CÍMKE: 'rezsi'

Jó hír érkezett: újra bárki igényelheti a több tízezres támogatást

Jó hír érkezett: újra bárki igényelheti a több tízezres támogatást

Az Ott­hon me­lege prog­ram segít pél­dául a konyha kor­sze­rű­sí­té­sé­ben.

Az Ott­hon me­lege prog­ram segít pél­dául a konyha kor­sze­rű­sí­té­sé­ben, és a re­zsi­számla csök­ken­té­sé­ben is.

Erre biztosan nem számítottál: az év legdrágább hete jön

Erre biztosan nem számítottál: az év legdrágább hete jön

Be kell in­dí­tani a fű­tést...

Plusz fű­tés­költ­ség­gel, ké­sőbbi pa­lán­tá­zás­sal kell szá­mol­nunk a ma be­kö­szöntő hi­deg­front miatt. Akár május ele­jéig is va­cog­ha­tunk!

Ennyivel löki meg a rezsit a hirtelen jött hideg

Ennyivel löki meg a rezsit a hirtelen jött hideg

Sok csa­lád­ban és tár­sas­ház­ban heves vi­tá­kat foly­tat­nak a lakók: kell-e fű­teni a hir­te­len jött hi­deg­ben?

Haj­na­lonta már fagy, hol­nap -2 fok is lehet, de nap­pal meg 20 fok­hoz kö­ze­lít a hő­mér­sék­let! Sok csa­lád­ban és tár­sas­ház­ban heves vi­tá­kat foly­tat­nak a lakók: kell-e fű­teni a hir­te­len jött hi­deg­ben? Rá­adá­sul a szak­em­ber­hi­ány miatt a kar­ban­tar­tás díja is emel­ked­het idén.

Nem jött meg a csekk? Meg fogsz lepődni!

Nem jött meg a sárga csekk? Meg fogsz lepődni!

Te is várod a csek­ket a sze­mét­díj­ról? Jönni fog, csak tü­re­lem kell hozzá!

Te is várod a csek­ket a sze­mét­díj­ról? Jönni fog, csak tü­re­lem kell hozzá! De sokan na­gyon meg fog­nak le­pődni, na­gyobb összeg lesz rajta, mint vár­ják!

Így lehet nagyon kevés a panelben a rezsi

Így lehet nagyon kevés a panelben a rezsi

Egy hét­gyer­me­kes ma­gyar édes­anya és Nobel-díjas klí­ma­ku­tató, dr. Ürge-Vor­satz Diána is elő­adást tart ked­den Bécs­ben. A tudós el­uta­zása előtt in­ter­jút adott a Ri­post-nak.

Egy hét­gyer­me­kes ma­gyar édes­anya és Nobel-díjas klí­ma­ku­tató, dr. Ürge-Vor­satz Diána is elő­adást tart ked­den Bécs­ben. A tudós el­uta­zása előtt in­ter­jút adott a Ri­post-nak. Meg­lepő dol­gokra hívja fel a fi­gyel­met, s nagy­szerű ta­ná­cso­kat is ad, ame­lye­ket ér­de­mes meg­fon­tolni.

Az évtized leghidegebb tele közelít! Így spórolj a fűtésen!

Az évtized leghidegebb tele már közeleg. Így tudsz spórolni a fűtéseden

Télen akár két-há­rom­szo­ro­sára is nőhet a re­zsink. Ennek nagy része a fű­tésre megy el. Össze­gyűj­töt­tünk a leg­jobb trük­kö­ket.