CÍMKE: 'rejtvény'

Magyar férfi rejtvényén pörög a net - szinte lehetetlen megoldani!

Magyar férfi rejtvényén pörög a net - szinte lehetetlen megoldani!

El­ké­pesz­tően trük­kös a fel­ad­vány. Rá­adá­sul egy ma­gyar férfi műve!

El­ké­pesz­tően trük­kös a fel­ad­vány. Rá­adá­sul egy ma­gyar férfi műve!

Ha ezt a rejtvényt megoldod, zseni vagy: az emberek 93%-a elbukik!

Ha ezt a rejtvényt megoldod, zseni vagy: az emberek 93%-a elbukik!

Igazi ki­hí­vás, amit most mu­ta­tunk! Mennyire vág jól az eszed?

Igazi ki­hí­vás, amit most mu­ta­tunk! Mennyire vág jól az eszed?

Az emberek 91%-a elbukik ezen a rejtvényen - te meg tudod oldani?

Az emberek 91%-a elbukik ezen a rejtvényen - te meg tudod oldani?

Trük­kös fel­ad­ványt mu­ta­tunk, ami igazi ki­hí­vást je­lent majd!

Trük­kös fel­ad­ványt mu­ta­tunk, ami igazi ki­hí­vást je­lent majd!

Találd meg a képen a szarvast - ha sikerül, zseni vagy!

Találd meg a képen a szarvast - ha sikerül, zseni vagy!

Vajon iga­zán kü­lön­le­ge­sek a ké­pes­sé­geid? Most ki­de­rül!

Ha kitalálod, ki a gyilkos a rejtvényben, akkor igazi zseni vagy!

Ha kitalálod, ki a gyilkos a rejtvényben, akkor igazi zseni vagy!

Ez a fel­ad­vány igazi ki­hí­vás. Tedd magad pró­bára!

Ez a fel­ad­vány igazi ki­hí­vás. Tedd magad pró­bára!

Brutálisan trükkös ez a rejtvény: szinte senki nem tudja megoldani...!

Brutálisan trükkös ez a rejtvény: szinte senki nem tudja megoldani...!

Ez a fel­ad­vány az em­be­rek nagy több­sé­gén kifog. Neked si­ke­rül meg­fej­te­ned?

Találd meg a mókust a képen - ha sikerül, akkor szenzációs vagy!

Találd meg a mókust a képen - ha sikerül, akkor szenzációs vagy!

Iga­zán jó a sze­med?

Iga­zán jó a sze­med? Ügye­sen tudsz kon­cent­rálni? Tedd pró­bára magad!

Ha megtalálod a macskát a képen, ügyesebb vagy, mint az emberek 84%-a

Ha megtalálod a macskát a képen, ügyesebb vagy, mint az emberek 84%-a

Na­gyon résen kell len­ned, hogy meg­oldd ezt a fel­ad­ványt.

Na­gyon résen kell len­ned, hogy meg­oldd ezt a fel­ad­ványt. Te­gyél ki ma­ga­dért!

Brutálisan trükkös ez a rejtvény: melyik pár fog válni a képen szereplők közül?

Brutálisan trükkös ez a rejtvény: melyik pár fog válni a képen szereplők közül?

Nem könnyű rá­jönni a he­lyes meg­fej­tésre. De nem is tel­je­sen le­he­tet­len...

Nem könnyű rá­jönni a he­lyes meg­fej­tésre. De nem is tel­je­sen le­he­tet­len...

Ez a rejtvény eszméletlen: ki gazdag és ki szegény a képen?

Ez a rejtvény eszméletlen: ki gazdag és ki szegény a képen?

Vajon meg tudod ál­la­pí­tani?

Vajon meg tudod ál­la­pí­tani a raj­zok­ról, hogy kinek mennyire van sok pénze?

Megtalálod a sütit a képen? Ez a feladvány mindenkit megizzaszt

Megtalálod a sütit a képen? Ez a feladvány mindenkit megizzaszt

Ezen a rejt­vé­nyen pörög az in­ter­net.

Ezen a rejt­vé­nyen pörög most az in­ter­net; az biz­tos, hogy ren­de­sen fel­adja a lec­két! Ke­resd a sütit! Nem biz­tos, hogy egy­szerű lesz meg­ta­lálni...

Találd ki, hogy ki vagyok: te felismered a magyar sztárt a képen?

Találd ki, hogy ki vagyok: te felismered a magyar sztárt a képen?

A nép­szerű mű­sor­ve­zető né­hány év­ti­zed­del ez­előtt édes kisfiú volt.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető né­hány év­ti­zed­del ez­előtt édes kisfiú volt, most egy gye­rek­kori fo­tó­val idézte fel ezt az idő­sza­kot.

Most kiderül, sasszemed van-e: az emberek 87%-a elbukik a rejtvényen

Most kiderül, sasszemed van-e: az emberek 87%-a elbukik a rejtvényen

Iga­zán be­csa­pós és trük­kös, amit mu­ta­tunk. Járj si­ker­rel!

Iga­zán be­csa­pós és trük­kös, amit mu­ta­tunk. Járj si­ker­rel!

Találd meg a meztelen nőt a képen - ez a feladvány mindenkin kifog!

Találd meg a meztelen nőt a képen - ez a feladvány mindenkin kifog!

Ez az iz­gal­mas rejt­vény meg­moz­gatja az agyad, és még szó­ra­koz­tató is!

Ez az iz­gal­mas rejt­vény meg­moz­gatja az agyad, és még szó­ra­koz­tató is!

Mennyire vagy éles eszű: rájössz, ki hazudik a feladványban?

Mennyire vagy éles eszű: rájössz, ki hazudik a feladványban?

Ez a fej­törő meg­mu­tatja, hogy iga­zán jó-e a meg­fi­gye­lő­kész­sé­ged!

Ha ezt a rejtvényt megfejted, zseni vagy - kőkemény kihívás!

Ha ezt a rejtvényt megfejted, zseni vagy - kőkemény kihívás!

Szinte sen­ki­nek nem si­ke­rül el­ta­lál­nia a he­lyes meg­fej­tést. Te vajon ki­vé­tel le­szel?

Ez a találós kérdés mindenkin kifog: ha megoldod, zseni vagy!

Ez a találós kérdés mindenkin kifog: ha megoldod, zseni vagy!

Olyan fej­tö­rőt mu­ta­tunk, amin az em­be­rek több­sége el­bu­kik. Le­gyél ki­vé­tel!

Olyan fej­tö­rőt mu­ta­tunk, amin az em­be­rek több­sége el­bu­kik. Le­gyél ki­vé­tel!

2019 eddigi legdurvább fejtörője: mentsd meg a hajótörött életét!

2019 eddigi legdurvább fejtörője: mentsd meg a hajótörött életét!

Igazi ki­hí­vás ez a fel­ad­vány. Csak a csa­va­ros eszűek ké­pe­sek meg­ol­dani.

Igazi ki­hí­vás ez a fel­ad­vány. Csak a csa­va­ros eszűek ké­pe­sek meg­ol­dani.

Találd meg az őzet a képen - ha sikerül, sasszemed van!

Találd meg az őzet a képen - ha sikerül, sasszemed van!

Könnyű­nek tűnik, de rop­pant nehéz a fel­ad­vány! Kon­cent­rálj erő­sen!

Könnyű­nek tűnik, de rop­pant nehéz a fel­ad­vány! Kon­cent­rálj erő­sen!

Kiderül, szuperjó szemed van-e: csak kevesen látják meg a titkos jelet

Kiderül, szuperjó szemed van-e: csak azok látják meg a titkos jelet, akik kivételesek!

Alig van ember, aki ezt a fel­ad­ványt hi­bát­la­nul meg­fej­tené. Tedd magad pró­bára, hogy neked si­ke­rül-e!

Találd meg a kutyát a képen - az emberek 87%-ának nem sikerül!

Találd meg a kutyát a képen - az emberek 87%-ának nem sikerül!

Igazi ki­hí­vás ez a fel­ad­vány!

Igazi ki­hí­vás ez a fel­ad­vány! Vajon te mennyire vagy benne ügyes?

Szuper fejtörő: válaszd ki a helyes ajtót, és kiderül, éles-e az eszed!

Szuper fejtörő: válaszd ki a helyes ajtót, és kiderül, éles-e az eszed!

Egy iz­gal­mas fel­ada­tot mu­ta­tunk.

Egy iz­gal­mas fel­ada­tot mu­ta­tunk, ahol va­ló­ban tor­náz­tat­ha­tod az agya­dat!

Találd meg a macskát a képen - erre csak a zsenik képesek!

Találd meg a macskát a képen - erre csak a zsenik képesek!

Rá­buk­kansz a fotón arra, amit ke­resni kell? Vagy kifog raj­tad a fel­adat?

Rá­buk­kansz a fotón arra, amit ke­resni kell? Vagy kifog raj­tad a fel­adat?

Találd meg a kecskét a képen - ha sikerül, akkor zseni vagy!

Találd meg a kecskét a képen - ha sikerül, akkor zseni vagy!

Csak egé­szen ke­ve­sen tud­nak rá­lelni a képen a meg­bújó ál­latra. Neked si­ke­rül?

Most kiderül, sasszemed van-e: az emberek 98%-a nem látja ezeket a számokat!

Most kiderül, sasszemed van-e: az emberek 98%-a nem látja ezeket a számokat!

Ugye sze­re­ted a ki­hí­vá­so­kat?!

Ugye sze­re­ted a ki­hí­vá­so­kat?! Ez a rejt­vény igazi kon­cent­rá­ciót és ügyes­sé­get igé­nyel. Csak ke­ve­sen ké­pe­sek rá... Gye­rünk, tedd magad pró­bára! Ké­pen­ként csak tíz má­sod­per­ced van. Vajon si­ker­rel jársz?

Mennyire vagy zseniális nyomozó - rájössz, hogy a fejtörőben ki a gyilkos?

Mennyire vagy zseniális nyomozó - rájössz, hogy a fejtörőben ki a gyilkos?

Egy rej­té­lyes gyil­kos­ság tet­te­sét kell fel­fed­ned.

Egy rej­té­lyes gyil­kos­ság tet­te­sét kell fel­fed­ned. De vajon ki lehet az el­kö­vető?

Most kiderül, mennyire vág jól az eszed - vajon ki a tolvaj a fejtörőben?

Most kiderül, mennyire vág jól az eszed - vajon ki a tolvaj a fejtörőben?

Egy bűn­ügy­ben kell nyo­moz­nod ki­csit ve­lünk. Nehéz az eset, mert nin­csen bi­zo­nyí­ték. Vagy talán mégis akad?

Mennyire vág az eszed? - ezt a feladványt csak a kivételesek fejtik meg

Mennyire vág az eszed? - ezt a feladványt csak a kivételesek fejtik meg sikerrel

Iz­gal­mas és szo­kat­lan fej­tö­rőt mu­ta­tunk neked. Ha rá­jössz a meg­ol­dásra, zseni vagy!

Máris itt van 2019 legnehezebb fejtörője - vajon ki volt a tolvaj?

Máris itt van 2019 legnehezebb fejtörője - vajon ki volt a tolvaj?

Kezdd egy jó kis agy­tor­ná­val az évet!

Kezdd egy jó kis agy­tor­ná­val és ki­hí­vás­sal az évet! Vajon si­kerre jutsz?

Találd meg a lepkét a képen - ha sikerül, igazi sasszemed van!

Találd meg a lepkét a képen - ha sikerül, igazi sasszemed van!

Kon­cent­rálj és fi­gyelj erő­sen...

Kon­cent­rálj és fi­gyelj erő­sen: most ki­de­rül, mennyire jó a sze­med!

Ez a fejtörő egészen kivételes - most tényleg megtudod, mennyire vág jól az eszed!

Ez a fejtörő egészen kivételes - most tényleg megtudod, mennyire vág jól az eszed!

Rá­jössz, hogy mi a hiba ké­pe­ken?

Mi a hiba ké­pe­ken? Szinte senki sem tudja meg­ol­dani eze­ket a fel­ad­vá­nyo­kat.

Ha megtalálod a kakukktojást a képen, ügyesebb vagy, mint az emberek 90%-a!

Ha megtalálod a kakukktojást a képen, ügyesebb vagy, mint az emberek 90%-a!

Be­csa­pó­sak és trük­kö­sek a képek. De nem le­he­tet­len meg­ol­dani őket!

Be­csa­pó­sak és trük­kö­sek a képek. De nem le­he­tet­len meg­ol­dani őket!

Találd meg a nőt a képen - íme november legizgalmasabb fejtörője!

Találd meg a nőt a képen - íme november legizgalmasabb fejtörője!

Ezek a fotók ki­vé­tel nél­kül meg­le­pe­tést tar­to­gat­nak. De vajon rá­lelsz?

Ezek a fotók ki­vé­tel nél­kül meg­le­pe­tést tar­to­gat­nak. De vajon rá­lelsz a meg­le­pe­tésre?

Lehetetlen megoldani ezt a rejtvényt - te zseni vagy?

Lehetetlen megoldani ezt a rejtvényt - te zseni vagy?

Ez a ma­tek­példa igazi ki­hí­vás.

Ez a ma­tek­példa igazi ki­hí­vás. Csak a ki­vé­te­le­sek­nek si­ke­rül meg­fej­te­nie.

Találd meg a nőt a képen - ha sikerül, akkor sasszemed van!

Találd meg a nőt a képen - ha sikerül, akkor sasszemed van!

Eze­ken a fo­tó­kon ott rej­tő­zik egy-egy fi­a­tal nő. De meg­ta­lálni csep­pet sem könnyű őket.

Találd meg a kutyát a képen - ha sikerül, zseniális vagy!

Találd meg a kutyát a képen - ha sikerül, zseniális vagy!

Ez a játék kő­ke­mény fej­törő. Na­gyon fi­gyelj, ha meg sze­ret­néd fej­teni!

Ez a játék kő­ke­mény fej­törő. Na­gyon fi­gyelj, ha meg sze­ret­néd fej­teni!

Csak a zsenik tudják megfejteni ezt a rejtvényt - teszteld magad!

Csak a zsenik tudják megfejteni ezt a rejtvényt - teszteld magad!

Ke­mény ki­hí­vás és ko­moly fej­tö­rés. De talán te a ki­vé­te­le­sek közé tar­to­zol?

Ke­mény ki­hí­vás és ko­moly fej­tö­rés. De talán te a ki­vé­te­le­sek közé tar­to­zol?

Teszteld le, mennyire éles a szemed - 100-ból csak 7 embernek sikerül a játék

Teszteld le, mennyire éles a szemed - 100-ból csak 7 embernek sikerül a játék

Ez a játék re­me­kül meg­mu­tatja, mennyire éles a lá­tá­sod és mennyire tudsz fó­kusz­álni. Tarts ve­lünk!

Találd meg a teknőst a képen - az emberek 94%-a képtelen rá!

Találd meg a teknőst a képen - az emberek 94%-a képtelen rá!

Ez a játék a leg­több em­be­ren kifog.

Ez a játék a leg­több em­be­ren kifog. De vajon te ki­vé­te­les vagy? Máris ki­de­rül. Rá­adá­sul nem egy, de mind­járt két kép vár arra, hogy meg­vizs­gáld!

Íme október legdurvább fejtörője - lehetetlen megtalálni a macskát a képen!

Íme október legdurvább fejtörője - lehetetlen megtalálni a macskát a képen!

Éle­sítsd a sze­med, az elméd és a kon­cent­rá­ciód! Ez a játék nagy ki­hí­vás!

Éle­sítsd a sze­med, az elméd és a kon­cent­rá­ciód! Ez a játék nagy ki­hí­vás!

Megtalálod a különbséget a képek közt - kőkemény kihívás ez a játék!

Megtalálod a különbséget a képek közt - kőkemény kihívás ez a játék!

Ka­landra fel, és tesz­teld le, mennyire jó a meg­fi­gye­lő­kész­sé­ged!

Ka­landra fel, és tesz­teld le, mennyire jó a meg­fi­gye­lő­kész­sé­ged!

Találd meg a macskát a képen - ez a kihívás brutális

Találd meg a macskát a képen - ez a kihívás brutális

Úgy el­bújt az állat a sok kacat kö­zött, hogy szinte le­he­tet­len rá­buk­kanni.

Úgy el­bújt az állat a sok kacat kö­zött, hogy szinte le­he­tet­len rá­buk­kanni.

Ennél trükkösebb feladványt nem láttál - ha megoldod, zseni vagy

Ennél trükkösebb feladványt nem láttál - ha megoldod, zseni vagy

Gyu­fá­kat fo­gunk mu­tatni neked, ezek­kel kell vég­re­haj­tani a fel­ada­tot. De nem lesz egy­szerű...

Találd meg, hova bújt a kutya a képen - szinte lehetetlen meglátni

Találd meg, hova bújt a kutya a képen - szinte lehetetlen meglátni

Va­la­hol ott lapul a kis négy­lábú. De egy­ál­ta­lán nem könnyű ész­re­venni őt.

Az emberek 92%-a nem tudja megfejteni ezt - te zseni vagy?

Az emberek 92%-a nem tudja megfejteni ezt - te zseni vagy?

Na­gyon szo­kat­lan és iz­gal­mas.

Na­gyon szo­kat­lan és iz­gal­mas fel­ad­ványt mu­ta­tunk neked. Le­gyél ki­vé­te­les, és járj si­ker­rel!

Találd meg a kígyót a képen - erre csak az emberek 6%-a képes!

Találd meg a kígyót a képen - erre csak az emberek 6%-a képes!

Be­csa­pós ez a fotó. De ha si­ke­rül rá­jön­nöd, merre van a rej­tőző kígyó, akkor ki­vé­te­les vagy!

Találd meg a rókát a képen - íme szeptember legdurvább fejtörője!

Találd meg a rókát a képen - íme szeptember legdurvább fejtörője!

Ez a fel­ad­vány min­den ed­di­gi­nél ne­he­zebb. Hogy miért? Majd meg­lá­tod!

Ez a fel­ad­vány min­den ed­di­gi­nél ne­he­zebb. Hogy miért? Majd meg­lá­tod!

Találd meg a madarat a képen - szinte lehetetlen rábukkanni!

Találd meg a madarat a képen - szinte lehetetlen rábukkanni!

El­ké­pesz­tően jó el­rej­tő­zött a képen a madár. Vajon meg­ta­lá­lod?

Brutálisan nehéz ez a rejtvény - ha megoldod, zseni vagy!

Brutálisan nehéz ez a rejtvény - ha megoldod, zseni vagy!

Az em­be­rek leg­na­gyobb része nem jön rá a he­lyes meg­ol­dásra. Tesz­teld magad, hogy neked si­ke­rül-e!

Ezt a matekpéldát lehetetlen megoldani - neked sikerül?

Ezt a matekpéldát lehetetlen megoldani - neked sikerül?

Szinte senki nem jön rá a he­lyes meg­fej­tésre. De ne is­merj le­he­tet­lent, vágj bele!

Szinte senki nem jön rá a he­lyes meg­fej­tésre. De ne is­merj le­he­tet­lent, vágj bele!

Találd meg a kutyát a képen - ha sikerül, akkor zseni vagy!

Találd meg a kutyát a képen - ha sikerül, akkor zseni vagy!

Tel­je­sen le­he­tet­len kül­de­tés­nek fog tűnni ez a fel­ad­vány. Pedig a ku­tyus tény­leg ott van.

Tel­je­sen le­he­tet­len kül­de­tés­nek fog tűnni ez a fel­ad­vány. Pedig a ku­tyus tény­leg ott van.

Letarolta a netet ez a rejtvény - az emberek 91%-a elbukik rajta

Letarolta a netet ez a rejtvény - az emberek 91%-a elbukik rajta

Kő­ke­mény ki­hí­vás, és igazi ka­land, amit most mu­tatni fo­gunk. Tedd magad pró­bára!

Csak a zsenik tudják ezt megoldani - te megtalálod a lepkét a képen?

Csak a zsenik tudják ezt megoldani - te megtalálod a lepkét a képen?

Olyan fo­tó­kat mu­ta­tunk, ame­lyek egy­től-egyig nagy ki­hí­vást tar­to­gat­nak. Rajta, tor­náz­tasd meg az agyad!

Nem hiszel a szemednek: mit látsz meg először a képen?!

Nem hiszel a szemednek: mit látsz meg először a képen?!

Esz­mé­let­len be­csa­pós ez a rajz. Imádni fogod, ha ala­po­san meg­né­zed!

Esz­mé­let­len be­csa­pós ez a rajz. Imádni fogod, ha ala­po­san meg­né­zed!

Ezen a rejtvényen pörög az internet: te vajon meg tudod oldani...?

Ezen a rejtvényen pörög az internet: te vajon meg tudod oldani...?

Ne várj könnyű me­netre! Ám, ha rá­jössz a fel­ad­vány trükk­jére, akkor si­ke­res lehet a meg­fej­té­sed. Hajrá!

Megérkezett a nyár legdurvább fejtörője: az emberek 94%-a nem tudja megoldani

Megérkezett a nyár legdurvább fejtörője: az emberek 94%-a nem tudja megoldani

Ke­mé­nyen kifog ez a fej­törő szinte min­den em­be­ren. És veled mi a hely­zet? Te si­ker­rel meg­ol­dod?

Durva ez a fejtörő: szinte senki nem látja meg, hol lapul a kígyó ezen a képen!

Durva ez a fejtörő: szinte senki nem látja meg, hol lapul a kígyó ezen a képen!

Ez a fotó tény­leg kifog még a leg­ügye­seb­be­ken is. Ke­mény me­netre ké­szülj.

Ez a fotó tény­leg kifog még a leg­ügye­seb­be­ken is. Ke­mény me­netre ké­szülj, de meg­éri!

Brutális ez a feladvány! Csak a zsenik tudják megoldani!

Brutális ez a feladvány! Csak a zsenik tudják megoldani!

Nem lesz könnyű dol­god, de ha si­ke­rül meg­ol­da­nod, akkor ki­vé­te­les vagy.

Nem lesz könnyű dol­god, de ha si­ke­rül meg­ol­da­nod, akkor iga­zán ki­vé­te­les vagy.

Ezt a feladványt csak az emberek 91%-a tudja megoldani. Te közéjük tartozol?

Ezt a feladványt csak az emberek 91%-a tudja megoldani. Te közéjük tartozol?

Tedd magad pró­bára! Vajon si­ke­rül meg­fej­te­ned a rejt­vényt?

Tedd magad pró­bára, és de­rítsd ki, vajon si­ke­rül-e rá­jön­nöd a meg­fej­tésre!

Brutális fejtörő! Ez mindenkin kifog...

Brutális fejtörő! Ez mindenkin kifog...

Ala­po­san át kell gon­dol­nod, hogy mi lehet a jó meg­ol­dás.

Ala­po­san át kell gon­dol­nod, hogy mi lehet a jó meg­ol­dás. De ha ügyes vagy, si­ke­rül­het!

Az emberek 91%-a nem tudja megoldani ezt a rejtvényt

Az emberek 91%-a nem tudja megoldani ezt a rejtvényt

Mit gon­dolsz, te si­ker­rel jársz, ha el­kez­ded törni rajta a fe­je­det?

Mit gon­dolsz, te si­ker­rel jársz, ha el­kez­ded törni rajta a fe­je­det?

Csak a zsenik jönnek rá ennek a rejtvénynek a megoldására...

Csak a zsenik jönnek rá ennek a rejtvénynek a megoldására... Tedd magad próbára!

Ve­sel­kedj neki, kon­cent­rálj, törd a fejed, és talán ki­de­rül, hogy a ki­vé­te­le­sek egyike vagy.

2018 eddigi legdurvább rejtvényét mutatjuk! Szinte lehetetlen megoldani

2018 eddigi legdurvább rejtvényét mutatjuk! Szinte lehetetlen megoldani

Vajon neked si­ke­rül meg­ad­nod a he­lyes vá­laszt a fej­tö­rőre? Vi­gyázz, na­gyon trük­kös!

Csak az igazán kivételesek tudják megoldani ezt! Te közéjük tartozol?

Csak az igazán kivételesek tudják megoldani ezt! Te közéjük tartozol?

Ez a ma­tek­példa min­den­kin kifog. Te helyt­állsz a ki­hí­vás­ban?

Ez a ma­tek­példa min­den­kin kifog. Te helyt­állsz a ki­hí­vás­ban?

Csak a zsenik jönnek rá a megoldásra... - te készen állsz megfejteni?

Csak a zsenik jönnek rá a megoldásra... - te készen állsz megfejteni?

Úgy érzed, le tudod győzni a ki­hí­vást? Ha igen, akkor ne ha­bozz, és vágj bele!

Úgy érzed, le tudod győzni a ki­hí­vást? Ha igen, akkor ne ha­bozz, és vágj bele!

Az emberek 82%-a nem tudja megoldani ezt a rejtvényt. Na és te?

Az emberek 82%-a nem tudja megoldani ezt a rejtvényt. Na és te?

Első rá­né­zésre ne­he­zebb, mint va­ló­já­ban. Vagy még­sem?

Első rá­né­zésre ne­he­zebb, mint va­ló­já­ban. Vagy még­sem?

Brutális feladvány: a zseniken kívül más feladja... Te megoldod?

Brutális feladvány: a zseniken kívül más feladja... Te megoldod?

Ember le­gyen a tal­pán, aki­nek ezt si­ke­rül meg­fej­te­nie. Le­gyél el­szánt!

Ember le­gyen a tal­pán, aki­nek ezt si­ke­rül meg­fej­te­nie. Le­gyél el­szánt!

Csak a zsenik tudják megoldani ezt a feladványt! Te kivételes vagy?

Csak a zsenik tudják megoldani ezt a feladványt! Te kivételes vagy?

Csak szá­mok, egy­más után. De mi lehet ben­nük a lo­gika?! És mi lehet a rejt­vény va­lódi meg­fej­tése?

Csak a zsenik képesek megoldani ezt! Neked sikerül?

Csak a zsenik képesek megoldani ezt! Neked sikerül?

Mind­össze 1 per­ced van rá, hogy bi­zo­nyítsd, te ki­vé­te­les vagy!

Mind­össze 1 per­ced van rá, hogy bi­zo­nyítsd, te ki­vé­te­les vagy!