lab­dá­zónő kezét.

Csak úgy für­dik a bol­dog­ság­ban a cso­da­szép ma­gyar röp­lab­dá­zónő. Ko­rábbi NB I-es lab­da­rúgó kérte meg a kezét.

Súlyos betegségben hunyt el a magyar röplabda válogatott játékos

Súlyos betegségben hunyt el a magyar röplabda válogatott játékos

52 éves ko­rá­ban el­hunyt Szil­ágyi Ben­de­gúz. - adta hírül a MRSZ

52 éves ko­rá­ban el­hunyt Szil­ágyi Ben­de­gúz. - adta hírül a Ma­gyar Röp­labda Szö­vet­ség.

Csodás testek, neves lap áradozik a szexi magyar sportolónőkről

Csodás testek, neves lap áradozik a szexi magyar sportolónőkről

Kül­föl­dön is fel­fe­dez­ték ma­guk­nak gyö­nyörű röp­ise­in­ket. Di­csé­rik az alak­ju­kat, imád­ják a fo­tó­i­kat!

A legszebb lányokkal támadunk az Eb-n

A legszebb lányokkal támadunk az Eb-n

Meg­le­pe­tést okozna a röp­labda vá­lo­ga­tott.

Meg­le­pe­tést okozna a pén­te­ken kez­dődő röp­labda Eu­rópa-baj­nok­sá­gon a ma­gyar női vá­lo­ga­tott.

Modellnek állt a szépséges magyar sportsztár

Csorog a férfiak nyála: modellnek állt a szépséges magyar sportsztár

A pá­lyán kívül mu­tatta meg a bá­jait.

A pá­lyán kívül mu­tatta meg bá­jait Ma­gyar­or­szág egyik leg­jobb röp­lab­dása.

Szereted a szexi röpis csajokat? Tiffanytól leesik az állad

Szereted a szexi röpis csajokat? Tiffanytól leesik az állad

Nem csak csa­pa­tot, nemet is vál­tott.

Nem csak csa­pa­tot és or­szá­got, de nemet is vál­tott a bra­zil bom­bázó. Csak egy­va­lami nem vál­to­zott, és ennek a pá­lyán hasz­nát veszi.

Se bugyi, se más: pőrén lovagol a gazella testű röplabdás lány

Se bugyi, se más: pőrén lovagol a gazella testű röplabdás lány

Chase Ken­nedy a bá­mu­la­to­san hosszú comb­jai közé kapva, sző­rén üli meg a lovat.

Chase a bá­mu­la­to­san hosszú comb­jai közé kapva, sző­rén üli meg a lovat.

Bugyi nélkül pózoltak a bajnok röpis lányok

Bugyi nélkül pózoltak a bajnok röpis lányok

Az USD Al­tair 1963 néven futó női röp­labda-csa­pat nagy­szerű si­kert ara­tott.

Az USD Al­tair 1963 néven futó női röp­labda-csa­pat nagy­szerű si­kert ara­tott. Nem min­den­napi kép ké­szült a hő­sök­ről.

Ez kínos, ennyit ér a magyar röplabda

Ez kínos, ennyit ér a magyar röplabda

Na­gyon közel állt az arany­érem­hez a Pénz­ügyőr.

Na­gyon közel ke­rült az arany­érem­hez a Pénz­ügyőr, amely profi já­té­ko­sok nél­kül csi­nálta végig a sze­zont.

Nem hosszabbít szerződést. Távozik a válogatott sikerkapitánya

Nem hosszabbít szerződést. Távozik a válogatott sikerkapitánya

Eu­rópa-baj­nok­ságra ve­zette a csa­pa­tot, most le­mon­dott.

Eu­rópa-baj­nok­ságra ve­zette a csa­pa­tot, most le­mon­dott.

Ennyit ér a magyar edzőtársadalom?

Ennyit ér a magyar edzőtársadalom?

Több ma­gyar csa­pat­sport is olyan si­ke­re­ket ért el, amelyre már na­gyon rég vár­tunk. Saj­ná­la­tos módon a ma­gyar szak­em­be­rek­nek nem sok közük volt ehhez.

Több ma­gyar csa­pat­sport is olyan si­ke­re­ket ért el, amelyre már na­gyon rég vár­tunk. Saj­ná­la­tos módon a ma­gyar szak­em­be­rek­nek nem sok közük volt ehhez.

Ilyen még soha nem fordult elő!

Ilyen még soha nem fordult elő! Történelmi éve volt a magyar sportnak

Tör­té­nelmi éve volt a ma­gyar sport­nak.

Az az első év, ami­kor a hat leg­nép­sze­rűbb csa­pat­sport­águnk mind­egyike nagy tor­ná­ról ál­mod­ha­tott.

Szexi magyar lányokat csodál a röplabdavilág

Szexi magyar lányokat csodál a röplabdavilág

Dobi és Dé­kány több te­kin­tet­ben is a világ él­vo­na­lába tar­to­zik.

Dobi Edina és Dé­kány Ber­na­dett több te­kin­tet­ben is a világ él­vo­na­lába tar­to­zik.

Se bugyi, se más: levetkőzött a legszexibb röpis csaj

Se bugyi, se más: levetkőzött a legszexibb röpis csaj

Rocío a sportág leg­jobb rek­lámja. Nem csak a há­ló­nál üti le a magas lab­dát.

Rocío a sportág leg­jobb rek­lámja. Nem csak a há­ló­nál üti le a magas lab­dát. Labda nél­kül is rá fi­gyel min­denki.

Bérgyilkos darabolta fel az olimpiai sportolót

Bérgyilkos darabolta fel az olimpiai sportolót

Az Eu­rópa-baj­nok já­té­kos a spa­nyol klub­já­tól kö­ve­telt pénz, ami nem tet­szett a klub­tu­laj­do­nos­nak.

Nem akart ölni a bűnös saját be­val­lása sze­rint. Az Eu­rópa-baj­nok já­té­kos a spa­nyol klub­já­tól kö­ve­telt pénz, ami nem tet­szett a klub­tu­laj­do­nos­nak.

Őrjítő szexi formák! Vadító popsival sokkol az olimpia klasszisa!

Őrjítő szexi formák! Vadító popsival sokkol az olimpia klasszisa!

Bőven van lát­ni­való Ri­ó­ban...

Szín­vo­na­las a női röp­labda, de a kö­zön­ség nem csak a játék miatt szem­lé­lő­dik a meccse­ken.

Csak rád vár pucéran az ágyon a brutál testű röpis csaj

Csak rád vár pucéran az ágyon a brutál testű röpis csaj

Ki­adta a jel­szót: pi­he­nő­idő!

Ki­adta a jel­szót: pi­he­nő­idő! De ki gon­dol sem­mit­te­vésre, ha meg­látja az eg­zo­ti­kus szép­ség mez­te­len ké­peit?

Ezt csinálja a perverz kukkoló a röplabdázó lányok fotóival

Ezt csinálja a perverz kukkoló a röplabdázó lányok fotóival

Te­le­ob­jek­tív­vel lesik a spor­to­ló­nő­ket a le­lá­tó­ról. Fel­há­bo­rító, ahogy vissza­él­nek a szexi ké­pe­ik­kel.

Te­le­ob­jek­tív­vel lesik a spor­to­ló­nő­ket a le­lá­tó­ról. Fel­há­bo­rító, ahogy vissza­él­nek a pá­lyán és a civil élet­ben ké­szí­tett szexi ké­pe­ik­kel.

Pucéran mutogatja észbontó fenekét a röplabdás lány

Pucéran mutogatja észbontó fenekét a röplabdás lány

Rocio a sportág leg­na­gyobb rek­lámja. Nem ta­lálsz rajta gyenge pon­tot, de ajánl­juk: ezt el­len­őrizd csak a leg­sze­xibb fo­tóin!

Rocio imá­dott sport­ága leg­na­gyobb rek­lámja. Nem ta­lálsz rajta gyenge pon­tot, de ajánl­juk: ezt el­len­őrizd csak a leg­sze­xibb fo­tóin!

Igazából a röplabda is lehet érdekes, ha teljesen hülyék játsszák

Igazából a röplabda is lehet érdekes, ha teljesen hülyék játsszák

Le­ü­tik, el­ká­bul, ápol­ják, be­for­gat­ják, el­fek­szik, blok­kol, fel­eme­lik.

Le­ü­tik, el­ká­bul, ápol­ják, el­fek­szik, blok­kol, fel­eme­lik. Mű­könny és művér, de ren­ge­teg.

Csodamelleket villant a bombatestű röplabdás lány

Csodamelleket villant a bombatestű röplabdás lány

Le­csap­juk a magas lab­dát.

Rocio a pá­lyán kívül sze­reti le­dobni a gön­ceit, mi pedig le­csap­juk a magas lab­dát. Iri­gyel­jük az edző­jét, hogy a já­té­kosa ilyen jó for­má­ban van.

Pucérra vetkőzött a vadító röplabdás lány

Pucérra vetkőzött a vadító röplabdás lány

Rocio Mi­randa a röp­lab­da­pá­lyán is átlag fe­letti tel­je­sít­ményre képes.

A perui Rocio Mi­randa a röp­lab­da­pá­lyán is átlag fe­letti tel­je­sít­ményre képes, de leg­fő­kép­pen a kül­se­jé­nek kö­szön­heti a nép­sze­rű­sé­gét.

Mérd végig a leghosszabb lábú modell pucér testét!

Mérd végig a leghosszabb lábú modell pucér testét!

Ami­lyen magas, olyan szexi is.

Ami­lyen magas, leg­alább olyan szexi is. Már­pe­dig na­gyon magas! Sze­ren­cséd van: mind­ket­tőt le­el­len­őriz­he­ted a leg­dö­gö­sebb fo­tóin.

Haldokolt a magyar röplabda, ő támasztotta fel

Haldokolt a magyar röplabda, ő támasztotta fel

Be­mu­tat­juk Jan De Brand­tot.

Edző­ként be­járta fél Eu­ró­pát a röpis lá­nyok belga si­ker­ka­pi­tá­nya. Köz­ben nem csak a nyelv­tu­dása gya­ra­po­dott. Be­mu­tat­juk Jan De Brand­tot.

Disznót vágtak a vasasos lányok

Disznót vágtak a vasasos lányok

"Ma­lac­kod­tak" egy jóízűt a Vasas röp­lab­dá­zó­női. A csa­jok közös fo­tóra is vál­lal­koz­tak, sze­gény állat azon­ban arra már nem na­gyon em­lék­szik.

"Ma­lac­kod­tak" egy jóízűt a Vasas röp­lab­dá­zó­női. A csa­jok közös fo­tóra is vál­lal­koz­tak, sze­gény állat azon­ban arra már nem na­gyon em­lék­szik.

Több mint 4 méteres a sport legnagyobb álompárja

Több mint 4 méteres a sport legnagyobb álompárja

Ez ám a nagy sze­re­lem!

Ez ám a nagy sze­re­lem! A gyö­nyörű röp­lab­dá­zónő spor­tos és magas pa­sira vá­gyott. Hát meg­kapta egy 218 cen­tisre nőtt NBA-s óriás sze­mé­lyé­ben.

Mágusok vagy amatőrök? Ezt adták a magyar sportnak a külföldi edzők

Mágusok vagy amatőrök? Ezt adták a magyar sportnak a külföldi edzők

Nem min­den­ki­vel jár­tunk olyan jól, mint a női röp­isek fő­nö­ké­vel. Matthäusék pél­dául to­tá­lis ku­dar­cot val­lot­tak.

Cicivillantás a válogatottban - Fotó

Cicivillantás a magyar röpiválogatottban - Fotó

Szexi módon ün­ne­pel­tek a ma­gyar lá­nyok.

A lá­nyok be­ju­tot­tak az Eu­rópa-liga dön­tő­jébe, ezt pedig szexi módon ün­ne­pel­ték meg.

Brutális lövés találta fejbe a röplabdázó lányt

Brutális lövés találta fejbe a röplabdázó lányt

A bom­ba­erős le­ütés­től a sze­ren­csét­len ál­do­zat azon­nal el­te­rült a pá­lyán.

Kerítőnek állt az edző! Twitteren keres csajt a sztárjának

Kerítőnek állt az edző! Twitteren keres csajt a sztárjának

A német röp­lab­dá­sok közül csak Ch­ris­tian Fromm facér. Edzője tett róla, hogy ba­rát­nőt ta­lál­jon.