CÍMKE: 'real madrid'

Ennyi volt, Zidane kitette a keretből Bale-t

Ennyi volt, Zidane kitette a keretből Bale-t

Immár biz­tosra ve­hető. hogy Ga­reth Bale ha­ma­ro­san tá­vo­zik a Real Mad­rid lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­tól.

Súlyos büntetés, Sergio Ramos 80 milliót fizethet

Súlyos büntetés, Sergio Ramos 80 milliót fizethet

Ke­mé­nyen meg­bün­tet­ték a Real Mad­rid és a spa­nyol vá­lo­ga­tott vi­lág­klasszis lab­da­rú­gó­ját.

Szörnyű tragédia, gyászol a Real Madrid

Szörnyű tragédia, gyászol a Real Madrid

Zi­né­dine Zi­dane, a Real Mad­rid ve­ze­tő­edzője pén­tek dél­után hagyta ott a csa­pat mont­re­ali edző­tá­bo­rát. Ki­de­rül, mi volt az oka. Gyáss­szü­net az edzé­sen.

Zi­né­dine Zi­dane, a Real Mad­rid ve­ze­tő­edzője pén­tek dél­után hagyta ott a csa­pat mont­re­ali edző­tá­bo­rát. Ki­de­rül, mi volt az oka.

Erre a napra ne tervezz más programot, ha szereted a sportot!

Erre a napra ne tervezz más programot, ha szereted a sportot!

El­ké­szí­tet­ték a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság 2019/20-as sze­zon­já­nak me­net­rend­jét. Az első el Clá­si­cót ok­tó­ber­ben ren­de­zik.

El­ké­szí­tet­ték a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság 2019/20-as sze­zon­já­nak me­net­rend­jét.

Óriási veszteség érte a Real Madrid sztárját

Óriási veszteség érte a Real Madrid sztárját

Nem csak je­len­tős anyagi kár érte, de fel­be­csül­he­tet­len ér­tékű tár­gyai is el­tűn­tek. So­ka­dik a sor­ban Lucas Váz­quez.

Nem csak je­len­tős anyagi kár érte, de fel­be­csül­he­tet­len ér­tékű tár­gyai is el­tűn­tek. So­ka­dik a sor­ban Lucas Váz­quez.

Sokat várt rá, valóra válhat a magyar sztársportoló álma

Sokat várt rá, valóra válhat a magyar sztársportoló álma

A Real Mad­rid ellen nyer­het.

Szinte hi­he­tet­len, de a 30 esz­ten­dős Hanga Ádám pá­lya­fu­tása során még sosem ün­ne­pel­he­tett baj­noki címet. A Real Mad­rid ellen nyer­het.

Beteg magyar gyerekek álmát váltotta valóra a Real Madrid sztárja

Beteg magyar gyerekek álmát váltotta valóra a Real Madrid sztárja

Ga­reth Bale Wales lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­já­val járt Bu­da­pes­ten.

Ga­reth Bale Wales lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­já­val járt Bu­da­pes­ten, az egyik edzés előtt nemes gesz­tust tett.

Vallomás, eldugták az édességet a Real Madrid új csatára elől

Vallomás, eldugták az édességet a Real Madrid új csatára elől

Jovic túl sok édes­sé­get evett.

Túl sok édes­sé­get evett a Real Mad­rid lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak új já­té­kosa.

Ez megrengeti a focivilágot: bundázó Real-sztárokat tartóztattak le

Ez megrengeti a focivilágot: bundázó Real-sztárokat tartóztattak le

Bom­ba­hír jött Spa­nyol­or­szág­ból, óri­ási balhé tört ki fo­ga­dási csa­lás miatt. Több volt Real Mad­rid-já­té­kos is érin­tett.

Beszólt a Real Madridnak a magyar válogatott focistája

Beszólt a Real Madridnak a magyar válogatott focistája

Üröm az öröm­ben: meg­lop­ták a Wales-verő csa­pat egyik leg­jobb­ját? Ba­ráth Bo­tond nem csak a pá­lyán ala­kí­tott na­gyot.

Üröm az öröm­ben: meg­lop­ták a Wales-verő csa­pat egyik leg­jobb­ját? Ba­ráth Bo­tond nem csak a pá­lyán ala­kí­tott na­gyot.

Perverz lépés, kirúgták a spanyolok az óriásölő edzőt

Perverz lépés, kirúgták az óriásölő edzőt

A szak­em­ber olyat ért el, amire min­denki fel­kapta a fejét. Még­sem ma­rad­hat a klub­nál.

A szak­em­ber olyat ért el, amire min­denki fel­kapta a fejét. Még­sem ma­rad­hat a klub­nál.

Most érkezett, sztárcsatárral erősít a Real Madrid

Most érkezett, sztárcsatárral erősít a Real Madrid

Máris meg­kezdte az erő­sí­tést a Real.

Máris meg­kezdte az erő­sí­tést a Real Mad­rid lab­da­rúgó-csa­pata a kö­vet­kező idényre.

A Bayern München és a Real Madrid is Magyarországra érkezik a nyáron

A Bayern München és a Real Madrid is Magyarországra érkezik a nyáron

Ismét neves csa­pa­tok vesz­nek részt a Pus­kás-Su­zuki Kupa U17-es lab­da­rú­gó­tor­nán, ame­lyet jú­ni­us­ban ren­dez­nek.

Súlyos blama, totális csődöt mondott a Real Madrid

Súlyos blama, totális csődöt mondott a Real Madrid

Minél előbb sze­ret­nék el­fe­lej­teni a most véget ért sze­zont a Real Mad­rid­nál. Po­csék tel­je­sít­ményt nyúj­tott a spa­nyol lab­da­rúgó-csa­pat.

Minél előbb sze­ret­nék el­fe­lej­teni a most véget ért sze­zont a Real Mad­rid­nál. Po­csék tel­je­sít­ményt nyúj­tott a spa­nyol lab­da­rúgó-csa­pat.

Pénzéhsége miatt mondhat le Pogbáról a Real Madrid

Pénzéhsége miatt mondhat le Pogbáról a Real Madrid

A fran­cia vi­lág­baj­nok ál­lí­tó­lag évi 15 mil­lió eurós fi­ze­tési igénnyel állt elő. Ez még a dús­gaz­dag spa­nyol sztár­csa­pa­tot is meg­ijesz­tette.

A fran­cia vi­lág­baj­nok ál­lí­tó­lag évi 15 mil­lió eurós fi­ze­tési igénnyel állt elő. Ez még a dús­gaz­dag spa­nyol sztár­csa­pa­tot is meg­ijesz­tette.

Gyászol a Real Madrid, elhunyt a sztárkapus

Gyászol a Real Madrid, elhunyt a sztárkapus

Öt­ször nyert baj­noki címet a Real Mad­rid­dal a kapus, aki egy al­ka­lom­mal a leg­jobb há­lóőr­nek járó díjat is el­hó­dí­totta.

Öt­ször nyert baj­noki címet a Real Mad­rid­dal a kapus, aki egy al­ka­lom­mal a leg­jobb há­lóőr­nek járó díjat is el­hó­dí­totta.

Váratlan vallomás: a titkairól mesélt Szalai

Váratlan vallomás: a titkairól mesélt Szalai Ádám

Szo­kat­la­nul nyíl­tan be­szélt a pá­lyán kí­vüli éle­té­ről is a ma­gyar fo­cista.

Bú­vó­hely, hobbi, pél­da­kép, uta­zá­sok és egyéb ér­de­kes­sé­gek. Szo­kat­la­nul nyíl­tan be­szélt a pá­lyán kí­vüli éle­té­ről is a re­kor­der ma­gyar fo­cista.

Ronaldo érdekes dolgokat mondott, a Real is szóba került

Ronaldo érdekes dolgokat mondott, a Real is szóba került

A por­tu­gál sztár in­ter­jút adott.

A por­tu­gál sztár sze­reti azt hal­lani a ra­jon­gók­tól, hogy vissza­vár­ják Mad­ridba. Azt sem zárta ki, hogy ké­sőbb edző­ként vál­lal­jon mun­kát.

A Real megegyezett a Spurs sztárjával

A Real Madrid megegyezett a Spurs sztárjával

A spa­nyo­lok úgy tud­ják, hogy Ch­ris­tian Erik­sen szó­ban már el­ígér­ke­zett.

A spa­nyo­lok úgy tud­ják, hogy Ch­ris­tian Erik­sen szó­ban már el­ígér­ke­zett. A dán já­té­ko­sért akár 150 mil­lió eurót is el­kér­het a Tot­ten­ham.

Óriási hír a Real Madridnál, ez nagyot fog szólni

Óriási hír a Real Madridnál, ez nagyot fog szólni

Jó­kora be­vé­telre tesz­nek szert.

Úgy tűnik, a gyen­gébb ered­mé­nyek el­le­nére po­zi­tív hír­rel zárul a Real Mad­rid sze­zonja.

Most kaptuk a hírt: szívrohamot kapott Iker Casillas

Most kaptuk a hírt: szívrohamot kapott Iker Casillas

A Real Mad­rid le­gen­dája szív­ro­ha­mot ka­pott.

A Real Mad­rid le­gen­dája szív­ro­ha­mot ka­pott. Azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták Por­tó­ban.

Zidane kíméletlenül kiosztotta a Real Madrid sztárjait

Zidane kíméletlenül kiosztotta a Real Madrid sztárjait

A fran­cia edző ki­akadt a já­té­ko­sa­ira.

A fran­cia edző na­gyon ki­akadt a já­té­ko­sa­ira, nem is pró­bálta lep­lezni a dühét. A spa­nyol sztár­csa­pat a mos­tani sze­zon­ban már 10 baj­noki ve­re­ség­nél tart.

Betelt a pohár, zajos tüntetés a Real Madridnál

Betelt a pohár, zajos tüntetés a Real Madridnál

Elege van a szur­ko­lók­nak.

A szur­ko­lók már nem nézik jó szem­mel a Real Mad­rid lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak ered­mé­nyeit.

Óriási bejelentésre készül a Real Madrid

Óriási bejelentésre készül a Real, ez nagyot szólhat

Eden Ha­zard na­po­kon belül a spa­nyol sztár­csa­pat já­té­kosa lehet. A hírek sze­rint a tá­madó vé­tel­ára közel 100 mil­lió euró lesz.

Eden Ha­zard na­po­kon belül a spa­nyol sztár­csa­pat já­té­kosa lehet. A hírek sze­rint a tá­madó vé­tel­ára közel 100 mil­lió euró lesz.

Balhés távozás, befogták a száját a Realtól lelépett portugál sztárnak

Balhés távozás, befogták a száját a Realtól lelépett portugál sztárnak

Öröm­mel be­szélne arról, hogy miért tá­vo­zott a Real Mad­rid­tól a por­tu­gál lab­da­rúgó, de nem te­heti.

Ronaldónak hiányzik a Real? Ezt árulta el Zidane-ról

Ronaldónak hiányzik a Real? Ezt árulta el Zidane-ról

Cris­ti­ano Ro­naldo őszin­tén be­szélt.

Cris­ti­ano Ro­naldo őszin­tén be­szélt arról, hogy Zi­ne­dine Zi­dane mi­ként ke­zelte a Real Mad­rid sztár­jait.

Kihozták a sodrából Zidane-t, megfagyott körülötte a levegő

Kihozták a sodrából Zidane-t, megfagyott körülötte a levegő

A Real Mad­rid edző­jét megint Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról kér­dez­ték, ez nem tet­szett neki.

A Real Mad­rid megint Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról kér­dez­ték, ez nem tet­szett neki. Min­den­esetre újra el­mondta, hogy a por­tu­gál sztárt nem lehet he­lyet­te­sí­teni.

Zidane nem fogta vissza magát, üzent a Real Madrid sztárjainak

Zidane nem fogta vissza magát, üzent a Real sztárjainak

A fran­cia edző tisz­tázta, nem akar min­den­ki­nek meg­fe­lelni.

A fran­cia edző tisz­tázta, nem akar min­den­ki­nek meg­fe­lelni. Azt is el­is­merte, hogy ne­he­zen tudja mo­ti­válni a já­té­ko­sait.

Betelt a pohár, a Real Madrid eladja a hisztis világsztárt

Betelt a pohár, a Real Madrid eladja a hisztis világsztárt

Úgy tűnik, dön­töt­tek Bale ügyé­ben.

Úgy tűnik, dön­töt­tek a ki­váló tá­madó ügyé­ben, aki 2013-ban ke­rült a Real Mad­rid­hoz.

Elképesztő pletyka szivárgott ki a Real Madrid öltözőjéből

Elképesztő pletyka szivárgott ki a Real Madrid öltözőjéből

Va­rane ál­lí­tó­lag le­lépne a nyá­ron.

Rap­haël Va­rane ál­lí­tó­lag né­hány csa­pat­tár­sá­nak már el­mondta, hogy a nyá­ron csa­pa­tot vál­tana. A vi­lág­baj­nok védő nem akart be­szélni a jö­vő­jé­ről.

Elképesztő, mit mondott Shakira pasija a kamerák kereszttüzében

Elképesztő, mit mondott Shakira pasija a kamerák kereszttüzében

Ge­rard Piqué nem szer­zett jó pon­to­kat a Real Mad­rid szur­ko­ló­i­nál.

Ge­rard Piqué nem szer­zett jó pon­to­kat a Real Mad­rid szur­ko­ló­i­nál. A Barca druk­ke­reit vi­szont na­gyon meg­ne­vet­tette.

Röpködnek a milliók, ennyivel tömi ki Zidane zsebeit a Real Madrid

Röpködnek a milliók, ennyivel tömi ki Zidane zsebeit a Real Madrid

A fran­cia le­genda lett a világ egyik leg­job­ban fi­ze­tett fut­ball­edzője.

A fran­cia le­genda lett a világ egyik leg­job­ban fi­ze­tett fut­ball­edzője. A napi és heti ke­re­sete sem pis­kóta.

Zidane végre megszólalt, ezért lépett le a Real Madridtól

Zidane végre megszólalt, ezért lépett le a Real Madridtól

Mi tör­tént ki­lenc hó­napja a spa­nyol fő­vá­ros­ban?

Mi tör­tént ki­lenc hó­napja a spa­nyol fő­vá­ros­ban? Most min­denre fény de­rül­het.

Döntöttek, Zidane visszatér a Real Madridhoz

Döntöttek, Zidane visszatér a Real Madridhoz

Hét­főn nagy be­je­len­tést tesz­nek.

Hét­főn nagy be­je­len­tést tesz­nek a Real Mad­rid lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nál.

Áll a bál Madridban, betelt a pohár a Real sztárjánál

Áll a bál Madridban, betelt a pohár a Real sztárjánál

Ser­gio Ramos az el­nök­kel üvöl­tö­zött.

Az Ajax el­leni ve­re­ség után Flo­ren­tino Pérez le­szidta a sztá­ro­kat, Ser­gio Ramos aztán vissza­szólt az el­nök­nek. Ebből ala­kult ki egy heves szó­vál­tás.

Ennyi volt, nagy bejelentésre készül a Real Madrid

Ennyi volt, nagy bejelentésre készül a Real Madrid

Dön­te­nek az edző sor­sá­ról.

So­ro­zat­ban po­csék ered­mé­nye­ket ért el a kö­zel­múlt­ban a Real Mad­rid.

Nagy magyar focisiker, de a java csak most jön

Nagy magyar focisiker, de a java csak most jön

Nem min­denki tud nyerni a Real Mad­rid ott­ho­ná­ban, a fel­csúti fi­a­ta­lok­nak ez most össze­jött.

Már nem cáfolják, Mourinho visszatér a Real Madridhoz

Már nem cáfolják, Mourinho visszatér a Real Madridhoz

Biz­tosra ve­szik, hogy nyá­ron José Mo­u­rinho veszi át a Real Mad­rid irá­nyí­tá­sát.

Biz­tosra ve­szik, hogy nyá­ron José Mo­u­rinho veszi át a Real Mad­rid irá­nyí­tá­sát.

Ki hinné? Ezért omlott össze a Real Madrid

Ki hinné? Ezért omlott össze a legendás Real Madrid

Az utóbbi három évben a Real Mad­rid nyerte a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­ját.

Az utóbbi három évben a Real Mad­rid nyerte a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­ját, de idén már a nyol­cad­dön­tő­ben el­bu­kott a csa­pat.

Ronaldo nélkül nincs buli, kivégezték a Real Madridot

Ronaldo nélkül nincs buli, kivégezték a Real Madridot

A há­rom­szo­ros cím­vé­dőt a "kicsi" Ajax lepte meg a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Eleget látott az elnök, edzőt vált a Real Madrid

Eleget látott az elnök, edzőt vált a Real Madrid

A Real Mad­rid ki­esett a Ki­rály Ku­pá­ból, és a baj­noki címre sincs már re­á­lis esé­lye. Nyá­ron új tré­ner után néz­nek.

A Real Mad­rid ki­esett a Ki­rály Ku­pá­ból, és a baj­noki címre sincs már re­á­lis esé­lye. Nyá­ron új tré­ner után néz­nek.

Megsúgta az exelnök, Mourinho lesz a Real Madrid edzője

Megsúgta az exelnök, Mourinho lesz a Real Madrid edzője

A Real Mad­rid ko­rábbi el­nöke, Ramon Cal­de­ron a Twit­te­ren írta meg, hogy mi vár a csa­patra.

A Real Mad­rid ko­rábbi el­nöke, Ramon Cal­de­ron a Twit­te­ren írta meg, hogy mi vár a csa­patra.

Bombanőre cserélte le gyermekei anyját a világsztár

Bombanőre cserélte le gyermekei anyját a világsztár

Thi­baut Co­ur­tois újra sze­rel­mes.

Thi­baut Co­ur­tois a hírek sze­rint Fe­li­ci­ano López ex­fe­le­sé­gé­vel ran­diz­gat. Aki tör­té­ne­te­sen az egyik leg­is­mer­tebb spa­nyol mű­sor­ve­ze­tőnő.

Vallomás, Bale miatt távozott a Real Madrid edzője

Vallomás, Bale miatt távozott a Real Madrid edzője

Ga­reth Bale önző volt.

Ga­reth Bale já­téka nem tet­szett a Real Mad­rid mes­te­ré­nek, aki le­cse­rélte. Ezzel kez­dő­dött a kál­vá­ri­ája.

Berágott pletykálkodó csapattársaira a Real ásza

Berágott pletykálkodó csapattársaira a Real ásza

Co­ur­tois és Mar­celo is ki­húzta a gyu­fát Ga­reth Bale-nél. A walesi já­té­kos már a pá­lyán is ki­mu­tatta a dühét.

Co­ur­tois és Mar­celo is ki­húzta a gyu­fát Ga­reth Bale-nél. A walesi já­té­kos már a pá­lyán is ki­mu­tatta a dühét.

Óriási balhé Spanyolországban, kilép a Real Madrid a bajnokságból?

Óriási balhé Spanyolországban, kilép a Real Madrid a bajnokságból?

Áll a bál a Hanga Ádá­mék győ­zel­mé­vel véget ért ko­sa­ras ku­pa­döntő után.

Áll a bál a Hanga Ádá­mék győ­zel­mé­vel véget ért ko­sa­ras ku­pa­döntő után. Cél­ke­reszt­ben a bí­rás­ko­dás.

A Real Madrid hentese erre a rekordra biztosan nem büszke

A Real Madrid hentese erre a rekordra biztosan nem büszke

Csú­nyán meg­égett ott­hon a Real Mad­rid fo­ci­csa­pata. És ez még nem min­den...

Elképesztő, milliárdokat kaszált a kirúgások után Mourinho

Elképesztő, milliárdokat kaszált a kirúgások után Mourinho

Az utóbbi tíz év során négy csa­pat­tól rúg­ták ki José Mo­u­rin­hót. Óri­ási össze­get ke­re­sett vele.

Úszik a boldogságban a magyar válogatott sztárja, ez az oka

Úszik a boldogságban a magyar válogatott sztárja, ez az oka

Hanga Ádá­mék drá­mai csa­tá­ban nyer­ték meg a Spa­nyol Kupát. A ma­gyar já­té­kos azt mondta, élete meccsén van túl.

Hanga Ádá­mék drá­mai csa­tá­ban nyer­ték meg a Spa­nyol Kupát. A ma­gyar já­té­kos azt mondta, élete meccsén van túl.

Videobíróval világbajnok lett volna az Aranycsapat

Videobíróval világbajnok lett volna az Aranycsapat

Immár a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban is al­kal­maz­zák a vi­de­o­bí­rót (VAR), amely az Ajax-Real Mad­rid meccsen ér­vény­te­le­ní­tette a ha­za­iak gól­ját.

Immár a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban is al­kal­maz­zák a vi­de­o­bí­rót (VAR), amely az Ajax-Real Mad­rid meccsen ér­vény­te­le­ní­tette a ha­za­iak gól­ját.

Magyar focistáról írták külföldön: ő az új Cristiano Ronaldo

Magyar focistáról írták külföldön: ő az új Cristiano Ronaldo

Felfi­gyelt rá a Real Mad­rid is. Nap­ról napra emel­ke­dik Szo­bosz­lai ára, li­ci­tál­nak rá Eu­rópa sztár­klub­jai.

Felfi­gyelt rá a Real Mad­rid is. Nap­ról napra emel­ke­dik Szo­bosz­lai ára, li­ci­tál­nak rá Eu­rópa leg­gaz­da­gabb sztár­klub­jai.

Zidane munkát vállal? Ő mentheti meg a sztárcsapatot

Zidane munkát vállal? Ő mentheti meg a sztárcsapatot

Leg­utóbb a Real Mad­rid­nál dol­go­zott.

Leg­utóbb a Real Mad­rid­nál dol­go­zott Zi­ne­dine Zi­dane, aki ta­valy jú­nius óta nem vál­lalt mun­kát.

Rossz hírt kaptak a Real Madrid szurkolói

Rossz hírt kaptak a Real Madrid szurkolói, komoly a baj

Meg­sé­rült a sztár­csa­pat fi­a­tal fut­bal­lis­tája.

Meg­sé­rült a sztár­csa­pat fi­a­tal fut­bal­lis­tája, több fon­tos meccset is ki kell hagy­nia.

Meztelen fotó kering a neten a Real-játékos barátnőjéről

Meztelen fotó kering a neten a Real-játékos barátnőjéről

Asraf Hak­i­mi­nek be­jött az élet.

A 20 éves Asraf Hak­imi egy nála 12 évvel idő­sebb szí­nész­nő­vel jött össze. A ma­rok­kói fut­bal­lista sze­relme öt nyel­ven is fo­lyé­ko­nyan be­szél.

Balhé a Realnál, nem fogott kezet az edzővel a sztár

Balhé a Realnál, nem fogott kezet az edzővel a sztár

San­ti­ago So­lari nincs jóban Is­có­val.

A Real Mad­rid­nál hetek óta az edző, San­ti­ago So­lari és az egyik fo­cista, Isco vi­szo­nya a téma.

Szétszedik a Realt, Ronaldo a legjobb barátját hívja a Juventushoz

Szétszedik a Realt, Ronaldo a legjobb barátját hívja a Juventushoz

Újabb kulcs­em­ber tá­voz­hat a Real Mad­rid­tól.

Újabb kulcs­em­ber tá­voz­hat a Real Mad­rid­tól. Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus­hoz édes­geti a leg­jobb ba­rát­ját.

Neymar ígéretet tett a Real Madriddal kapcsolatban

Neymar ígéretet tett a Real Madriddal kapcsolatban

Majd szól, ha lesz fej­le­mény.

A fran­cia PSG-ben fut­bal­lozó bra­zil sztár re­a­gált az át­iga­zo­lási plety­kákra. A 26 éves já­té­kos őszin­tén val­lott a be­il­lesz­ke­dési prob­lé­má­i­ról is.

Elkotyogta a legendás focista: megvan a Real új edzője?

Elkotyogta a legendás focista: megvan a Real új edzője?

Bernd Schus­ter sze­rint be­le­tra­fált.

Bernd Schus­ter sze­rint be­le­tra­fált, ami­kor Flo­ren­tino Pé­rez­zel be­szél­ge­tett a mad­ridi edző­kér­dés­ről. A je­lölt min­den­ben passzol a ki­rá­lyi­ak­hoz.

Kiborította a bilit a Real Madrid sztárja

Kiborította a bilit a Real Madrid sztárja, csapattársainak is üzent

Luka Mod­ric sze­rint nem sza­bad a bal­sze­ren­csére fogni a rossz ered­mé­nye­ket. Az arany­lab­dás csil­lag sze­rint a já­té­ko­sok­nak ma­guk­ban kell ke­res­niük a hi­bá­kat.

Luka Mod­ric sze­rint nem sza­bad a bal­sze­ren­csére fogni a rossz ered­mé­nye­ket.

Fogják a fejüket a Real szurkolói, nagy csapás érte a csapatot

Fogják a fejüket a Real szurkolói, nagy csapás érte a csapatot

Ga­reth Bale megint meg­sé­rült. A walesi sztárt azóta ül­dözi a bal­sze­ren­cse, hogy Mad­ridba szer­ző­dött.

Ga­reth Bale megint meg­sé­rült. A walesi sztárt azóta ül­dözi a bal­sze­ren­cse, hogy Mad­ridba szer­ző­dött.

Szenzációs sztori derült ki Ronaldóról

Szenzációs sztori derült ki Cristiano Ronaldóról

A por­tu­gál sztár az egyik nyá­ron te­le­fo­no­kat vett a Real mun­ka­tár­sa­i­nak.

A por­tu­gál sztár az egyik nyá­ron fogta magát, és vett 15 te­le­font a Real Mad­rid mun­ka­tár­sa­i­nak. Ezt ko­rábbi csa­pat­társa, Kaká árulta el.

Ebből mi lesz? Modric beintett a Real Madridnak

Ebből mi lesz? Modric beintett a Real Madridnak

Egye­lőre nem tud­nak meg­egyezni.

Egye­lőre hiába sze­retné meg­hosszab­bí­tani Luka Mod­ric szer­ző­dé­sét a Real Mad­rid.

Ennyi volt, búcsúzik a Real Madrid focisztárja

Ennyi volt, közel fél évtized után búcsúzik a Real Madrid sztárkapusa

A kapus hiába nyert meg min­dent a klub­bal, a kis­padra ke­rült. Már azt is tudni lehet, hogy mely csa­pa­tok tar­ta­ná­nak rá igényt.

A já­té­kos hiába nyert meg min­dent a klub­bal, a kis­padra ke­rült. Már azt is tudni lehet, hogy mely csa­pa­tok tar­ta­ná­nak igényt az el­is­mert há­lóőr szol­gá­la­ta­ira. Vár­ha­tóan Olasz­or­szágba iga­zol, kér­dés, me­lyik klub­nak mond majd igent.

Hatalmas veszteség: gyász árnyékolta be a Real Madrid sikerét

Hatalmas veszteség: gyász árnyékolta be a Real Madrid sikerét

Rö­vid­del a klub­vi­lág­baj­nok­ság dön­tője előtt ér­ke­zett a ször­nyű hír. Így So­lari tró­fe­á­já­nak is nehéz örülni.

Rö­vid­del a klub­vi­lág­baj­nok­ság dön­tője előtt ér­ke­zett a ször­nyű hír. Így So­lari tró­fe­á­já­nak is nehéz örülni.

Adócsalás, Ronaldót ismét beidézte a bíróság

Adócsalás, Ronaldót ismét beidézte a bíróság

Ro­nal­dó­nak nyár óta hú­zó­dik az ügye.

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­nak nyár óta hú­zó­dik az ügye, amit adó­csa­lás miatt in­dí­tot­tak el­lene.

Csapattársába szerelmes a Real Madrid sztárja?

Fura nyilatkozat: Csapattársába szerelmes a Real Madrid sztárja?

Od­ri­o­zola nem fogta vissza magát.

Ál­varo Od­ri­o­zola dics­him­nu­szo­kat zen­gett Karim Ben­zem­áról, ki­csit túl­zásba is esett.

Mourinho visszatér a Real Madridhoz? Meglepő válasz érkezett

Mourinho visszatér a Real Madridhoz? Meglepő válasz érkezett

Máris be­in­dult a ta­lál­ga­tás José Mo­u­rinho új klubja kap­csán.

Máris be­in­dult a ta­lál­ga­tás José Mo­u­rinho új klubja kap­csán. A por­tu­gál fut­ball­edzőt ked­den me­nesz­tette a Man­ches­ter Uni­ted.

Ronaldo egyszerre szólt be Messinek és a Real Madridnak

Ronaldo egyszerre szólt be Messinek és a Real Madridnak

A por­tu­gál szu­per­sztár sehol nem érezte olyan jól magát, mint most a Ju­ven­tus­ban. Leg­na­gyobb ri­vá­li­sá­nak is oda­szúrt egyet.

A por­tu­gál szu­per­sztár sehol nem érezte olyan jól magát, mint most a Ju­ven­tus­ban. Leg­na­gyobb ri­vá­li­sá­nak is oda­szúrt egyet.

Friss hír érkezett Ronaldo madridi visszatéréséről

Friss hír érkezett Ronaldo madridi visszatéréséről

A por­tu­gál fut­ball­sztárt ko­rábbi fő­nöke hívta meg a Ber­na­bé­uba, de a Ju­ven­tus já­té­kosa ál­lí­tó­lag nem lesz ott.

A por­tu­gál fut­ball­sztárt ko­rábbi fő­nöke hívta meg a Real sta­di­on­jába, de a Ju­ven­tus já­té­kosa a hírek sze­rint nem lesz ott a dísz­pá­holy­ban.

Elmaradt kézfogás miatt van belháború a Real Madridnál

Elmaradt kézfogás miatt van belháború a Real Madridnál

Isco egy­sze­rűen át­né­zett az edző­jén.

Az Eibar el­leni kínos ve­re­ség után Isco lát­vá­nyo­san át­né­zett az edző­jén, aki ezért a le­lá­tóra szám­űzte a spa­nyol vá­lo­ga­tott já­té­kost.

Megható fotók: rajongói előtt fakadt sírva a világsztár

Megható fotók: rajongói előtt fakadt sírva a világsztár

Fran­cesco Tot­ti­nál el­tört a mé­cses.

Fran­cesco Totti kü­lön­le­ges aján­dé­kot ka­pott kedd este a Sta­dio Olim­pi­có­ban. Az olasz fo­ci­le­gen­dá­nál el­tört a mé­cses, ami­kor hossza­san él­tet­ték.

Botrány, doppingvétséget néztek el a Real Madridnak

Botrány, doppingvétséget néztek el a Real Madridnak

Ma­gya­ráz­kod­nia kel­lett a Real Mad­rid lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak. Ser­gio Ramos dop­ping­bot­rányba ke­ve­re­dett.

Ebből mi lesz? Komoly gondban a Real Madrid elnöke

Ebből mi lesz? Komoly gondban a Real Madrid elnöke

Hét­főn dön­te­nie kell Pé­rez­nek.

Hét­főn kell dön­te­nie az új edző sor­sá­ról a Real Mad­rid el­nö­ké­nek, Flo­ren­tino Pé­rez­nek. Ko­moly gond­ban lehet, hi­szen a csa­pat mély­re­pü­lése ször­nyű.

Kiderült a döntés, madridi focista kapja az Aranylabdát

Kiderült a döntés, madridi focista kapja az Aranylabdát

De­cem­ber 3-án tart­ják az Arany­labda díj­át­adó ren­dez­vé­nyét. Úgy tűnik, egy mad­ridi lab­da­rúgó kapja a díjat.

De­cem­ber 3-án tart­ják az Arany­labda díj­át­adó ren­dez­vé­nyét.

Lejáratta magát, keményen leszólták a Real Madrid sztárját

Lejáratta magát, keményen leszólták a Real Madrid sztárját

Marco Asen­sio erre nem szá­mí­tott.

Marco Asen­sio, a Real Mad­rid lab­da­rú­gója sze­rint nem neki kell húzni a csa­pat sze­ke­rét a ne­he­zebb idők­ben.

Döntött a Real Madrid, ő lesz a vezetőedző

Döntött a Real Madrid, ő lesz a vezetőedző

Julen Lo­p­ete­gui me­nesz­tése után a Real Mad­rid dön­tött az új tré­ner­ről.

Két hét­tel Julen Lo­p­ete­gui ve­ze­tő­edző me­nesz­tése után a Real Mad­rid dön­tött az új tré­ner­ről.

Döntöttek a Real Madridnál, portugál edző ülhet le a kispadra

Döntöttek a Real Madridnál, portugál edző ülhet le a kispadra

A hírek sze­rint Le­o­nardo Jar­dim ke­rült a kí­ván­ság­lista élére.

A hírek sze­rint a Mo­naco ko­rábbi edzője, Le­o­nardo Jar­dim ke­rült a kí­ván­ság­lista élére.

Nagy a baj a Real Madridnál, sorra intenek be az edzők

Nagy a baj a Real Madridnál, sorra intenek be az edzők

Úgy fest, je­len­leg nem vonzó a Real Mad­rid kis­padja, sorra mon­da­nak nemet a ki­sze­mel­tek.

Úgy fest, je­len­leg nem vonzó a Real Mad­rid kis­padja, sorra mon­da­nak nemet a ki­sze­mel­tek.

Nincs kegyelem, teljesen lenullázta magát a bukott fociedző

Nincs kegyelem, teljesen lenullázta magát a bukott fociedző

Kér­dés, van-e visszaút Julen Lo­p­ete­gui szá­mára? Egye­lőre nem tudni, ki lesz hosszú­tá­von az utódja a Real Mad­rid­nál.

Döntöttek, kirúgják a Real Madrid edzőjét

Döntöttek, kirúgják a Real Madrid edzőjét

Nem nézik el a Bar­ce­lona el­leni sú­lyos ve­re­sé­get a Real Mad­rid tré­ne­ré­nek.

Nem nézik el a Bar­ce­lona el­leni sú­lyos ve­re­sé­get a Real Mad­rid tré­ne­ré­nek.

Elkezdte a munkát a Real Madrid új edzője

Elkezdte a munkát a Real Madrid új edzője

Ked­den dél­előtt foly­tatta a mun­kát a Real Mad­rid lab­da­rúgó-csa­pata. Már az új edző irá­nyí­tott Julen Lo­p­ete­gui me­nesz­tése után.

Ked­den dél­előtt foly­tatta a mun­kát a Real Mad­rid lab­da­rúgó-csa­pata. Már az új edző irá­nyí­tott Julen Lo­p­ete­gui me­nesz­tése után.

Ez nagyot szólna, balhés sztárral erősíthet a Real Madrid

Ez nagyot szólna, balhés sztárral erősíthet a Real Madrid

Ja­nu­ár­ban meg­erő­sí­tené a ke­re­tét a Real Mad­rid lab­da­rúgó-csa­pata, amely rosszul kezdte a sze­zont.

Hihetetlen kudarc, ismét csődöt mondott a Real Madrid

Hihetetlen kudarc, ismét csődöt mondott a Real Madrid

Ez­út­tal a Le­vante nyert Mad­rid­ban.

Ez­út­tal a Le­vante tré­fálta meg a Real Mad­ri­dot a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Lecsapott az adóhatóság, nagy bajba került a Real Madrid játékosa

Lecsapott az adóhatóság, nagy bajba került a Real Madrid játékosa

A spa­nyol adó­hi­va­tal most Ga­reth Bale-től kö­ve­tel vissza ren­ge­teg pénzt.

A spa­nyol adó­hi­va­tal most Ga­reth Bale-től kö­ve­tel vissza ren­ge­teg pénzt. Ha­sonló bot­rá­nya volt Cris­ti­ano Ro­nal­dó­nak is.