CÍMKE: 'rapper'

Hangját tette kockára: Megműthetik Majkát

Hangját tette kockára: Megműthetik Majkát

Majka már hét­vé­gén sem volt jól, de így is ha­tal­mas bulit csi­nált a Bu­da­pest Park­ban.

Zokogva jelentette be a fia: legyőzte a rák a népszerű zenészt

Zokogva jelentette be a fia: legyőzte a rák a népszerű zenészt

A ze­nész csa­ládja kö­ré­ben hunyt el. Fia azt is el­árulta, mik vol­tak az utolsó sza­vai.

Késsel támadtak autójában a fiatal zenészre, ömlött a vér

Késsel támadtak autójában a fiatal zenészre, ömlött a vér

A tá­madó az arcán se­be­sí­tette meg a fé­nyes kar­rier előtt álló rap­pert, majd ki­rúgta őt a ko­csi­ból.

A tá­madó az arcán se­be­sí­tette meg a fé­nyes kar­rier előtt álló rap­pert, majd ki­rúgta őt a ko­csi­ból.

Curtis elárulta, hogy érzi magát Majka nélkül

Curtis elárulta, hogy érzi magát Majka nélkül

Cur­tis mos­tan­ság új da­la­i­val tarol az in­ter­ne­ten. Még min­dig sokan ra­jon­ga­nak a rap­pe­rért.

Cur­tis mos­tan­ság új da­la­i­val tarol az in­ter­ne­ten. Még min­dig sokan ra­jon­ga­nak a rap­pe­rért.

Ezt hallgasd meg: Szövegelés helyett énekel Curtis

Ezt hallgasd meg: Szövegelés helyett énekel Curtis

Cur­tis va­lami tel­je­sen újat al­ko­tott! Eddig senki nem tudta, de éne­kelni is tud a rap­per.

Cur­tis va­lami tel­je­sen újat al­ko­tott! Eddig senki nem tudta, de éne­kelni is tud a rap­per.

Szenzációs visszatérés, itt láthatod először Curtis új klipjét

Szenzációs visszatérés, itt láthatod először Curtis új klipjét

A rap­per nem adta fel és el­ké­szí­tett egy új, ön­álló al­bu­mot, ame­lyen őszin­tén be­szél az el­múlt idő­szak­ról.

Szomorú hír érkezett: a híres zenész temetésén újabb tragédia történt

Szomorú hír érkezett: a híres zenész temetésén újabb tragédia történt

A lö­völ­dö­zés­ben el­hunyt rap­per te­me­té­sén is tüzet nyi­tott egy is­me­ret­len.

A lö­völ­dö­zés­ben el­hunyt rap­per te­me­té­sén is tüzet nyi­tott egy is­me­ret­len.

Így néz ki most Curtis várandós menyasszonya

Így néz ki most Curtis várandós menyasszonya

Cur­tis apa lesz.

Cur­tis nem­rég tu­datta a vi­lág­gal, hogy apa lesz. A rap­per már most na­gyon iz­ga­tott.

Rettenetes tragédia az utcán, holtan esett össze a népszerű zenész

Rettenetes tragédia az utcán, holtan esett össze a népszerű zenész

A sztárt azon­nal kór­házba vit­ték, de ott be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe. Két másik ember is meg­sé­rült, az ő ál­la­po­tuk sú­lyos.

Nem hittünk a szemünknek: Cicik közé került Majka

Nem hittünk a szemünknek: Cicik közé került Majka

Maj­ká­nak sok női ra­jon­gója van, így vár­ható volt, hogy egy­szer ez is be­kö­vet­ke­zik.

Maj­ká­nak sok női ra­jon­gója van, így vár­ható volt, hogy egy­szer ez is be­kö­vet­ke­zik.

Dagad a botrány, letöltendő börtön vár a nőverő magyar rapperre

Dagad a botrány, letöltendő börtön vár a nőverő magyar rapperre

A hí­res­ség egy szó­ra­ko­zó­he­lyen ütött meg több­ször is egy nőt.

A hí­res­ség egy szó­ra­ko­zó­he­lyen ütött meg több­ször is egy nőt, az eset­ről videó is ké­szült.

Durva dolgot tett a magyar zenész: videóra vették, ahogy megüt egy nőt

Durva dolgot tett a magyar zenész: videóra vették, ahogy megüt egy nőt

A fel­vé­tel a rap­per szom­bat esti fel­lé­pése után ké­szült és azon­nal ví­rus­ként ter­jedt el a neten.

Megmutatta új tetkóját Curtis

Megmutatta új tetkóját Curtis

Cur­tis na­gyon hálás sze­rel­mé­nek, aki mel­lette volt a baj­ban.

Cur­tis na­gyon hálás sze­rel­mé­nek, aki mel­lette volt a baj­ban. Nehéz idő­kön van­nak túl.

Majkával posztolt árulkodó fotót Curtis

Majkával posztolt árulkodó fotót Curtis

Ta­valy év végén vál­tak külön, azóta is min­den­kit ér­de­kel, hogy mi lesz ez­után. A ra­jon­gók sze­ret­nék őket újra együtt látni a szín­pa­don.

Ta­valy év végén vál­tak külön, azóta is min­den­kit ér­de­kel, hogy mi lesz ez­után. A ra­jon­gók sze­ret­nék őket újra együtt látni a szín­pa­don.

Hangja miatt rettegett Majka

Hangja miatt rettegett Majka

Ma­jo­ros Péter ma­xi­ma­lista, na­gyon sokat dol­go­zik, és csak ne­he­zen veszi rá magát a pi­he­nésre. Volt egy pont, ami­kor vi­szont meg­ré­mült.

Ma­jo­ros Péter ma­xi­ma­lista, na­gyon sokat dol­go­zik, és csak ne­he­zen veszi rá magát a pi­he­nésre. Volt egy pont, ami­kor vi­szont meg­ré­mült.

Szívszorító, így próbálja visszaszerezni kedvesét Ganxsta Zolee

Szívszorító, így próbálja visszaszerezni kedvesét Ganxsta Zolee

A rap­per min­dent meg­tesz a bé­kü­lés ér­de­ké­ben.

A rap­per min­dent meg­tesz a bé­kü­lés ér­de­ké­ben.

Ezen még Curtis is elérzékenyült: Nem tudott nemet mondani

Ezen még Curtis is elérzékenyült: Nem tudott nemet mondani

A rap­per nem min­dig áll a hely­zet ma­gas­la­tán, de ha kell a szíve a he­lyén van.

Mellbimbót villantott budapesti koncertjén Nicki Minaj

Mellbimbót villantott budapesti koncertjén Nicki Minaj

Nicki Minaj töb­bet mu­ta­tott.

Nicki Minaj töb­bet mu­ta­tott a kel­le­té­nél, de ezt egy csep­pet sem bán­ták a ra­jon­gók. Sokak sze­rint már ezért meg­érte várni a ké­sés­sel kez­dődő show-ra.

Volt heroinista akarja talpra állítani Curtist

Volt heroinista akarja talpra állítani Curtist

Cur­tis be­látta, ko­moly drog­prob­lé­mái van­nak.

Cur­tis be­látta, ko­moly drog­prob­lé­mái van­nak, ezért ön­ként vonul be az el­vo­nóra.

Fellélegezhet Majka: Ezt üzente neki Curtis

Fellélegezhet Majka: Ezt üzente neki Curtis

Évet ér­té­kelt, min­dent számba vett Cur­tis és bol­dog, hogy vége.

Évet ér­té­kelt, min­dent számba vett Cur­tis és bol­dog, hogy vége.

Ledobták a textilt: Így fest egy szál alsóban Curtis és Baronits Gábor

Ledobták a textilt: Így fest egy szál alsóban Curtis és Baronits Gábor

Tud­nak még meg­le­pe­tést okozni, meg­mu­tat­ták, mi van a ruha alatt.

Tud­nak még meg­le­pe­tést okozni, meg­mu­tat­ták, mi van a ruha alatt.

Elmenekült otthonából a rapper: Pokoli, ami történik

Elmenekült otthonából a rapper: Pokoli, ami történik

Fé­lel­me­tes tűz­vész tom­bol...

Fé­lel­me­tes tűz­vész tom­bol je­len­leg is Ka­li­for­nia er­dő­sé­ge­i­ben, ami ve­szélybe so­dorta az ott élő­ket, köz­tük a sztá­ro­kat is.

Ez durva: Élő adásban büntették meg Curtist

Ez durva: Élő adásban büntették meg Curtist

Köllő Ba­bett nem kí­mélte Cur­tist, aki a héten csú­nyán cser­ben­hagyta.

Köllő Ba­bett nem kí­mélte Cur­tist, aki a héten csú­nyán cser­ben­hagyta. Csak örül­het, ha nem ér­zett fáj­dal­mat a rap­per.

Lövöldöztek Majka fiának születésnapján, lekamerázták a történteket

Lövöldöztek Majka fiának születésnapján, lekamerázták a történteket

Rohan az idő, és ezt Majka is csak fia szü­le­tés­nap­ján fogta fel iga­zán.

Rohan az idő, és ezt Majka is csak fia szü­le­tés­nap­ján fogta fel iga­zán.

Kiborult a bili: Curtis trágár üzenetet küldött Majkának

Kiborult a bili: Curtis trágár üzenetet küldött Majkának

Eddig igye­ke­zett úri­em­ber­ként vi­sel­kedni, ám, mi­u­tán ismét dro­go­zás­sal vá­dol­ták, el­sza­kadt nála a cérna.

Cur­tis eddig igye­ke­zett úri­em­ber­ként vi­sel­kedni, ám, mi­u­tán ismét dro­go­zás­sal vá­dol­ták meg, hét­főn este el­sza­kadt nála cérna.

El sem engedte Curtist: Ezért ölelte szorosan a Kossuth-díjas énekesnő

El sem engedte Curtist: Ezért ölelte szorosan a Kossuth-díjas énekesnő

Hu­szon­ki­len­ce­dik szü­le­tés­nap­ját ba­rá­tai kö­ré­ben ün­ne­pelte a rap­per, akire csa­lád­tag­ként te­kin­te­nek Emi­li­oék.

Lakásában bukkantak a fiatal zenész holttestére

Tragikus hírt kaptunk: Lakásában bukkantak a fiatal zenész holttestére

Ba­rátja azon­nal hívta a men­tő­ket...

Ba­rátja azon­nal hívta a men­tő­ket, de ők már csak a halál be­áll­tát tud­ták meg­ál­la­pí­tani.

Kikerült az internetre a videó, amin látható a fiatal zenész meggyilkolása!

Kikerült az internetre a videó, amin látható a fiatal zenész meggyilkolása!

A tra­gé­dia még nyá­ron tör­tént, de most szi­vár­gott ki a tra­gi­kus videó.

A tra­gé­dia még nyá­ron tör­tént, de most szi­vár­gott ki a tra­gi­kus videó. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ták a rap­pert.

Meglepő videó: Őszintén beszél a drogozásról Curtis

Meglepő videó: Őszintén beszél a drogozásról Curtis

Az el­múlt he­tek­ben a két nép­szerű rap­per, Cur­tis és Majka bot­rá­nyos sza­kí­tá­sá­tól volt han­gos a honi bul­vár­sajtó.

Az el­múlt he­tek­ben a két nép­szerű rap­per, Cur­tis és Majka bot­rá­nyos sza­kí­tá­sá­tól volt han­gos a honi bul­vár­sajtó.

Kifogta az aranyhalat: Vajon mit kívánt Curtis?

Kifogta az aranyhalat: Vajon mit kívánt Curtis?

Cur­tis a ke­zébe vette a sor­sát.

Cur­tis, szó sze­rint a ke­zébe vette a sor­sát, hár­mat kí­vánt, majd vissza­dobta a vízbe.

Súlyos szabályt szegett Majka: Nagy bajba kerülhet

Súlyos szabályt szegett Majka: Nagy bajba kerülhet

Majka bo­rí­totta a bilit.

Majka né­hány napja a hazai sztár­vi­lág ed­digi leg­na­gyobb drog­bi­li­jét bo­rí­totta ki, ám emi­att, a ra­jon­gók egy része is áru­ló­nak tartja.

Először szólalt meg a drogbotrány óta: Curtis ezt üzente Majkának

Először szólalt meg a drogbotrány óta: Curtis ezt üzente Majkának

Ütősre si­ke­rült Széki At­tila első fel­lé­pése azok után, hogy ze­nész­ba­rátja, Ma­jo­ros Péter bo­rí­totta a drog­bi­lit.

Nem csak ígérgetett: Így szervezi esküvőjét a népszerű magyar rapper

Nem csak ígérgetett: Így szervezi esküvőjét a népszerű magyar rapper

Cur­tis, alig több mint egy éve van együtt sze­rel­mé­vel, de nem kér­dés szá­mukra, hogy együtt fog­nak meg­öre­gedni.

Ebből még nagy baj lehet: Feljelentették Curtist a rendőrségen

Ebből még nagy baj lehet: Feljelentették Curtist a rendőrségen

El­kép­zel­hető, hogy mégis indul el­já­rás Majka sze­gedi ki­ro­ha­nása, va­la­mint a Fa­ce­boo­kon köz­zé­tett posztja után.

El­kép­zel­hető, hogy mégis indul el­já­rás Majka sze­gedi ki­ro­ha­nása után.

Nem verte nagydobra: Az interneten buktatták le Majkát

Nem verte nagydobra: Az interneten buktatták le Majkát

Majka kí­no­san ügyel erre.

Majka kí­no­san ügyel arra, hogy csak annyit tud­ja­nak az éle­té­ről, amennyit meg akar osz­tani.

Orvosnál járt a magyar rapper, mostantól ezt kell viselnie

Orvosnál járt a magyar rapper, mostantól ezt kell viselnie

Cur­tis mos­ta­ná­ban job­ban oda­fi­gyel az egész­sé­gére. Sze­ren­csére csak ki­sebb prob­lé­mái van­nak.

Szomorú hír jött: feladta a rák elleni küzdelmet a 32 éves neves zenész

Szomorú hír jött: feladta a rák elleni küzdelmet a 32 éves neves zenész

Még az utolsó pár napja előtt is ke­mé­nyen dol­go­zott.

Még az utolsó pár napja előtt is ke­mé­nyen dol­go­zott, ám egy hete kór­házba ke­rült.

Erre senki nem számított, újra együtt van volt szerelmével L.L. Junior

Erre senki nem számított, újra együtt van volt szerelmével L.L. Junior

A rap­per és ked­vese amo­lyan se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban éltek.

A rap­per és ked­vese amo­lyan se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban éltek.

Ezt nem kellett volna, MC Hawer gusztustalan fotót posztolt

Ezt nem kellett volna, MC Hawer gusztustalan fotót posztolt

A rap­per csú­nyán át­esett a ló túl­ol­da­lára és egy túl­sá­go­san intim fotót osz­tott meg ra­jon­gó­i­val kö­zös­ségi ol­da­lán.

MC Hawer ismét nehéz helyzetbe került: újra kell tanulnia rappelni

MC Hawer ismét nehéz helyzetbe került: újra kell tanulnia rappelni

Koczka Géza nincs egy­szerű hely­zet­ben, ami­óta va­diúj fog­sort ka­pott...

Koczka Géza nincs egy­szerű hely­zet­ben, ami­óta va­diúj fog­sort ka­pott...

Borzalmas látvány, partra vetette az ár eltűnt zenész holttestét

Borzalmas látvány, partra vetette az ár eltűnt zenész holttestét

A fi­a­tal mű­vész­nek áp­ri­lis 13-án, pén­te­ken ve­szett nyoma.

A fi­a­tal mű­vész­nek áp­ri­lis 13-án, pén­te­ken ve­szett nyoma.

Ganxsta Zolee elképesztő ígéretet tett Messiék kapcsán

Ganxsta Zolee elképesztő ígéretet tett Messiék kapcsán

Dühös lesz, ha nem Ar­gen­tína nyer.

A nép­szerű rap­per na­gyon be fog dü­hödni, ha nem Ar­gen­tína nyeri meg a vi­lág­baj­nok­sá­got.

Gyászol Majka, meghalt az édesanyja

Megrázó vallomás: gyászol Majka, meghalt az édesanyja

Majka élő vi­de­ó­ban je­len­tette be, hogy édes­anyja el­hunyt.

Majka élő vi­de­ó­ban je­len­tette be, hogy édes­anyja el­hunyt. Ibo­lya néni rég­óta be­te­ges­ke­dett.

Ez hihetetlen, így keresett egy hét alatt húszmilliót Majka!

Ez hihetetlen, így keresett egy hét alatt húszmilliót Majka!

A rap­per ma­nap­ság a leg­ke­re­set­tebb elő­adók egyike, ezt mi sem bi­zo­nyítja job­ban, mint hogy a szep­tem­beri kon­cert­jére a je­gyek jó része el is kelt.

A rap­per ma­nap­ság a leg­ke­re­set­tebb elő­adók egyike, ezt mi sem bi­zo­nyítja job­ban, mint hogy a szep­tem­beri kon­cert­jére a je­gyek jó része el is kelt már.

Kitört a háború, egymásnak estek a rapperek és a mulatósok!

Kitört a háború, egymásnak estek a rapperek és a mulatósok!

Már Majka is be­kap­cso­ló­dott a Jolly és Cur­tis kö­zött ki­rob­bant vi­tába!

Már Majka is be­kap­cso­ló­dott a Jolly és Cur­tis kö­zött ki­rob­bant vi­tába! A balhé egy szmájli miatt in­dult, amit Jolly a VOLT Fesz­ti­vál him­nu­sza alá írt, ki­fe­jezve ezzel a vé­le­mé­nyét a dal­ról. Ezen Cur­tis és Majka meg­sér­tő­dött, és hadat üzent Jolly­nak.

Mindenki gratulált Dundikának: Mutatjuk, miért

Mindenki gratulált Dundikának: Mutatjuk, miért

Majka és Dun­dika Tö­rök­or­szág­ban él­ve­zik a sza­bad­sá­got, ahová ter­mé­sze­te­sen a gye­re­ke­ket is ma­guk­kal vit­ték.

Majka és Dun­dika Tö­rök­or­szág­ban él­ve­zik a sza­bad­sá­got, ahová ter­mé­sze­te­sen a gye­re­ke­ket is ma­guk­kal vit­ték.

Curtis lesz Király Viktor gyerekének keresztapja?

Curtis lesz Király Viktor gyerekének keresztapja?

Jó kap­cso­la­tot ápol­nak.

A rap­per jó kap­cso­la­tot ápol Ki­rály Vik­tor­ral.

Pszichológus kezeli a drogosan balesetet okozó magyar sztárt

Pszichológus kezeli a drogosan balesetet okozó magyar sztárt

Cur­tis bal­ese­tet oko­zott.

Cur­tis bal­ese­tet oko­zott, és ez a ször­nyű­ség rá­éb­resz­tette arra, hogy vál­toz­tat­nia kell.

Ki ne hagyd: Így törlesztett Sebestyén Balázs élő adásban Majkának!

Ki ne hagyd: Így törlesztett Sebestyén Balázs élő adásban Majkának!

Se­bes­tyén Ba­lázs fo­ga­dott Maj­ká­val, de ve­szí­tett, így egy héten át azt kell ten­nie, amit a rap­per kér tőle.

Meglepő dolgokat árult el fiáról Curtis mamája!

Meglepő dolgokat árult el fiáról Curtis mamája!

Eddig sosem hal­lott tit­kok­ról be­szélt.

A rap­per és édes­anyja a Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok! című mű­sor­ban árul­tak el eddig sosem hal­lott tit­ko­kat!

Ők sem büszkék rá: Ezeknek a magyar sztároknak sincs érettségijük

Ők sem büszkék rá: Ezeknek a magyar sztároknak sincs érettségijük

A héten or­szág­szerte meg­kez­dőd­tek az írás­beli érett­sé­gik. Né­hány hazai hí­res­ség nem tudja, mivel jár ez.

Majka drámai vallomása: Ha ez így megy tovább, abba én belehalok

Majka drámai vallomása: Ha ez így megy tovább, abba én belehalok

Majka egész évben úton van, ke­mé­nyen dol­go­zik.

Majka egész évben úton van, ke­mé­nyen dol­go­zik, hogy meg­ala­pozza gye­re­kei jö­vő­jét.

Most jött a videó, világsztár jelent meg Budapesten

Most jött a videó, világsztár jelent meg Budapesten

De vajon miért uta­zott ide? Lát­ha­tóan na­gyon jól érezte magát a Váci ut­cá­ban.

De vajon miért uta­zott ide? Lát­ha­tóan na­gyon jól érezte magát a Váci ut­cá­ban.

Drasztikusan megváltozott Majka feje.Te felismered?

Drasztikusan megváltozott Majka feje.Te felismered?

Majka ha­ma­ro­san Ame­ri­kába megy.

Majka ha­ma­ro­san Ame­ri­kába megy, de előtte még meg­lepte magát és ra­jon­góit is.

Hatalmas öröm érte Majkát, kiálltak mellette rajongói

Hatalmas öröm érte Majkát, kiálltak mellette rajongói

Majka ko­moly vissza­iga­zo­lást ka­pott.

Majka ko­moly vissza­iga­zo­lást ka­pott ra­jon­gó­i­tól a múlt szom­bati nagy­kon­certje után.

Ezzel a képpel búcsúzott: Elhagyta az országot a magyar rapper

Ezzel a képpel búcsúzott: Elhagyta az országot a magyar rapper

Cur­tis rég­óta várta már ezt az uta­zást. Végre el­jött az idő.

Cur­tis rég­óta várta már ezt az uta­zást. Végre el­jött az idő, ba­rá­tai tár­sa­sá­gá­ban hagyta el Ma­gyar­or­szá­got.

Így lőtték fejbe Ördög Nórát Majkáék koncertjén

Így lőtték fejbe Ördög Nórát Majkáék koncertjén

Majka és Cur­tis ha­tal­mas kon­cer­tet adott múlt szom­ba­ton. Az ese­mény egy nagy dur­ra­nás­sal kez­dő­dött.

Majka és Cur­tis ha­tal­mas kon­cer­tet adott múlt szom­ba­ton. Az ese­mény egy iga­zán nagy dur­ra­nás­sal kez­dő­dött.

Ez ám a szerencse, világsztárral barátkozik Radics Gigi!

Ez ám a szerencse, világsztárral barátkozik Radics Gigi!

Az éne­kesnő Los An­ge­les­ben pihen.

Az éne­kesnő Los An­ge­les­ben pihen, vá­sá­rol­ga­tás köz­ben pedig össze­fu­tott ked­venc rap­pe­ré­vel.

Elképesztő családi fotó került elő Majka múltjából

Elképesztő családi fotó került elő Majka múltjából

Így né­zett ki röpke 24 évvel ez­előtt!

Így né­zett ki a nagy­du­más rap­per röpke 24 évvel ez­előtt! Ám nem csak ő sze­re­pel a nosz­tal­gi­kus han­gu­la­tot árasztó képen.

Miattuk robbant fel az internet! Széttetovált rapperek az internet új sztárjai

Széttetovált rapperek az internet új sztárjai

Fi­a­tal test­vér­pár dön­tött újabb né­zett­ségi re­kor­dot az in­ter­ne­ten!

Egy fi­a­tal ma­gyar test­vér­pár dön­tött újabb né­zett­ségi re­kor­dot az in­ter­ne­ten!

Eszméletlenül találtak rá a zenészre, rohammentő vitte kórházba

Eszméletlenül találtak rá a zenészre, rohammentő vitte kórházba

Sú­lyos ál­la­pot­ban szál­lí­tot­ták kór­házba a rap­pert.

Sú­lyos ál­la­pot­ban szál­lí­tot­ták kór­házba a rap­pert.

Intim fotón mutatta meg új párját Naomi Campbell

Intim fotón mutatta meg új párját Naomi Campbell

A hetek óta ke­ringő plety­kák után úgy dön­tött, hogy egy me­rész hú­zás­sal vet véget a ta­lál­ga­tá­sok­nak.

A hetek óta ke­ringő plety­kák után úgy dön­tött, hogy egy me­rész hú­zás­sal vet véget a ta­lál­ga­tá­sok­nak. Íme, új vá­lasz­tottja!

Mi van itt? Anyaszült meztelenül mutatta meg magát Curtis

Mi van itt? Anyaszült meztelenül mutatta meg magát Curtis

Sok min­den ki­te­lik a rap­per­től...

Sok min­den ki­te­lik a rap­per­től, de erre azért még tőle sem szá­mí­tot­tunk. Egy szál sem­mi­ben fo­tóz­ták le a ka­na­pén.

Ganxsta Zolee: Inkább fejbe lövöm magam

Ganxsta Zolee: Inkább fejbe lövöm magam

A rap­per kis­lá­nya még csak 10 éves.

A rap­per kis­lá­nya még csak 10 éves, de az apuka már előre ret­teg attól, mi lesz majd, ha meg­je­len­nek az első ud­var­lók Zoé körül.

Brutálisan megverték a világsztárt, mert megsértett egy nőt

Brutálisan megverték a világsztárt, mert megsértett egy nőt

Az üté­sek miatt a földre ke­rült.

A ze­nész mi­nő­sít­he­tet­len stí­lus­ban in­zul­tálta az idős nőt, per­cek múlva már a ka­szinó pad­ló­ján he­vert. Egy férfi si­e­tett a se­gít­sé­gére.

Megmutatta újszülött gyermekét Sub Bass Monster!

Megmutatta újszülött gyermekét Sub Bass Monster!

Első gyer­meke a na­pok­ban szü­le­tett.

A rap­per első gyer­meke a na­pok­ban szü­le­tett meg, ha­tár­ta­lan a bol­dog­sága!

Családja közölte, tragikusan fiatalon győzte le a betegség a zenészt

Családja közölte, tragikusan fiatalon győzte le a betegség a zenészt

A fi­a­tal rap­per és új­don­sült apuka Los An­ge­les-i ott­ho­ná­ban hunyt el.

A fi­a­tal rap­per és új­don­sült apuka Los An­ge­les-i ott­ho­ná­ban hunyt el.

Sokkoló látvány, véresre verték Majkát

Sokkoló látvány, véresre verték Majkát

Majka nem túl ag­resszív típus, de néha el­csat­tan­hat né­hány pofon.

Majka nem túl ag­resszív típus, de ha ki­húz­zák nála gyu­fát, meg­es­het, hogy el­csat­tan né­hány pofon. Ez­út­tal nem csak az ő fejét bo­rít­ják üté­sé­nyo­mok, de egy másik szö­veg­mon­dóét is.

Együtt töltött egy napot Párizsban Palvin és Curtis

Együtt töltött egy napot Párizsban Palvin és Curtis

Rá­adá­sul fo­gal­muk sem volt...

Rá­adá­sul még csak fo­gal­muk sem volt róla. A közös prog­ram oka Ney­mar, bár a mo­dell ese­té­ben a ra­jon­gás köl­csö­nös­nek tűnik.

Makacs betegségtől szenved Majka

Makacs betegségtől szenved Majka

Majka, azaz Ma­jo­ros Péter sokat dol­go­zik és ke­ve­set pihen, ez pedig nem túl sze­ren­csés kom­bi­ná­ció. Nem csoda, hogy a sa­já­tos élet­vi­tel meg­bosszulta magát.

Majka sokat dol­go­zik, ke­ve­set pihen, egy­szer min­den meg­bosszulja magát. Több mint egy hete be­te­ges­ke­dik a mű­sor­ve­zető, ezért fo­ga­dal­mat tett.

Ezért a férfiért még ölne is Curtis

Ezért a férfiért még ölne is Curtis

A Raper cso­dás napot töl­tött el csa­lád­já­val és az öröm egyik pil­la­na­tát egy so­kat­mondó gon­do­lat kí­sé­re­té­ben meg is mu­tatta ra­jon­gó­i­nak.

A Raper cso­dás napot töl­tött el csa­lád­já­val és az öröm egyik pil­la­na­tát egy so­kat­mondó gon­do­lat kí­sé­re­té­ben meg is mu­tatta ra­jon­gó­i­nak.

Megható pillanatok: szomjazó kutyákon segített Curtis

Megható pillanatok: szomjazó kutyákon segített a magyar zenész

Cur­tis fe­ne­gye­rek hí­ré­ben áll.

Cur­tis fe­ne­gye­rek hí­ré­ben áll, de ha ál­la­tok­ról vagy gye­re­kek­ről van szó, min­dig he­lyén van a szíve.

Szörnyű látvány: egy pizzéria előtt találtak rá az énekes holttestére

Szörnyű látvány: egy pizzéria előtt találtak rá az énekes holttestére

A rend­őr­ség gyil­kos­ság miatt in­dí­tott nyo­mo­zást. Az ál­do­zat még csak 28 éves volt.

Curtis is megdöbbent: Ezt tette magával
a rajongója

Curtis is megdöbbent: Ezt tette magával
a rajongója

Ritka pil­la­nat, hogy el­akad a rap­per szava. Pedig ez tör­tént, ami­kor meg­tudta, ho­gyan fe­jezte ki iránta ér­zett ra­jon­gá­sát egy fi­a­tal lány.

Ritka pil­la­nat, hogy el­akad a rap­per szava. Pedig egé­szen pon­to­san ez tör­tént, ami­kor Cur­tis meg­tudta, ho­gyan fe­jezte ki iránta ér­zett ra­jon­gá­sát egy fi­a­tal lány.

Tragédia a buli után: két feltörekvő zenész veszítette életét

Tragédia a buli után: két feltörekvő zenész veszítette életét

A két fi­a­tal már ha­za­felé tar­tott, ami­kor rájuk tá­mad­tak, és ők nem tud­tak el­me­ne­külni.

A két fi­a­tal már ha­za­felé tar­tott, ami­kor rájuk tá­mad­tak, és ők nem tud­tak el­me­ne­külni.

Váratlanul elhunyt a rapperlegenda!

Elhunyt a rapperlegenda!

Gyá­szol a sztár­vi­lág. A halál oka egy­előre rej­tély.

Egy pá­rat­lan zenei kar­rier ért véget, rá­adá­sul tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel. A nép­szerű éne­kes épp egy kon­cert­kör­úton járt, ami­kor né­hány napja rosszul lett. A halál oka egy­előre is­me­ret­len.

Hatalmas boldogság, elvette szerelmét a magyar retro sztár

Hatalmas boldogság, elvette szerelmét a magyar retro sztár

Máté Sza­bolcs mos­tan­tól férj.

Máté Sza­bolcs­nak mos­tan­tól férj­ként kell meg­áll­nia a he­lyét. A na­pok­ban oltár elé ve­zette ked­ve­sét.

74 éves rajongója vigasztalta Majkát!

74 éves rajongója vigasztalta Majkát!

A rap­per úgy látja, hogy a rá­diók szán­dé­ko­san nem játsszák a da­lait, cse­rébe vi­szont el­ké­pesz­tően ked­ves bókot ka­pott.

A rap­per úgy látja, hogy a rá­diók szán­dé­ko­san nem játsszák a da­lait, cse­rébe vi­szont el­ké­pesz­tően ked­ves bókot ka­pott.