CÍMKE: 'régészeti lelet'

Nem hiszed el, mit találtak egy társasház mélygarázsa építése közben!

Nem hiszed el, mit találtak egy társasház mélygarázsa építése közben!

Cso­dás ré­gé­szeti le­letre buk­kan­tak Né­met­or­szág déli ré­szén.

Cso­dás ré­gé­szeti le­letre buk­kan­tak Né­met­or­szág déli ré­szén.

Földönkívülieké lehet a 400 millió éves lelet!

Földönkívülieké lehet a 400 millió éves lelet!

For­du­ló­pont: újra kell ér­tel­mezni az em­be­ri­ség tör­té­nel­mét? Min­den­kép­pen ma­gya­rá­zatra vár a Kam­csatka-fél­szi­ge­ten fel­tárt ér­de­kes ré­gé­szeti lelet.

For­du­ló­pont: újra kell ér­tel­mezni az em­be­ri­ség tör­té­nel­mét? Min­den­kép­pen ma­gya­rá­zatra vár a Kam­csatka-fél­szi­ge­ten fel­tárt ér­de­kes ré­gé­szeti lelet.

2100 éves, laptopra utaló lelet került elő, és most nagyon vizsgálják

2100 éves, laptopra utaló lelet került elő, és most nagyon vizsgálják

Az idő­szá­mí­tás előtt­ről szár­mazó le­le­ten, igen­csak fur­csa rész­le­tet fe­dez­tek fel.Egyre ér­de­ke­sebb dol­gok de­rül­nek ki...

Mindent rosszul tudtunk: ősember múmiák cáfolják az őrült diétákat!

Mindent rosszul tudtunk: a múmiák megcáfolják az összes őrült diétát!

Kü­lö­nös egész­ség­ügyi prob­lé­má­kat mu­tat­nak a le­le­tek. Alap­ja­i­ban ren­get­heti meg a di­et­eti­kát!

Egy 800 éves mobiltelefont találtak? Fotó!

Egy 800 éves mobiltelefont találtak? Fotó!

Egy friss, szen­zá­ciós ré­gé­szeti lelet tartja láz­ban a vi­lá­got.

A most feltárt vámpírsírok halottai nem térhetnek vissza démonként

A most feltárt vámpírsírok halottai nem térhetnek vissza démonként

A len­gyel­or­szági Drawsko 17. szá­zadi te­me­tő­jé­ben fé­lel­me­tes sí­ro­kat tár­tak fel a ré­gé­szek.