CÍMKE: 'repülőgép'

Leesett az utasok álla, ezt fotózták magyarok a repülőgépen

Leesett az utasok álla, ezt fotózták magyarok a repülőgépen

Meg­dol­goz­tak érte a fiúk, ki­emelt he­lyet ka­pott a kupa a fe­dél­ze­ten.

Meg­dol­goz­tak érte a fiúk, ki­emelt he­lyet ka­pott a kupa a fe­dél­ze­ten.

Sokkoló videó! Menet közben nyitotta volna ki a repülő ajtaját

Sokkoló videó! Menet közben nyitotta volna ki a repülő ajtaját

Ez­után kö­zel­harc kez­dő­dött kö­zötte, az uta­sok és a sze­mély­zet kö­zött akik el akar­ták rán­gatni.

Ez­után kö­zel­harc kez­dő­dött kö­zötte, az uta­sok és a sze­mély­zet kö­zött akik el akar­ták rán­gatni.

Drámai percek a Ryanair gépén, ezt senki sem akarja látni a levegőben

Drámai percek a Ryanair gépén, ezt senki sem akarja látni a levegőben

A lé­gi­tár­sa­ság egyik Spa­nyol­or­szágba tartó gépén tört ki bot­rány.

A lé­gi­tár­sa­ság egyik Spa­nyol­or­szágba tartó gépén vol­tak az uta­sok ijesztő je­le­net­nek szem­ta­núi.

Elképesztő képsor került elő az orosz repülőgép katasztrófájáról

Elképesztő képsor került elő az orosz repülőgép katasztrófájáról

Az egyik orosz por­tál meg­rázó kép­so­ro­kat tett közzé a kény­szer­le­szál­lás köz­ben ki­gyul­ladt Ae­ro­flot gép ka­taszt­ró­fá­já­ról.

Megrázó videó: lángokban állva landolt Moszkvában az utasszállító

Megrázó videó: lángokban állva landolt Moszkvában az utasszállító

Kény­szer­le­szál­lás köz­ben tör­tént tra­gé­dia az egyik moszk­vai re­pü­lő­té­ren.

Kény­szer­le­szál­lás köz­ben tör­tént tra­gé­dia az egyik moszk­vai re­pü­lő­té­ren. Ren­ge­teg a ha­lott.

Rémisztő élményben volt része Rubint Rellának Dél-Koreában!

Rémisztő élményben volt része Rubint Rellának Dél-Koreában!

Ru­bint Réka uno­ka­húga a na­pok­ban az ázsiai or­szágba uta­zott ked­ve­sé­hez, aki né­hány hó­na­pig a helyi csa­pat­nál fo­ci­zik majd.

Ezekre a helyekre indít új járatokat Budapestről a fapados társaság

Ezekre a helyekre indít új járatokat Budapestről a fapados társaság

A ko­ráb­ban be­ha­ran­go­zott 9 he­lyen kívül újabb 6 vá­rosba utaz­ha­tunk 2019 őszé­től az egyik leg­na­gyobb fa­pa­dos tár­sa­ság.

Több halottja van a moszkvai kényszerleszállásának

Több halottja van a moszkvai kényszerleszállásának

Ti­zen­hár­man éle­tü­ket vesz­tet­ték az Ae­ro­flot lé­gi­tár­sa­ság Moszkva-Mur­manszk já­ra­tá­nak se­re­me­ty­je­vói kény­szer­le­szál­lása során.

Ti­zen­hár­man éle­tü­ket vesz­tet­ték az Ae­ro­flot lé­gi­tár­sa­ság Moszkva-Mur­manszk já­ra­tá­nak se­re­me­ty­je­vói kény­szer­le­szál­lása során - kö­zölte va­sár­nap este kór­házi for­rá­sokra hi­vat­kozva a TASZSZ orosz hír­ügy­nök­ség.

Durván megalázta a kisgyerekes anyukát a légitársaság

Durván megalázta a kisgyerekes anyukát a légitársaság

Ha­tal­mas bot­rány lett abból, hogy a gyó­gyít­ha­tat­lan beteg anyu­kát és kisfiát le­szál­lí­tot­ták a gép­ről.

Ha­tal­mas bot­rány lett abból, hogy a gyó­gyít­ha­tat­lan beteg anyu­kát és kisfiát le­szál­lí­tot­ták a gép­ről.

Most kaptuk a hírt: lezuhant egy utasszállító

Most kaptuk a hírt: lezuhant egy utasszállító

149 utas volt a fe­dél­ze­ten.

A fel­szál­lás után per­cek­kel tör­tént a tra­gé­dia. 149 utas volt a fe­dél­ze­ten.

Egy férfi mégis túlélte az etióp gép lezuhanását, ezért nem jutott fel

Egy férfi mégis túlélte az etióp gép lezuhanását, ezért nem jutott fel

A re­pü­lő­gép va­sár­nap reg­gel csa­pó­dott a földbe.

A re­pü­lő­gép va­sár­nap reg­gel csa­pó­dott a földbe 157 em­ber­rel a fe­dél­ze­tén. Aki fel­ju­tott a gépre, azok közül senki sem ma­radt élet­ben.

Teljes készültség a repülőtéren, mentőket riasztottak a New York-i járathoz

Teljes készültség a repülőtéren, mentőket riasztottak a New York-i járathoz

Olyan erős lég­ör­vénybe ke­rült a gép, hogy 30 utas meg­sé­rült.

Olyan erős lég­ör­vénybe ke­rült a gép, hogy 30 utas meg­sé­rült.

Most kaptuk: Lezuhant egy repülőgép, hihetetlen, mi történt utána

Most kaptuk: Lezuhant egy repülőgép, hihetetlen, mi történt utána

A japán lé­gi­erő egyik Mi­tsu­bi­shi F-2-es tí­pusú va­dász­bom­bá­zója pottyant le.

Le­zu­hant a japán lé­gi­erő egyik Mi­tsu­bi­shi F-2-es tí­pusú va­dász­bom­bá­zója.

Perrel fenyegetőznek, a halott focista árán veszekednek

Perrel fenyegetőznek, a halott focista árán veszekednek

Még min­dig nem zá­rult le az ügy.

Még min­dig nem zá­rult le a re­pü­lő­gép-bal­eset­ben el­hunyt ar­gen­tin Emi­li­ano Sala át­iga­zo­lási ügye.

Új hírek érkeztek az eltűnt focista ügyével kapcsolatban

Új hírek érkeztek az eltűnt focista ügyével kapcsolatban

Fel­színre hoz­tak egy holt­tes­tet.

Fel­színre hoz­tak egy holt­tes­tet az Emi­li­ano Sa­lá­val le­zu­hant re­pü­lő­gép ron­csai közül. Még nem tudni, kinek a tes­tét ta­lál­ták meg.

Nem várt fejlemények az eltűnt focista ügyében

Nem várt fejlemények az eltűnt focista ügyében

A gépet va­sár­nap ta­lál­ták meg.

Egy szak­értő sze­rint el­hagy­hatta a le­zu­hant re­pü­lő­gé­pet Emi­li­ano Sala. A gépet va­sár­nap ta­lál­ták meg a La Manche csa­torna fe­ne­kén.

Allah akbar a repülőn, muszlim férfi akart betörni a pilótafülkébe

Allah akbar a repülőn, muszlim férfi akart betörni a pilótafülkébe

Pánik tört ki azon a Pá­rizs­ból Tu­niszba tartó já­ra­ton, amely­nek fe­dél­ze­tén egy tu­né­ziai férfi be akart törni a gép pi­ló­ta­fül­ké­jébe.

Szívszorító kép, így várja kutyája az eltűnt focistát

Szívszorító kép, így várja kutyája az eltűnt focistát

Emi­li­ano Sala re­pü­lő­gé­pét a ten­ger­ben ta­lál­ták meg, a lab­da­rúgó fel­te­he­tő­leg el­hunyt.

Emi­li­ano Sala re­pü­lő­gé­pét a ten­ger­ben ta­lál­ták meg, a lab­da­rúgó fel­te­he­tő­leg el­hunyt.

Megtalálták a focistát? Holttestre bukkantak a lezuhant gépen

Megtalálták a focistát? Holttestre bukkantak a lezuhant gépen

Meg­ta­lál­ták a ten­gerbe zu­hant re­pü­lő­gé­pet, ame­lyen az ar­gen­tin lab­da­rúgó, Emi­li­ano Sala uta­zott.

Szívszorító képek, az eltűnt repülőgép nyomaira bukkantak

Szívszorító képek, az eltűnt repülőgép nyomaira bukkantak

Sala re­pü­lő­gépe két hete tűnt el.

Emi­li­ano Sala re­pü­lő­gépe két hete tűnt el. Még min­dig ke­re­sik az ar­gen­tin lab­da­rú­gót.

Szörnyű vád, a pilóta tehetett Sala repülőjének rejtélyes balesetéről

Szörnyű vád, a pilóta tehetett Sala repülőjének rejtélyes balesetéről

Ib­bot­son ál­lí­tó­lag már a le- és fel­szál­lás­kor sem volt a hely­zete ma­gas­la­tán.

Ib­bot­son ál­lí­tó­lag már a le- és fel­szál­lás­kor sem volt a hely­zete ma­gas­la­tán.

Megrázó felvétel, az utolsó percekben barátjától búcsúzott a focista

Megrázó felvétel, az utolsó percekben barátjától búcsúzott a focista

Szinte már nincs re­mény, hogy élet­ben ta­lál­ják az ar­gen­tin csa­tárt.

Szinte már nincs re­mény, hogy élet­ben ta­lál­ják az ar­gen­tin csa­tárt.

Botrány a fapadoson: nem létező helyeket adtak el az utasoknak

Botrány a fapadoson: nem létező helyeket adtak el az utasoknak

Egy csa­lád­nak a pad­lón kel­lett utazni.

Egy csa­lád­nak a pad­lón kel­lett utazni, mert nem lé­te­zett az a szék­sor, amire je­gyet kap­tak.

Egyre több a panasz a fővárosban az elviselhetetlen repülőgépzajra

Egyre több a panasz a fővárosban az elviselhetetlen repülőgépzajra

Zug­ló­ból, Kő­bá­nyá­ról és An­gyal­föld­ről is özön­le­nek a pa­na­szok, a csen­de­sebb téli haj­na­lo­kon kü­lö­nö­sen za­varó a dü­bör­gés.

Rejtélyes módon tűnt el a repülőgép, nagy erőkkel keresik a sztárfocistát

Rejtélyes módon tűnt el a repülőgép, nagy erőkkel keresik a sztárfocistát

Emi­li­ano Salát pár napja klub­re­kor­dot je­lentő össze­gért szer­ződ­tet­ték.

Emi­li­ano Salát pár napja klub­re­kor­dot je­lentő össze­gért szer­ződ­tette a Nan­tes-tól az angol baj­nok­ság­ban sze­replő Car­diff.

Váratlan fordulat a maláj gép ügyében, nagy bejelentést tettek

Váratlan fordulat a maláj gép ügyében, nagy bejelentést tettek

Végre va­ló­ban pont ke­rül­het a több mint 4 éve hú­zódó ügy vé­gére?

Végre va­ló­ban pont ke­rül­het a több mint 4 éve hú­zódó ügy vé­gére?

Furcsa rakomány miatt nem tudott felszállni egy repülőgép

Furcsa rakomány miatt nem tudott felszállni egy repülőgép

Két ton­ná­nyi áru volt a ra­ko­dó­tér­ben, az uta­so­kat foj­to­gatta a bűz. Pa­naszt tet­tek, s végül győz­tek.

Meglepő helyre vitte alig egyéves kisfiát a magyar sztár

Meglepő helyre vitte alig egyéves kisfiát a magyar sztár

A rá­diós ere­deti vég­zett­sé­gét te­kintve pi­lóta, így nem okoz gon­dot szá­mára be­ké­redz­kedni a re­pü­lő­gé­pek ele­jébe.

A rá­diós ere­deti vég­zett­sé­gét te­kintve pi­lóta, így nem okoz gon­dot szá­mára be­ké­redz­kedni a re­pü­lő­gé­pek ele­jébe.

Őrjöngeni kezdett egy utas a repülőn, mert egy idős nőt ültettek mellé

Őrjöngeni kezdett egy utas a repülőn, mert egy idős nőt ültettek mellé

A többi utas pró­bálta meg­fé­kezni a fel­dü­hö­dött férfit.

A többi utas pró­bálta meg­fé­kezni a fel­dü­hö­dött férfit.

Lesodródott egy utasszállító a kifutópályáról - KÉPEK

Lesodródott egy utasszállító a kifutópályáról - KÉPEK

A heves eső­zés­ben csú­szott az asz­falt.

Egy óri­ási Bo­e­ing 747-es re­pü­lő­gép szen­ve­dett bal­ese­tet a heves eső­zé­sek­ben csú­szóssá vált ki­fu­tó­pá­lyán. A gép ki­sod­ró­dott az asz­falt mel­letti földre.

Kiakadtak a lakók a repülők zaja miatt

Tűrhetetlen a helyzet, kiakadtak a lakók a repülők zaja miatt

Zug­ló­ban és több Bu­da­pest kör­nyéki te­le­pü­lé­sen is há­bo­rog­nak a lakók.

Zug­ló­ban és több Bu­da­pest kör­nyéki te­le­pü­lé­sen is há­bo­rog­nak a lakók, mi­u­tán meg­vál­toz­tat­ták a fe­ri­he­gyi re­pü­lő­tér fel- és le­szál­lási pá­lyáit.

Váratlan fordulat: Ez történt a szabolcsi migránscsempész repülőjével

Váratlan fordulat: Ez történt a szabolcsi migránscsempész repülőjével

Elár­ve­rezte a bí­ró­ság azt a gaz­dát­lan An­tonov re­pü­lő­gé­pet, amely még ja­nuár kö­ze­pén vált hí­ressé.

Rémálom a levegőben, szörnyű, mi történt Shakira magángépével

Rémálom a levegőben, szörnyű, mi történt Shakira magángépével

Na­gyon meg­ijedt.

A dögös sztár épp ked­ve­sé­hez és gye­re­ke­ik­hez igye­ke­zett, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Rémálommal indult a magyar sztár luxusnyaralása

Rémálommal indult a magyar sztár luxusnyaralása

Rend­ha­gyó va­ká­ci­ója volt Ká­rász Ró­bert­nek, aki most párja nél­kül uta­zott Cip­rusra.

Rend­ha­gyó va­ká­ci­ója volt Ká­rász Ró­bert­nek, aki most párja nél­kül uta­zott Cip­rusra. Ked­ve­sé­vel ugyanis már há­rom­szor jár­tak a gyö­nyörű szi­ge­ten.

Borzalmas légi balesetről jött hír, földbe csapódott egy utasszállító

Borzalmas légi balesetről jött hír, földbe csapódott egy utasszállító

A re­pü­lő­gép nem sok­kal fel­szál­lás után hir­te­len zu­hanni kez­dett, ezt pedig az idő­já­rás okoz­hatta.

Megfogta az Isten lábát Orosz Barbi, de nem úgy ahogy gondolod

Megfogta az Isten lábát Orosz Barbi, de nem úgy ahogy gondolod

Orosz Barbi ér­de­kes hob­bit vá­lasz­tott ma­gá­nak, ha nem vi­gyáz, a végén még szak­mát is vált­hat.

Korhatáros jelenet a repülőn, a személyzet csak nevetett a panaszkodón

Korhatáros jelenet a repülőn, a személyzet csak nevetett a panaszkodón

Egy fi­a­tal nő szólt, hogy za­varja az, amit egy férfi a pok­róc alatt csi­nál.

Egy fi­a­tal nő szólt, hogy za­varja az, amit egy férfi a pok­róc alatt csi­nál.

Kitört a pánik, zokogtak az utasok: villám csapott a repülőbe

Kitört a pánik, zokogtak az utasok: villám csapott a repülőbe

A gye­re­kek és a fel­nőt­tek is sír­tak, de a gép végül biz­ton­ság­ban föl­det ért.

A gye­re­kek és a fel­nőt­tek is sír­tak, de a gép végül biz­ton­ság­ban föl­det ért.

Így megéri még repülni?

Így megéri még repülni? Kétszer annyit késnek a gépek, mint tavaly

Las­san sze­ren­csés­nek mond­hatja magát az, aki­nek tény­leg indul a gépe.

Las­san sze­ren­csés­nek mond­hatja magát az, aki­nek tény­leg indul a gépe, fel­en­ge­dik rá a hi­ány­ta­lan cso­mag­já­val együtt.

Nem hiszed el, milyen veszélyes dolgot művelt a pilóta

Nem hiszed el, milyen veszélyes dolgot művelt a pilóta

Nem csak a re­pülő ve­ze­tő­jét rúg­ták ki.

Nem csak a re­pü­lő­gép ve­ze­tő­jét rúg­ták ki, hanem a lé­gi­tár­sa­sá­got is ala­po­san meg­bün­tet­ték. Óri­ási bot­rány rob­bant ki az ügy miatt.

Sokkoló +18-as videó: a fedélzetről vette a becsapódás perceit az utas

Sokkoló +18-as videó: a fedélzetről vette a becsapódás perceit az utas

A fel­vé­telt csak erős ideg­ze­tű­ek­nek aján­lott!

A fel­vé­telt csak erős ideg­ze­tű­ek­nek aján­lott!

Rémálom, 91 csontvázzal a fedélzetén találták meg az eltűnt repülőt

Rémálom, 91 csontvázzal a fedélzetén találták meg az eltűnt repülőt

35 év után ol­dó­dott meg a kü­lö­nös rej­tély.

35 év után ol­dó­dott meg a kü­lö­nös rej­tély.

Meghökkentő baleset történt egy repülőgépen

Meghökkentő baleset történt egy repülőgépen, megsérült egy utas - Videó

Egy­szer már elő­for­dult...

A lé­gi­tár­sa­ság­nál nem ez volt az egyet­len ilyen eset...

Drámai részletek, mesél az utas: így tört ki a pánik a magyar gépen

Drámai részletek, mesél az utas: így tört ki a pánik a magyar gépen

Smi­tula Gergő és ba­rát­nője is rajta volt az An­ta­lyá­ból in­duló, Deb­re­cenbe tartó re­pü­lő­gé­pen...

Újabb magyar sztár hagyta el hazánkat

Újabb magyar sztár hagyta el hazánkat

Nagy Sán­dor úgy dön­tött, kö­rül­néz más or­szág­ban is. Mivel vége a szín­házi sze­zon­nak, re­pü­lőre ült, és meg sem állt Fran­cia­or­szá­gig. A nép­szerű szí­nész An­ti­bes vá­ro­sá­ban szállt meg.

Nagy Sán­dor úgy dön­tött, kö­rül­néz más or­szág­ban is. Mivel vége a szín­házi sze­zon­nak, re­pü­lőre ült, és meg sem állt Fran­cia­or­szá­gig. A nép­szerű szí­nész An­ti­bes vá­ro­sá­ban szállt meg, és meg­le­pődve látta, hogy bár­merre néz, min­den­hol fran­cia fo­ci­mezbe öl­tö­zött em­be­re­ket lát.

A repülés biztonságos? Idióta pilóta miatt halt meg 70 ártatlan ember

A repülés biztonságos? Idióta pilóta miatt halt meg 70 ártatlan ember

Sokan mond­ják, aki re­pü­lőre száll, nyu­godt lehet. Vagy nem.

Sokan mond­ják, aki re­pü­lőre száll, nyu­godt lehet, az uta­zás leg­ke­vésbé ve­szé­lyes for­má­ját vá­lasz­totta. Ki­véve, ha olyan fe­le­lőt­len pi­ló­tá­kat fog ki, akik nem tö­rőd­nek a sza­bá­lyok­kal.

Félelmetes fotó, kigyulladt a focicsapat repülőgépe

Félelmetes fotó, kigyulladt a focicsapat repülőgépe

A csa­pat nagy­já­ból annyira pá­ni­kol­ha­tott, mint a vi­lág­baj­nok­ság nyi­tó­meccsén.

A csa­pat nagy­já­ból annyira pá­ni­kol­ha­tott a fe­dél­ze­ten, mint a vi­lág­baj­nok­ság nyi­tó­meccsén a pá­lyán.

Turista kisokos: ezeket a szabályokat kell betartani

Turista kisokos: ezeket a szabályokat kell betartani

A NAV össze­gyűj­tötte a tud­ni­va­ló­kat.

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal friss tá­jé­koz­ta­tó­já­ban hasz­nos in­for­má­ci­ók­kal szol­gál azok­nak, akik tu­ris­ta­ként utaz­nak az EU belül vagy kí­vüli.

Ez a magyar férfi mentette meg a repülőn fuldoklót

Ez a magyar férfi mentette meg a repülőn fuldoklót

Egy gu­mi­cu­kor okozta a bajt.

Egy fél­re­nyelt gu­mi­cu­kor miatt kel­lett kény­szer­le­szál­lást vég­re­haj­ta­nia kedd este a Del­hi­ből Lon­donba tartó re­pü­lő­gép­nek Fe­ri­he­gyen.

Amerikába utaznál? Ezt a hírt imádni fogod

Amerikába utaznál? Ezt a hírt imádni fogod

Új le­he­tő­ség azok­nak, akik min­den­kép­pen a ten­ge­ren­túlra ké­szül­nek.

Új le­he­tő­ség azok­nak, akik min­den­kép­pen a ten­ge­ren­túlra ké­szül­nek.

Nem hiszed el, mit műveltek a repülőn az angolok

Nem hiszed el, mit műveltek a repülőn az angolok

A Li­ver­pool szur­ko­lói nem fog­ták vissza ma­gu­kat. Szom­ba­ton Ki­jev­ben foly­tat­nák az ün­nep­lést.

A Li­ver­pool szur­ko­lói nem fog­ták vissza ma­gu­kat. Szom­ba­ton Ki­jev­ben foly­tat­nák az ün­nep­lést.

Váratlan fordulat, ez történhetett valójában az eltűnt maláj géppel

Váratlan fordulat, ez történhetett valójában az eltűnt maláj géppel

El­ké­pesztő el­mé­let­tel ruk­kol­tak elő a ku­ta­tó­cso­port tag­jai, akik már 4 éve pró­bál­ják meg­ta­lálni az utas­szál­lító ron­csait.

Melege volt az utasszállítón, kinyitotta a vészkijáratot

Melege volt az utasszállítón, kinyitotta a vészkijáratot

Ál­lí­tása sze­rint ki akarta szel­lőz­tetni a gépet.

Ál­lí­tása sze­rint ki akarta szel­lőz­tetni a gépet.

Nem hiszed el, milyen fotó került elő Törőcsik Mariról

Nem hiszed el, milyen fotó került elő Törőcsik Mariról

1958-ban ké­szült ez a fotó a mű­vész­nő­ről. Tö­rő­csik Mari meg­hí­vást ka­pott a Can­nes-i Film­fesz­ti­válra.

1958. május ha­to­di­kán ké­szült ez a fotó a Kos­suth-díjas mű­vész­nő­ről. Tö­rő­csik Mari meg­hí­vást ka­pott a Can­nes-i Film­fesz­ti­válra.

Gyászolnak a netezők, meghalt az Instagram gyönyörű sztárja

Gyászolnak a netezők, meghalt az Instagram gyönyörű sztárja

Ba­rá­ta­i­val együtt ment a ha­lálba.

Le­zu­hant a re­pü­lője: ba­rá­ta­i­val együtt ment a ha­lálba a szőke szép­ség.

Hová üljünk a repülőn?

Hová üljünk a repülőn?

Sokan arra es­küsz­nek, hogy a re­pü­lő­gép szár­nyá­nál lévő ülé­sek a biz­ton­sá­go­sab­bak, a népi vé­le­ke­dés úgy tartja, ka­taszt­rófa ese­tén azért mégis in­kább a gép fara a leg­biz­ton­sá­go­sabb.

Sokan arra es­küsz­nek, hogy a re­pü­lő­gép szár­nyá­nál lévő ülé­sek a biz­ton­sá­go­sab­bak (mert ott a leg­erő­sebb a gép), a népi vé­le­ke­dés úgy tartja, ka­taszt­rófa ese­tén azért mégis in­kább a gép fara a leg­biz­ton­sá­go­sabb. E vé­le­ke­dést szá­mos ta­nul­mány alá­tá­masztja.

Ez mentheti meg Majkát Amerikában

Ez mentheti meg Majkát Amerikában

Majka szó­ra­kozni ment Ame­ri­kába, de már a lan­do­lás után bosszú­ság érte. A rap­per fel­rob­bant a düh­től, de talán meg­ol­dó­dik a dolog.

Majka szó­ra­kozni ment Ame­ri­kába, de már a lan­do­lás után bosszú­ság érte. A rap­per fel­rob­bant a düh­től, de talán meg­ol­dó­dik a dolog.

Óriási fordulat, megtalálták az eltűnt maláj gép roncsait?

Óriási fordulat, megtalálták az eltűnt maláj gép roncsait?

Négy éve tartó ke­re­sés zá­rul­hat le.

Négy éve tartó ke­re­sés zá­rul­hat le, rej­té­lyes fo­tókra buk­kan­tak a Go­ogle Earth se­gít­sé­gé­vel!

Újabb magyar sztárszínész hagyta el hazánkat

Újabb magyar sztárszínész hagyta el hazánkat

Be­reczki Zol­tán in­du­lás előtt, a re­pü­lő­ről posz­tolt. Azt nem árulta el, hova uta­zik és azt sem, mennyi időre.

Be­reczki Zol­tán in­du­lás előtt, a re­pü­lő­ről posz­tolt. Azt nem árulta el, hova uta­zik és azt sem, mennyi időre. Az min­den­esetre be­szé­des, hogy a fotó alá annyit írt: off! A hazai sztár­vi­lág­ból már sokan kül­föl­dön élnek, mint pél­dául Har­gi­tai Bea, Pol­gár Kriszta, Gom­bos Edina.

Én vagyok isten: Döbbenetes, mit művelt a repülőn a tébolyodott nő

Én vagyok isten: Döbbenetes, mit művelt a repülőn a tébolyodott nő

Hor­ror az éj­sza­kai já­ra­ton: egy té­bo­lyult nő is­ten­nek kép­zelte magát!

Hor­ror az éj­sza­kai já­ra­ton: egy té­bo­lyult nő is­ten­nek kép­zelte magát, majd úgy dön­tött, ki­nyitja a re­pü­lő­gép aj­ta­ját. Sok­koló tör­té­net!

Kártérítés járhat, ha késik a repülő

Kártérítés járhat, ha késik a repülő

Bár órá­kat kel­lett vá­ra­koz­niuk hét­főn a Liszt Fe­renc Nem­zet­közi Re­pü­lő­té­ren azok­nak, akik Lon­donba utaz­tak volna a WizzAir­rel, a 261/2004 EK ren­de­let ér­tel­mé­ben kér­het­nek kár­té­rí­tést.

Bár órá­kat kel­lett vá­ra­koz­niuk a Liszt Fe­renc Nem­zet­közi Re­pü­lő­té­ren azok­nak, akik Lon­donba utaz­tak volna, a 261/2004 EK ren­de­let ér­tel­mé­ben kér­het­nek kár­té­rí­tést.

Repülőn vette le tangabugyiját a nő, kiakadtak az utasok

Repülőn vette le tangabugyiját a nő, kiakadtak az utasok

Akadt va­laki, aki vi­de­óra vette.

Akadt va­laki, aki vi­de­óra vette, így az in­ter­net ezen a fel­vé­te­len pörög. Sokan jól szó­ra­koz­nak rajta, mások in­kább fel­há­bo­rod­tak a nő po­fát­lan­sá­gán.

Horror, repülés közben esett szét az utasszállító hajtóműve

Horror, repülés közben esett szét az utasszállító hajtóműve - Hátborzongató fotók

Hát­bor­zon­gató, ami tör­tént: kény­szer­le­szál­lást kel­lett vég­re­haj­ta­nia egy utas­szál­lí­tó­nak.

Ezért halt meg a 71 ártatlan ember

Máris kiderült, miért halt meg a 71 ártatlan ember Moszkva mellett

Ki­hall­gat­tak már min­den­kit.

Ki­hall­gat­tak már min­den­kit, aki a re­pülő fel­ké­szí­té­sé­ben részt vett.

Pánik a Budapestre tartó gépen: villám csapott a repülőbe

Pánik a Budapestre tartó gépen: villám csapott a repülőbe

Nem sok­kal a bar­ce­lo­nai fel­szál­lás után csa­pott bele a vil­lám az utas­szál­lí­tóba.

Robbanás és füst: pánik tört ki az utasokkal teli repülőn

Robbanás és füst: pánik tört ki az utasokkal teli repülőn

Egy hor­doz­ható ak­ku­mu­lá­tor rob­bant fel az orosz­or­szági rep­té­ren.