CÍMKE: 'régészet'

Óriási felfedezés: rézkori kincsleletre bukkantak a régészek

Óriási felfedezés: rézkori kincsleletre bukkantak a régészek

Nagy­szerű fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek a ké­szülő M67-es gyors­for­galmi út pró­ba­fel­tá­rá­sai alatt.

FRISS HÍREK

Hátborzongató lelet: 80 megbilincselt csontvázra bukkantak!

Hátborzongató lelet: 80 megbilincselt csontvázra bukkantak!

Még a ré­gé­szek is meg­döb­ben­tek azon a bor­zal­mas töm­ge­sí­ron, ami szinte az első ásó­nyo­mok után elő­ke­rült a föld­ből...

Elképesztő régészeti felfedezés: Át kell írni Amerika történelmét?

Elképesztő régészeti felfedezés: Át kell írni Amerika történelmét?

A kü­lö­nös ré­gé­szeti le­le­te­ket ha­tal­mas igye­ke­zet­tel pró­bál­ják el­tűn­tetni a ré­gé­szek...

A kü­lö­nös ré­gé­szeti le­le­te­ket ha­tal­mas igye­ke­zet­tel pró­bál­ják el­tűn­tetni a ré­gé­szek...

Döntött a TV2 sztárja: nem tágít, megvalósítja régi álmát!

Döntött a TV2 sztárja: nem tágít, megvalósítja régi álmát!

A szí­nésznő imádja a mun­ká­ját, de van va­lami, ami hosszú ideje sze­re­pel a ba­kancs­lis­tá­ján.

Az egyiptominál ezer évvel öregebb piramist találtak Kazahsztánban

Hatezer éves piramist találtak Kazahsztánban

Szen­zá­ciós fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek Ka­zahsz­tán­ban, a semmi kö­ze­pén. Az ott fel­tárt ro­mok­ról ki­de­rült, hogy azok egy pi­ra­mis­szerű épít­mény...

Rejtélyes papirusz rántja le a leplet a piramisok építéséről!

Rejtélyes papirusz rántja le a leplet a piramisok építéséről!

A Khe­opsz pi­ra­mis épí­té­sé­ben részt vett egyik mun­ka­fel­ügyelő fel­jegy­zé­seit tar­tal­mazza...

A Khe­opsz pi­ra­mis épí­té­sé­ben részt vett egyik mun­ka­fel­ügyelő fel­jegy­zé­seit tar­tal­mazza...

Krisztus korabeli vajat talált egy farmer a kertjében

Krisztus korabeli vajat talált egy farmer a kertjében

Két­ezer éves fo­gyasz­tásra al­kal­mas vaj­töm­böt ta­lált egy ír far­mer kút­fú­rás köz­ben.

Két­ezer éves fo­gyasz­tásra al­kal­mas vaj­töm­böt ta­lált egy ír far­mer kút­fú­rás köz­ben.

Megtalálták a legrégebbi egyiptomi piramist!

Megtalálták a legrégebbi egyiptomi piramist!

Újra kell írni a tan­köny­ve­ket?

Újra kell írni a tan­köny­ve­ket?

Brutális tömeggyilkosság nyomaira bukkantak a régészek!

Brutális tömeggyilkosság nyomaira bukkantak a régészek!

Több tucat le­gyil­kolt ember te­te­mét ta­lál­ták meg Kis­kun­majsa ha­tá­rá­ban.

Különös dolgot találtak Petrában, a tudósok is meglepődtek

Különös dolgot találtak Petrában, a tudósok is meglepődtek

Még nem tud­ják biz­to­san, hogy mi célt szol­gált.

Kü­lön­le­ges tech­ni­ká­val buk­kan­tak rá arra a va­la­mire, ami­ről még nem tud­ják biz­to­san, hogy mi célt szol­gált.

A régészek is meglepődtek az 5 ezer éves ruhadarabon!

A régészek is meglepődtek az 5 ezer éves ruhadarabon!

A ku­ta­tók is meg­döb­ben­tek, mi­u­tán rá­jöt­tek, mi­lyen régi ru­ha­da­ra­bot őriz­get­tek a mú­ze­um­ban.

A 10 legérdekesebb régészeti szenzáció 2015-ből!

10 lenyűgöző régészeti szenzáció 2015-ből!

A ta­va­lyi, a hi­he­tet­len fel­fe­de­zé­sek éve volt.Ezek­ből vá­lo­gat­tunk, kép­ga­lé­ri­ák­kal!

Mamutcsontokat találtak a Tisza partján

Mamutcsontokat találtak a Tisza partján

A több ezer éves cson­tokra két kisfiú buk­kant rá.

A több ezer éves cson­tokra két, ön­fe­led­ten ját­szó kisfiú buk­kant rá Rá­kó­czi­falva ha­tá­rá­ban.

Nem hiszed el, mit találtak felújításkor!

Nem hiszed el, mire bukkantak a ház felújításakor!

Ré­gé­szeti hely­szín lett a csa­lád nap­pa­li­já­ból.

Egy szimpla nyári ta­ta­ro­zás­nak in­dult, végül ré­gé­szeti hely­szín lett a csa­lád nap­pa­li­já­ból.