CÍMKE: 'részeg sofőr'

Részeg autós csapódott az Operett sztárjának házába

Részeg autós csapódott az Operett sztárjának házába

Pel­ler Ká­rolyt kel­le­met­len meg­le­pe­tés várta a há­zá­nál szil­vesz­ter éj­szaka.

Durva dolgot üzent a részeg sofőrnek a meghalt újpesti focista édesanyja

Durva dolgot üzent a részeg sofőrnek a meghalt újpesti focista édesanyja

Ko­lom­pár Or­so­lya na­gyon mély fáj­dal­mat érez, hi­szen 17 éves fiát, aki előtt még ott volt egy egész élet, egy ré­szeg sofőr vitte a ha­lálba...

Ezt hogy? Részegebb volt a rendőr mint a szondáztatott sofőr

Ezt hogy? Részegebb volt a rendőr mint a szondáztatott sofőr

Ala­po­san rá­fa­ra­gott az a rendőr, aki ittas ve­ze­té­sen ka­pott egy au­tóst.

Szörnyű részletekre derült fény: részeg sofőr okozta a kajakos halálát

Szörnyű részletekre derült fény: részeg sofőr okozta a kajakos halálát

Janza Ri­chárd, és ba­rátja szom­bat éjjel ve­szí­tet­ték éle­tü­ket, ami­kor egy autó be­lé­jük csa­pó­dott.