CÍMKE: 'rendelet'

Megszavazták: Józsefváros biztosan megvédi a játszótereit

Megszavazták: Józsefváros biztosan megvédi a játszótereit

Ahogy arról már la­punk is be­szá­molt, Jó­zsef­vá­ros ren­de­let­tel pró­bálja meg­vé­deni ját­szó­te­reit.

A nyócker nem hagyja magát: Megvédik a játszótereket!

A nyócker nem hagyja magát: Megvédik a játszótereket!

Ele­gük lett a kör­nyék­beli szü­lők­nek, hogy a ran­da­lí­rozó ti­né­dzse­rek tönk­re­te­szik a ját­szó­te­re­ket!

Magyar kutyát szeretnél? Ezt a kilenc fajtát külön védik

Magyar kutyát szeretnél? Ezt a kilenc fajtát külön védik

A nép­szerű ma­gyar ku­tya­faj­ták vér­vo­na­lát min­denki sze­retné meg­őrizni.

Muszáj lesz besárgulni az Ubernek, túléli?

Muszáj lesz besárgulni az Ubernek, túléli?

A ta­xi­sok sze­rint nye­résre áll­nak az Uber­rel szem­ben, akik to­vábbra is foly­tat­nák a mun­kát.

Ezért lesz drágább a krumpli!

Ezért lesz drágább a krumpli!

Új ren­de­let­ter­ve­zet ké­szült a bur­go­nyá­ról!

A ta­va­lyi­hoz ké­pest 22 szá­za­lék­kal nőtt a bur­go­nya át­la­gára, de ha az új ren­de­let­ter­ve­ze­tet el­fo­gad­ják, akár az egekbe is szök­het a krumpli ára.

Elrendelték az önkéntes tartalékos katonák behívását!

Elrendelték az önkéntes tartalékos katonák behívását!

A Ha­tá­ro­zott Fel­lé­pés 2015 el­ne­ve­zésű gya­kor­lat fel­ada­ta­i­ban vesz­nek majd részt.