CÍMKE: 'repülőgép'

Horror, repülés közben esett szét az utasszállító hajtóműve - Hátborzongató fotók

Horror, repülés közben esett szét az utasszállító hajtóműve - Hátborzongató fotók

Hát­bor­zon­gató, ami tör­tént.

Hát­bor­zon­gató, ami tör­tént: kény­szer­le­szál­lást kel­lett vég­re­haj­ta­nia egy utas­szál­lí­tó­nak, mi­u­tán út­köz­ben hul­lott szét az egyik haj­tó­műve. A fe­dél­ze­ten uta­zók sze­rint ez volt éle­tük leg­fé­lel­me­te­sebb re­pü­lése!

Megfejtették a Bermuda-háromszög titkát!

Nagy bejelentést tettek: megfejtették a Bermuda-háromszög titkát!

Le­hull a lepel az ördög há­rom­szö­gé­ről

Az ördög há­rom­szö­ge­ként is is­mert te­rü­le­ten eddig 20 re­pü­lő­gép és 50 hajó tűnt el nyom­ta­la­nul.

Pillanatok alatt alakult ki tömegverekedés a reptéren

Pillanatok alatt alakult ki tömegverekedés a reptéren

Két gép uta­sai estek egy­más­nak: az ok el­ké­pesztő.

Két gép uta­sai estek egy­más­nak: az ok el­ké­pesztő. A ki­ér­kező rend­őrök se tud­ták fel­tar­tóz­tatni az őr­jöngő tö­me­get, így ők üveg­fal mögül néz­ték az in­ci­denst. Végül nem száll­tak fel a gépek.

Pánik a Budapestre tartó gépen: villám csapott a repülőbe

Pánik a Budapestre tartó gépen: villám csapott a repülőbe

Kény­te­len volt meg­sza­kí­tani az útját.

Nem sok­kal a bar­ce­lo­nai fel­szál­lás után csa­pott bele a vil­lám az utas­szál­lí­tóba, amely kény­te­len volt meg­sza­kí­tani az útját.

Máris kiderült, miért halt meg a 71 ártatlan ember Moszkva mellett

Máris kiderült, miért halt meg a 71 ártatlan ember Moszkva mellett

Ki­hall­gat­tak már min­den­kit, aki a re­pülő fel­ké­szí­té­sé­ben részt vett.

Ki­hall­gat­tak már min­den­kit, aki a re­pülő fel­ké­szí­té­sé­ben részt vett. Az An-148-as utas­szál­lító 71 em­ber­rel a fe­dél­ze­tén va­sár­nap szállt fel Moszk­vá­ból, és a több száz ki­lo­mé­terre lévő Orszkba tar­tott.

Robbanás és füst: pánik tört ki az utasokkal teli repülőn

Robbanás és füst: pánik tört ki az utasokkal teli repülőn

Ak­ku­mu­lá­tor rob­bant fel.

Egy hor­doz­ható ak­ku­mu­lá­tor rob­bant fel az orosz­or­szági rep­té­ren, de csak egy em­ber­nek volt elég lel­ki­ereje el­ol­tani.