CÍMKE: 'rhoda scott'

Ünnepelj Te is Rhoda Scott-tal

Ünnepeljen Ön is Rhoda Scott-tal

Idén ta­vas­szal egy új ol­da­lát is meg­mu­tatja az or­go­nista ikon.

Idén ta­vas­szal a Lady Qu­ar­tet néven meg­is­mert for­má­ci­ó­ban Rhoda Scott és három jazz­te­het­ség ér­ke­zik a ma­gyar fő­vá­rosba, ahol egy új ol­da­lát is meg­mu­tatja az or­go­nista ikon.

Budapestre érkezik a Hammond-orgona mezítlábas királynője

Budapestre érkezik a Hammond-orgona mezítlábas királynője

80. szü­li­nap­ját ün­nepli Rhoda Scott.

Láb­tö­rése és fel­épü­lése után áp­ri­lis 14-én, va­sár­nap 18 órá­tól a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban lép fel a 80. szü­le­tés­nap­ját ün­neplő Rhoda Scott.

Új időpontban tartják meg Rhoda Scott budapesti koncertjét

Új időpontban tartják meg Rhoda Scott budapesti koncertjét

Ba­le­sete miatt nem tudja meg­tar­tani ere­de­ti­leg 2018. no­vem­ber 11-re ter­ve­zett bu­da­pesti kon­cert­jét Rhoda Scott.